Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Beleid voor het aanmaken van ASIN-codes

Als je een product wilt verkopen dat beschikbaar is in de Amazon-catalogus, koppel je het aan het bestaande ASIN door een aanbieding te maken. Als je product niet in de Amazon-catalogus staat, moet je één nieuw ASIN voor het product maken.

ASIN-codes maken door niet-merkeigenaren

Om de winkelervaring van klanten te beschermen, beperken we het aantal nieuwe ASIN-codes dat verkopers die niet aan de merkeigenaar zijn gekoppeld voor een merk aan het merkenregister kunnen toevoegen.

Als je de volgende foutmelding tegenkomt, is dit omdat je niet bent gekoppeld aan de merkeigenaar en daarom geen nieuwe ASIN-codes mag maken voor het merk. Je kunt nog steeds goedkeuring aanvragen voor het maken van het nieuwe ASIN als je kunt aantonen dat het om een authentiek product van het merk gaat waarvoor nog geen ASIN bestaat. Als je bij het eerste contact meteen alle benodigde informatie verstrekt, zal je verzoek sneller worden beoordeeld.

Foutcode Foutmelding Gevraagde informatie
5461

Je mag geen nieuwe ASIN-codes maken voor dit merk. Je bent echter vrij om aanbiedingen toe te voegen aan bestaande ASIN-codes voor dit merk (beperkingen voor productvermeldingen zijn mogelijk van toepassing). Raadpleeg ons beleid voor het maken van ASIN-codes voor meer informatie.

Als je denkt dat het product dat je wilt verkopen nog niet in de Amazon-catalogus staat en als nieuwe ASIN moet worden vermeld, neem je contact op met het ondersteuningsteam voor verkooppartners en vermeld je de foutcode 5461. Voordat je contact opneemt met het ondersteuningsteam voor verkooppartners, controleer je het beleid voor het maken van ASIN-codes en controleer je of je product nog niet in de catalogus staat.

Geef de volgende informatie op wanneer je contact opneemt het Ondersteuningsteam voor verkooppartners:

 • Producttitel (inclusief eventuele variaties in kleur, grootte, afmetingen, model/onderdeelnummer etc.)
 • Merk
 • Fabrikant
 • Categorie
 • Beschrijving
 • SKU
 • UPC/EAN/JAN indien beschikbaar
 • Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven
 • Afbeeldingen van het product (afbeeldingen van de voor- en achterkant van het product inclusief streepjescode samen met UPC en merknaam, verpakt en onverpakt en uitgevouwen als het item kleding is)

 • Productnaam
 • Merk
 • Fabrikant
 • Categorie
 • Beschrijving
 • SKU
 • UPC/EAN/JAN
 • Producttitel inclusief eventuele variaties in kleur, grootte, afmetingen, model/onderdeelnummer etc.
 • Batch-ID of het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand
 • Schermopname van de foutcode die je hebt ontvangen
 • Afbeeldingen van het product (afbeeldingen van de voor- en achterkant van het product inclusief streepjescode samen met UPC en merknaam, verpakt en onverpakt en uitgevouwen als het item kleding is)

Waar vind ik de productinformatie?

De merknaam, UPC of EAN/JAN en het onderdeelnummer (of model-/stijlnummer) zijn te vinden op een inkooporder of factuur van de fabrikant of distributeur bij wie je het product hebt gekocht. Sommige informatie is mogelijk te vinden op de verpakking van het product of via de catalogus of website van de fabrikant.

Limiet voor het aanmaken van ASIN-codes

Ter bescherming van de winkelervaring van onze klanten beperken we het aantal productvermeldingen (aanbiedingen en ASIN-codes) dat je in een bepaalde week kunt maken totdat je een verkoopgeschiedenis hebt opgebouwd bij Amazon. Naarmate je omzet stijgt, zal ook je capaciteit toenemen. We raden je aan om prioriteit te geven aan de producten die je aanbiedt om je omzet snel te verhogen.

Als je een gevestigde verkoper bent en een groot aantal nieuwe productvermeldingen hebt gemaakt, behouden we ons het recht voor om je mogelijkheid om nieuwe productvermeldingen te maken, tijdelijk te verwijderen. We zullen je status wekelijks opnieuw evalueren.

Als je denkt dat je rechten voor het maken van productvermeldingen ten onrechte zijn verwijderd, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners .

Variatiebeleid

De volgende verboden praktijken zijn misbruik van variaties van parent ASIN-codes of van parent-child-relaties. Deze praktijken creëren een negatieve klantervaring en kunnen ertoe leiden dat je bevoegdheden voor het maken van ASIN-codes of verkoopprivileges tijdelijk of permanent worden verwijderd:

 • Het wijzigen van de productpagina (parent of child) zodat deze fundamenteel anders is dan het oorspronkelijke vermelde product
 • De productpagina van het parent-product wijzigen zodat deze niet overeenkomt met de child-items
 • Onjuiste child-variaties toevoegen die geen echte variaties van het parent-product zijn. Dit omvat onder andere maar niet uitsluitend:
  • Producten toevoegen die fundamenteel verschillen van het parent-ASIN
  • Het toevoegen van productafbeeldingen en/of namen die fundamenteel verschillen van het parent ASIN
  • Producten toevoegen die nieuwere versies of modellen zijn van het parent-ASIN
 • Multipackvariaties die niet door de fabrikant zijn gemaakt, toevoegen aan een reeds bestaand parent-product
  • Als je een multipackproductvermelding hebt gemaakt die niet rechtstreeks door de fabrikant wordt verkocht, moet je de productvermelding matchen met een identieke multipackproductpagina. Als er geen identieke multipackproductpagina bestaat, moet je een nieuwe productpagina maken met een eigen unieke UPC
  • Child-multipackitems toevoegen door twee of meer producten van dezelfde fabrikant te bundelen, dat wil zeggen het bundelen van twee verpakkingen van drie stuks om een pakketaantal van zes te creëren. Child-multipackitems moeten door de fabrikant worden verpakt. Als een klant twee of meer van hetzelfde product wil kopen, kan de klant dat aantal selecteren om te kopen

Notitie: Ga voor meer informatie naar Overzicht van variatierelaties.

Beleid voor het maken van dubbele ASIN-codes

Het maken van een nieuw ASIN wanneer het product al in de Amazon-catalogus bestaat, is verboden en kan ertoe leiden dat je bevoegdheden voor het maken van ASIN-codes of je verkoopprivileges tijdelijk worden opgeschort of permanent worden ingetrokken.

Het matchen van je producten met bestaande producten in de Amazon-catalogus helpt om een hoogwaardige klantervaring te stimuleren. Door te matchen met een bestaand product in plaats van een dubbele productvermelding te maken, kun je beter profiteren van de interesse van kopers en het verkeer voor dat product.

Hoe worden duplicaten gemaakt?

Duplicaten worden meestal gemaakt wanneer een of meer van de volgende dingen gebeuren:

 • Je gebruikt bij vergissing een UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- of JAN-code die niet bij het product hoort (bijvoorbeeld de code van een ander product) om het te verkopen product te identificeren.
 • Je introduceert afzonderlijke UPC-, EAN-, ISBN- of JAN-codes voor identieke producten. Bijvoorbeeld:
  • Je wijst aan een product een nieuwe UPC of EAN toe in elke Amazon-marketplace waar je het product verkoopt.
  • Je wijst een nieuwe UPC of EAN toe voor compatibele producten zoals een laptoplader die compatibel is met meerdere laptops.
 • Je hebt een vrijstelling van product-ID gekregen voor een product dat wel een product-ID blijkt te hebben. Als je het product zonder een ID aanbiedt, wordt er een duplicaat gemaakt.

Tips om dubbele ASIN-codes te voorkomen

Zorg ervoor dat je altijd de juiste UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- of JAN-code gebruikt wanneer je een product aanbiedt. De codes zijn betrouwbare gegevens die kunnen worden gebruikt om je producten te matchen met bestaande producten in de catalogus. Het gebruik van onjuiste UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- of JAN-codes om een product aan te bieden is verboden en kan ertoe leiden dat je bevoegdheden voor het maken van ASIN-codes worden opgeschort of permanent worden verwijderd. Ga voor meer informatie naar het Amazon-beleid voor merknamen en Producten vermelden die geen Global Trade Item Number hebben (UPC, EAN, JAN of ISBN).

Je merk registreren bij Amazon

Als je de merkeigenaar of fabrikant van je eigen producten bent en als je elk product uniek kunt identificeren met andere kenmerken, zoals modelnummer of stijlnummer, kom je mogelijk in aanmerking om je merk te registreren bij Amazon Brand Registry, zodat je een alternatieve product-ID kunt gebruiken.

Ga voor meer informatie naar Amazon-merkenregister.

Een UPC-vrijstelling op merk- of SKU-niveau aanvragen

Als is gebleken dat het product dat je aanbiedt geen bekende UPC-, EAN-, ISBN-, ASIN- of JAN-code heeft en als je een unieke selectie aanbiedt, kun je een UPC-vrijstelling op merk- of SKU-niveau aanvragen. Ga voor informatie over in aanmerking komen naar Producten vermelden die geen Global Trade Item Number hebben (UPC, EAN, JAN of ISBN).

Registreren voor Amazon Custom

Als je print-on-demand of aanpasbare producten aanbiedt, kom je mogelijk in aanmerking om deelnemer te worden aan het Amazon Custom-programma, waarmee je aangepaste producten kunt aanbieden. Wanneer je Amazon Custom gebruikt om je producten aan te bieden, kun je door je kopers beter worden gevonden. Amazon Custom kan je daarnaast helpen de zoekrelevantie en efficiëntie van je productvermeldingen te verbeteren en je voorraad beter te beheren. Bovendien is voor één product met meerdere ontwerpen slechts één UPC-vrijstelling nodig.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates