Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overzicht vanvastzittende voorraad

Dit overzicht toont een uitsplitsing van eenheden in je voorraad die vastzitten.

Vastzittende voorraad is voorraad in een fulfillment center zonder actieve aanbieding op Amazon.

Voorraad kan om verschillende redenen vastzitten. De productvermelding voor dat product is bijvoorbeeld mogelijk onderdrukt of is mogelijk nooit gemaakt, wat resulteert in opgeslagen voorraad waarbij opslagkosten oplopen, maar die niet kunnen worden verkocht omdat de productvermelding niet actief is.

Velddefinities

Veldnaam Beschrijving
primary-action Actie die nodig is om je voorraad uit de vastzittende status te halen. De mogelijke acties zijn:
  • Opnieuw vermelden: Voor producten die eerder zijn vermeld maar geen actieve aanbieding hebben, klik je op Een product toevoegen in het vervolgkeuzemenu Voorraad om een aanbieding te maken. Als je een bericht ziet dat aangeeft dat je product al wordt vermeld, maar moet worden bewerkt, klik je op de opgegeven link om je productvermelding bij te werken.
  • Een verwijderingsopdracht maken: Voor producten die je niet langer wilt verkopen, ga je naar de pagina FBA-voorraad beheren selecteer je het product en kies je Een verwijderingsopdracht maken in het vervolgkeuzemenu bovenaan.
  • Wijzigen in Fulfilled by Amazon: Als je een aanbieding hebt, maar het is voor een product dat je zelf verwerkt, is geen van je FBA-voorraad voor dat product beschikbaar voor verkoop. Selecteer op de pagina Voorraad beheren het product en klik op Wijzigen naar Fulfilled by Amazon in het vervolgkeuzemenu Actie om FBA in staat te stellen deze producten te pakken, te verpakken en te verzenden.
  • Een nieuwe productvermelding maken: Als je FBA-voorraad hebt van een product dat nooit is aangeboden, maak je een productvermelding voor je SKU door in het vervolgkeuzemenu Voorraad op Een product toevoegen te klikken.
Notitie: Wanneer je een product opnieuw aanbiedt of een productvermelding maakt, moet de volgende informatie overeenkomen met de eenheden in je FBA-voorraad:
  • ASIN
  • Staat
  • Handelaar-SKU
Als deze velden niet overeenkomen, wordt de vastgelopen voorraad in het fulfillment center niet aan de nieuwe productvermelding gekoppeld.
date-stranded Deze datum laat zien hoelang je voorraad reeds vastzit en geen actieve aanbieding heeft.
status-primary Geeft aan of de aanbieding actief, inactief of onvolledig is. Onvolledige aanbiedingen zijn aanbiedingen waarvoor prijs of staat ontbreekt.
status-secondary Voor inactieve aanbiedingen worden in dit veld de redenen geïdentificeerd, bijvoorbeeld geblokkeerd of niet op voorraad.
error-message Voor geselecteerde inactieve aanbiedingen wordt hier aanvullende informatie weergegeven, bijvoorbeeld kwaliteitswaarschuwingen.
asin Unieke blokken van 10 letters of cijfers die Amazon toewijst om producten te identificeren. Je vindt de ASIN op de productpagina.
sku Unieke blokken letters of cijfers die je toewijst om je producten te identificeren
fnsku Unieke ID's die Amazon toewijst aan items die zijn opgeslagen in en worden geleverd vanuit een fulfillment center
product-name De naam van je product
condition De staat van je product
fulfilled-by Geeft aan of het product wordt vermeld voor Fulfillment by Amazon of door jou.
fulfillable-quantity Het aantal eenheden voor een SKU dat je hebt in Amazon fulfillment centers en die kunnen worden opgehaald, verpakt en verzonden
your-price Je huidige verkoopprijs
unfulfillable-qty Het aantal eenheden van een SKU dat je hebt in Amazon fulfillment centers en die in onverkoopbare staat verkeren
reserved-quantity Het aantal eenheden voor een SKU dat je hebt in Amazon fulfillment centers en die momenteel worden opgehaald, ingepakt en verzonden of die apart worden gezet voor meting, bemonstering of andere interne processen
inbound-shipped-qty Het aantal eenheden van een SKU dat je naar Amazon hebt verzonden en die onderweg zijn
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates