Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Andere Producten

Overige Producten
Het onderstaande is slechts bedoeld als richtlijn. Amazon behoudt zich het recht voor om iedere aanbieding van een product dat zij als ongepast voor verkoop beschouwt, om welke reden dan ook te verwijderen.
Voorbeelden van verboden producten

 • Mailinglijsten
 • Persoonlijke informatie
 • Internetdomeinnamen
 • Onroerend goed
 • EAN-codes
 • Verassingsdozen (‘mystery box’) of soortgelijke producten die items bevatten die niet duidelijk worden beschreven of afgebeeld op de detailpagina
 • Servicecontracten of aanbiedingen
 • Ongeauthroiseerde biociden of pesticiden
 • Menselijke lichaamsdelen en lichaamsvloeistoffen, behalve pruiken gemaakt van menselijk haar
 • Software, behalve volledige retail versies van fysieke software. Meer details vindt u in de richtlijnen voor het verkopen van software. Meer specifiek verbiedt Amazon de verkoop of aanbiedingen van producten die beschikbaar worden gesteld via digitale download, inclusief 'codes' die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud op andere websites. 
 • Bepaalde soorten planten, zaden en ander plantmateriaal zijn verboden of zijn gereguleerd om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn voor huisdieren, mensen en het milieu. U dient advies in te winnen bij de juiste overheidsinstanties voordat u (a) dergelijk landbouw- of plantmateriaal exporteert, importeert, ontvangt of vervoert, en (b) zaden verkoopt, omdat marketingregelgeving van toepassing is en vergunningen vereist kunnen zijn
 • Pesticiden die glyfosaat bevatten
 • Verboden of gereguleerde chemische stoffen
 • Mengsels en stoffen die niet voldoen aan de CLP-voorschriften inzake indeling, verpakking (inclusief speciale verpakkingsregels zoals kinderveilige sluitingen en tactiele waarschuwingen) of etikettering
 • Producten die gerelateerd zijn aan de Amerikaanse Confederatie-vlag
 • Producten die illegale handelingen bevorderen. Verkopers mogen geen illegale producten of illegale handelingen met legale producten op Amazon promoten of bevorderen
 • Gestolen eigendommen
 • Producten die inbreuk maken op de privacy van individuen. Amazon houdt persoonlijke privacy hoog in het vaandel. Daarom zijn producten die inbreuk maken op de privacy van een individu of die potentieel inbreuk maken op de privacy van een persoon verboden
 • Advertenties die geheel of hoofdzakelijk als advertenties fungeren, inclusief links naar websites van derden en promotieberichten
 • 'Washington Redskins'-merchandising
 • Plastic producten voor eenmalig gebruik of wegwerpbare producten die onder artikel 5 van EU Richtlijn 2019/904 vallen, met inbegrip van producten gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic, zoals:
  • Bestek (vorken, messen, eetlepels, eetstokjes of dergelijken);
  • Borden;
  • Rietjes (behalve als het medische hulpmiddelen zijn);
   • Drankrietjes gemaakt van zacht plastic zijn in ieder geval verboden, ongeacht of deze beschreven worden als ‘herbruikbaar’
  • Roerstaafjes voor dranken;
  • Ballonstokjes voor consumentengebruik, inclusief de mechanismen van dergelijke stokjes;
  • Voedingsverpakkingen gemaakt van geëxpandeerd polystyreenschuim, d.w.z. verpakkingen zoals dozen, die worden gebruikt om levensmiddelen te bevatten dat:
   • Is bedoeld voor directe consumptie, zowel ter plaatse als take-away
   • Meestal wordt geconsumeerd uit de verpakking, en
   • Is klaar om geconsumeerd te worden zonder nadere voorbereiding zoals koken of verwarmen

Inclusief voedselcontainers bedoeld voor fast food of enig andere maaltijd die bedoeld is voor directe consumptie

  • Drankhouders gemaakt van geëxpandeerd polystyreenschuim, inclusief hun doppen en deksels;
  • Kopjes voor dranken gemaakt van geëxpandeerd polystyreenschuim, inclusief hun afdekkingen en deksels
 • Katoenen wattenstaafjes met stokjes die van plastic of een biologisch afbreekbaar plastic zijn gemaakt, ongeacht of deze beschreven worden als ‘herbruikbaar’. (behalve als het medische hulpmiddelen zijn)
 • Producten die onder artikel 5 van EU Richtlijn 2019/904 vallen gemaakt van oxoafbreekbaar en oxobiologisch afbreekbaar plastic, (geldt ook voor de primaire verpakking van deze producten) ongeacht of deze worden beschreven als ‘herbruikbaar’.
 • Producten die bestemd zijn om in contact te komen met voedsel (zoals serviesgoed, keukengerei) en gemaakt zijn van plastic waaraan substanties zijn toegevoegd die niet staan op de unielijst van geautoriseerde substanties onder Verordening (EU) nr. 10/2011. Dit betreft onder andere producten met een dergelijke bestemming en gemaakt van plastic in combinatie met bamboe, maïsvezel of rijstkaf.

Aanvullende Informatie

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates