Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Eten & Drinken

De onderstaande inhoud is bedoeld als richtlijn. Amazon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een advertentie of aanbieding van een product te verwijderen indien dit nodig wordt geacht.

 • Voedsel is toegestaan zolang het goed verpakt, geëtiketteerd en geleverd wordt, en voldoet aan alle toepasselijke wet-en regelgeving. Alle ingrediënten moeten legaal zijn en binnen de toegestane concentratiegrenzen blijven.
 • Alle voedingsproducten die op Amazon te koop worden aangeboden, moeten voldoen aan alle toepasselijke EU-en lokale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de EU-verordening, betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Voorbeelden van Toegestane Producten

Let op: indien je producten aanbiedt op Amazon, dienen deze te voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid voor zover van toepassing

 • Chocolade, turron, snoepjes goed verpakt, geëtiketteerd en verzonden
 • Olijfolie
 • Ingeblikt voedsel
 • Chocolade die laag percentage alcohol bevat

Voorbeelden Verboden Producten

 • Verboden dierlijke producten, waaronder producten die onderdelen bevatten van haaien, dolfijnen, walvissen en bruinvissen
 • Producten die vervalst zijn of een verkeerde merknaam hebben
 • Producten waarvoor een officiële overheidsinstantie, al dan niet nationaal, belist heeft dat die producten een onredelijk risico op verwekking van ziekte hebben en die niet veilig zijn voor de mensen tot consumptie, zoals:
  • Rundvleesthiofeen (‘3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen’)
  • Producten die een dagelijkse dosering van meer dan 1,5 mg Germanium bevatten
  • Bentoniet klei
  • Kava kava (Piper methysticum)
 • Producten waarvan de houdbaarheidsdatum of de uiterste gebruiksdatum is verstreken
 • Producten die gelabeld zijn als ‘niet voor verkoop in de detailhandel’ of ‘niet bedoeld voor wederverkoop’
 • Niet-geregistreerde nieuwe voedingsmiddelen volgens de Novel Food Catalog van de Europese Commissie, zoals
  • Mirakelbes
  • Globe amaranth Gomphrena globosa - Kogelamarant
  • Pueraria mirificia
  • Epimedium
 • Voedsel dat illegale drugs bevat
 • Voedsel met gezondheidsclaims dat niet is toegestaan op grond van de Gezondheidsclaims Verordening
 • Voedsel dat illegale drugs bevat
 • Namaakvoedsel
 • Levensmiddelen die inbreuk maken op beschermde geografische aanduidingen en Beschermde oorsprongbenamingen

Gerelateerde Amazon-Hulp-pagina's

Nuttige Aanvullende Informatie

 

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates