Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Cosmetica

Cosmetica

De onderstaande inhoud is bedoeld als richtlijn. Amazon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een advertentie of aanbieding van een product te verwijderen indien dit nodig wordt geacht.

Deze inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden, en is geen alternatief voor juridisch advies. We raden je aan om juridisch advies in te winnen omtrent de wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw product. Deze inhoud reflecteerd enkel de situatie op het moment van schrijven en vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen veranderen – met name in het licht van de ontwikkelingen rond Brexit. We raden je aan om de laatste Brexit informatie relevant voor jouw product op te zoeken (indien van toepassing) om meer te weten te komen over de veranderingen die mogelijk te wachten staan na de transitieperiode.

 1. EU vereisten

EU verordening 1223/2009 inzake Cosmetische Producten (de “Cosmetica Verordening”) reguleert de toelevering en verkoop van cosmetische producten in de EU. De Cosmetica Verordening stelt een aantal belangrijke eisen aan cosmetica producten, zoals een verbod of een limitiet op bepaalde substanties, de eis dat er een verantwoordelijke voor het product in de EU is gebaseerd en verscheidene etiketseisen.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je cosmetica producten in de EU verkoopt in overeenstemming met de EU vereisten. Ook dien je in overeenstemming te handelen met de verplichtingen die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving.

Hieronder vindt je nadere informatie omtrent de EU vereisten. Zie ook ‘vereisten voor cosmetica producten’ voor nadere informatie.

Voorbeelden van Toegestane Producten

Let op: indien je producten aanbiedt op Amazon dienen deze te voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid voor zover van toepassing .

Alleen verpakte en ongebruikte schoonheidsproducten zoals cosmetica en huid- of haarverzorgingsproducten, die veilig zijn voor menselijk gebruik, op de juiste wijze zijn beschreven en geëtiketteerd, en die niet anderszins zijn gereguleerd of verboden door de toepasselijke wet- en regelgeving, mogen op Amazon worden verkocht of aangeboden.

Voorbeelden van Verboden Producten

 • Geopende of gebruikte cosmetica, huidproducten of haarverzorgingsproducten
 • Producten waarvan de houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum zijn verstreken
 • Producten die niet zijn verzegeld in de originele verpakking van de fabrikant
 • Producten waarvan de verpakking zodanig is gewijzigd dat de identificatiecodes die door de fabrikant of distributeur op de verpakking zijn geplaatst, zijn verwijderd of onleesbaar zijn. Denk hierbij aan matrixcodes, lotnummers of serienummers
 • Monster- of "tester" –producten (inclusief parfumtesters) of dergelijke producten die niet bedoeld zijn voor wederverkoop
 • Producten waarvoor een voorschrift of toezicht van een medische professional vereist is, of die ingrediënten bevatten die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn
 • Producten die een van de verboden ingrediënten bevatten die zijn vermeld in Verordening 1223/2009 van de EU inzake cosmetische producten, of die de daarin vermelde maximumwaarden overschrijden, of die het gebruik van de genoemde producten beperkt tot professionals
 • Producten die andere kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters bevatten dan die welke krachtens de Cosmetica Verordening zijn toegestaan
 • Producten waarvan de claims niet in overeenstemming zijn met de Cosmetica Verordening en andere toepasselijke wetgeving (zoals Verordening (EU) nr. 655/2013) die misleidend product overbrengen
 • Producten die op dieren zijn getest of die ingrediënten bevatten die op dieren zijn getest, zoals bepaald in de Cosmetica Verordening
 • Producten die zijn verboden of worden afgeraden door overheidsinstanties
 • Cosmetica die ingrediënten bevatten welke afkomstig zijn van bedreigde diersoorten, zoals haaien, walvissen, dolfijnen of bruinvissen
 • Wimper- en wenkbrauwconditioners die Bimatoprost bevatten
 • Huidcrèmes die kwik bevatten
 • Namaak cosmetica
 • Gedecanteerde parfums en geuren
 • Imitatie parfums. Een imitatie parfum is een parfum dat de geur van een merkparfum ('originele geur') imiteert of probeert te reproduceren. Het is onder andere verboden om:
  • de naam en het merk van een originele geur te gebruiken in de productbeschrijving van een parfum dat niet die originele geur is;
  • het parfum te beschrijven als 'vergelijkbaar met' of 'geïnspireerd op' een originele geur;
  • het parfum een naam te geven die lijkt op die van een originele geur;
  • de oorspronkelijke geur te vermelden in de sectie Vraag en antwoord, URL, of in antwoorden op reacties van klanten;
  • begeleiding te bieden aan- of contact op te nemen met klanten zodat zij meer te weten kunnen komen over de correlatie tussen het parfum en een originele geur;
  • afbeeldingen te uploaden die correlatie-informatie bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen van tabellen waar een klant kan opzoeken met welke originele geur het parfum overeenkomt;
  • dergelijke correlatietabellen op externe websites te onderhouden en klanten door te verwijzen naar die websites op Amazon.

Let op: verkopers die verboden producten verkopen of aanbieden, kunnen van hun verkooprechten tijdelijk of permanent worden ontnomen.

 1. VK vereisten

Tot 31 december 2020 reguleert de EU Cosmetica Verordening de levering en verkoop van cosmeticaproducten in het Verenigd Koninkrijk. Deze bevat een aantal belangrijke eisen met betrekking tot cosmetische producten, waaronder verbodsbepalingen en beperkingen voor bepaalde stoffen, een eis voor het moeten hebben van een in de EU gevestigd verantwoordelijk persoon en etiketeisen.

Producten die voor het eerst verkrijgbaar zijn geweest op of voor 31 december 2020 kunnen worden blijven verkocht zonder dat zij in overeenstemming dienen te zijn met veranderingen die zijn ingegaan na 1 januari 2021. Je kan bewijs van wanneer deze producten voor het eerst beschikbaar waren bewaren in de vorm van verkoopbewijzen, facturen of verzenddocumentatie.

Na 31 december 2020 is een gewijzigde versie van Verordening 1223/2009 van toepassing op de levering en verkoop van cosmetische producten in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (de 'VK Verordening inzake cosmetische producten'). Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland. We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die na de Brexit-overgangsperiode gelden.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om aan de VK-vereisten te voldoen als je cosmeticaproducten verkoopt in het VK. Als je ook cosmeticaproducten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je tevens voldoen aan de EU Cosmetica Verordening en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk. Zie ook 'Vereisten voor cosmetische producten' voor meer informatie.

De VK-eisen zijn van toepassing op alle cosmetica producten die worden verkocht of geleverd in het VK, maar de eisen zijn verschillend voor Groot Britanië en Noord Ierland. Meer hierover vind je hieronder.

Noord Ierland

Houd er rekening mee dat in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Je moet ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de EU-vereisten, inclusief kennisgeving bij het EU-portaal (CPNP).
 • De verantwoordelijke personen kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU.
 • 'In aanmerking komende Noord-Ierse goederen' kunnen in GB worden verkocht. De regering van het Verenigd Koninkrijk zal richtlijnen verschaffen over hoe dit in zijn werk zal gaan.

Voorbeelden van Toegestane Producten

Let op: indien je producten aanbiedt op Amazon dienen deze te voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid voor zover van toepassing.

Alleen verpakte en ongebruikte schoonheidsproducten zoals cosmetica en huid- of haarverzorgingsproducten, die veilig zijn voor menselijk gebruik, op de juiste wijze zijn beschreven en geëtiketteerd, en die niet anderszins zijn gereguleerd of verboden door de toepasselijke wet- en regelgeving, mogen op Amazon worden verkocht of aangeboden.

Voorbeelden van Verboden Producten

 • Geopende of gebruikte cosmetica, huidproducten of haarverzorgingsproducten
 • Producten waarvan de houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum zijn verstreken
 • Producten die niet zijn verzegeld in de originele verpakking van de fabrikant
 • Producten waarvan de verpakking zodanig is gewijzigd dat de identificatiecodes die door de fabrikant of distributeur op de verpakking zijn geplaatst, zijn verwijderd of onleesbaar zijn. Denk hierbij aan matrixcodes, lotnummers of serienummers
 • Monster- of "tester" –producten (inclusief parfumtesters) of dergelijke producten die niet bedoeld zijn voor wederverkoop
 • Producten waarvoor een voorschrift of toezicht van een medische professional vereist is, of die ingrediënten bevatten die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn
 • Producten die een van de verboden ingrediënten bevatten die zijn vermeld in Verordening 1223/2009 van de EU inzake cosmetische producten, of die de daarin vermelde maximumwaarden overschrijden, of die het gebruik van de genoemde producten beperkt tot professionals
 • Producten die andere kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters bevatten dan die welke krachtens de Cosmetica Verordening zijn toegestaan
 • Producten waarvan de claims niet in overeenstemming zijn met de Cosmetica Verordening en andere toepasselijke wetgeving (zoals Verordening (EU) nr. 655/2013) die misleidend product overbrengen
 • Producten die op dieren zijn getest of die ingrediënten bevatten die op dieren zijn getest, zoals bepaald in de Cosmetica Verordening
 • Producten die zijn verboden of worden afgeraden door overheidsinstanties
 • Cosmetica die ingrediënten bevatten welke afkomstig zijn van bedreigde diersoorten, zoals haaien, walvissen, dolfijnen of bruinvissen
 • Wimper- en wenkbrauwconditioners die Bimatoprost bevatten
 • Namaak cosmetica
 • Gedecanteerde parfums en geuren
 • Imitatie parfums. Een imitatie parfum is een parfum dat de geur van een merkparfum ('originele geur') imiteert of probeert te reproduceren. Het is onder andere verboden om:
  • de naam en het merk van een originele geur te gebruiken in de productbeschrijving van een parfum dat niet die originele geur is;
  • het parfum te beschrijven als 'vergelijkbaar met' of 'geïnspireerd op' een originele geur;
  • het parfum een naam te geven die lijkt op die van een originele geur;
  • de oorspronkelijke geur te vermelden in de sectie Vraag en antwoord, URL, of in antwoorden op reacties van klanten;
  • begeleiding te bieden aan- of contact op te nemen met klanten zodat zij meer te weten kunnen komen over de correlatie tussen het parfum en een originele geur;
  • afbeeldingen te uploaden die correlatie-informatie bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen van tabellen waar een klant kan opzoeken met welke originele geur het parfum overeenkomt;
  • dergelijke correlatietabellen op externe websites te onderhouden en klanten door te verwijzen naar die websites op Amazon.
 • Producten die verboden zijn op advies van overheidsinstanties
 • Productvermeldingen waarin wordt beweerd dat een product bestemd is voor diagnose, genezing, verzachting, behandeling of preventie van ziekten bij mensen of dieren
 • Producten die slangenolie bevatten of beweren te bevatten
 • Hennaproducten die op de huid worden aangebracht, tenzij ze volledig natuurlijk zijn
 • Huidcrèmes die kwik bevatten Oogmake-up die Kohl, Kajal, Al-Kahl of Surma bevat

Let op: verkopers die verboden producten verkopen of aanbieden, kunnen van hun verkooprechten tijdelijk of permanent worden ontnomen.

Gerelateerde Amazon- Hulp-pagina's

Nuttige Aanvullende Informatie voor verkoop in de EU

Nuttige Aanvullende Informatie voor verkoop in het VK

Voor aanvullende informatie over de eisen omtrent cosmeticaproducten in het VK nodigen wij je uit om de volgende pagina’s te bezoeken:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates