Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Voorraad aanvullen

De tool Voorraad aanvullen biedt aanbevelingen voor producten die moeten worden aangevuld, voorgestelde aanvullingshoeveelheden en verzenddatums. Je kunt je aanvullingsaanbevelingen aanpassen door je invoer, zoals doorlooptijd en aantal in casepacks, te configureren. De tool helpt je je voorraadniveaus bij te houden, zodat je de verkoop kunt maximaliseren door aan de vraag voor een bepaald product te voldoen zonder te veel voorraad over te houden.

Deze functie is nog niet gelanceerd in Seller Central in Nederland. Daarom moet je Seller Central overschakelen naar de Duitse of een andere marketplace in de EU om toegang te krijgen tot de pagina Voorraad aanvullen.

Veelgestelde vragen

Hoe genereert Amazon aanbevelingen voor het aanvullen van de voorraad?

Een van de vereisten voor goed voorraadbeheer is om de juiste hoeveelheid producten op voorraad te houden. Dit kan een uitdaging zijn, omdat de 'juiste hoeveelheid' verschilt afhankelijk van de toekomstige vraag en de kosten van het hebben van te veel of te weinig voorraad.

Om je te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Amazon een geavanceerd optimalisatiemodel ontwikkeld dat een voorgestelde aanvullingshoeveelheid en verzenddatum voor je producten berekent. Bij de aanbevelingen voor de hoeveelheid en datum wordt rekening gehouden met je variabele kosten, verwachte omzet en geschatte toekomstige vraag. De aanbevelingen zijn bedoeld om je te helpen de juiste balans te vinden tussen de kosten voor het opraken van voorraad (verloren omzet) en de kosten voor het opslaan van te veel voorraad (kapitaal- en opslagkosten) zodat je het hoogste rendement op je voorraadinvestering kunt behalen.

Het model is afhankelijk van wat je invoert en maakt een schatting van de toekomstige vraag om een aanbeveling voor het aanvullen van de voorraad te genereren.

Moet ik mijn zendingen op de aanbevolen verzenddatum verzenden?

Deze datums zijn onze beste schatting van wanneer je een zending moet verzenden om te voorkomen dat voorraad (bijna) opraakt. Het is echter altijd jouw beslissing om onze aanbevolen verzenddatum al dan niet op te volgen.

Hoe weet ik voor welke producten maximale hoeveelheden gelden?

Producten die in aanmerking komen voor het maken van verzendingen en waarvoor een maximale hoeveelheid geldt, worden gemarkeerd met het label Beperkte voorraadaanvulling op de pagina Voorraad aanvullen.

Hoe berekent Amazon de hoeveelheid die ik kan verzenden voor producten met limieten voor het aanvullen van de voorraad?

We berekenen de hoeveelheid die je kunt verzenden op basis van eerdere verkoop, huidige voorraadniveaus en de capaciteit van het fulfillment center.

Hoe kan ik bepalen hoeveel eenheden van mijn product ik kan verzenden?

Als je wilt bepalen hoeveel je naar een fulfillment center kunt verzenden, ga je naar de pagina Voorraad aanvullen. Klik in de kolom Leveringsdagen voor je product op de eenheden recht boven de gekleurde balk om een pop-upvenster te openen met de Maximale verzendhoeveelheid.

Hoe berekent Amazon de maximale verzendhoeveelheid? (Bijgewerkt op 3 september)

Je Maximale verzendhoeveelheid is gelijk aan je Maximale voorraadniveau minus de Gebruikshoeveelheid.

Als je het gebruik voor je product wilt bekijken, klik je in de kolom Leveringsdagen op de eenheden recht boven de gekleurde balk om een pop-upvenster te openen met de hoeveelheid voor Gebruik.

Het gebruik staat voor je huidige voorraad bij Amazon, die bij je maximale voorraadniveau wordt opgeteld en waarmee je maximale verzendhoeveelheid wordt bepaald. Het omvat inkomende zendingen, voorraad die in afwachting is van verwijdering en gereserveerde voorraad. Dit kan al dan niet overeenkomen met de hoeveelheid voor Voorraad bij Amazon in het pop-upvenster.

Kan ik een verhoging van de hoeveelheidslimiet van mijn product aanvragen?

Nee, we accepteren geen verzoeken om hoeveelheidslimieten te wijzigen.

Waarom kan ik de weergavepagina voor meerdere marketplaces niet bekijken?

De weergave voor meerdere marketplaces op de pagina Voorraad aanvullen is tijdelijk uitgeschakeld. Zie het Overzicht van herbevoorrading om de maximale voorraadniveaus voor alle Europese marketplaces van Amazon te bekijken.

Hoe maak ik een zending vanaf de pagina Voorraad aanvullen?

Je kunt een zending maken door de SKU te selecteren en op de knop Verzendplan maken te klikken. Als je een verzendplan voor meerdere SKU-codes wilt maken, vink je het vakje links van elke SKU aan en klik je op Verzendplan maken.

Zorg ervoor dat je de juiste gebruikersmachtigingen hebt om een zending te maken. Je kunt je gebruikersmachtigingen controleren en bijwerken in Seller Central onder Instellingen. Selecteer Gebruikersmachtigingen in het vervolgkeuzemenu en controleer vervolgens of voor Voorraadplanning de machtiging 'bekijken en bewerken' is ingeschakeld.

Hoe pas ik mijn instellingen voor het aanvullen van de voorraad aan?

Je kunt je aanbevelingen voor het aanvullen van de voorraad verfijnen door invoer op productniveau aan te passen, zoals de doorlooptijd van de leverancier en de aanvullingsfrequentie. Als je deze instellingen wilt bijwerken, klik je op Gegevens bekijken bij een product om naar de SKU-productpagina te gaan. Je kunt je instellingen ook in bulk configureren door rechtsboven op de pagina Voorraad aanvullen op Productinstellingen te klikken.

Waarom zie ik een waarschuwing onderaan de pagina SKU-instellingen configureren?

Waarschuwingen bieden je informatie over bepaalde voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de relevantie van je aanbevelingen. Bijvoorbeeld: 'Je biedt niet de laagste prijs' wordt weergegeven wanneer er meerdere verkopers zijn die een bepaald product aanbieden en je momenteel niet de laagste prijs biedt.

Hoe kan ik feedback geven over de aanbevelingen of de functie Voorraad aanvullen?

Met jouw feedback kunnen we onze tools voor voorraadbeheer verbeteren. Je kunt ons feedback geven via de knop Feedback onderaan de pagina Voorraad aanvullen.

Ik houd de naam van mijn leverancier liever privé. Moet ik de naam van mijn leverancier invoeren?

Nee. Je kunt een bijnaam of code invoeren die staat voor je leverancier. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van je aanbevelingen voor het aanvullen van de voorraad.

Hoe geef ik aan dat ASIN-codes niet aanvulbaar zijn?

Je kunt op de pagina Voorraad aanvullen aangeven dat een SKU-code niet kan worden aangevuld. Klik hiervoor in de kolom Actie op Gegevens bekijken en selecteer Aanbeveling verbergen. Als je alle SKU-codes verbergt die aan een ASIN-code zijn gekoppeld, wordt de ASIN-code uitgesloten van je percentage op voorraad voor FBA en de geschatte verloren omzet voor FBA.

Het verbergen van aanvulbare SKU-codes is geen effectieve manier om je Voorraadprestatie-index (IPI) te verhogen vanwege de volgende redenen:

 • Het verbergen van SKU-codes verandert je IPI-score niet direct.
 • Er worden geen aanbevelingen voor het aanvullen van de voorraad meer weergegeven voor de SKU-codes die je verbergt.
 • Onnauwkeurige FBA-voorraadinstellingen kunnen ertoe leiden dat je waardevolle herbevoorradingsmogelijkheden mist.

Woordenlijst

Leveringsdagen

Het geschatte aantal dagen waarvoor je huidige voorraad afdoende is, op basis van de verwachte vraag naar je product.

Geschat verzendbedrag

De geschatte waarde van de voorraad die je voor een bepaald product van je leverancier aanvult. Dit wordt berekend door je aanbevolen aanvullingshoeveelheid te vermenigvuldigen met je aankoopkosten.

Lage voorraad

Deze waarschuwing detecteert items waarbij het aantal leveringsdagen lager is dan de doorlooptijd, wat aangeeft dat aanvullingsverzendingen mogelijk moeten worden versneld om te voorkomen dat de voorraad opraakt.

Niet op voorraad

Deze waarschuwing wordt weergegeven voor items die niet meer op voorraad zijn.

Aanbevolen verzenddatum

De voorgestelde datum voor het verzenden van een product om te voorkomen dat de voorraad (bijna) opraakt, gebaseerd op je geschatte leveringsdagen en doorlooptijd.

Aanbevolen aanvullingshoeveelheid

De aanbeveling voor het aantal eenheden dat moet worden aangevuld voor FBA.

Invoer voor voorraad

Voer waarden in de volgende velden in om je aanbevelingen voor je bedrijf te verfijnen.

 • Aankoopkosten: De kosten per eenheid die je betaalt om het opgegeven product bij je leverancier te bestellen.
 • Variabele kosten per eenheid: De extra kosten per eenheid die je betaalt, exclusief Amazon-kosten (bijvoorbeeld verzendkosten per eenheid).
 • Instelling voor de toeleveringsketen: Geeft aan hoe je toeleveringsketen is geconfigureerd voor het opgegeven product, zodat het aanbevelingsmodel de juiste doorlooptijd kan berekenen.
  1. De leverancier verzendt rechtstreeks naar Amazon: Geeft aan dat het product rechtstreeks van je leverancier naar Amazon wordt verzonden. Als je dit type toeleveringsketen selecteert, gebruikt het model alleen de Doorlooptijd leverancier bij het berekenen van aanbevelingen. Voer deze waarde in: 1.
  2. De leverancier verzendt de bestelling naar je faciliteit, waarna jij de volledige verzending doorstuurt naar Amazon: Geeft aan dat de volledige bestelling voor het product van je leverancier naar jou wordt verzonden en vervolgens wordt voorbereid voordat deze naar Amazon wordt verzonden. Als je deze instelling selecteert, gebruikt het model de Doorlooptijd leverancier en de Doorlooptijd verkoper bij het berekenen van aanbevelingen. Voer deze waarde in: 2.
  3. De leverancier verzendt een bulklevering naar je faciliteit waarna jij de voorraad aanvult bij Amazon: Geeft aan dat je de voorraad voor dit product meestal op je eigen faciliteit opslaat en rechtstreeks vanuit die faciliteit je voorraad bij Amazon aanvult. Als je deze instelling selecteert, gebruikt het model alleen de Doorlooptijd verkoper bij het berekenen van aanbevelingen. Voer deze waarde in: 3.
 • Doorlooptijd verkoper: Het aantal weken dat je nodig hebt om een product vanuit je faciliteit aan Amazon te leveren.
 • Doorlooptijd leverancier: Het tijdsbestek dat je leverancier nodig heeft om een product bij je af te leveren.
 • Aanvullingsfrequentie: De frequentie waarmee je het opgegeven product doorgaans aanvult.
 • Aantal in casepacks: Dit is het aantal verkoopbare eenheden per case of doos dat bij je leverancier is besteld. Dit wordt ook wel meervoudig bestellen genoemd.
 • Minimale aanvullingshoeveelheid: Het minimum aantal eenheden dat je verzendt bij het aanvullen van FBA-voorraad.

Verkoop (afgelopen 30 dagen)

De waarde van de totale verkoop van deze SKU in de afgelopen 30 dagen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates