Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Handelswetten

Je moet je houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot import, wederimport, sancties, anti-boycot, export en wederexport, zoals de Export Administration Regulations (EAR), de International Traffic in Arms Regulations (ITAR) en economische sancties die zijn opgelegd door de Office of Foreign Assets Control van de Verenigde Staten. Afhankelijk van je locatie, het land van export, het land van import, het land van herkomst van de items en andere factoren, kunnen aanvullende wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden van toepassing zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid om te bepalen welke handelswetten (zowel die van de Verenigde Staten als die van andere rechtsgebieden) van toepassing zijn en om de vereiste goedkeuringen van de overheid te verkrijgen. Je bent aansprakelijk voor eventuele sancties die voortvloeien uit niet-naleving.

Landen, entiteiten en individuen waarvoor sancties gelden

Economische sanctiewetten in de Verenigde Staten en een aantal andere landen verbieden of beperken ongeoorloofde transacties met partijen (d.w.z. individuen, entiteiten en overheden) die actief betrokken zijn bij terrorisme, drugshandel, de verspreiding van wapens en andere activiteiten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid of economie van het land (Geweigerde partijen). Diverse overheidsinstanties publiceren lijsten van dergelijke partijen (Geweigerde partijen). Daarnaast kunnen landen handelssancties en embargoprogramma's tegen specifieke landen en regio's (landen of regio's waarvoor sancties gelden) handhaven, waardoor bepaalde transacties met betrekking tot deze landen of regio's verboden of beperkt zijn.

Om te voldoen aan deze en andere wettelijke vereisten, is het algemene beleid van Amazon dat items die worden geïmporteerd uit of afkomstig zijn uit de volgende landen en regio's niet op Amazon mogen worden verkocht:

  • Cuba
  • Iran
  • Noord-Korea
  • Syrië
  • Krim-regio van Oekraïne

Het is verboden om Amazon op enige manier te betrekken bij zendingen of verkoop aan partijen in landen en regio's waarvoor sancties gelden. Accounts mogen niet worden geopend in of gekoppeld zijn aan een land dat of regio die niet door Amazon wordt ondersteund.

Bovendien is Amazon niet betrokken bij ongeoorloofde bedrijfsvoering met en faciliteert geen ongeoorloofde transacties waarbij, direct of indirect, personen of entiteiten zijn betrokken die (1) op bepaalde lijsten met Geweigerde partijen staan of in het bezit of beheer van Geweigerde partijen zijn, (2) gevestigd zijn in of gewoonlijk verblijf houden in landen of regio's waarvoor sancties gelden, of (3) onderworpen zijn aan sancties of andere toepasselijke handelsbeperkingen.

Je moet alle aanvullende nalevingsvereisten met betrekking tot sancties die van toepassing zijn op je transacties controleren en naleven, inclusief updates van de Amerikaanse wetgeving. Niet-naleving van Amerikaanse sancties kan leiden tot aanzienlijke civielrechtelijke en strafrechtelijke geldboetes, evenals een mogelijke gevangenisstraf, inbeslagname van goederen en een verbod om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven.

Exportcontroles

De Verenigde Staten en een aantal andere landen hebben exportwetten ingevoerd die verbieden of beperken door wie, waar of voor welk doel bepaalde items kunnen worden geëxporteerd, wedergeëxporteerd of overgedragen. Producten waarvoor exportbeperkingen gelden, omvatten verdedigingsmiddelen (bijvoorbeeld militaire vuurwapens en voertuigen, bepaalde vizieren voor vuurwapens, nachtzichtbrillen, kogelwerende vesten en gerelateerde software en technische gegevens die onderworpen zijn aan de ITAR) en items die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruik (bijvoorbeeld producten met zowel verdedigings- als commerciële gebruiksdoelen die onderworpen zijn aan de EAR).

Er kan een exportvergunning of een andere vergunning vereist zijn om voor de export, wederexport of overdracht van items waarvoor exportbeperkingen gelden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste exportvergunningen en voor het naleven van alle andere toepasselijke vereisten voor exportconformiteit met betrekking tot producten die op Amazon worden verkocht. Niet-naleving van de exportwetten kan leiden tot aanzienlijke civielrechtelijke sancties, strafrechtelijke sancties (inclusief gevangenisstraf) en/of verlies van exportprivileges.

Anti-boycotregels

Het is het beleid van Amazon om wereldwijd zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke anti-boycotwetten, inclusief die zijn opgesteld door zowel de Department of Commerce als de Department of the Treasury van de Verenigde Staten. Je mag Amazon, haar dochterondernemingen of medewerkers van Amazon of haar dochterondernemingen van alle wereldwijde locaties niet betrekken bij activiteiten die internationale boycotten ondersteunen waar de Verenigde Staten geen ondersteuning voor biedt, zoals de boycotten van de Arabische Liga met betrekking tot Israël.

Import-/douanevereisten

Je bent ook verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke vereisten met betrekking tot de items die je importeert.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates