Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Aanvullende informatie en bronnen voor verkopers over ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden

Belangrijk: Als je producten te koop aanbiedt op Amazon, moet je voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid dat van toepassing is op die producten en productvermeldingen.

De verkoop van illegale producten of andere producten die als verboden voor verkoop worden vermeld op onze beleidspagina Beperkingen betreffende categorie, product en inhoud is ten strengste verboden en het is de verantwoordelijkheid van elke verkooppartner om ons beleid zorgvuldig te controleren alvorens een product aan te bieden. Verkooppartners moeten ook begrijpen dat ze ervoor verantwoordelijk zijn dat hun producten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, ook als het product niet specifiek wordt beschreven in ons beleid. Wetten veranderen vaak, dus verkooppartners moeten regelmatig de regelgeving op wijzigingen controleren en passende actie ondernemen.

We innoveren voortdurend namens onze klanten om de manieren te verbeteren waarop we illegale producten en producten die anderszins in strijd zijn met ons beleid detecteren, en we passen constant de systemen aan die we gebruiken om deze producten te detecteren. Nu en dan kan het gebeuren dat onze systemen producten verwijderen die op onze site mogen worden verkocht. Dat kan gebeuren als er onvolledige of onjuiste productinformatie aan ons wordt verstrekt of als onze systemen ten onrechte een product identificeren als een product waarvoor beperkingen gelden. Als er bijvoorbeeld een product is met een zowel op als zonder recept verkrijgbare versie, dan kunnen we het product beperken als we niet kunnen bepalen welke versie van het product wordt aangeboden. Houd er ook rekening mee dat sommige producten die legaal zijn nog steeds verboden zijn volgens ons beleid. Verkooppartners die van mening zijn dat een product ten onrechte is verwijderd, moeten contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners. We zullen het product controleren en onze systemen en de accountstatus van de verkooppartner aanpassen indien van toepassing. Let op: je kunt een productvermelding waarvoor beperkingen gelden niet conform maken door de status te veranderen naar Niet op voorraad (OOS, Out of Stock). Als je denkt dat je product ten onrechte is geïdentificeerd als een product waarvoor beperkingen gelden op Amazon, moet je de productvermelding onmiddellijk sluiten om ervoor te zorgen dat je aan de regels voldoet terwijl je in beroep gaat tegen de beperking bij het Ondersteuningsteam voor verkooppartners.

Verkooppartners die ons beleid of toepasselijke wetgeving schenden, kunnen worden onderworpen aan handhavingsmaatregelen die kunnen variëren afhankelijk van het type strafbaar feit en de accountgeschiedenis van de verkooppartner. Bij het bepalen van welke actie we moeten ondernemen, houden we rekening met verschillende factoren in het algemene verhaal van de verkooppartner, waaronder de ernst van de schending, het aantal schendingen en andere relevante informatie. Verkooppartners van wie de verkoopprivileges zijn verwijderd, kunnen in de meeste gevallen in beroep gaan tegen de beslissing. In sommige situaties kunnen we het account van de verkooppartner herstellen als de verkooppartner een solide actieplan heeft geïmplementeerd dat de hoofdoorzaken die tot de schendingen hebben geleid effectief aanpakt en waardoor herhaling van deze en andere schendingen zal worden voorkomen.

Hieronder vind je enkele aanbevolen werkwijzen die verkooppartners kunnen volgen om te helpen bij de naleving van ons beleid:

 • Ga er niet van uit dat een product is toegestaan omdat het niet uitdrukkelijk wordt vermeld in onze voorbeelden van verboden productvermeldingen of een bestaand ASIN heeft.
 • Wijs een of meerdere medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de producten die je wilt verkopen. Deze werknemer moet over een grondige en actuele kennis van de producten en de industrie beschikken, en de wetten kennen die op die producten van toepassing zijn.
 • Lees ons Beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, de voorbeelden van verboden productvermeldingen en je productcatalogus regelmatig door. Dit omvat alle producten die zijn opgenomen in voorraadfeeds of die zijn geüpload met behulp van een geautomatiseerd systeem.
 • Als je een voorraad koopt van een andere bron dan de fabrikant, moet je extra zorgvuldig zijn bij het onderzoeken van de herkomst van de producten en het wettelijke kader waarbinnen deze kunnen worden verkocht.
 • Vermeld geen producten bij twijfel over de vraag of de producten mogen worden verkocht.
 • Als je supplementen verkoopt, moet je begrijpen wat de ingrediënten in deze producten zijn en controleren of ze zijn toegestaan. Naast ons Beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, zijn er online enkele bronnen beschikbaar die verkopers daarbij kunnen helpen.

Een actieplan maken, implementeren en indienen voor schendingen van het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden

Wat is een actieplan?

Een actieplan is een toelichting op de problemen die hebben geleid tot de deactivering van je product of account, op de stappen om de schending op te lossen en op de preventieve acties die je hebt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het probleem niet opnieuw optreedt.

Een haalbaar actieplan moet de volgende vier vragen beantwoorden:

 • Wat was de schending van het product waarvoor beperkingen gelden of welk beleid is geschonden door welk product?
 • Wat heeft de schending veroorzaakt?
 • Welke reactieve stappen heb je genomen om de schending op te lossen?
 • Welke proactieve stappen heb je genomen om toekomstige schendingen te voorkomen?

Je actieplan moet feitelijk en direct zijn. Focus op de feiten en gebeurtenissen die tot het probleem hebben geleid in plaats van een introductie te geven van je product, bedrijf of klanten. Vermijd toelichtingen over recente beleids- of prestatieproblemen binnen je account, tenzij ze specifiek betrekking hebben op de huidige schending van producten waarvoor beperkingen gelden die je moet aanpakken.

Voer de volgende stappen uit om je actieplan te maken, te implementeren en in te dienen.

Stap 1: je schending van producten waarvoor beperkingen gelden identificeren

Identificeer en beschrijf je schending in je actieplan. Voeg het ASIN of het specifieke producttype toe en het beleid dat is geschonden.

Raadpleeg Beperkingen betreffende categorie, product en inhoud voor meer informatie over het Amazon-beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden.

Vermijd oversimplificatie, waardoor je beroep kan worden geweigerd:

 • Generieke plannen: excuses aanbieden voor de schending zonder een specifieke uitleg te geven of het product op enigerlei wijze te identificeren, en beloven het beter te doen.
 • Ongeldige hoofdoorzaak: 'Ik heb het ASIN niet aangemaakt, ik heb het alleen vermeld voor een product dat al op de website staat.' of 'Ik heb een product waarvoor beperkingen gelden vermeld.'

Stap 2: de oorzaak van de schending van je product waarvoor beperkingen gelden identificeren

Identificeer en beschrijf de oorzaak van je schending in je actieplan. Wees zo specifiek mogelijk over waarom de schending heeft plaatsgevonden.

Stap 3: reactieve stappen nemen om je schending van producten waarvoor beperkingen gelden op te lossen

Neem de reactieve stappen die nodig zijn om je schending op te lossen en beschrijf deze stappen in je actieplan. Deze stappen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

 • een verboden productvermelding verwijderen
 • de productpagina voor je productvermelding bijwerken om verboden claims te verwijderen
 • de vereiste informatie verstrekken om naleving aan te tonen
 • een technisch probleem oplossen

Stap 4: proactieve stappen nemen om toekomstige schendingen van producten waarvoor beperkingen gelden te voorkomen

Neem proactieve stappen om toekomstige schendingen te voorkomen en beschrijf deze stappen in je actieplan. Deze stappen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot):

 • jezelf en je werknemers beter informeren over het Amazon-beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden
 • een intern proces of beleid herzien om ervoor te zorgen dat een of meer soorten verboden producten in de toekomst niet worden vermeld
 • een uitgebreide controle van je Amazon-productvermeldingen uitvoeren en alle productvermeldingen verwijderen die niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving en het Amazon-beleid
 • een juridisch expert raadplegen voor advies over wet- en regelgeving en het beleid van Amazon

Zorg ervoor dat de stappen die je neemt een toekomstige schending van producten waarvoor beperkingen gelden effectief voorkomen en vermeld geen ongeldige proactieve stappen. Bijvoorbeeld:

 • 'Als ik niet zeker weet of een product is toegestaan, neem ik contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners voor goedkeuring voordat ik het vermeld.' Amazon screent productvermeldingen niet vooraf voor naleving en geeft geen juridisch advies. Contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners om te vragen of een product is toegestaan, is geen effectief mechanisme om naleving te waarborgen.
 • 'Ik zal twijfelachtige productvermeldingen op Inactief (niet op voorraad) zetten om aanvullende schendingen te voorkomen.' Het verplaatsen van een productvermelding naar Gesloten of Inactief (niet op voorraad) voorkomt de mogelijke deactivering van je verkoopaccount niet als deze producten verboden blijken te zijn.

Stap 5 - je actieplan indienen

Raadpleeg de instructies bovenaan je dashboard Accountstatus in Seller Central om je actieplan in te dienen.

Notitie: Amazon gaat ervan uit dat alle reactieve en proactieve stappen die in je actieplan worden beschreven, zijn geïmplementeerd op het moment van indiening. Als je nieuwe schendingen pleegt die identiek zijn of sterk lijken op eerdere schendingen, moet je een nieuw actieplan voor deze schendingen verstrekken. Je kunt een oud actieplan niet opnieuw gebruiken of recyclen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates