Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verzendinstellingen voor Verzenden per regio

Seller Central Hulp heeft een schat aan informatie over het optimaliseren van de functie Verzendinstellingen in je Seller Central-account.

Mijn verzendinstellingen configureren

De functie Verzendinstellingen wordt weergegeven onder Instellingen in Seller Central als je toestemming hebt om deze functie te gebruiken. Gebruikersmachtigingen kunnen worden gewijzigd onder Instellingen. Alleen de hoofdgebruiker voor je account (niet Amazon) kan je goedkeuring geven om deze functie te gebruiken. De hoofdgebruiker is de persoon die zich aanvankelijk bij Amazon heeft geregistreerd om te verkopen.

Je kunt de functie Verzendbeheer gebruiken om je verzendsjablonen, verzendkosten en je verzendregio's weer te geven en te bewerken. Zie de Hulp-pagina Je verzendkosten instellen voor meer informatie.

Als je je verzendinstellingen wilt bekijken, klik je onder Instellingen, op Verzendinstellingen. De pagina Huidige verzendtarieven en -instellingen verschijnt.

Je verzendsjablo(o)n(en) configureren

Een verzendsjabloon is een set verzendregio's, verzendkosten en serviceniveaus die kunnen worden toegepast op alle of een deel van je productvermeldingen op Amazon.

Je kunt meerdere verzendsjablonen maken waarmee verschillende configuraties mogelijk zijn voor het selecteren van regio's en verzendkosten. Elke verzendsjabloon kan worden gekoppeld aan een of meerdere SKU in je voorraad.

Je account heeft een vooraf geconfigureerde standaardverzendsjabloon die je op elk gewenst moment kunt bewerken. Het wordt gemarkeerd met een ster op de pagina Verzendinstellingen.

Standaardsjablonen

Wanneer je je Marketplace-account voor het eerst instelt of migreert naar het nieuwe platform Verzendinstellingen, is de standaardsjabloon de eerste sjabloon die voor je account is gemaakt.

De standaardsjabloon is aangewezen op de pagina Verzendinstellingen. De standaardverzendsjabloon kan worden toegewezen aan elke nieuwe SKU die wordt toegevoegd zonder dat er een expliciete verzendsjabloon aan is toegewezen op het moment dat de SKU wordt gemaakt.

Ga als volgt te werk om een sjabloon in te stellen als standaardverzendsjabloon:

 1. Ga naar de pagina Verzendinstellingen.
 2. Selecteer Verzendsjabloon uit de lijst verzendsjablonen aan de linkerkant van de pagina.
 3. Klik op Acties, en klik vervolgens op Instellen als standaardsjabloon.

Notitie: Als je je standaardsjabloon wijzigt, blijven alle SKU die aan de oude standaardsjabloon waren toegewezen, ook aan die sjabloon toegewezen. De nieuwe SKU-codes die worden gemaakt en niet zijn toegewezen aan een specifieke verzendsjabloon, worden toegewezen aan de nieuwe standaardsjabloon.

De standaardsjabloon bevat het land van de binnenlandse marketplace waarop het standaardserviceniveau vooraf is geselecteerd.

Verzending op basis van product/gewicht Je kunt een vast tarief per zending instellen en een tarief per kg of een tarief per product voor de verwerking. Wanneer je klant je producten koopt, past Amazon eenmalig kosten per zending toe en gebruikt dan jouw verzendinstellingen om de juiste kosten per kg of per product voor ieder product in de bestelling te berekenen.

Verzending op basis van product/gewicht is de standaardverzendsjabloonoptie. De landen waarvoor je ten minste één serviceniveau hebt ingeschakeld, worden weergegeven in de tabel Verzendtarieven. Als een land niet in deze tabel wordt weergegeven, heb je in de vorige stap niet aangegeven dat je verzending naar dat land ondersteunt.

 1. Klik op Een nieuwe sjabloon maken.
 2. Selecteer Per product/op basis van gewicht.
 3. Selecteer in de kolom Verzendtijd het serviceniveau dat je voor het land wilt aanbieden.
 4. Selecteer in de kolom Eenheidsprijs of je voor elk ondersteund land een tarief per gewicht of per product wilt toevoegen.
 5. Typ in de kolom Eenheidsprijs het verzendtarief (in TRY) waarvoor je per product of per kg verzending in rekening wilt brengen.
 6. Voeg in de kolom Prijs per bestelling de prijs per bestelling of levering toe indien van toepassing.
 7. Klik op Opslaan.

  De pagina met instellingenbevestiging verschijnt, waarbij je wijzigingen zijn gemarkeerd.

 8. Klik op Bevestigen om je wijzigingen op te slaan.

  De pagina Verzendinstellingen verschijnt, waarin wordt aangegeven dat je je verzendkosten hebt bijgewerkt.

Notitie: De wijzigingen worden pas minstens 4 uur van kracht. Je hebt 1 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen voordat ze worden vergrendeld. Zie het gedeelte Vertraging hieronder.

Zo werkt verzending per product/op gewicht gebaseerd

Wanneer je verzending per product/op gewicht gebaseerd aanbiedt, stel je vaste kosten per zending in en kosten per kg of een vast bedrag per product voor de afhandeling. Wanneer een klant je producten koopt, past Amazon eenmalig kosten per zending toe en gebruikt dan jouw verzendinstellingen om de juiste kosten per kilo of per product voor ieder product in de bestelling te berekenen.

Als je bijvoorbeeld een tarief per zending gebruikt van € 4,00 en een tarief per kg van € 0,50 per kg en een koper twee producten bij je koopt, een televisie van 25 kg en een dvd-speler van 1 kg, berekent Amazon het totale verzendtarief aan de klant als volgt:

Product Aantal Gewicht (kg) Vast tarief per bestelling Tarief per kilo
Televisie 1 25 € 3,91 € 0,49
Dvd-speler 1 1 € 3,91 € 0,49

Daarom worden voor deze zending de verzendkosten als volgt berekend:

Verzendtarief € 3,91 + € 12,25 + € 0,49 = € 16,65

(Percentage per zending)

(25 x € 0,49, gewichtstarief voor de tv)

(1 x € 0,49, gewichtstarief voor de dvd-speler)

(€ 3,91+€ 12,25+€ 0,49)

Als je een tarief per zending instelt van € 3,99 en een tarief per product van € 0,99 en een koper twee producten bij je bestelt, een saffieren hanger en een diamanten tiara, berekent Amazon het totale verzendtarief aan de koper als volgt:

Product Aantal Gewicht (kg) Vast tarief per bestelling Tarief per product
Hanger 1 n.v.t. € 3,99 € 0,99
Tiara 1 n.v.t. € 3,99 € 0,99

Daarom worden voor deze zending de verzendkosten als volgt berekend:

Verzendtarief € 3,99 + € 0,99 + € 0,99 = € 5,97

(Percentage per zending)

(Tarief per product voor de hanger)

(Tarief per product voor de tiara)

(€ 3,99+€ 0,99+€ 0,99)

Verzending per prijsklasse: Als je een verzendkostenmodel op basis van omzet wilt aanbieden, moet je prijsklassen maken, zoals € 0 tot € 25, €25,01 tot € 50, € 50,01 tot € 100 enzovoort. Elke prijsklasse heeft zijn eigen verzendtarief. Wanneer een koper je producten koopt, beoordeelt Amazon de totale waarde van de bestelling, identificeert het de klasse waarin het totaal valt en past het vervolgens het verzendtarief toe dat je voor de prijsklasse hebt opgegeven.

Selecteer je serviceniveaus en verzendregio's

Je kunt een of meerdere serviceniveaus configureren die je aan je klanten wilt aanbieden. Voor binnenlandse verzending zijn er twee serviceniveaus die aan klanten kunnen worden aangeboden: Standaard en Versneld.

Elk serviceniveau heeft een configureerbaar aantal dagen. Dit geeft aan binnen welke tijdlijnen een bestelling door de klant moet worden ontvangen. Dit is een aanvulling op de door jou gedefinieerde verwerkingstijd. Wanneer je akkoord gaat met een serviceniveau-overeenkomst (SLA), beloof je dat de klant zijn of haar bestelling zal ontvangen binnen het aantal dagen dat je hebt ingevoerd naast de verwerkingstijd.

Het serviceniveau voor Standaardbezorging over de weg in Nederland is bijvoorbeeld 3-5 werkdagen. Als je klant een bestelling plaatst en Standaardbezorging wil, ben je verantwoordelijk voor het bezorgen van de bestelling binnen 3-5 werkdagen vanaf het moment dat de bestelling wordt verzonden.

Totale bezorgtijd

Wanneer je je voorraad instelt, vertel je Amazon de tijd die je nodig hebt om de bestelling voor elk product in je voorraad te verwerken. (Je kunt deze tijd instellen met het veld 'Ik zal dit product verzenden binnen' op je voorraadinformatiepagina.) De bezorgmethode die je gebruikt, geeft ook aan binnen hoeveel tijd de bestelling je klant moet bereiken, afhankelijk van de bezorgsnelheid die je gebruikt. De totale bezorgtijd is dan de tijd die je nodig hebt om de bestelling af te handelen (verwerken) plus de tijd die de bezorgservice nodig heeft om de bestelling bij je klant te krijgen.

Verwerkingstijd + geselecteerde verzendtijd = bezorgtijd

Je verzendregio's selecteren

In elke verzendsjabloon kun je de geografische regio's aanpassen waar je naar wilt verzenden en de serviceniveaus die je voor elke regio wilt aanbieden. Je kunt bestaande verzendregio's verwijderen, toevoegen of bewerken of nieuwe regio's maken door verschillende landen of gebieden te groeperen waar je hetzelfde verzendtarief en hetzelfde serviceniveau kunt aanbieden.

Voor binnenlandse verzending zie je de verschillende regio's binnen de huidige marketplace, maar op dit moment kun je de geselecteerde regio's in het land van de marketplace niet deselecteren.

Voor binnenlandse verzending zie je de verschillende regio's binnen de huidige marketplace, maar op dit moment kun je de geselecteerde regio's in het land van de marketplace niet deselecteren. Op dit moment ben je verplicht om met hetzelfde tarief naar alle binnenlandse regio's te verzenden. Je kunt er echter voor kiezen om een andere verzendtijd in te stellen voor elke binnenlandse regio. Als je de verzendtijden van de binnenlandse verzendregio wijzigt, krijg je de volgende regio's in Nederland te zien:

 • Nederland
 • Het vasteland van Nederland
 • Nederlandse eilanden

Verzendsjablonen toepassen op productvermeldingen

Nadat je een verzendsjabloon hebt geconfigureerd, kun je deze toepassen op je productvermeldingen. Een verzendsjabloon kan aan zoveel productvermeldingen worden gekoppeld als je wilt. Als je geen verzendsjabloon voor een product in je productvermeldingen opgeeft, wordt de standaardverzendsjabloon toegepast.

Voorraad beheren

Op de pagina Voorraad beheren wordt de verzendsjabloon weergegeven die is gekoppeld aan elke SKU in je productvermeldingen. Als je de verzendsjablonen wilt wijzigen die aan je SKU zijn gekoppeld, zijn er twee opties:

 • Pas een verzendsjabloon toe op meerdere SKU-codes met behulp van een sjabloon voorraadbestand.
 • Pas een verzendsjabloon toe op één SKU via Voorraad beheren.

Een verzendsjabloon toepassen op meerdere SKU-codes met behulp van een sjabloon voor het voorraadbestand

Hieronder volgt de aanbevolen methode voor het uploaden van bulk.


 1. Open het tabblad Sjabloon van de door jou gekozen sjabloon voor het voorraadbestand. Voer de naam van je verzendsjabloon in de kolom Verzendsjabloon voor de verkoper in en sla de sjabloon voor het voorraadbestand op
 2. Klik in Seller Central op Voorraad en selecteer Producten toevoegen via uploaden.
 3. Selecteer het bestandstype dat je wilt uploaden in het vervolgkeuzemenu Selecteer type bestand dat je wilt uploaden in het gedeelte Bestand uploaden.
 4. Blader naar het bestand dat je wilt uploaden.
 5. Voer je e-mailadres in.
 6. Klik op Uploaden.

Een verzendsjabloon toepassen op één SKU via Voorraad beheren


 1. Klik in Seller Central op Voorraad en Voorraad beheren.
 2. Kik opWijzigen rechts van het product waarvoor je een verzendsjabloon wilt toepassen (je kunt zien welk sjabloon momenteel wordt toegepast op een product in de kolom Prijs + verzendkosten) en selecteer Bewerken in het vervolgkeuzemenu
 3. Selecteer in het veld Verzendgroep verkoper de verzendsjabloon in het vervolgkeuzemenu.
 4. Klik op Opslaan en voltooien.
Notitie: Je wijzigingen worden ongeveer 4 uur nadat je ze hebt bevestigd weergegeven.

Je kunt de SKU die aan verzendsjablonen zijn toegewezen op een van de volgende twee manieren controleren met behulp van de Seller Central-gebruikersinterface (UI):

 • Klik op de pagina Voorraad beheren op de naam van de verzendsjabloon die wordt weergegeven naast de prijs voor elke SKU om de sjabloonpagina te openen.
 • Klik op de pagina Voorraad op Bewerken voor een SKU om de pagina Productbewerkingsproducten te openen en scrol naar beneden om de verzendsjabloon te vinden die aan de SKU is toegewezen.

In het overzicht van actieve productvermeldingen onder de voorraadoverzichten wordt de SKU weergegeven die is toegewezen aan de verzendsjabloon.

Vertraging

Notitie: Vertraging is alleen van toepassing op wijzigingen in je verzendinstellingen op basis van product/gewicht.

Wanneer je je verzendinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen maximaal vier uur nadat je op Wijzigingen opslaan hebt geklikt van kracht. Je kunt wijzigingen aanbrengen in de verzendinstellingen binnen het eerste uur nadat je op Wijzigingen opslaan hebt geklikt. De wijzigingen worden allemaal tegelijkertijd van kracht. Deze vertraging geeft je een uur om van gedachten te veranderen, maar na een uur worden je wijzigingen 'vergrendeld' en na nog eens drie uur worden ze van kracht.

Dit is een voorbeeld van hoe het werkt:

 • Om 12.00 uur klik je op Wijzigingen opslaan nadat je de verzendkosten hebt gewijzigd. De veranderingen worden van kracht om 16.00 uur.
 • Om 12.30 uur maak je een andere wijziging in de verzendkosten. De verandering zal nog steeds van kracht worden om 16.00 uur.
 • Om 13.00 zijn je wijzigingen "vergrendeld". Op dit moment kun je geen wijzigingen meer aanbrengen en kun je niet voorkomen dat de verzendinstellingen om 16.00 uur van kracht worden.
 • Om 13.05 uur maak je nog een wijziging. Wanneer je op Wijzigingen opslaan klikt, worden de wijzigingen om 17.05 uur van kracht.
 • Om 16.00 uur wordt je eerste set wijzigingen van kracht.
 • Om 17.05 uur wordt je tweede set wijzigingen van kracht.

Een verzendsjabloon configureren

Met verzendsjablonen kun je verschillende verzendinstellingen toewijzen voor een set SKU. Elke verzendsjabloon bevat de volgende verzendopties:

 • Standaardverzending
 • Versnelde verzending

Een nieuwe verzendsjabloon maken


 1. Klik op het tabblad Verzendsjablonen op Een nieuwe sjabloonmaken.
 2. Kies of je de inhoud van een bestaande sjabloon wilt kopiëren of met een lege sjabloon wilt beginnen.
 3. Voer de sjabloonnaam in (bijvoorbeeld 'Gratis verzending').
 4. Kies het berekeningsmodel per product/op gewicht gebaseerd
 5. Bewerk de sjabloon op basis van je verzendbehoeften.
 6. Klik op Opslaan om de sjablooninstellingen op te slaan.
 7. Wijs SKU-codes toe aan deze sjabloon indien nodig.

Een verzendsjabloon bewerken


 1. Selecteer onder Verzendsjablonen de sjabloon die je wilt bewerken.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Acties en klik vervolgens op Sjabloon bewerken.
 3. Schakel verzendopties in of uit door het selectievakje naast de naam van de verzendoptie aan te klikken.
 4. Klik op Regio toevoegen.
 5. Selecteer het land of de landen waarvoor je dezelfde verzendtijd en/of verzendkosten wilt gebruiken.
 6. Afhankelijk van de verzendoptie die je configureert, zijn er verschillende internationale regio's om uit te kiezen.
 7. Klik op OK.
 8. Selecteer welk type adres je wilt inschakelen voor deze regio's (bijvoorbeeld straatadressen of postbussen).
 9. Stel je verzendtijd in voor verzendopties.
 10. Stel de verzendkosten in.
 11. Je kunt meerdere verzendregels maken voor dezelfde verzendoptie om verschillende verzendkosten of verzendtijden per land of internationale regio('s) toe te staan.
 12. Herhaal dit proces totdat alle verzendopties zijn geconfigureerd op basis van je behoeften.
 13. Klik op Opslaan.

 • Voor de optie met standaardverzending is verzending naar alle regio's in Italië vereist.
 • Voor de optie Standaardverzending moeten de verzendkosten voor alle regio's in Nederland hetzelfde zijn.
 • Regio's die zijn ingeschakeld voor bezorging binnen 2 dagen moeten ook zijn ingeschakeld voor Standaardverzending.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates