Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Machtigingen voor Berichten koper-verkoper

Als je binnen je bedrijf meerdere personen hebt die de communicatie met kopers verwerken, kun je voor die communicatie hun e-mailadressen goedkeuren of blokkeren. Gebruik hiervoor de tool Berichtenmachtigingen op de pagina Berichten koper-verkoper.
Notitie: E-mailberichten naar kopers die niet afkomstig zijn van het e-mailadres dat staat geregistreerd in Berichten koper-verkoper of van een e-mailadres dat niet is geautoriseerd, worden afgewezen. Deze e-mailberichten moeten opnieuw worden verzonden nadat het e-mailadres is geautoriseerd.

Je kunt afzenders goedkeuren of blokkeren op de pagina Berichtenmachtigingen.

Op de pagina Berichtenmachtigingen wordt het volgende weergegeven:
 • De e-mailadressen van personen binnen je bedrijf aan wie je toegang hebt verleend om e-mails te versturen naar de kopers via Berichten koper-verkoper.
 • De e-mailadressen van personen die nog niet zijn goedgekeurd of die zijn geblokkeerd voor het versturen van berichten naar kopers.

De e-mailadressen kunnen zowel persoonlijke e-mailaliassen als groepsaliassen zijn (bijvoorbeeld de klantenservice van je bedrijf).

Ga als volgt te werk om een extra geautoriseerd e-mailadres toe te voegen of de status van een huidig e-mailadres te wijzigen:

 1. Ga naar de pagina Berichtenmachtigingen.
 2. Klik op +Een e-mailadres toevoegen onder aan de kolom E-mail.
 3. Voer het e-mailadres in en selecteer de gewenste status. Kies uit: Goedgekeurd, Geblokkeerd of Verwijderen.
 4. Klik op Opslaan.

Ga als volgt te werk om de status van een eerder ingevoerd e-mailadres te wijzigen:

 1. Ga naar de pagina Berichtenmachtigingen.
 2. Klik op Bewerken.
  1. Als je een geblokkeerd adres wilt goedkeuren, klik je op het keuzerondje Goedgekeurd.
  2. Als je een goedgekeurd adres wilt blokkeren, klik je op het keuzerondje Geblokkeerd.
 3. Klik op Opslaan.

Notitie: Je kunt een interne afzender die eerder is geblokkeerd weer goedkeuren of een interne afzender die eerder is goedgekeurd weer blokkeren. Je kunt het e-mailadres van een interne afzender echter niet verwijderen als het al is goedgekeurd of geblokkeerd.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates