Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Naleving binnenkomende verzendingen

Het Overzicht van prestaties binnenkomende verzendingen bevat informatie over voorraad die je hebt verzonden naar Amazon Fulfillment Centers. Bekijk het Overzicht vanprestaties binnenkomende verzendingen.

Notitie: Er worden kosten voor ongeplande voorbereidingsservices in rekening gebracht voor eenheden waarvoor etiketten nodig zijn, omdat ze zijn ontvangen zonder streepjescode-etiket. Zie Ongeplande servicekosten voor meer informatie.

Wanneer een Fulfillment Center een probleem ondervindt met het ontvangen van een of meer van je producten, nemen we per e-mail contact met je op en markeren we het probleem binnen je Wachtrij voor verzending. Je kunt problemen ook bekijken in het Overzicht van prestaties binnenkomende verzendingen. Je kunt deze informatie gebruiken om voor al je verzendingen binnen het tijdsbestek waarop het rapport betrekking heeft te bepalen welke producten problemen hebben gehad en de coachinginstructies volgen om gerelateerde problemen te corrigeren.

Hieronder vind je een overzicht van informatie die kan worden gemeld in verband met het ontvangstproblemen in Amazon Fulfillment Centers.

Notitie: We hebben nog niet alle FBA-functies gelanceerd in Nederland. Schakel voor het Overzicht van naleving binnenkomende verzendingen over naar de weergave Seller Central DE via de vervolgkeuzelijst voor landen. Als je al FBA-verzendingen beheert voor andere marketplaces, kun je het overzicht bekijken via de marketplace die je normaal gebruikt.
Online koptekst Koptekst downloaden Beschrijving
Datum issue-resolution-date Probleem met verzenddatum is opgelost.
Datum aanmaak verzending shipment-creation-date De datum waarop de verzending is gemaakt.
FBA-verzending-ID fba-shipment-id ID voor de verzending naar het Fulfillment Center.
Handelaar-SKU sku Stock Keeping Units (SKU-codes) zijn unieke reeksen letters of cijfers om je producten te identificeren. SKU-codes worden toegewezen door jou als verkoper.
FNSKU fnsku Unieke ID die door Amazon wordt toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in, en worden geleverd vanuit een Amazon Fulfillment Center.
ASIN asin Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters en/of cijfers om producten te identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je vindt de ASIN op de productpagina.
Titel product-name De titel van je product.
Probleem problem-type Type probleem, bijvoorbeeld: 'streepjescode kan niet worden gescand' of 'Item-etiket ontbreekt'.

Zie Type probleem.

Aantal aantal Aantal eenheden waarvoor het probleem geldt.
Type vergoeding fee-type Een van onderstaande:
  • Ongeplande services (alleen voorbeeld)
  • Eerste instantie
  • Ongeplande voorbereidingsservices
  • Vrijstelling
  • Terugbetaling
Totale kosten fee-total Het totale bedrag dat we in rekening hebben gebracht voor het aantal dat wordt weergegeven op dat regelitem.

Type probleem

De onderstaande problemen worden behandeld via het systeem Feedback voor prestaties binnenkomende verzendingen.

Probleem Beschrijving
Streepjescode kan niet worden gescand De streepjescode of het etiket van het item is zo zeer beschadigd of bevlekt dat deze niet kan worden gelezen en moet worden vervangen. Zie Geëtiketteerde voorraadvoor meer informatie.
Streepjescode-etiket ontbreekt Het streepjescode-etiket van het item ontbreekt en het item moet opnieuw worden geëtiketteerd. Zie Geëtiketteerde voorraadvoor meer informatie.
Eenheid verkeerd geëtiketteerd Het etiket is niet goed geplaatst, dus het item moet opnieuw worden geëtiketteerd. Zie Geëtiketteerde voorraadvoor meer informatie.

Ga naar deze Hulp-paginavoor meer informatie over de problemen die worden behandeld als onderdeel van feedback voor binnenkomende prestaties.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates