Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Accessoires voor Amazon-apparaten

Verkopers moeten het volgende specifiek in gedachten houden:

  • De productnaam (de naam op je product of de verpakking) mag niet de woorden 'Amazon', 'Kindle', 'Fire', 'Kindle Paperwhite', 'Kindle Voyage', 'Amazon Fire TV', 'Fire TV Stick', 'Amazon Echo' en 'Amazon Alexa' bevatten, noch mag de productnaam een afbeelding, logo, pictogram of ander handelsmerk van Amazon bevatten.
  • Je mag op de gegevenspagina van je product op de Amazon-website alleen 'Amazon', 'Kindle', 'Fire', 'Kindle Paperwhite', 'Kindle Voyage', 'Amazon Fire TV', 'Fire TV Stick' of 'Amazon Echo' gebruiken als een verwijzing om aan te geven dat je product is bedoeld voor gebruik of compatibel is met een Amazon-apparaat. Geaccepteerde producttitels zijn bijvoorbeeld 'Rode omslag voor gebruik met Kindle', 'Rode omslag voor Kindle' of 'Rode omslag die compatibel is met Kindle'.
  • Producten mogen niet de zinnen 'Compatibel met Alexa', 'Compatibel met Amazon Alexa' of 'WWAA' op de productpagina bevatten, tenzij ze zijn gecertificeerd via het programma Compatibel met Amazon Alexa.
  • Accessoires met 'Amazon', 'Kindle', 'Fire', 'Fire Phone', 'Kindle Paperwhite', 'Kindle Voyage', 'Amazon Fire TV', 'Fire TV Stick' of 'Amazon Echo' in de producttitel of productbeschrijving, of die worden vermeld als geschikt voor gebruik of compatibel met een Amazon-apparaat, moeten worden ingedeeld in de categorie Accessoires voor Amazon-apparaten. Raadpleeg Overzicht van categorieën en Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon voor meer informatie.
  • Je mag het Amazon-logo of een afbeelding, logo, pictogram of ander handelsmerk van Amazon niet gebruiken op of in verband met websites, producten, verpakkingen, handleidingen of promotie- of reclamemateriaal of voor enig ander doel, behalve met een uitdrukkelijke schriftelijke licentie van Amazon.

Je bent er verantwoordelijk voor dat je productvermeldingen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. De term productvermelding, zoals die hier wordt gebruikt, verwijst naar actieve ASIN-codes en naar aanbiedingen die zijn afgestemd op productpagina's op de Amazon-website.

Gevolgen voor overtredingen van beleid

Overtredingen van het Amazon-beleid betreffende productvermeldingen voor accessoires voor Amazon-apparaten kunnen leiden tot, maar zijn mogelijk niet beperkt tot, de volgende acties:

  • Annulering van de productvermelding
  • Beperkingen op privileges met betrekking tot productvermelding
  • Opschorting van privileges met betrekking tot productvermelding
  • Annulering van privileges met betrekking tot productvermelding

Deze mogelijke gevolgen zijn een aanvulling op, en in geen geval beperkt tot, de gevolgen die zijn toegestaan door een overeenkomst tussen Amazon en de verkoper. Amazon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken beslissingen te nemen over de vraag of een productvermelding al dan niet geschikt is.

Een schending van het beleid melden

Amazon moedigt verkopers aan productvermeldingen te melden die mogelijk in strijd zijn met ons beleid of van toepassing zijnde wetgeving door contact op te nemen met de Ondersteuning voor verkopers. Selecteer Een schending melden en zorg ervoor dat je alle relevante informatie opgeeft zodat we een grondig onderzoek kunnen uitvoeren.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates