Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Software verkopen

Alleen volledige detailhandelversies van fysieke software mogen worden verkocht op Amazon. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met deze lijst met verboden items:

Gedupliceerde of gekopieerde software:

Verkopers mogen geen software verkopen die is gekopieerd door iemand anders dan de oorspronkelijke softwarefabrikant.

Digitaal downloaden

Om klanten, verkopers en rechthebbenden te beschermen tegen digitale piraterij, is het verkopers op geen enkele wijze toegestaan om digitaal downloadbare software te verkopen, bijvoorbeeld door middel van activeringscodes, registratielinks, licentiesleutels, serienummers of andere inloggegevens met betrekking tot softwareproducten. Voor de duidelijkheid: dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van toegangs-/activeringsinformatie via e-mail, het Amazon-berichtensysteem, sites van derden of elektronische kanalen of in gedrukte of fysieke vorm.

Software die niet door de fabrikant is bedoeld voor verkoop in de detailhandel:

De verkoop van software die niet door de fabrikant is ontworpen of bedoeld voor verkoop in de detailhandel is verboden voor verkoop op Amazon. Dit omvat:

OEM-software:

Software van de fabrikant van originele apparatuur (OEM) wordt gebundeld met, geïnstalleerd op of verpakt met computerhardware. Je kunt deze software niet op Amazon verkopen tenzij je deze ook met de bijbehorende hardware verkoopt en deze vermeldt onder het hardware-ASIN.

Vrij gedistribueerde of promotionele software:

Software die vrij wordt gedistribueerd door fabrikanten, inclusief freeware, shareware en promotionele software.

Bètaversies (pre-release):

Software die is gedistribueerd met als doel het oplossen van problemen en het testen en evalueren van de software.

Freeware en shareware:

Software die door de eigenaar van het auteursrecht gratis wordt verspreid.

Software die gebaseerd is op een verlopen abonnement:

Software die niet langer bruikbaar is omdat de abonnementsperiode is verlopen.

Academische software

Academische software is software die wordt verkocht aan studenten, faculteiten en educatieve instellingen die uitdrukkelijk bestemd is voor gebruik door deze personen en instellingen. Aangezien Amazon op geen enkele manier kan verifiëren dat een verkoper of koper deel uitmaakt van de academische wereld, verbieden we de verkoop van de meeste academische software op Amazon. Volg deze richtlijnen om te bepalen of de academische software die je wilt vermelden op Amazon is toegestaan:

Verificatie vóór aankoop:

Het is verboden om academische software waarbij verificatie vóór verkoop vereist is op Amazon te verkopen, omdat we niet kunnen controleren of de verkoper of koper voldoet aan de vereisten op het moment van aankoop.

Verificatie na aankoop:

Academische software met verificatie na aankoop mag op Amazon worden verkocht. Het is verboden de software op Amazon te verkopen als de licentie niet-overdraagbaar is en/of de koper niet in aanmerking komt voor technische ondersteuning of upgrades.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates