Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verkoopaccountbeoordelingen voor door verkoper verzonden bestellingen

Verkoopaccountbeoordelingen voor door verkoper verzonden bestellingen

Om klanten te beschermen, houdt Amazon toezicht op door verkoper verzonden bestellingen om ervoor te zorgen dat klanten de items die ze hebben gekocht tijdig ontvangen. Amazon kan je verkoopaccount ter beoordeling aanmerken om toezicht te houden op je verkoopactiviteiten en bezorging van recente door verkoper verzonden bestellingen te valideren. Gedurende deze periode, die niet langer mag zijn dan 30 dagen, kunnen we je verkoopprivileges beperken als een preventieve maatregel tegen verdere mogelijke impact op Amazon-klanten. Onder beperkingen op verkoopprivileges kunnen onder andere tijdelijke opschorting van alle productvermeldingen of opschorting van door verkoper verzonden productvermeldingen vallen. Hoewel je geld op je account blijft staan, beperken we tijdens deze controle ook tijdelijk je mogelijkheid om vergoedingen te ontvangen volgens de toepasselijke wet- en beleidsregels. Zodra we de bezorging van recente door verkoper verzonden bestellingen hebben bevestigd, worden je aanbiedingen automatisch opnieuw geactiveerd en kun je doorgaan met het uitbetalen van je vergoedingen volgens je normale vergoedingsschema. Als je openstaande niet-verzonden bestellingen hebt tijdens de controleperiode, ga dan verder met het uitvoeren van deze bestellingen. Bewijs van bezorging zal de beoordeling van je account versnellen.

Waarom is mijn account ter beoordeling aangemerkt?

Amazon houdt rekening met meerdere factoren bij het bepalen of een verkoopaccount tijdelijk ter beoordeling moet worden aangemerkt. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn hieronder opgenomen. Als voor jouw account meerdere factoren tegelijk gelden, kan het ter beoordeling worden aangemerkt.

 1. Je hebt niet voldoende geschiedenis van eerdere verkopen. Dit kan zijn omdat je nieuw bent in de Amazon Store of omdat je lange tijd niets hebt verkocht. Als je nieuw bent of inactief bent, kost het tijd om een positieve geschiedenis van koper-verkopertransacties op te bouwen.
 2. Meerdere klanten hebben aangegeven dat ze de bestelde items niet hebben ontvangen (bijvoorbeeld door terugbetalingen of A-tot-Z-garantieclaims aan te vragen of negatieve feedback te plaatsen). We raden je aan nauw samen te werken met je klanten om eventuele problemen op te lossen en stappen te ondernemen om een snelle uitvoering van bestellingen te garanderen.
 3. Er zijn geen verzendgegevens beschikbaar in je account of de verzendgegevens zijn ongeldig. Geldige verzendgegevens kunnen je klanten zekerheid geven dat hun bestellingen onderweg zijn en Amazon helpen te valideren dat een bestelling is bezorgd. Als je toegang wilt krijgen tot het Amazon-beleid voor verzendgegevens, ga je naar Percentage geldige trackingnummers.
 4. Er is een ongebruikelijke wijziging gedetecteerd in je verkooppatronen. Onder ongebruikelijke verkoopactiviteit valt een recente piek in de verkoop of een aanzienlijke wijziging in het type voorraad dat je aanbiedt.
 5. Je verkoopt items met een verhoogd risico. Onder Items met een verhoogd risico vallen onder andere consumentenelektronica, computers of trending-items.
 6. Mogelijk ontbreken er belangrijke bedrijfsgegevens in je account die ons kunnen helpen de positieve koper-verkopersgeschiedenis op andere verkoopkanalen te valideren. Zorg ervoor dat al je bedrijfsgegevens bijgewerkt zijn, inclusief je bedrijfswebsite, adres en contactgegevens, indien van toepassing. Hoewel deze informatie niet verplicht is, kan deze je identiteit verifiëren en het beoordelingsproces versnellen.

Ervoor zorgen dat je accountstatus gezond blijft kan de kans verkleinen dat je account in de toekomst ter beoordeling wordt aangemerkt. Raadpleeg de video op Seller University 'Je accountstatus gezond houden' voor meer informatie over het gezond houden van je accountstatus.

De producten die je te koop aanbiedt op Amazon moeten voldoen aan je Amazon Business Solutions-overeenkomst, inclusief alle toepasselijke Amazon-beleidsregels en alle toepasselijke wet- en regelgevingen. Voordat je producten aanbiedt, moet je ervoor zorgen dat je al je verantwoordelijkheden als verkoper kent. Raadpleeg het Programmabeleidvoor meer informatie.

Wat gebeurt er tijdens een accountbeoordeling?

We blijven je account in de komende 30 dagen controleren op bewijs dat bezorging van recente door verkoper verzonden bestellingen ondersteunt. Als je nog openstaande bestellingen hebt die moeten worden bezorgd, raden we je aan deze snel te voltooien zodat we je accountbeoordeling kunnen voltooien. Zodra we bewijs van bezorging aan klanten hebben geïdentificeerd, eindigt de beoordelingsperiode en activeren we automatisch alle opgeschorte productvermeldingen opnieuw en wordt de uitbetaling van vergoedingen op je account opnieuw ingeschakeld.

Als we in deze periode niet voldoende bewijs van bezorging vinden, wordt verdere actie ondernomen en kan je Amazon-account permanent worden gedeactiveerd in overeenstemming met het programmabeleid van Amazon. Je ontvangt verdere e-mailberichten na de beoordelingsperiode om je te informeren over welke actie is ondernomen. Als je voordat dit gebeurt van mening bent dat je extra bewijs hebt ter ondersteuning van heractivatie van je account, kun je in beroep gaan.

De accountbeoordeling sneller laten verlopen

Als je denkt dat er een fout is opgetreden of als je wilt dat het beoordelingsproces wordt versneld, ga je naar het tabblad Accountstatus in Seller Central en klik je op Beroep of verstuur je een e-mail naar het adres dat werd verstrekt in de e-mailcommunicatie die naar je is verzonden toen je account werd beoordeeld. Zorg ervoor dat je de aanwijzingen in de e-mail die naar je wordt verzonden, nauwlettend volgt, omdat dit de tijd die nodig is om je inzending te controleren tot een minimum beperkt.

Je toelichting moet het volgende bevatten:

 1. Als je dit nog niet hebt opgegeven, werk je de verzendgegevens bij voor recente door verkoper verzonden bestellingen en controleer je of de huidige geüploade verzendgegevens correct zijn. Verzendgegevens kunnen worden verstrekt in het gedeelte Bestellingen beheren van je verkopersaccount.
 2. Bewijs van bezorging van recente door verkoper verzonden bestellingen. Dit kan een bevestiging van de ontvangst van de koper of een bezorgingsbewijs omvatten. Als je dit nog niet hebt gedaan, kun je je kopers om feedback vragen. Wanneer je contact opneemt met een koper, moet je er rekening mee houden dat het niet is toegestaan om druk uit te oefenen op een koper. Dit geldt ook voor beloningen in ruil voor feedback. Raadpleeg het beleid voor productrecensies van klanten voor meer informatie.
 3. Het adres (URL of fysiek winkeladres) van andere stores (inclusief andere Amazon-accounts) waar je vergelijkbare producten verkoopt en waarop je een bezorgingsbewijs kunt aantonen.
 4. Bewijs ter ondersteuning van de identificatie van je bedrijf en de geschiedenis van positieve koper-verkopertransacties. Dit kan zakelijke website, e-mail of zakelijke bankgegevens omvatten. Zorg ervoor dat alle toepasselijke bedrijfsgegevens bijgewerkt zijn in je Seller Central-account. Hoewel dit niet verplicht is, kan dit de verificatie van je bedrijf en het accountbeoordelingsproces versnellen.
 5. Als je logistieke problemen ondervindt die vertragingen veroorzaken in de uitvoering van je bestellingen, verstrek dan de redenen en ondersteunend bewijsmateriaal in verband hiermee zodat we hiermee rekening kunnen houden tijdens je beoordeling.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates