Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Voorraad vermengd zonder etiket met de streepjescode van de fabrikant

Je verkopersaccount is standaard ingesteld op het gebruik van de streepjescode van de fabrikant voor producten die daarvoor geschikt zijn. Producten in je voorraad die worden geïdentificeerd met streepjescodes van de fabrikant, kunnen worden gecombineerd met exact dezelfde producten van andere verkopers, die ook streepjescodes van de fabrikant gebruiken voor die producten.

Wanneer je Amazon toestaat om je voorraad te vermengen en een klant een product van je koopt, kan Amazon exact hetzelfde product van een andere verkoper verzenden om ervoor te zorgen dat de bezorgingsbelofte aan de klant wordt nagekomen.

Bij het vermengen verkoop je de eenheid zoals gebruikelijk aan de klant en krijg je het krediet voor de verkoop. Op dat moment ruilen we een identiek product tussen jou en de andere verkoper van wie de voorraad is gebruikt om de bestelling uit te voeren.

Notitie: Amazon zorgt ervoor dat de oorspronkelijke bron van de vermengde eenheden tijdens het volledige fulfillmentproces kan worden getraceerd.

Voordelen

 • Er is geen extra etiket nodig, waardoor de voorraad sneller kan worden aangevuld, fouten in de etikettering minder voorkomen en de fulfillment-kosten lager zijn.
 • Door de strategische plaatsing van de voorraad door Amazon bereikt je product klanten sneller.
 • De interne trackingtools van Amazon zorgen ervoor dat feedback van klanten aan jou wordt toegekend, ook al was je niet de geregistreerde verkoper.
 • In geval van problemen met de voorraad, kunnen de fulfillment-systemen van Amazon de bron van de voorraad gedurende het volledige fulfillment-proces traceren, om zo tot een juiste oplossing te komen.

Geschiktheid

Niet alle producten zijn geschikt voor vermenging. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten producten minimaal aan de volgende vereisten* voldoen:

 • Staat - Nieuw
 • Eén leesbare UPC-, EAN- of ISBN-streepjescode die overeenkomt met één ASIN in de Amazon-catalogus
 • Product zonder vervaldatum
 • Geen verbruiksartikelen of producten voor uitwendig gebruik (shampoo, zeep enz.)
 • Geen gevaarlijke producten

*Er kunnen aanvullende categoriebeperkingen van toepassing zijn.

Notitie: Als de streepjescode van de fabrikant verwijst naar meer dan één ASIN, is een Amazon-streepjescode vereist.

Je instellingen voor vermenging wijzigen

Hoewel je standaardinstelling op accountniveau de streepjescode van de fabrikant is (je producten zijn geschikt voor vermenging), kun je je voorkeur op elk moment wijzigen (sectie a). Daarnaast heb je de mogelijkheid om je voorkeur voor streepjescodes te wijzigen voor elke nieuwe FBA-aanbieding die je maakt (sectie b).

a) Je standaardvoorkeur voor streepjescodes op accountniveau wijzigen

Je kunt uit twee opties kiezen onder de voorkeur voor een streepjescode:


 1. Fabrikant: Als je dit als je voorkeur kiest, worden alle geschikte aanbiedingen die je daarna maakt, standaard met de streepjescode van de fabrikant ingezonden.
 2. Amazon: Als je dit als je voorkeur kiest, worden alle aanbiedingen die je daarna maakt, standaard met de streepjescode van Amazon weergegeven en moet je een extra etiket op afzonderlijke eenheden aanbrengen. Ook worden de eenheden niet vermengd.

De alternatieve optie voor je standaardinstelling voor een streepjescode kun je bij het maken van nieuwe aanbiedingen altijd vinden in de vervolgkeuzelijst.

Notitie: Je kunt je standaardvoorkeur voor bestaande aanbiedingen niet wijzigen en moet daarvoor een nieuwe aanbieding maken of de streepjescodevoorkeur voor elke bestaande aanbieding afzonderlijk wijzigen, zoals in het onderstaande gedeelte wordt uiteengezet.

Zo wijzig je je standaardvoorkeur voor een streepjescode:

 1. Klik in je verkopersaccount onder Instellingen op Fulfillment by Amazon.
 2. Zoek Voorkeur voor streepjescode FBA-product op en klik op Bewerken.
 3. Selecteer Inschakelen om de streepjescode van de fabrikant te gebruiken of Uitschakelen om een Amazon-streepjescode te gebruiken. Klik op Opslaan.

Het duurt 24 uur voordat de wijzigingen volledig zijn verwerkt en je nieuwe aanbiedingen kunt maken voor geschikte producten.

Notitie: Na 17 april 2018 kunnen GCID-codes niet langer worden gebruikt in plaats van een UPC, EAN, JAN of ISBN om ASIN-codes te maken. Als je merk is goedgekeurd voor het nieuwe Merkenregister en je geen UPC-, EAN-, JAN- of ISBN-codes voor je producten hebt, moet je een GTIN-vrijstelling aanvragen.

b) De instellingen op aanbiedingsniveau wijzigen

Bij het maken van nieuwe aanbiedingen kun je je voorkeur voor een streepjescode selecteren. Alle geschikte nieuwe aanbiedingen die worden gemaakt, kunnen worden verzonden met de streepjescode van de fabrikant of van Amazon. Als je aanbieding niet geschikt is voor vermenging, kun je alleen de streepjescode van Amazon gebruiken. Als je geschikte voorraad wilt verzenden met de streepjescodes van de fabrikant, krijg je niet het verzoek om een extra etiket te plakken op elke afzonderlijke eenheid en KAN je voorraad worden gecombineerd met die van andere verkopers of Amazon Retail.

Notitie: Wanneer je een productvermelding wijzigt van ‘door verkoper verzonden‘ (MFN) naar Fulfillment by Amazon (FBA), kun je ook je streepjescodevoorkeur selecteren.

Als je hebt gekozen voor vermenging en niet langer wilt deelnemen aan het programma, kun je je voorkeur voor een streepjescode alleen wijzigen voor toekomstige aanbiedingen. De streepjescode-instellingen blijven ongewijzigd voor je bestaande voorraad in de Fulfillment Centers. Je kunt een verwijderingsopdracht plaatsen voor de bestaande producten of doorgaan met de aanbieding totdat je voorraad uitgeput is.

Voorraad met streepjescodes van de fabrikant verwijderen

Als je je voorraad met streepjescodes van de fabrikant wilt verwijderen, moet je een verwijderingsopdracht starten. Houd er rekening mee dat de eenheden die je ontvangt, mogelijk niet exact dezelfde zijn als die welke oorspronkelijk naar Amazon zijn verzonden.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates