Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

SKU-lijst

Klik op SKU-lijst downloaden om specifieke gegevens voor elke verzending weer te geven, inclusief bezorg- en verzendadressen en individuele SKU-codes die in de verzending zijn opgenomen.

Zie de volgende tabel voor meer informatie over elk veld in de SKU-lijst:

Velddefinities

Koptekst downloaden Beschrijving Voorbeeld
Zending-ID Versleutelde zending-ID van Amazon FBAPMK5M
Naam De naam van je zending FBA_DSCP_1
Plan-ID Versleutelde plan-ID van Amazon voor je verzendplan PLN1HN2F
Verzenden naar Het bezorgadres van je zending Amazon.com, 4255 Anson Blvd, Whitestown, IN, US, 46075
Totaal SKU-codes Het aantal producten in je zending 4
Totaal aantal eenheden Het totale aantal eenheden in je zending 48
shipment-total-cases Het totale aantal dozen in je verzending (alleen weergegeven voor per doos verpakte verzendingen) 48
Verkoper-SKU Stock Keeping Units (SKU's) van de verkoper zijn unieke reeksen letters of cijfers om je producten te identificeren. AB-RED-8675309
Titel De titel van je product Toysmith bakgerei met antiaanbaklaag
ASIN ASIN‘s (Amazon Standard Identification Numbers) zijn unieke reeksen van 10 letters en/of cijfers om je producten te identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je vindt het ASIN op de productpagina. B003ZYF3LO
FNSKU FNSKU's (Fulfillment Network Stock Keeping Units) zijn unieke ID‘s die door Amazon zijn toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in en worden geleverd vanuit Amazon fulfillment centers. X00000E5TX
external-id UPC, EAN of ISBN van je product EAN: 0711219805304 of ISBN: 1565125645
Staat De staat van je product. Nieuw of Tweedehands-Goed
Eenheden per case Het aantal eenheden van het product per doos (alleen weergegeven voor per doos verpakte zendingen) 1
Aantal cases Het aantal dozen van het product in je verzending (alleen weergegeven voor per doos verpakte verzendingen) 1
verzonden Het totale aantal eenheden van je product in je zending 12
Beleid en vereisten Kenmerken en kosten FBA-voorraad beheren Business Analytics Bronnen

Op deze pagina vind je gedetailleerde informatie over de functies die kunnen worden uitgevoerd vanuit de Wachtrij voor verzending (Voorraad > FBA-verzendingen beheren) in Seller Central, inclusief hoe je de status van een zending kunt controleren en hoe je een zending kunt annuleren.

Notitie: We hebben nog niet alle FBA-functies in Nederland geïntroduceerd. Schakel daarom voor het beheren van je FBA-zendingen over naar de DE-weergave van Seller Central via de vervolgkeuzelijst met landen. Als je al FBA-zendingen beheert voor andere marketplaces, kun je de Wachtrij voor verzending ook bekijken via de marketplace die je normaal gesproken gebruikt.

De Wachtrij voor verzending toont je zendingen naar Amazon fulfillment centers en de status van elke zending.

Hiervandaan kun je terugkeren naar de verzendworkflow om aan een verzending te werken of de voortgang van een verzending te traceren.

Verzendstatus

Hieronder vind je definities van de verschillende statussen die voor je zendingen kunnen worden weergegeven.

Status Beschrijving Beschikbare functies
Bezig met zending: Je bent begonnen met het invoeren van gegevens in de verzendworkflow maar je hebt nog niet alle gegevens ingevoerd.
 • Aantallen bewerken
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen
 • Etiketten printen
 • De verzending verwijderen
Klaar voor verzending:

Je hebt de vereiste gegevens ingevoerd in de verzendworkflow. Je hebt nog niet geklikt op ˈMarkeren als verzondenˈ.

Opmerking: Bij het filteren op ˈBezig met zendingˈ worden ook zendingen weergegeven die ˈKlaar voor verzendingˈ zijn.

 • Aantallen bewerken
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen
 • Etiketten printen
 • De verzending verwijderen
Verzonden: Je hebt in de verzendworkflow geklikt op ˈMarkeren als verzondenˈ.
 • Aantallen bewerken1
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen1
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen2
 • Etiketten printen
 • De verzending annuleren3
Onderweg: De transportdienst heeft gemeld dat de zending onderweg is naar een van onze fulfillment centers of er is een afspraak gemaakt voor de bezorging (Minder dan vrachtwagenlading (LTL: 'Less than Truckload') en Volledige vrachtwagenlading (FTL: 'Full Truckload')).
 • Aantallen bewerken1
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen1
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen2
 • Etiketten printen
 • De verzending annuleren3
Bezorgd: De transportdienst heeft gemeld dat de zending is bezorgd bij het fulfillment center.
 • Aantallen bewerken1
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen1
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen2
 • Etiketten printen
 • De verzending annuleren3
Ingecheckt: Het fulfillment center heeft gemeld dat de zending is bezorgd en je voorraad wordt verwerkt voor fulfillment.
 • Aantallen bewerken1
 • SKU-codes toevoegen of verwijderen1
 • Verzendgegevens invoeren of wijzigen2
 • Etiketten printen
 • De verzending annuleren3
Ontvangen:

De inhoud van de zending wordt gescand en toegevoegd aan je Amazon Fulfills-voorraad.

Opmerking: Het versturen van onjuiste aantallen kan ertoe leiden dat de zending tot 90 dagen de status ˈOntvangenˈ houdt. Niet-naleving van verzendvereisten, zoals bijvoorbeeld een streepjescode die naar het verkeerde item verwijst, etiketteringsproblemen of problemen met producten waarvoor beperkingen gelden, kan de verwerking van je zending vertragen.

 • Etiketten printen
 • De verzending annuleren3
Gesloten: De volledige voorraad van je verzending is verwerkt en beschikbaar voor fulfillment, of er zijn 60 dagen verstreken zonder activiteit waardoor de verzending automatisch is gesloten.
 • Etiketten printen
Geannuleerd: Je hebt de zending geannuleerd. Als de zending op dat moment de status Onderweg, Bezorgd, Ingecheckt of Ontvangen had, zul je ervoor moeten zorgen dat de niet-ontvangen voorraad naar je wordt geretourneerd.
 • N.v.t.
Verwijderd: Je hebt de zending verwijderd.
 • N.v.t.
Fout: Er is iets fout gegaan met je zending. Gebruik het formulier onder Contact voor meer informatie.
 • N.v.t.

 1. Nadat je je voorraad als Verzonden hebt gemarkeerd, wijzig je alleen de aantallen of SKU's om eventuele discrepanties tussen wat je hebt verzonden en wat je in de verzendworkflow hebt ingevoerd te corrigeren.
 2. Nadat je je voorraad als Verzonden hebt gemarkeerd, hangt het van het type bezorging en de transportdienst die je hebt geselecteerd af welke gegevens je kunt bewerken.
 3. Als je een zending annuleert nadat je deze al hebt verzonden, moet je contact opnemen met de transportdienst zodat deze de voorraad naar je retourneert. Als de status van de zending ˈOntvangenˈ is, blijven alle reeds gescande voorraaditems in de voorraad, tenzij je hiervoor een verwijderingsverzoek indient. Maak afspraken met de transportdienst zodat deze je niet-gescande voorraad naar je retourneert.

Een zending bewerken

Totdat de zending is ontvangen, heb je de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen zoals hierboven vermeld. Alle zendingen kunnen worden geannuleerd, met uitzondering van zendingen die al Gesloten zijn.

Als je ontdekt dat wat je hebt verzonden niet overeenkomt met wat je hebt ingevoerd in de verzendworkflow, kun je je zending bewerken tot aan het moment dat deze is ontvangen in het fulfillment center. Volg vanuit de Wachtrij voor verzending de volgende stappen.

 1. Klik op Naam van zending of Bezig met zending (dit kan ook ˈBekijken en tracerenˈ zijn als de status ˈVerzondenˈ is of verder in het proces).
 2. Klik op de stap in de workflowbalk waar je de bewerkingen wilt uitvoeren.
 3. Breng de wijzigingen aan en klik op Opslaan en doorgaan.
Notitie: Alle stappen in de workflow-navigatiebalk met een hangslotpictogram zijn vergrendeld (alleen-lezen) en kunnen niet worden bewerkt.

Een zending verwijderen of annuleren

Je kunt een verzending verwijderen of annuleren zolang de status niet ˈGeslotenˈ is. Als je je voorraad al hebt verzonden, maak dan afspraken met de transportdienst zodat deze de zending retourneert of op een andere locatie bezorgt.

Vanuit de Wachtrij voor verzending kun je een verzending verwijderen (annuleren).

 1. Klik op Naam van zending of op de knop ˈBezig met zendingˈ (dit kan ook ˈBekijken en tracerenˈ zijn als de status ˈVerzondenˈ is of verder in het proces).
 2. Klik onder aan het scherm op ˈZending verwijderenˈ of ˈZending annulerenˈ (afhankelijk van de status van je zending).

Zodra een zending is verwijderd of geannuleerd, kan deze niet opnieuw worden geopend.

Wanneer je zending de status ˈOntvangenˈ heeft, kun je controleren of je voorraad is ontvangen door de ontvangen aantallen te controleren in het Overzicht van de verzendworkflow. Als er een discrepantie in de zending is, behoudt deze de status ˈOntvangenˈ totdat de discrepantie is gecorrigeerd. De discrepantie kan om een van de volgende redenen zijn:

 • Items zijn niet correct geëtiketteerd
  • Geen sticker
  • Onjuist geëtiketteerd (sticker komt niet overeen met het item)
  • Etiketten die niet scanbaar zijn (weinig inkt of toner in je printer, etiketten besmeurd met inkt)
  • Etiketten waarop informatie ontbreekt (streepjescode, FNSKU, titel)
 • Items worden niet vermeld op de website of hebben een onbekende titel (productvermelding moet worden gemaakt)
 • Items worden niet vermeld met de zending-ID
 • Er zijn meer items verzonden dan er werden verwacht (overschot)
 • Er ontbreken items
 • Items zijn beschadigd
 • Items komen niet overeen met de aangegeven staat (Nieuw, Tweedehands, enz.)
Notitie: Opslagkosten kunnen van toepassing zijn op alle ontvangen items, ongeacht of ze voor fulfillment zijn verwerkt of niet.

Als het langer dan drie werkdagen geleden is dat je voorraad bij ons fulfillment center is bezorgd en deze nog steeds niet de status Gesloten heeft, kun je een ondersteuningsaanvraag indienen met behulp van het formulier onder Contact.

Melding over binnenkomende zending

Nadat je je voorraad hebt verzonden, heb je de mogelijkheid om meldingen te ontvangen zodra je voorraad aankomt en wordt ingecheckt bij een Amazon fulfillment center. Er zijn drie soorten meldingen die je per e-mail kunt ontvangen.

Binnenkomende verzending Ingecheckt Meldt dat een binnenkomende verzending is ingecheckt bij het fulfillment center van bestemming.
Binnenkomende zending Ontvangen Meldt dat voorraad van een binnenkomende zending wordt verwerkt in de voorraad van het fulfillment center van bestemming.
Binnenkomende verzending Volledig ontvangen Meldt dat de inhoud van een binnenkomende zending volledig is ontvangen in de voorraad van het fulfillment center van bestemming.

Je kunt deze meldingen in- of uitschakelen. De standaardinstelling voor alle accounts is ˈIngeschakeldˈ. Je kunt de instellingen wijzigen door naar Seller Central > Instellingen > Opties voor meldingen te gaan.


 1. Klik op Bewerken onder Melding over bestelling.
 2. Selecteer naast Meldingen over binnenkomende zendingen de gewenste optie: Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
 3. Klik onderaan de pagina op Bijwerken.

Je kunt een zending wijzigen tot aan het moment dat deze in het fulfillment center is ontvangen. Klik in de Wachtrij voor verzending op Naam van zending of op de knop ˈBezig met zendingˈ/ˈBekijken en tracerenˈ. Dit brengt je direct terug in de verzendworkflow op de plek waar je was gebleven.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates