Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Productveiligheid en naleving

Klantenveiligheid is van het grootste belang voor Amazon. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op Amazon een uitgebreid assortiment veilige, betrouwbare producten zullen vinden die voldoen aan de veiligheidsvereisten, ongeacht wie de verkoper is.

Daarom moet je als verkoper het beleid van Amazon inzake productveiligheid en -naleving begrijpen en naleven. Dit vergroot de kans dat je op Amazon succes hebt en helpt je praktijken te vermijden die kunnen leiden tot sancties of geblokkeerde productvermeldingen of die zelfs verhinderen dat je via Amazon kunt verkopen.

Productvereisten

Als verkoper ben je er verantwoordelijk voor dat de producten die je levert, voldoen aan de relevante regelgeving. In bepaalde gevallen kan Amazon echter vragen om bewijs van conformiteit met regelgeving en overheidscertificeringen. Bekijk in de onderstaande tabel enkele EU-richtlijnen die van toepassing zijn op producten die op Amazon worden verkocht. Daarnaast vind je hier ook informatie met betrekking tot de vereisten voor de CE-markering.

De vereisten om je producten te vermelden, kunnen verschillen op basis van het product en het land waarin je verkoopt. Zorg er daarom voor dat je je juridisch adviseur en/of leverancier raadpleegt om er zeker van te zijn dat je over alle relevante informatie beschikt.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk als gevolg van Brexit:

Het Verenigd Koninkrijk zal vanaf 1 januari 2021 formeel de interne markt en de douane-unie van de EU verlaten. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd of producten in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, kun je getroffen zijn door Brexit. Om te begrijpen welke invloed deze wijziging op je heeft, heeft Amazon een speciale pagina gemaakt om de vereisten met betrekking tot Brexit uit te leggen. Klik hier om de specifieke wijzigingen met betrekking tot de vereisten voor productconformiteit te bekijken.

Het is belangrijk op te merken dat voor Noord-Ierland de CE-markering voor de meeste goederen het conformiteitsbeoordelingsmerk blijft om aan te tonen dat ze voldoen aan de EU-regels. Mogelijk moet je ook de UK(NI)-markering aanbrengen als je ervoor kiest om instanties van het VK te gebruiken voor goedkeuringen of certificering. Elk conformiteitsmerk van een Noord-Iers bedrijf dat de goederen voor verkoop in Noord-Ierland valideert, is geldig voor het hele Verenigd Koninkrijk.

Vereiste voor verantwoordelijke persoon in de EU voor producten met CE-markering

Naast de onderstaande bestaande verordeningen wordt op 16 juli 2021 een nieuwe EU-verordening inzake productveiligheid (de 'Verordening inzake markttoezicht en productconformiteit') van kracht. Deze nieuwe verordening voegt de verplichting toe dat producten met CE-markering iemand moeten hebben die in de Europese Unie optreedt als contactpersoon (POC) voor productconformiteit (een 'Responsible Person'). We hebben hier aanvullende inhoud toegevoegd om je te helpen bij het voorbereiden van deze nieuwe verordening.

Elektrische/elektronische apparatuur

Laagspanningsapparatuur

Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS-richtlijn)

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Radioapparatuur

Consumentenelektronica

Verordening inzake energielabels

Speelgoed en spellen

Veiligheid van speelgoed

Waarschuwingen voor de veiligheid van speelgoed

Richtlijnen inzake chemicaliën

Informatie over de verkoop van chemische stoffen

Biociden

Gewasbeschermingsmiddelen

Meststoffen

Wasmiddelen

Farmaceutische producten/Cosmetica

Cosmetische producten

URL voor gemeenschappelijk EU-logo

Andere richtlijnen inzake productveiligheid

Richtlijn algemene productveiligheid (RAPV)

Schoeisel

Verordening inzake de etikettering van textielproducten

Materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

Richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen

Andere richtlijnen/verordeningen inzake CE-markering

Medische hulpmiddelen

Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-verordening)

Machinerie

Gasverbrandingsapparaten

Bouwproducten

Drukapparatuur

Naleving van de milieuwetgeving

Recycling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA)

Afgedankte batterijen en accu's

Verpakkingsafval

Regelgeving inzake hout

Etenswaren

EU-verordening inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Biologische voeding, biologisch veevoeding en biologisch dierenvoeding

Voedingssupplementen

Richtlijnen voor voedingsmiddelen en dranken

Levensmiddelen

Verwante onderwerpen:

Hieronder staan de Hulp-pagina's die we je aanraden te lezen, zodat je er zeker van bent dat je veilige producten vermeldt die aan de eisen voldoen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates