Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Zendingen maken met Verzenden naar Amazon

Verzenden naar Amazon (bèta) is een nieuwe verzendingsworkflow met een gestroomlijnd proces dat minder stappen vereist om je Fulfillment by Amazon-voorraad (FBA) aan te vullen.

Met Verzenden naar Amazon kun je herbruikbare verpakkingssjablonen maken om informatie over de inhoud van de doos, het gewicht en de afmetingen van de doos en de voorbereiding- en etiketteringsgegevens voor je dozen met één SKU te verstrekken. Zodra je deze gegevens in een sjabloon hebt opgeslagen, hoef je ze niet opnieuw in te voeren voor elke verzending, waardoor je tijd bespaart. Aanvullende informatie over de inhoud van de doos is niet vereist, omdat alle benodigde informatie al in je verpakkingssjablonen staat.

Hoe kan Verzenden naar Amazon mij helpen?

Verzenden naar Amazon ondersteunt momenteel dozen met één SKU die worden verzonden als vrachtwagenlading (pallet) of als kleine pakketten, met een transportdienst die geen partner is.

Vereisten voor zendingen

Verzenden naar Amazon-verzendingen moeten aan de volgende vereisten voldoen:

Belangrijk: Je kunt Verzenden naar Amazon gebruiken om zendingen te maken met meer dan één SKU, maar elke doos in een zending mag slechts één SKU bevatten.

Aan de slag met Verzenden naar Amazon

Met verpakkingssjablonen kun je informatie opslaan over hoe je SKU-codes zijn verpakt, voorbereid en geëtiketteerd. Je kunt de sjablonen telkens opnieuw gebruiken wanneer je voorraad aanvult.

Zo maak je een verpakkingssjabloon:

 1. Klik in de lijst met je beschikbare FBA-SKU-codes op Nieuwe verpakkingssjabloon maken voor de SKU waar je aan wilt werken.
 2. Voer de volgende informatie in de sjabloon in:
  • Sjabloonnaam: Geef de sjabloon een naam zodat je deze kunt onderscheiden van andere die je voor dezelfde SKU maakt
  • Eenheden per doos: Het aantal verkoopbare eenheden in elke verzenddoos
  • Afmetingen doos: De buitenafmetingen van de verzenddoos
  • Gewicht doos: Het totale gewicht van een verpakte verzenddoos, inclusief vulmateriaal
  • Voorbereidingscategorie: De vereisten voor verpakking en voorbereiding voor je SKU
  • Wie bereidt eenheden voor (indien vereist): Kies Verkoper als je eenheden worden voorbereid voordat ze bij het fulfillment center aankomen. Kies Amazon om je aan te melden voor de FBA-voorbereidingsservice .
  • Wie etiketteert eenheden (indien vereist): Kies Verkoper als je eenheden worden geëtiketteerd voordat ze bij het fulfillment center aankomen. Kies Amazon om je aan te melden voor de Etiketteerservice bij FBA. Etikettering met een Amazon-streepjescode is mogelijk niet vereist als je voorraad wordt getraceerd met een streepjescode van de fabrikant .
 3. Klik op Opslaan.

Zodra je een verpakkingssjabloon voor een SKU hebt gemaakt, wordt de sjabloon naast je SKU weergegeven in stap 1 van de workflow, Voorraad kiezen om te verzenden. Je kunt nu de gegevens van de verpakkingssjabloon bekijken of bewerken.

Belangrijk: Het niet verstrekken van nauwkeurige informatie over de inhoud van de doos kan leiden tot blokkering van toekomstige zendingen. Het juiste gewicht en de afmetingen van de doos zijn vereist voor alle zendingen. Zie Vereisten voor verzending en routering voor meer informatie.

Volg vervolgens de stappen in de workflow om je verzending te maken:

Je kunt hier ook de training voor het surfen op de site bezoeken.

Voor meer informatie over het wijzigen of annuleren van je verzending, zie Verzenden naar Amazon: Je verzending wijzigen of annuleren.

Van workflows wisselen

Je kunt wisselen tussen wel negen actieve workflows. Zodra alle verzendingen in een workflow zijn gemarkeerd als verzonden, wordt de workflow als voltooid beschouwd en telt deze niet langer als actief.

Ga als volgt te werk om over te schakelen naar een andere actieve workflow:

 1. Klik op Actieve workflows.
 2. Zoek de gewenste workflow en klik vervolgens op Overschakelen naar deze workflow.
  Notitie: Je kunt ook toegang krijgen tot workflowgegevens van eerder gemaakte verzendingen door op de naam van de verzending te klikken in de Wachtrij voor verzending.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van Verzenden naar Amazon?

Verzenden naar Amazon bespaart je tijd door je in staat te stellen herbruikbare verpakkingssjablonen te maken voor voorraad die is verpakt in dozen met één SKU en wordt verzonden als vrachtwagenlading (pallet) of als zendingen van kleine pakketten via een niet-verzendpartner. Je kunt Verzenden naar Amazon gebruiken om zendingen te maken met meer dan één SKU, maar elke doos in een zending mag slechts één SKU bevatten.

Als je voorraad wilt verzenden in dozen met meer dan één SKU gebruik je een alternatieve workflow voor het maken van verzendingen. Ga voor meer informatie naar Producten verzenden naar Amazon

Kan ik SKU-codes converteren naar FBA met Verzenden naar Amazon?

Nee, alleen SKU-codes die al naar FBA zijn geconverteerd, worden weergegeven in stap 1 van de verzendingsworkflow, Voorraad kiezen om te verzenden. Zie Fulfillment by Amazon voor meer informatie over het converteren van SKU-codes naar FBA.

Hoe kan ik mijn workflow Verzenden naar Amazon bekijken?

Je kunt je workflow Verzenden naar Amazon bekijken door op de naam van de verzending te klikken in de Wachtrij voor verzending. Zie het gedeelte Van workflows wisselen hierboven voor meer informatie over het wisselen tussen actieve workflows.

Kan ik de naam van mijn workflow Verzenden naar Amazon wijzigen?

Nee, je kunt de naam van workflows Verzenden naar Amazon op dit moment niet wijzigen.

Is Verzenden naar Amazon beschikbaar in de Amazon Marketplace Web Service (MWS)?

Nee, verzendingen die zijn gemaakt in Amazon MWS kunnen momenteel niet worden voltooid in Verzenden naar Amazon. We werken aan het inschakelen van deze functionaliteit in Amazon MWS.

Kan ik verzendingen samenvoegen?

Zendingen die zijn gemaakt via Verzenden naar Amazon kunnen niet worden samengevoegd met een andere zending.

Zijn de kosten voor handmatige verwerking van toepassing op Verzenden naar Amazon-zendingen?

Nee. Om deze workflow te gebruiken, wordt informatie over de inhoud van de doos vooraf verzameld in de verpakkingssjabloon. Dit betekent dat je automatisch informatie over de inhoud van de doos verstrekt voor elke doos die je naar een fulfillment center stuurt. Zolang deze informatie juist is, kunnen we je voorraad efficiënt ontvangen en worden er geen kosten voor handmatige verwerking in rekening gebracht.

Hoe bewerk ik een verpakkingssjabloon of maak ik een nieuwe sjabloon voor een SKU?

Klik in stap 1 in de workflow op Bekijken/bewerken voor een SKU-verpakkingssjabloon. Als je een bestaande sjabloon wilt bewerken, selecteer je de naam van de sjabloon die je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu Verpakkingssjabloon en klik je op Verpakkingssjabloon bewerken. Als je een nieuwe sjabloon voor die SKU wilt maken, klik je op het vervolgkeuzemenu Verpakkingssjabloon en selecteer je Verpakkingssjabloon maken.

Hoeveel verpakkingssjablonen kan ik per SKU maken?

Je kunt maximaal drie verpakkingssjablonen per SKU maken.

Wat zijn de afmetingen en het gewicht van de doos?

In de verpakkingssjabloon komen de afmetingen van de doos en het gewicht van de doos overeen met de doos die je aan je transportdienst overhandigt. Afmetingen zijn de buitenafmetingen van de doos, en het gewicht is het totale gewicht van de verpakte verzenddoos, inclusief het vulmateriaal.

Belangrijk: Beleid inzake het gewicht en de afmetingen van de doos worden strikt nageleefd. Het verzenden van dozen met overgewicht of extra grote dozen naar het fulfillment center kan leiden tot blokkering van toekomstige zendingen. Zie Vereisten voor verzending en routering voor meer informatie.

Wat is voorbereiding en etikettering?

We moeten voor elk verpakkingssjabloon weten of er door jou of Amazon afzonderlijke eenheden worden voorbereid en gelabeld. Als voorbereidingsinstructies bekend zijn voor je SKU worden deze weergegeven in de verpakkingssjabloon. Als ze niet bekend zijn, selecteer je ze wanneer je de sjabloon maakt. Zie Vereisten voor verpakking voor meer informatie.

Als je SKU in aanmerking komt voor verzending met een streepjescode van de fabrikant hoef je mogelijk geen afzonderlijke items te etiketteren. Ontdek meer informatie over het gebruik van een streepjescode van de fabrikant om inventaris te traceren.

Hoe druk ik labels van items af?

Er zijn twee manieren om labels van items af te drukken.

 • In stap 1 kies je Voorraad kiezen om te verzenden: Zoek in de lijst met SKU-codes de SKU die je etiketteert. Klik op Eenheidslabels ophalen, stel de Printindeling eenheidslabel in, voer het aantal te printen labels in en klik op Afdrukken.
 • In stap 3 kies je Labels voor doos afdrukken: Stel in Inhoud bekijken de Printindeling eenheidslabel in, zoek de SKU of SKU-codes die je etiketteert, voer het aantal labels in dat je wilt printen en klik op Afdrukken.

Ik heb een fout in mijn verpakkingssjabloon opgelost. Waarom zie ik de foutmelding steeds?

Als je verpakkingssjabloon een foutmelding toont en je deze hebt opgelost, sla je je verpakkingssjabloon opnieuw op. Hiermee worden de geschiktheidscontroles op de SKU vernieuwd. Als de fout is opgelost, zie je de foutmelding niet meer.

Kan ik een bezorgafspraak plannen bij fulfillment centers in de workflow Verzenden naar Amazon?

Nee, Amazon staat geen bezorgingen door particulieren toe. Alleen professionele transportdiensten mogen via Carrier Central bezorgafspraken maken in fulfillment centers. Ga voor meer informatie naar Vereisten voor transportdiensten voor verzending van minder dan een vrachtwagenlading- en volledige vrachtwagenlading-bezorgingen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates