Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon

Amazon wil klanten de breedste selectie van goederen ter wereld bieden en een geweldige klantervaring creëren. Amazon staat geen productvermeldingen toe die inbreuk maken op de intellectueel-eigendomsrechten van merken of andere rechthebbenden.

Deze pagina biedt informatie over intellectueel-eigendomsrechten (IE) en algemene IE-problemen die zich kunnen voordoen bij verkoop via Amazon. Dit is geen juridisch advies. Raadpleeg een jurist in het geval van een specifieke vraag over IE-rechten of IE-rechten van anderen.

Auteursrecht (copyright)


 1. Wat is auteursrecht (copyright)?

  Copyright, ook wel auteursrecht genoemd, beschermt originele werken van auteurschap, zoals video's, films, liedjes, boeken, musicals, videogames, schilderijen, op technologie gebaseerde werken (zoals computerprogramma's) enzovoort. In het algemeen is het auteursrecht bedoeld om de creatie van originele werken van auteurschap te stimuleren ten behoeve van het publiek. Om auteursrechtelijk beschermd te worden, moet een werk van auteurschap worden gemaakt door een auteur, en moet dit een zekere mate van creativiteit bezitten. Als je de auteur bent van een origineel werk, ben je meestal eigenaar van het auteursrecht op dat werk.

  Bescherming ontstaat meestal op het moment dat een werk wordt gemaakt, zonder dat er registratie, certificering of een andere formele handeling nodig is.

  In sommige Europese landen zijn er facultatieve registratiesystemen beschikbaar voor makers (bijvoorbeeld het Registro General de la Propiedad Intellectual in Spanje en het SIAE in Italië), maar deze hebben alleen een bewijsfunctie of administratieve functie.

  In Europa heeft elk land zijn eigen auteursrechtwetten, maar alle auteursrechtwetten verbieden het ongeoorloofd kopiëren en gebruiken van originele werken. Er zijn ook wetten die de ongeoorloofde invoer van producten in de EER of het Verenigd Koninkrijk verbieden (en de verkoop daarvan). Raadpleeg hieronder het gedeelte Parallelle import.

 2. Hoe weet ik of ik eigenaar ben van het auteursrecht voor een of meer van de afbeeldingen die ik gebruik op de productpagina?

  Een persoon die een origineel werk maakt, bezit meestal het auteursrecht op dat werk. Als je een foto van je product maakt, is de foto die je hebt gemaakt over het algemeen auteursrechtelijk beschermd en kun je die foto op je productpagina gebruiken om dat product te verkopen. Als je echter een foto op de website van iemand anders vindt, mag je die foto niet zonder goedkeuring van de andere persoon naar een productpagina uploaden.

  Voorbeeld: De eigenaar van het merk Pinzon nam de foto's van de onderstaande lakens en is eigenaar van het auteursrecht op de afbeeldingen van de lakens. Als een verkoper deze afbeeldingen kopieert om zijn of haar product op een andere productpagina te verkopen, kan die verkoper het auteursrecht van de rechthebbende op de afbeeldingen van de lakens schenden.


  Notitie: Wanneer je jouw auteursrechtelijk beschermde afbeelding toevoegt aan een productpagina, verleen je Amazon en haar dochterondernemingen een licentie om het materiaal te gebruiken. Andere verkopers kunnen hun items te koop aanbieden op pagina's waaraan je jouw auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen hebt toegevoegd, zelfs als je dat product niet langer verkoopt. Om ervoor te zorgen dat je iemands auteursrechten niet schendt, moet je alleen afbeeldingen of tekst uploaden die je zelf hebt gemaakt of waarvoor je van de auteursrechthouder toestemming hebt gekregen om deze te uploaden.

  Raadpleeg de websites van de European IPR Helpdesk / EUIPO / WIPO / UK IPO voor meer informatie over auteursrechten en veelgestelde vragen.

 3. Hoe weet ik of ik de eigenaar ben van het auteursrecht op het product dat ik verkoop?

  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de goederen die je verkoopt geen auteursrecht schenden, want anders kun je je verkoopprivileges kwijtraken en potentiële juridische gevolgen ondervinden.

  Je kunt het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders op Amazon verkopen als je toestemming hebt gekregen van de eigenaar van het auteursrecht of als je gebruik wordt beschermd door het zogenaamde uitputtingsprincipe. Zie hieronder het gedeelte Parallelle import voor informatie over het uitputtingsprincipe.

 4. Kunnen industriële ontwerpen ook auteursrechtelijk beschermd worden?

  In sommige landen (bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, België, Italië) is het dubbele karakter van industriële ontwerpen als functionele en esthetische creaties ook auteursrechtelijk beschermd. Er zijn verschillende vereisten: sommige landen beschermen alleen ontwerpen met een hoog 'artistiek gehalte' onder het auteursrecht, in andere landen is de drempel laag. Houd er dus rekening mee dat elk productontwerp ook auteursrechtelijk beschermd kan zijn en daarom niet vrijelijk mag worden gekopieerd.

  Bescherming van auteursrechten en ontwerprechten kunnen naast elkaar bestaan.

Handelsmerk


 1. Wat is een handelsmerk?

  Een handelsmerk is een woord, symbool of ontwerp, of een combinatie hiervan (zoals een merknaam of logo) dat een bedrijf gebruikt om zijn goederen of services te identificeren en om deze te onderscheiden van de goederen en services van andere bedrijven. Anders gezegd, een handelsmerk geeft de bron van goederen of services aan. In het algemeen bestaan merkenwetten om verwarring bij klanten over de bron van goederen of services te voorkomen.

  Example: 'Amazon' is een handelsmerk dat we gebruiken voor veel van onze goederen en services. Andere Amazon-handelsmerken bevatten afbeeldingen en woorden, zoals het handelsmerk 'Available at Amazon'.


  Een merkhouder beschermt een handelsmerk doorgaans door het te registreren bij een landspecifiek merkenbureau (bijvoorbeeld DPMA in Duitsland, UIBM in Italië, INPI in Frankrijk, OEPM in Spanje, UK IPO in het Verenigd Koninkrijk), of bij een grensoverschrijdende instantie, zoals het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie en het BOIP (voor de Benelux, d.w.z. met inbegrip van België en Nederland). De bescherming van handelsmerken is territoriaal van aard, dat wil zeggen dat de geografische reikwijdte van de bescherming van handelsmerken beperkt is en afhankelijk is van de plaats van registratie. Nationale handelsmerken beschermen de merkhouder bijvoorbeeld niet op EU-niveau, terwijl EU-handelsmerken bescherming bieden in alle lidstaten van de Unie.

  In sommige gevallen en landen (niet bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk) kan een persoon of bedrijf merkrechten hebben die uitsluitend gebaseerd zijn op het gebruik van een merk in de handel, ook al is het merk nooit geregistreerd. Deze rechten staan bekend als niet-geregistreerde handelsmerken en ontstaan slechts onder zeer beperkte voorwaarden.

 2. Wat beschermen handelsmerken?

  In het algemeen beschermt het merkenrecht verkopers van goederen en services tegen het misbruiken van hun handelsmerken door onbevoegde derden, in het bijzonder wanneer er potentiële verwarring bestaat over wie dergelijke goederen of services levert, onderschrijft of daaraan gelieerd is.

  Een merkhouder kan anderen verhinderen een bepaald merk te gebruiken (a) voor goederen of services die identiek zijn aan die waarvoor de eigenaar het merk heeft ingeschreven; (b) voor goederen of services die vergelijkbaar zijn met die van het geregistreerde merk, indien het waarschijnlijk is dat klanten in verwarring kunnen raken (zelfs als het gebruikte merk niet identiek is maar alleen vergelijkbaar); of (c) indien het merk van de eigenaar in het relevante gebied een reputatie heeft en wanneer het gebruik van hetzelfde of een soortgelijk merk zonder geldige reden oneerlijk voordeel oplevert of nadelig is voor het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van de merkhouder.

 3. Welke soorten handelsmerken worden weergegeven op Amazon?

  Handelsmerken worden vaak weergegeven op de productpagina's van Amazon in de vorm van product- en merknamen op een productpagina. Het handelsmerk 'Pinzon' verschijnt bijvoorbeeld in het merknaam- of 'subregelgedeelte' van de productpagina die hieronder wordt weergegeven. Het handelsmerk 'Pinzon' wordt ook weergegeven in het productnaamgedeelte van de productpagina ('Pinzon Flannel Sheet Set – King, Sage').


  Raadpleeg de EUIPO-website (of de UK IPO-website voor het Verenigd Koninkrijk) voor meer informatie over handelsmerken.

 4. Heb ik altijd toestemming van de rechthebbende nodig om een handelsmerk te gebruiken?

  Alleen het feit dat je niet de eigenaar bent van een handelsmerk, betekent niet noodzakelijkerwijs dat je het product van de rechthebbende niet kunt verkopen. Als het product echt is en geen onwettige parallelle import, kun je het handelsmerk gebruiken om dat specifieke product op de markt te brengen. Raadpleeg hieronder het gedeelte Parallelle import voor meer informatie over wat parallelle import onwettig maakt.

  Voorbeeld: Als je een echte Pinzon-lakenset verkoopt en reclame maakt voor het product als een Pinzon-set, maak je geen inbreuk op het merk Pinzon.

  Houd er echter rekening mee dat de rechthebbende het gebruik van het merk kan verbieden indien er legitieme redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de goederen, met name wanneer de toestand van de goederen na het in de handel brengen is gewijzigd of aangetast.

  Voorbeeld: Als de goederen door de eigenaar van het handelsmerk worden verkocht in een hoogwaardige verpakking die een hoogwaardige uitstraling aan de goederen geeft, kan de eigenaar er bezwaar tegen hebben dat de goederen worden verkocht in een goedkope verpakking die geen kwaliteitsbeeld van de goederen meer geeft.

  Vrijwel alle andere ongeautoriseerde gebruiken van een handelsmerk vormen een inbreuk. Als je niet zeker weet of jouw gebruik het handelsmerk van iemand anders schendt, raadpleeg dan een jurist voordat je een productvermelding op Amazon aanbiedt.

 5. Wanneer kan ik als verkoper het handelsmerk van iemand anders gebruiken?

  Doorgaans kan een verkoper in de volgende omstandigheden het handelsmerk van iemand anders gebruiken:

  1. Bij de verkoop van authentieke goederen mag een verkoper een handelsmerknaam gebruiken om deze authentieke goederen aan te bieden. Een verkoper die een authentiek 'Pinzon' product aanbiedt, maakt bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs inbreuk op de rechten van de eigenaar van het merk Pinzon omdat de verkoper het handelsmerk gebruikt om een authentiek product te identificeren.
  2. Bij gebruik van een woord dat een handelsmerk is in zijn gewone woordenboekbetekenis, beschrijvende betekenis .
  3. Bij het maken van waarheidsgetrouwe verklaringen dat een product compatibel is met een product waarop een handelsmerk rust. Als je bijvoorbeeld een kabel aanbiedt die compatibel is met de Kindle e-reader, kun je de merknaam Kindle gebruiken om de compatibiliteit aan te geven in de tekst van je productpagina. Je kunt een logo niet gebruiken om compatibiliteit aan te geven, alleen de merknaam. Elke verklaring die je aflegt over compatibiliteit moet waar zijn en relevant zijn voor de aankoopbeslissing van de klant (als je product bijvoorbeeld compatibel is met alle producten van concurrenten, is het niet toegestaan om de merknamen van deze producten te gebruiken, omdat de klant zonder de compatibiliteitsverklaring niet het risico loopt het 'verkeerde' product te kopen).

   'Vergelijkbaar met 'claims (zoals het vermelden dat goederen 'vergelijkbaar zijn met Kindle' of 'equivalent aan Zoeken') kunnen inbreuk maken op het merkenrecht, afhankelijk van de marketplace en de omstandigheden. Vraag om juridisch advies voordat je dergelijke vergelijkingen maakt.

  Als je de compatibiliteit van je product met een product van een ander merk wilt vermelden in de producttitel, moet je je producttitel als volgt samenstellen, waarbij je ook rekening moet houden met het Amazon-merknaambeleid. Als je deze indeling niet toepast op je producttitel, kan je productvermelding worden verwijderd vanwege potentieel inbreuk op het handelsmerk.

  Titelindeling voor producten die compatibel zijn met merkproducten

  [De merknaam van je product] + [productnaam] + 'voor' / 'compatibel met' / 'past bij' / 'bedoeld voor' + [merknaam van hoofdproduct] + [hoofdproductnaam] + (andere producttitelelementen, indien van toepassing)

  Voorbeelden:

  • Xandu USB-oplaadkabel, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker
  • TonTon-hoes bedoeld voor Kindle Fire

  Titelindeling voor generieke compatibele producten

  'Algemeen' + [productnaam] + 'voor' / 'compatibel met' / 'past bij' / 'bedoeld voor' + [merknaam van hoofdproduct] + [hoofdproductnaam] + (andere producttitelelementen, indien van toepassing)

  Voorbeeld:

  Generiek vervangingsfilter voor AmazonBasics Waterfilter A3

 6. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de merkenwet niet schend bij verkopen via Amazon?

  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de goederen die je verkoopt en de inhoud van je productvermeldingen geen inbreuk maken op een handelsmerk. Anders kun je je verkoopprivileges verliezen en potentieel juridische gevolgen ondervinden. Stel jezelf de volgende vragen wanneer je besluit goederen op Amazon te verkopen:

  1. Zijn de goederen die ik verkoop van een gerenommeerde distributeur?
  2. Hoe heb ik deze goederen gekocht en kan ik bewijzen dat ze authentiek zijn als die vraag wordt gesteld?
  3. Zal de manier waarop ik deze goederen beschrijf verwarring veroorzaken bij klanten (zou bijvoorbeeld iets in je productpagina voor de generieke lakenset ervoor zorgen dat klanten geloven dat ze een Pinzon-set kopen)?
  4. Heb ik een merknaam of handelsmerk op een niet-verwarrende en waarheidsgetrouwe manier gebruikt om compatibiliteit (algemeen toegestaan) te beschrijven in plaats van gelijkenis (niet toegestaan)?

  De onderstaande tabel toont voorbeelden van correcte en onjuiste merkaanbiedingen onder het productvermeldingsbeleid van Amazon:

  Titel van productvermelding Merk Status van de productvermelding
  AmazonBasics-luidspreker (blanco) Inactieve productvermelding vanwege onjuist Merk-veld. Omdat het Merk-kenmerk blanco is (niet 'AmazonBasics'), kan de titel van de productvermelding niet impliceren dat het product een AmazonBasics-product is.
  AmazonBasics-luidspreker AmazonBasics Actieve productvermelding, met correct gebruik van het Merk-veld en acceptabele titel.
  USB-oplaadkabel van zes meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker (blanco) Actieve productvermelding, met acceptabele titel en acceptabel gebruik van Merk-veld, ALS de oplaadkabel alleen compatibel is met AmazonBasics-luidsprekers en niet ook met alle andere elektronische apparaten. (Als de kabel compatibel is met meerdere merken, maar niet met alle merken, is het toegestaan om het belangrijkste merk in de producttitel te noemen en de andere in de opsommingslijst te vermelden). Titel geeft compatibiliteit aan zonder te impliceren dat dit een AmazonBasics-product is; Merk-veld kan blanco zijn voor generiek product.
  Draadloze luidsprekers met USB-oplaadkabel van twee meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker Wireless Speakers Inc. Actieve productvermelding, met acceptabele titel en correct gebruik van Merk-veld, ALS de oplaadkabel alleen compatibel is met AmazonBasics-luidsprekers en niet ook met alle andere elektronische apparaten. (Als de kabel compatibel is met meerdere merken, maar niet met alle merken, is het toegestaan om het belangrijkste merk in de producttitel te noemen en de andere in de opsommingslijst te vermelden).

  Als je het niet zeker weet, moet je een jurist raadplegen.

 7. Wat is vervalsing?

  Vervalsing is een specifiek type inbreuk op handelsmerken. Een vervalsing is een onrechtmatige reproductie van een geregistreerd handelsmerk, of een merk dat sterk lijkt op een geregistreerd handelsmerk, op een product of verpakking.

  Een lookalike-item dat op een afzonderlijke productpagina wordt verkocht zonder het onjuiste gebruik van een geregistreerd handelsmerk is geen vervalsing, hoewel het item lijkt op of identiek is aan het handelsmerkproduct. Lookalike-producten kunnen echter inbreuk maken op handelsmerken of andere intellectueel-eigendomsrechten, zoals auteursrechten of ontwerprechten, of (in sommige landen) worden beschouwd als oneerlijke concurrentie/doorgaan voor.

Octrooi


 1. Wat is een octrooi?

  Een octrooi is een vorm van rechtsbescherming voor uitvindingen. Een afgegeven octrooi verleent de eigenaar het recht om anderen gedurende een bepaald aantal jaren uit te sluiten van de mogelijkheid de uitvinding in het land dat de octrooibescherming verleent te maken, gebruiken, aanbieden te verkopen, verkopen of importeren.

 2. Zijn er verschillende soorten octrooien?

  Niet in de EU of het Verenigd Koninkrijk. Andere landen onderscheiden echter verschillende soorten octrooien. In de Verenigde Staten zijn er bijvoorbeeld twee hoofdtypen octrooien: Gebruiksoctrooien en Ontwerpoctrooien.

 3. Wat is het verschil tussen een octrooi, handelsmerk en auteursrecht?

  Een octrooi verschilt van een handelsmerk doordat het een uitvinding (zoals een nieuwe machine) beschermt in plaats van een woord of logo dat wordt gebruikt om de bron van het product te identificeren (zoals de merknaam van het product). Een octrooi verschilt van auteursrecht (copyright) doordat het niet de expressieve inhoud van een creatief werk zoals een boek of een foto beschermt, maar een specifieke uitvinding, zoals een nieuwe methode voor het drukken van boeken of een nieuw type camera.

  Raadpleeg de website van het Europees Octrooibureau (of de UK IPO-website voor het Verenigd Koninkrijk) voor meer informatie over octrooien.

 4. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen octrooien van anderen schend bij verkoop via Amazon?

  De fabrikant of geautoriseerde distributeur van een product kan je mogelijk helpen met octrooigerelateerde kwesties. Als je niet zeker weet of je content of product het octrooi van iemand anders schendt, raadpleeg dan een jurist voordat je een productvermelding op Amazon aanbiedt.

Gebruiksmodellen


 1. Wat is een gebruiksmodel?

  Een gebruiksmodel is een andere vorm van rechtsbescherming voor uitvindingen, gericht op zogenaamde 'kleine uitvindingen'. Het registratiesysteem is vergelijkbaar met het octrooisysteem. Niet alle Europese landen hebben gebruiksmodellen, maar Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland hebben dit type IE-recht.

 2. Wat is het verschil tussen een gebruiksmodel en een octrooi?

  In de basisdefinitie lijkt een gebruiksmodel sterk op een octrooi, behalve dat de vereisten voor het verkrijgen van een gebruiksmodel minder streng zijn dan voor octrooien (snellere registratie zonder onderzoek naar nieuwheid, inventieve stappen en industriële toepasbaarheid).

 3. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen gebruiksmodel van anderen schend bij verkoop via Amazon?

  De fabrikant of geautoriseerde distributeur van een product kan je mogelijk helpen met gebruiksmodelgerelateerde kwesties. Als je niet zeker weet of je content of product inbreuk maakt op het gebruiksmodel van iemand anders, raadpleeg dan een jurist voordat je een productvermelding op Amazon aanbiedt.

  Raadpleeg de Europese IPR Helpdesk voor meer informatie over gebruiksmodellen.

Ontwerpen


 1. Wat is een ontwerp?

  Een ontwerp is een vorm van rechtsbescherming voor het uiterlijk van het gehele product of een deel ervan, die met name het gevolg is van de kenmerken van lijnen, contouren, kleuren, vorm, oppervlaktestructuur en/of materialen van het product en/of de decoratie ervan. Elk industrieel item of handgemaakt item, inclusief verpakkingen, grafische symbolen en lettertypen, kwalificeert als een product. Delen van producten die uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd kunnen worden, kunnen ook beschermd worden.

  Ontwerp is territoriaal: een ontwerpeigenaar beschermt een ontwerp meestal door het te registreren bij een landspecifiek bureau (bijvoorbeeld DPMA in Duitsland, UIBM in Italië, OEPM in Spanje, UK IPO in het Verenigd Koninkrijk) of bij een grensoverschrijdend kantoor, zoals het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (en verkrijgt dan een registratie voor zijn ontwerp binnen de Gemeenschap).

  Onder Europese en Britse wetgeving kan een ontwerp worden geregistreerd, maar ook niet-geregistreerde ontwerpen worden tot op zekere hoogte beschermd. Niet-geregistreerde ontwerprechten worden automatisch en zonder formaliteiten verworven. Het niet-geregistreerde EU-ontwerprecht is zowel qua reikwijdte als qua duur (3 jaar) beperkter dan het Europese geregistreerde ontwerprecht. Het recht op niet-geregistreerd ontwerp in het VK verschilt van het recht op niet-geregistreerd ontwerp in de EU - met name het recht op niet-geregistreerd ontwerp in het VK duurt maximaal 15 jaar vanaf het moment waarop het voor het eerst is vastgelegd in een ontwerpdocument of (indien eerder) vanaf het moment dat een artikel voor het eerst wordt vervaardigd tot het ontwerp.

 2. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen ontwerpen van anderen schend bij verkoop via Amazon?

  De fabrikant of geautoriseerde distributeur van een product kan je mogelijk helpen met ontwerpgerelateerde kwesties. Als je niet zeker weet of je content of product inbreuk maakt op het ontwerp van iemand anders, raadpleeg dan een jurist voordat je een productvermelding op Amazon aanbiedt. Raadpleeg de EUIPO-website (of de UK IPO-website voor het Verenigd Koninkrijk) voor meer informatie over ontwerpen.

Parallelle import

Wat is een parallelle import?

EER

Eigenaren van intellectueel-eigendomsrechten (in het bijzonder merkhouders, houders van auteursrechten en hun licentiehouders) kunnen je verbieden hun goederen in de Europese Economische Ruimte (EER) te importeren of te verkopen, als je ze van buiten de EER hebt gekocht.

Wanneer de rechthebbende het recht heeft om je te verbieden hun goederen in de EER te verkopen, is dit verbod vantoepassing, zelfs als de rechthebbende hetzelfde producttype in de EER distribueert of niet in de EER distribueert, zolang de rechthebbende in de EER een intellectueel eigendomsrecht bezit. Als je van plan bent om bijvoorbeeld merkproducten of media-items op de EU-marketplaces van Amazon te vermelden die je buiten de EER koopt (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten) of via niet-officiële kanalen binnen de EER, dien je deskundig juridisch advies in te winnen en er zeker van te zijn dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen dergelijke parallelle import. Anders kan Amazon door de rechthebbenden worden gevraagd om je productvermeldingen van de Europese marketplaces van Amazon te verwijderen wegens schending van intellectueel eigendom. Of uitputting van toepassing is, kan per item verschillen. Controleer de positie met betrekking tot elk item dat je wilt aanbieden.

Parallelle import van goederen die buiten de EER zijn gekocht voor verkoop in de EER met toestemming van de rechthebbende, kan nog steeds een negatieve invloed op de klantervaring hebben als het niet-EER-product op enigerlei wijze verschilt van de EER-versie (bijvoorbeeld verpakking, garantiedekking, productvariaties). Beschrijf je product op de juiste manier om negatieve feedback van klanten te voorkomen.

VK

De wetten in het Verenigd Koninkrijk lijken sterk op die in de EER. Eigenaren van IE-rechten kunnen je verbieden hun goederen in het Verenigd Koninkrijk te importeren of te verkopen, tenzij jij, je leverancier of een upstream-leverancier toestemming hebt van de rechthebbende om de items in de EER of het Verenigd Koninkrijk te verkopen (d.w.z. de producten zijn 'uitgeput' in de EER of het Verenigd Koninkrijk). Het is belangrijk op te merken dat een rechthebbende de verkoop kan verbieden van een item dat je in het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht in de Europese marketplaces van Amazon buiten het Verenigd Koninkrijk als hij of zij niet heeft ingestemd met de verkoop van dat item in de EER.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen (illegale) parallelimportgoederen verkoop?

EER

Zorg ervoor dat je op EU-marketplaces van Amazon alleen producten verkoopt die je zelf hebt geïmporteerd met toestemming van de rechthebbende of die je – rechtstreeks of indirect – hebt gekocht bij een leverancier die door de rechthebbende is gemachtigd om de producten in de EER te importeren (bijvoorbeeld een dochteronderneming van de rechthebbende of een geautoriseerde EER-distributeur). Houd er rekening mee dat als de eigenaar van de rechten je verkoop van niet-EER-producten betwist, je moet bewijzen dat deze in de EER met toestemming van de rechthebbende zijn geïmporteerd. Zorg dus dat je de facturen, machtigingsdocumenten enzovoort van deze producten bewaart.

Voorbeeld: Als je besluit een gebruikt exemplaar van het boek van iemand anders op Amazon in de EER te verkopen, verkoop je het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders. Als je het boek bij de uitgever in de EER of een geautoriseerde distributeur hebt gekocht, ben je meestal beschermd door het uitputtingsprincipe. Maar als jij, of je leverancier of de leverancier van je leverancier, het boek buiten de EER hebt gekocht, schend je waarschijnlijk het auteursrecht door het in de EER door te verkopen.

VK

Zorg ervoor dat je alleen producten verkoopt op de Britse marketplace van Amazon, die je zelf in de EER of het Verenigd Koninkrijk hebt geïmporteerd met toestemming van de rechthebbende (inclusief de toestemming om in de EER of het Verenigd Koninkrijk te verkopen), of die je - direct of indirect - hebt gekocht bij een leverancier die door de rechthebbende is gemachtigd om de producten in de EER of het Verenigd Koninkrijk te importeren of te verkopen (bijvoorbeeld een erkende dochteronderneming van de rechthebbende of een erkende distributeur uit de EER of het Verenigd Koninkrijk). Houd er rekening mee dat als de rechthebbende je verkoop van producten betwist op grond van het feit dat het om illegale parallelle import gaat, je moet bewijzen dat deze in het Verenigd Koninkrijk of de EER zijn geïmporteerd of verkocht zijn met toestemming van de rechthebbende. Zorg dus dat je de facturen, machtigingsdocumenten enzovoort van deze producten bewaart.

Voorbeeld: Als je besluit een gebruikt exemplaar van het boek van iemand anders op Amazon in het Verenigd Koninkrijk te verkopen, verkoop je het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders. Als je het boek hebt gekocht bij de uitgever in de EER of het Verenigd Koninkrijk of bij een geautoriseerde distributeur van de uitgever in de EER of het Verenigd Koninkrijk, ben je meestal beschermd door het uitputtingsprincipe. Maar als jij, of je leverancier of de leverancier van je leverancier, het boek buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, schend je waarschijnlijk het auteursrecht door het in het Verenigd Koninkrijk door te verkopen.

Wat te doen als je account een waarschuwing of opschorting ontvangt


 1. Wat gebeurt er als ik een waarschuwing krijg dat mijn productvermelding wordt verwijderd als gevolg van een melding van inbreuk op intellectueel-eigendomsrechten? Wat als ik de rechten op de intellectueel eigendom bezit?

  Als je een waarschuwing ontvangt voor inbreuk, heb je verschillende mogelijkheden om in beroep te gaan of de claim te betwisten:

  1. Als je een waarschuwing ontvangt voor een product dat je nooit op Amazon hebt aangeboden, beantwoord dan de melding die je hebt ontvangen en laat ons weten dat je het gerapporteerde product nooit hebt aangeboden. Wij zullen dan onderzoek doen om te bepalen of er een fout is opgetreden.
  2. Als je een gevestigde relatie hebt met de rechthebbende die de klacht heeft ingediend (licentie-, productie- of distributieovereenkomst enz.), raden wij je aan contact op te nemen met de rechthebbende om deze te verzoeken de klacht in te trekken. Als we een intrekking van de rechthebbende ontvangen, kan je content worden hersteld. De contactgegevens van de rechthebbende staan vermeld in de waarschuwing die je hebt ontvangen.
  3. Als je van mening bent dat een rechthebbende of Amazon een fout heeft gemaakt bij het verwijderen van je productvermelding, beantwoord dan de melding die je hebt ontvangen en geef specifieke redenen op waarom je denkt dat er een fout is gemaakt. Vermeld waar van toepassing elke factuur die of elk bestelnummer dat de authenticiteit van het product aantoont. Wij zullen de kennisgeving vervolgens opnieuw evalueren, waarna je inhoud kan worden hersteld.

 2. Wat moet ik doen als ik meerdere waarschuwingen voor inbreuk op intellectueel eigendom heb ontvangen?

  Als je meerdere waarschuwingen hebt ontvangen voor inbreuk op intellectueel eigendom en je ervan overtuigd bent dat je authentieke producten verkoopt, kun je hiertegen in beroep gaan via je Seller Central-account met de volgende informatie:

  Een lijst van de vermeende inbreukmakende ASIN-codes en ten minste een van de volgende:

  1. Facturen waaruit de authenticiteit van je producten blijkt; of
  2. Bestelnummers die de authenticiteit van je producten aantonen; of
  3. Een autorisatiebrief van de rechthebbende (dat geen doorgestuurde e-mail is)

 3. Wat moet ik doen als mijn account is opgeschort?

  Als je account is opgeschort als gevolg van het feit dat rechthebbenden kennisgevingen van inbreuk op intellectueel eigendom met betrekking tot je producten of content hebben ingediend, kun je ons een haalbaar actieplan verstrekken dat de volgende informatie bevat:


  1. De reden(en) waarom je naar verluidt inbreukmakende producten verkocht en/of naar verluidt inbreukmakende content hebt geüpload, of allebei
  2. De stappen die je hebt genomen om ervoor te zorgen dat je geen inbreuk meer maakt
  3. Hoe je inbreuk in de toekomst zult voorkomen
  4. Alle overige relevante informatie

  Je moet je actieplan versturen via het dashboard van je account of antwoorden op de kennisgeving van de accountschorsing die je hebt ontvangen. We zullen je actieplan evalueren en bepalen of je account kan worden hersteld. In daartoe geëigende omstandigheden beëindigt Amazon de accounts van herhaalde inbreukmakers.

 4. Wat als ik niet wist dat ik iemands intellectueel eigendom heb geschonden?

  Verkopers worden geacht de wet en het beleid van Amazon te volgen. Amazon neemt claims van inbreuk op intellectueel eigendom serieus. Zelfs als een verkoper zonder het te weten inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendom, zullen we nog steeds actie ondernemen en kan het verkopersaccount een waarschuwing ontvangen of worden opgeschort. Raadpleeg een jurist voor hulp om ervoor te zorgen dat je bedrijf over de juiste procedures beschikt om inbreuk op intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen.

 5. Wat moet ik doen als ik een kennisgeving van parallelle import ontvang?

  Als je producten geen illegale parallelle import zijn, raden we je ten zeerste aan contact op te nemen met de rechthebbende om de klacht rechtstreeks af te handelen en een intrekking te verkrijgen. Alleen als de rechthebbende niet reageert, kun je een beroep op ons doen door ons te voorzien van bewijs dat de specifieke producten die je hebt verkocht met toestemming van de rechthebbende in de EER zijn geïmporteerd en verkocht in het desbetreffende gebied (EU/VK). Facturen waaruit blijkt dat je de producten van een geautoriseerde distributeur van de rechthebbende hebt verkregen, kan één soort van dergelijk bewijs zijn.

Geografische aanduiding

1. Wat is een geografische aanduiding?

Een geografische aanduiding (GA) is een teken dat wordt gebruikt op producten die een specifieke geografische herkomst hebben waaraan kwaliteiten of een reputatie zijn verbonden. Een teken moet een product identificeren als afkomstig uit een bepaalde plaats om als GA te kunnen functioneren. Bovendien moeten de kwaliteiten, kenmerken of reputatie van het product voornamelijk te wijten zijn aan de plaats van herkomst. Aangezien de kwaliteiten afhankelijk zijn van de geografische productielocatie, is er een duidelijk verband tussen het product en de oorspronkelijke productieplaats.

2. Welke rechten biedt een geografische aanduiding?

Een geografische aanduiding stelt iedereen die het recht heeft om de aanduiding te gebruiken in staat om te voorkomen dat een derde partij van wie het product niet voldoet aan de toepasselijke normen gebruikmaakt van de aanduiding. Bijvoorbeeld, in de rechtsgebieden waarin de geografische aanduiding Darjeeling wordt beschermd, kunnen producenten van Darjeeling-thee het gebruik van de term 'Darjeeling' uitsluiten voor thee die niet in hun theetuinen wordt geteeld of die niet is geproduceerd volgens de normen die zijn uiteengezet in de praktijkcode voor de geografische aanduiding.

Een beschermde geografische aanduiding stelt de houder echter niet in staat iemand te beletten een product te vervaardigen met behulp van dezelfde technieken die zijn uitgezet als een standaard voor de aanduiding. Bescherming van een geografische aanduiding kan meestal worden verkregen door het recht van het teken dat de aanduiding vormt te verkrijgen.

Raadpleeg de WIPO-website voor meer informatie over geografische aanduidingen.

3. Wie kan een beschermde geografische aanduiding gebruiken?

Het recht om een beschermde geografische aanduiding te gebruiken, behoort toe aan producenten in het gedefinieerde geografische gebied die voldoen aan de specifieke productievoorwaarden voor het product.


Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon


Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates