Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Beheer je voorraad één voor één

Met Voorraad beheren beschik je over tools voor het zoeken, bekijken en bijwerken van je informatie van de product- en voorraadvermeldingen.

Voorraad bekijken

Als je je voorraad wilt bekijken, ga je naar het tabblad Voorraad en selecteer je Voorraad beheren.

Om je te helpen in één oogopslag te zien hoe het met je voorraad staat, geven we extra informatie weer in het veld Productnaam voor sommige categorieën.

Geblokkeerde productvermeldingen

Productvermeldingen kunnen door Amazon om verschillende redenen worden geblokkeerd, bijvoorbeeld producten die verboden zijn, waarvoor beperkingen gelden of die zijn teruggeroepen.

Een geblokkeerde productvermelding heeft een van de volgende indicatoren in de uiterst linkse kolom:

 • Rood pictogram: Product kan niet opnieuw worden aangeboden
 • Geel pictogram: Product kan opnieuw worden aangeboden

Klik op de link naast het pictogram voor meer informatie en om eventuele problemen met de productvermelding op te lossen.

Je voorkeuren instellen

Als je de paginaweergave wilt aanpassen, klik je op Voorkeuren boven aan de pagina Voorraad beheren. Je kunt je paginaweergave op de volgende manieren personaliseren:

Actieve productvermeldingen of Alle productvermeldingen:

Kies of je standaard actieve productvermeldingen wilt weergeven of alle productvermeldingen.

Knop Bewerken:

Geef de knop Bewerken aan de linker- of rechterkant van de pagina weer.

Lage-prijsvergelijking:

Zie Lage prijs evenaren voor meer informatie over deze functie.

# resultaten per pagina weergeven:

Selecteer het aantal resultaten dat je op elke pagina in Voorraad beheren wilt zien.

Verzendkosten weergeven in prijskolommen:

Alleen beschikbaar als je op de pagina Verzendinstellingen het item-/gewichtgebaseerd verzendmodel hebt geselecteerd. Schakel dit selectievakje in als je wilt dat de laagste verzendkosten worden weergegeven in de kolommen Je prijs en Lage prijs. Als deze optie is ingeschakeld, maakt de optie 'Lage prijs evenaren' gebruik van de totale prijs (itemprijs + verzendkosten) in de kolom Lage prijs om een vergelijking te kunnen maken. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt het matchen van de prijs alleen gebaseerd op de itemprijs.

Aanvankelijk sorteren op:

Selecteer je standaardsorteervolgorde in het vervolgkeuzemenu.

Kolomweergave:

Selecteer welke kolommen je wilt weergeven of verbergen. Kolommen waarin (Aanbevolen) staat aangegeven, zijn de standaardwaarden. De waarden die je hier selecteert, worden samen met zoekfilters gebruikt om de kolomweergave van de productvermeldingstabel aan te passen.

Voorraad sorteren

Als je de voorraad wilt sorteren, klik je op een van de gemarkeerde kolomkoppen.

Als je de voorraad wilt filteren, selecteer je het vervolgkeuzemenu Status van productvermelding in Voorraad beheren:

Mijn gehele voorraad:

Alle productvermeldingen, ongeacht de status.

Actief:

Alle open productvermeldingen.

Inactief:

Alle productvermeldingen die niet op voorraad zijn, ingesteld zijn op 'inactief', nul als aantal hebben, gesloten zijn vanwege een lopende bestelling, gesloten zijn op jouw verzoek of geblokkeerd zijn door Amazon.

Een productvermelding maken

Gebruik Een product toevoegen om een nieuwe productvermelding te maken door te matchen met een productpagina die al in de Amazon-catalogus bestaat. Je kunt ook een nieuwe productpagina maken voor een product dat nog niet bestaat in de catalogus en vervolgens een productvermelding voor dat product maken. Zie Een product toevoegen voor meer informatie.

Nadat je een productvermelding hebt gemaakt, gebruik je Voorraad beheren om wijzigingen aan te brengen in de productvermeldings- of productgegevens.

Notitie: De productinformatie die je in je productvermelding verstrekt, kan afwijken van wat je ziet op de Amazon-productpagina. Voor productvermeldingen met meer dan één verkoper kan de informatie op de productpagina bijdragen bevatten van meerdere verkopers.

Een productvermelding kopiëren

Met de functie Productvermelding kopiëren kun je een nieuwe productpagina maken met behulp van informatie uit een bestaande productvermelding.

Je hebt bijvoorbeeld drie verschillende versies van hetzelfde speelgoed. Elke versie heeft een andere product-ID (UPC, EAN of JAN), maar ze delen de fabrikant, het merk, de algemene beschrijving en de doelgroep (zoals weergegeven in de onderstaande tabel). Met deze functie kun je een productpagina maken voor een van de productversies en vervolgens de functie Productvermelding kopiëren gebruiken om snel pagina's voor de andere twee versies te maken.

Item 1 Item 2 Item 3
Titel Rubiks kubus Classic - 3x3 Rubiks kubus Revenge - 5x5 Rubiks kubus - 360
Fabrikant Goliath Goliath Goliath
Merk Rubik’s Cube TM Rubik’s Cube TM Rubik’s Cube TM
Algemene beschrijving 3D-combinatiepuzzel 3D-combinatiepuzzel 3D-combinatiepuzzel
Doelgroep Alle doelgroepen (vanaf 3 jaar) Alle doelgroepen (vanaf 3 jaar) Alle doelgroepen (vanaf 3 jaar)
Productbeschrijving Rubiks kubus versie 3x3 Rubiks kubus versie 5x5 Rubiks kubus versie 360º

Een productvermelding kopiëren:

 1. Zoek op de pagina Voorraad beheren het product dat je wilt kopiëren.
 2. Selecteer Productvermelding kopiëren in het vervolgkeuzemenu voor het product dat je wilt kopiëren. De sjabloon wordt gevuld met de productkenmerken uit de oorspronkelijke productvermelding, behalve de SKU en de product-ID.
 3. Voer de unieke SKU, product-ID en andere kenmerken in die specifiek zijn voor de productvermelding die je maakt.
 4. Schakel het selectievakje EAN- of UPC-vrijstelling toepassen in.
 5. Klik op Opslaan en voltooien.

Een productvermelding bewerken

In de meeste gevallen worden wijzigingen die je aanbrengt in productinformatie binnen 5 minuten op Amazon weergegeven. Bij sommige updates kan het echter tot 6 uur duren voordat ze zichtbaar zijn. Productbeschrijvingen met meer dan 500 tekens worden over het algemeen de volgende dag om 8:00 uur PST (16:00 uur GMT) bijgewerkt. Bij afbeeldingen kan het tot 24 uur duren voordat ze op een productpagina worden weergegeven. Gegevens voor een bestaande productvermelding bewerken:


 1. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status van productvermelding op de pagina Voorraad beheren.
 2. Zoek de productvermelding die je wilt bewerken en selecteer Bewerken in het vervolgkeuzemenu.
 3. Klik op de links boven aan de pagina om de inhoud van de productvermelding toe te voegen, te bewerken of te wijzigen.
 4. Klik op Opslaan en voltooien.

Informatie over prijs en aantal bewerken:

 1. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status van productvermelding op de pagina Voorraad beheren.
 2. Zoek de productvermelding die je wilt bewerken.
 3. Typ in de kolommen Prijs en Aantal je updates in de tekstvakken.
 4. Klik op Opslaan.

Prijzen beheren

In de weergave Prijzen beheren kun je prijzen voor actieve productvermeldingen één voor één of in batches bijwerken. Deze weergave bevat kolommen die vaak worden gebruikt voor het invoeren van prijsupdates, maar je kunt de kolommen die je wilt zien wijzigen door op Voorkeuren te klikken.

De prijs van een product bijwerken:

 1. Zoek het product dat je wilt bijwerken op de pagina Prijzen beheren.
 2. Klik uiterst rechts op Lage prijs evenaren. De itemprijs in de kolom Lage prijs + verzendkosten wordt automatisch bijgewerkt zodat deze overeenkomt met de lage prijs.
 3. Klik op Opslaan om je nieuwe prijs op te slaan.

Als je productvermeldingen hebt die zijn gedeactiveerd vanwege mogelijke prijsfouten, kun je je prijzen bevestigen en bijwerken door op Meldingen voor prijsfouten te klikken en maximum- en minimumprijzen in te voeren voor elke gedeactiveerde productvermelding.

Minimum- en maximumprijzen instellen

Je kunt kolommen voor minimum- en maximumprijzen toevoegen aan de weergave Prijzen beheren of Voorraad beheren. Volg de onderstaande stappen om de limieten in te stellen:

 1. Klik op Voorkeuren in de rechterbovenhoek van de pagina.
 2. Controleer de opties Je minimumprijs en/of Je maximumprijs en klik op Wijzigingen opslaan.

Deze kolommen worden nu weergegeven in de weergave Prijzen beheren en je kunt waarden invoeren in een willekeurige cel en op Opslaan klikken.

Je prijs instellen

De volgende kolom in Voorraad beheren is van toepassing op prijzen:

Prijs:

De prijs van het product. 'Verzending' is de instelling met de laagste verzendkosten beschikbaar voor een product, op basis van je verzendinstellingen.

 • Wanneer je op deze kolom sorteert, worden de verzendkosten niet meegeteld.
 • De verzendkosten worden in Prijs alleen weergegeven voor actieve productvermeldingen.

Afbeeldingen toevoegen

Je kunt voor elke productvermelding één hoofdafbeelding en één of meer secundaire afbeeldingen opgeven. Zie Productafbeeldingen voorbereiden voor meer informatie over het gebruik van productafbeeldingen in je productvermeldingen.

Productafbeeldingen uploaden:

 1. Zoek op de pagina Voorraad beheren de productvermelding waarvoor je een afbeelding wilt toevoegen.
 2. Selecteer Afbeeldingen beheren in het vervolgkeuzemenu voor het product dat je wilt bewerken.
 3. Klik op Afbeeldingen toevoegen.
 4. Klik in een afbeeldingsvak op de knop Zoeken naar bestand. Je kunt een leeg vak selecteren of een bestaande afbeelding vervangen.
 5. Selecteer een afbeelding die je wilt uploaden en klik op Openen. De bestandsnaam van de afbeelding wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van het afbeeldingsvak.
 6. Klik op Afbeelding(en) uploaden om de geselecteerde afbeeldingen te uploaden.

Je kunt stap 4 en 5 zo vaak herhalen als er afbeeldingsvakken zijn voordat je op Afbeelding(en) uploaden (stap 6) klikt. Bij afbeeldingen kan het tot 24 uur duren voordat ze op een productpagina worden weergegeven.

Een productvermelding sluiten

Je kunt een productvermelding op elk moment sluiten, totdat het product wordt gekocht. Met deze actie wordt de record niet uit je voorraad verwijderd. De SKU en alle informatie over de productvermelding voor het item blijven behouden. Bovendien kan een productvermelding op elk moment opnieuw worden aangeboden (of opnieuw worden geactiveerd). Er zijn geen kosten verbonden aan het sluiten van een productvermelding.

Een productvermelding sluiten:

 1. Selecteer Actief in het vervolgkeuzemenu Status van productvermelding op de pagina Voorraad beheren.
 2. Zoek de productvermelding die je wilt sluiten en selecteer Productvermelding sluiten in het vervolgkeuzemenu.

Je productvermelding moet binnen 24 uur als inactief worden weergegeven.

Notitie: Hiermee wordt je productvermelding automatisch gesloten, zonder bevestiging.

Een gesloten productvermelding opnieuw aanbieden:

 1. Selecteer Inactief in het vervolgkeuzemenu Status van productvermelding op de pagina Voorraad beheren.
 2. Zoek de productvermelding die je opnieuw wilt aanbieden en selecteer Opnieuw aanbieden in het vervolgkeuzemenu.

Een product verwijderen

Wanneer je een productvermelding verwijdert, worden de SKU en alle verkoopgeschiedenis en productinformatie permanent verwijderd uit je verkopersaccount. Daarom moet je een SKU en de bijbehorende productvermeldingsinformatie alleen verwijderen als je dat product in de toekomst nooit meer gaat verkopen.

Notitie: Nadat je een SKU uit je voorraad hebt verwijderd, kan het tot 24 uur duren voordat die SKU opnieuw gebruikt kan worden.

Productvermeldingen verwijderen:

 1. Zoek in Voorraad beheren de productvermelding die je wilt verwijderen:
  1. Voor afzonderlijke productvermeldingen selecteer je Product en productvermelding verwijderen in het vervolgkeuzemenu voor het product dat je wilt verwijderen.
  2. Schakel voor meerdere productvermeldingen het selectievakje in dat zich links van de te verwijderen productvermeldingen bevindt. Selecteer vervolgens Product en productvermelding verwijderen in het vervolgkeuzemenu Actie op selectie.
 2. Klik op OK om de productvermelding te verwijderen of op Annuleren om de productvermelding niet te verwijderen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates