Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verkoopbeleid en gedragscode van de verkoper

Van alle verkopers wordt verwacht dat ze de volgende beleidsrichtlijnen volgen bij het aanbieden van producten op Amazon. Het als verkoper begaan van overtredingen en tonen van verboden content kan leiden tot de opschorting van je Amazon-account.

Misbruik van de Amazon-verkoopwebsite

Als community hebben alle verkopers toegang tot de Amazon-verkoopwebsite en kunnen ze deze gebruiken. Als een verkoper herhaaldelijk uitzonderlijk grote hoeveelheden gegevens uploadt of de website op een buitensporige of onredelijke manier gebruikt, kan dit tot een onevenredige belasting van de website leiden en de mogelijkheid van andere verkopers beperken om eenvoudig toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken.

Gedragscode voor verkopers

Amazon stelt je in staat om honderden miljoenen klanten te bereiken. Wij streven ernaar om een eerlijke en betrouwbare koper-verkoper-ervaring te blijven bieden. Bij Amazon verwachten we dat je je houdt aan de onderstaande gedragscode.

Beginselen van de gedragscode voor verkopers:

 • Houd je aan alle toepasselijke wetten en aan de Amazon-beleidsregels
 • Behoud je huidige accountgegevens
 • Doe jezelf nooit voor als iemand anders
 • Handel altijd op een manier jegens Amazon-klanten die van betrouwbaarheid getuigt
 • Vermeld nooit producten die schade kunnen berokkenen aan Amazon-klanten.
 • Vertoon nooit misleidend, ongepast of aanstootgevend gedrag. Dit geldt voor al je activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot:
  • Informatie op je account
  • Informatie in productvermeldingen, content of afbeeldingen
  • Communicatie tussen jou en Amazon of tussen jou en onze klanten
 • Vertoon nooit gedrag dat in strijd is met de wetgeving inzake prijsafspraken
 • Handel altijd eerlijk. Oneerlijk gedrag omvat, maar is niet beperkt tot het volgende:
  • Gedrag dat kan worden beschouwd als manipulatie of het spelen van een spel in ongeacht welke fase van de koop- of verkoopervaring
  • Acties die kunnen worden gezien als manipulatie van klantenrecensies, waaronder het direct of indirect bijdragen van verkeerde, misleidende of niet-authentieke content
  • Activiteiten die kunnen worden gezien als een poging om de zoekresultaten of verkoopranglijst van Amazon te manipuleren (bijvoorbeeld door het accepteren van valse bestellingen of bestellingen waarvoor je hebt betaald, die je extern hebt terugbetaald of waarvoor je extern korting hebt gegeven) of het doen van beweringen over verkooprang in producttitels of productbeschrijvingen
  • Activiteiten die kunnen worden gezien als een poging om te proberen de zoekresultaten te beïnvloeden door de zoekrang te verbeteren door middel van trefwoordmanipulatie of de zoekopdrachten van klanten te stimuleren om dit als organisch gedrag te laten lijken
  • Acties die opzettelijk schade toebrengen aan een andere verkoper of diens productvermeldingen of beoordelingen
 • Houd slechts één Seller Central-account aan voor elke regio waarin je verkoopt, tenzij je een legitieme zakelijke behoefte hebt om een tweede account te openen en al je accounts een goede reputatie hebben. Voorbeelden van een legitieme zakelijke rechtvaardiging zijn:
  • Je bezit meerdere merken en onderhoudt afzonderlijke bedrijven voor elk merk
  • Je vervaardigt producten voor twee afzonderlijke bedrijven
  • Je bent gerekruteerd voor een Amazon-programma waarvoor afzonderlijke accounts nodig zijn

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates