Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

FBA-programma voor gevaarlijke goederen (hazmat)

Met het FBA-programma voor gevaarlijke goederen (hazmat) kunnen verkopers gevaarlijke goederen (ook wel gevaarlijke stoffen genoemd) aanbieden en verkopen via Fulfillment By Amazon (FBA). Het programma - eerder bekend als de Hazmat Pilot - accepteert nieuwe deelnemers via wachtlijst.

Om deel te nemen aan de wachtlijst van het FBA-programma voor gevaarlijke goederen (hazmat), selecteer je hieronder de optie Veelgestelde vragen over gevaarlijke producten, klik je op Volgende en vervolgens op Aanvraag indienen voor het programma gevaarlijke goederen (hazmat).

Verkopers op de wachtlijst worden op de hoogte gebracht wanneer er een mogelijkheid om deel te nemen aan het programma beschikbaar komt.

Wanneer je een product aanbiedt dat onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen valt, moet je mogelijk specifieke informatie en documentatie aan Amazon verstrekken (bijvoorbeeld een veiligheidsinformatieblad en/of een vrijstellingsformulier). Als je deze informatie niet verstrekt, kan dit leiden tot vertragingen bij de verwerking van je bezorgingen en tot annulering van bezorgdiensten aan klanten door de transportdienstpartners van Amazon. Zie Vereiste informatie en documentatie over gevaarlijke goederen en het FBA-controleproces voor gevaarlijke goederen voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke goederen kunnen veel consumentenproducten omvatten, zoals parfums, schoonheidsproducten, huishoudelijke reinigingsmiddelen en spuitverf. Ze zijn stoffen of materialen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid, eigendommen of het milieu bij opslag, verwerking of transport omdat ze brandbare, onder druk staande, bijtende of anderszins schadelijke stoffen bevatten.

Zie voor meer informatie de Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen en Voorbeelden van Amazon-producten die mogelijk onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen

Belangrijk: Bepaalde producten komen mogelijk in aanmerking voor verkoop via Amazon maar niet in aanmerking voor Fulfillment by Amazon. Het niet naleven van de FBA-vereisten voor productveiligheid kan leiden tot opschorting van de verkoop, opschorting van alle zendingen (bijvoorbeeld binnenkomende zendingen, overslag, verwijderingsopdrachten en andere soorten zendingen) en verwijdering van voorraad.

Wanneer je voorraad naar Amazon verzendt, garandeer je dat alle producten voldoen aan wettelijke vereisten en dat de informatie die je verstrekt volledig, correct en up-to-date is. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan ertoe leiden dat je producten worden geblokkeerd voor de verkoop, en er wordt mogelijk aan je gevraagd om corrigerende maatregelen te nemen. Producten die bij ontvangst in het fulfillment center als niet-geclassificeerde gevaarlijke goederen worden geïdentificeerd, kunnen worden verwijderd.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates