Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Algemene voorwaarden voor het FBA-programma voor gevaarlijke goederen

De versie van deze algemene voorwaarden in het Engels is de uiteindelijke juridische versie. Vertalingen in andere talen zijn alleen beschikbaar voor jouw gemak.

Deze algemene voorwaarden ('Voorwaarden') vormen een aanvulling op de Amazon Services Europe Business Solutions Agreement ('BSA') en zijn van toepassing op deelname aan het FBA-programma voor gevaarlijke goederen (het 'Programma'), voorheen bekend als de Hazmat Pilot. Tenzij gedefinieerd in deze Voorwaarden, hebben termen met hoofdletters de betekenis die ze in het BSA krijgen.


 1. Programmaoverzicht

  Met het programma kunnen verkopers die zijn ingeschreven voor het programma gevaarlijke goederen aanbieden via Fulfillment by Amazon ('FBA'), zoals toegestaan door deze Voorwaarden. Bovendien moeten verkopers, in overeenstemming met het programmabeleid van Amazon, landspecifieke goedkeuring van Amazon verkrijgen om in bepaalde productcategorieën te verkopen.

 2. In aanmerking komen voor verkoper

  Je deelname aan het programma is onderworpen aan goedkeuring van Amazon. Amazon kan op elk moment de geschiktheidscriteria voor verkopers voor het programma wijzigen. Verkopers op de wachtlijst worden op de hoogte gebracht wanneer er een mogelijkheid beschikbaar komt om deel te nemen aan het programma.

 3. Productgeschiktheid

  Amazon zal alleen gevaarlijke goederen ontvangen, opslaan en uitvoeren die zijn goedgekeurd voor verkoop via het programma ('Programma-eenheden'). Alleen materialen die behoren tot de klassen en afdelingen 2.1, 2.2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 8 en 9 zoals gedefinieerd in de laatste versie van deEuropese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ('ADR'), worden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking genomen als programma-eenheden. Raadpleeg de Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen voor meer informatie over de klassen en afdelingen voor gevaarlijke goederen voor een specifieke marketplace. Bovendien moeten producten, om in aanmerking te komen voor het programma, aan het volgende voldoen:

  • In aanmerking komen voor FBA en geregistreerd zijn in FBA
  • Alleen verpakt zijn in beperkte hoeveelheden (zoals gedefinieerd in de laatste versie van ADR 3.2.1, 3.4)
  • Voor UN3171 (voertuig op batterijen): Voldoen aan de eisen van bijzondere voorziening 240 (zoals gedefinieerd in de laatste versie van ADR 3.3)
  • In nieuwstaat

  Amazon kan op elk moment en om welke reden dan ook de geschiktheid van een product voor het programma weigeren of annuleren. Wanneer je een item aanbiedt dat onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen valt, moet je specifieke productinformatie en documentatie aan Amazon verstrekken. Zie Vereiste informatie en documentatie voor gevaarlijke goederen voor meer informatie.

 4. Vereisten voor verzending en verpakking

  Je mag programma-eenheden alleen verzenden naar het Amazon fulfillment center dat door Amazon is aangewezen. Alle gevaarlijke goederen die naar Amazon worden verzonden, moeten voldoen aan alle vermelde geldende voorschriften om ervoor te zorgen dat ze veilig en correct worden vervoerd, opgeslagen, verwerkt en geëtiketteerd. Je moet programma-eenheden op een veilige en commercieel redelijke manier verpakken en voldoen aan alle toepasselijke vereisten voor verpakking, etikettering en gewicht en grootte. De eenheden voor gevaarlijke goederen die je naar Amazon stuurt, worden beschouwd als ongeschikte eenheden als het geen programma-eenheden zijn of anderszins niet voldoen aan de vereisten in deze Voorwaarden. Dergelijke ongeschikte eenheden kunnen niet aan je worden geretourneerd en kunnen onmiddellijk worden verwijderd zoals bepaald in de BSA.

 5. Limiet voor voorraadopslag

  Om de opslagruimte van het fulfillment center beter te beheren, kan Amazon een limiet voor voorraadopslag toepassen op je programma-eenheden. Amazon kan deze limiet van tijd tot tijd wijzigen. Je kunt je huidige opslaglimiet en -gebruik voor het programma bekijken op het dashboard Voorraadprestaties in Seller Central. Je mag je opslaglimiet voor het programma niet overschrijden.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina FBA-programma voor gevaarlijke goederen.

Laatste update: 27 januari 2020

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates