Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Methodiek voor het indienen van aangiften

Belastingbetaling in het land van bestemming

Als je je btw-berekeningen en btw-aangiften wilt automatiseren, moet je voordat je je inschrijft voor deze programma's weten dat er voor zowel de VAT Calculation Service (VCS) als VAT Services op Amazon een bepaalde veronderstelling wordt gedaan. Voor zowel VCS als VAT Services op Amazon worden je btw-berekeningen uitgevoerd op basis van de volgende veronderstelling: je hebt ervoor gekozen om je transacties te belasten in het land waarnaar je je producten verzendt. Dit geldt vanaf het moment dat je een gevalideerd btw-nummer voor dat land hebt in je Seller Central-account. Dit houdt in dat een grensoverschrijdende EU-verkoop van goederen aan consumenten (verkoop op afstand) altijd wordt belast in het land van bestemming van de verzending als er een geldig btw-nummer voor dat land beschikbaar is.

Volgens de algemene btw-regels die van toepassing zijn op verkopen op afstand, worden deze verkooptransacties belast in het EU-land van verzending van de zending zolang je een bepaalde drempel voor verkoop op afstand naar een specifiek EU-land (bezorging) niet hebt overschreden. Belastingbetalers kunnen er echter ook voor kiezen om hun verkopen op afstand direct in het land van bestemming te belasten. Dit kun je doen door een verklaring in te dienen bij de belastingdienst van het land van verzending van de zending. Hiermee meld je je af voor de regeling voor verkoop op afstand. Je moet dan ook een soortgelijke verklaring indienen in het land van bestemming van de verzending. Zo stel je de belastingdienst op de hoogte van de wijziging in de belastingbehandeling.

Voor alle btw-nummers die je via VAT Services op Amazon ontvangt, dient je belastingconsulent de afmeldingsverklaring in bij de registratieaanvraag. Zo kunnen je transacties worden belast in het land van bestemming van de verzending vanaf de datum waarop je btw-nummer is aangevraagd.

Notitie: Houd er rekening mee dat je belastingconsulent deze verklaringen alleen indient voor je VAT Services op Amazon-indieningslanden. Als het land van de registratie van je bedrijf een EU-land is, moet je de verklaring in dat land indienen. Zo kunnen verkopen die worden verzonden vanuit het land van registratie van je bedrijf, worden belast in het land van bestemming van de verzending, in overeenstemming met de bovenstaande methodologie.

Als je hier nog vragen over hebt, zoals hoe en wanneer je de belastingdienst hiervan op de hoogte moet stellen, raden we je aan contact op te nemen met een onafhankelijke belastingadviseur. Als je geen belastingadviseur hebt, raadpleeg dan deze pagina. Hier vind je een lijst met belastingadviseurs die gunstige tarieven bieden aan Amazon-verkopers.

Btw-nummers toevoegen aan Seller Central

Het is de bedoeling dat je je btw-nummers bijwerkt in Seller Central zodra je deze hebt ontvangen. Zo zorg je ervoor dat je transacties op de juiste manier worden belast.

Nog geen btw-nummer ontvangen

Als je een btw-registratie hebt aangevraagd in een van de VAT Services op Amazon-landen waar je aangifte doet, maar je de gegevens van het btw-nummer nog niet hebt ontvangen, zie je VAT_APPLIED in plaats van het btw-nummer. Dit zorgt ervoor dat je btw-verplichting kan worden opgebouwd en gerapporteerd volgens de belastingmethodologie van VAT Services op Amazon zodra je je btw-nummer hebt ontvangen en je btw-aangifte kunt indienen. Hier vind je meer informatie over de belastingmethodologie van VAT Services op Amazon.

Standaard Product Tax Codes (PTC)

Een Product Tax Code (PTC) is een door Amazon gedefinieerde code die de juiste btw-tarieven voor de hele EU bevat voor een specifieke productcategorie. Standaard wordt de PTC 'A_GEN_STANDARD' ingesteld voor alle producten. Deze PTC past het standaard btw-tarief toe in alle belastbare rechtsgebieden.

Zowel de VAT Calculation Service als VAT Services op Amazon gebruiken de PTC om het juiste btw-tarief te bepalen dat van toepassing is op de verkoop en terugbetalingen van je producten.

Deze hulppagina in Seller Central bevat een lijst met de btw-tarieven voor elk land in de EU. Je vindt er ook een lijst met alle geldige PTC-codes die je aan je productvermelding kunt toewijzen. We willen je vragen om de juiste PTC toe te wijzen aan je producten, op basis van de toepasselijke categorie.

Als je producten niet in een van de PTC-categorieën in de lijst vallen of als er meestal geen verlaagd btw-tarief voor geldt, kun je het veld PTC leeg laten. In dit geval wordt de standaard-PTC 'A_GEN_STANDARD' toegepast, een code die wordt gebruikt voor producten waarvoor altijd het normale btw-tarief geldt. Deze PTC is van toepassing op de meeste producten die worden verkocht op Amazon en op standaardpostcodes en -gewicht.

Als je je Intrastat-aangiften wilt voltooien, heb je een geldige postcode nodig voor de eindbestemming van de goederen in het land van bestemming (bezorging). Wanneer de postcode van de bestemming om welke reden dan ook niet beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer een transactie betrekking heeft op een eerdere transactie en de oorspronkelijke postcode van de bestemming niet meer beschikbaar is), gebruiken we automatisch de postcode van de hoofdstad van het land van bestemming in de aangifte.

Het gewicht van alle items die worden verzonden in een grensoverschrijdende verkoop van goederen in de EU, is ook vereist om je Intrastat-aangiften te voltooien. Dit gewicht wordt automatisch ingevuld in het AVTR op basis van gegevens die zijn opgeslagen in je bestand productbelasting. Als deze informatie niet beschikbaar is, wordt het standaardgewicht 1 gebruikt.

Notitie: Wanneer een postcode of gewicht is ingesteld op een standaardwaarde, is deze alleen relevant voor het invullen van de Intrastat-aangifte en heeft deze geen invloed op het btw-bedrag dat in de btw-aangifte wordt vermeld. Als je hier nog vragen over hebt, raden we je aan contact op te nemen met je belastingconsulent.

Aangifte over verplaatsingen via Amazon met aankomstdatum als belastingpunt

Een grensoverschrijdende overdracht van eigen goederen in de EU is één logistieke transactie. Vanuit Europees btw-perspectief kunnen hier twee mogelijk belastbare gebeurtenissen bij voorkomen. De eerste is de (mogelijke) intracommunautaire levering van goederen in het land van vertrek en de tweede is de (mogelijke) intracommunautaire aankoop van goederen in het land van bestemming. Voor btw-aangiften in de EU is de aanbevolen werkwijze om deze twee gebeurtenissen in dezelfde maand te melden in de btw- en Intrastat-aangiften in beide landen. We maken dit makkelijker door de transacties INBOUND en FC_TRANSFER in je AVTR aan te geven op basis van de datum waarop de goederen in het land van bestemming aankomen. Houd er rekening mee dat je mogelijk je interne processen voor deze transacties moet controleren om te beoordelen of er wijzigingen nodig zijn zodat ze overeenkomen met de AVTR-aangifte.

Evenredige weging

Voor je Amazon FC-overboekingen en binnenkomende AFN-transacties moeten btw-bedragen worden berekend zodat ze kunnen worden gebruikt in btw-aangiften. Dit is echter een berekening van het netto nulbedrag en heeft geen invloed op je netto btw-verplichting. Deze berekening is gebaseerd op het btw-tarief dat van toepassing is op je verkopen voor de producten in het betreffende land.

Retourzendingen elders?

In sommige omstandigheden kan het mogelijk zijn dat je goederen door de koper worden geretourneerd naar een ander land dan het land waar de goederen oorspronkelijk werden verzonden. Hiervoor moet je eventueel aanpassingen aanbrengen in je btw-aangiften. In overeenstemming met de positie van het btw-comité van de EU, behandelen we de verplaatsing van de goederen van het land van vertrek naar het land waarnaar de goederen worden geretourneerd, als grensoverschrijdend EU-verkeer van eigen goederen voor Europese btw-doeleinden.

Dit betekent dat de verplaatsing van de geretourneerde goederen niet hoeft te worden gemeld in het land van aankomst van de oorspronkelijke verkoop (dit kan worden genegeerd). Vanuit Europees btw-perspectief vinden er hier slechts twee belastbare gebeurtenissen plaats: De eerste is de (mogelijke) intracommunautaire levering van goederen in het land van vertrek van de verkoop, en de tweede is de (mogelijke) intracommunautaire aankoop van goederen in het land waarnaar de goederen zijn geretourneerd.

Transacties die zijn uitgesloten van VAT Services op Amazon

Voor elke maand waarin je transacties op Amazon verwerkt, kunnen er transacties zijn die geen invloed hebben op je btw-aangifte, of waarvoor vereiste gegevens ontbreken voor de btw-aangifte in de landen waarvoor je bent ingeschreven bij VAT Services op Amazon. Amazon produceert twee afzonderlijke versies van het AMAZON BTW-TRANSACTIESOVERZICHT ('AVTR'): 1) een volledig AVTR met alle Amazon-transacties voor de betreffende periode, dat beschikbaar is op de pagina FBA-overzichten op Seller Central; en 2) een verkorte versie van het AVTR die wordt gebruikt voor je btw-aangiften via VAT Services op Amazon. Het verkorte AVTR bevat alleen de Amazon-transacties die nodig zijn en waarvoor je voldoende informatie hebt verstrekt om je btw-aangiften nauwkeurig voor te bereiden voor de landen waarvoor je bent ingeschreven bij VAT Services op Amazon. Het verkorte AVTR is beschikbaar op de pagina VAT Services op Amazon in Seller Central. Transacties kunnen om de volgende redenen worden weggelaten in het verkorte AVTR:

Transacties voor verkoop en terugbetaling

Alle transacties voor Amazon-verkopen of -terugbetalingen die via VCS worden verwerkt en die geen betrekking hebben op de landen waarvoor je bent ingeschreven bij VAT Services op Amazon, of die buiten de relevante rapportageperiode vallen, worden weggelaten uit het AMAZON BTW-TRANSACTIESOVERZICHT in VAT Services op Amazon. Ze hebben namelijk geen invloed op je btw-aangifte.

INBOUND- en FC_TRANSFER-transacties

In sommige gevallen laat Amazon INBOUND- en FC_TRANSFER-transacties weg in de verkorte versie van het AVTR als je geen gevalideerd btw-nummer voor het land van vertrek of het land van bestemming hebt opgegeven in je Seller Central-account. Dit komt omdat je btw-nummer voor beide landen vereist is om de grensoverschrijdende overdracht van eigen goederen correct te kunnen opgeven op je btw-aangifte. Lees zowel de volledige als de verkorte versies van het AVTR zorgvuldig door om te achterhalen of er INBOUND- of FC_TRANSFER-transacties zijn weggelaten in het verkorte AVTR.

Als je INBOUND- of FC_TRANSFER-transacties hebt die zijn weggelaten uit het verkorte AVTR omdat je geen gevalideerde btw-nummers hebt voor de vertrek- en bestemmingslanden voor de voorraad in Seller Central, ga je naar je Fulfillment by Amazon-instellingen. Zorg ervoor dat je het gebruik van Amazon fulfillment centers niet hebt ingeschakeld in landen waar je niet bent geregistreerd voor btw.

Zodra je je instellingen hebt gecontroleerd en eventueel hebt gecorrigeerd, neem je contact op met je belastingconsulent om je transacties te bespreken en te bepalen of er verdere actie nodig is. Je moet bijvoorbeeld mogelijk de transacties opnieuw uploaden via het overzicht van aanvullende btw en de ontbrekende btw-nummers toevoegen.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates