Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verzenden naar Amazon: Afzonderlijke eenheden verpakken

Bij deze stap geef je informatie over de inhoud van de doos op voor de afzonderlijke eenheden die je in de vorige stap hebt bevestigd. Deze moeten worden verpakt in dozen met meerdere SKU-codes.

Zodra je de afzonderlijke eenheden van elke SKU in stap 1 van de workflow, Voorraad kiezen om te verzenden, hebt bevestigd, bepalen we welke SKU-codes samen kunnen worden verpakt en groeperen we deze in verpakkingsgroepen.

Factoren die bepalen welke SKU-codes samen kunnen worden verpakt, omvatten het gewicht en de afmetingen van de SKU, de voorbereidings- en etiketteringsvereisten, het eigendom en of de SKU-codes gevaarlijke producten (gevaarlijke stoffen) bevatten waarvoor speciale afhandeling in het fulfillment center is vereist.

Zodra je de dozen hebt verpakt aan de hand van de verpakkingsgroepen en informatie over de inhoud van de doos hebt verstrekt voor elke verpakkingsgroep, stellen we de optimale verzendbestemmingen voor je voorraad vast. Door de voorraad dichter bij klanten te plaatsen, kan de levertijd van bestellingen van je producten worden verkort.

Verpak alles in één doos

Ga als volgt te werk als alle SKU-codes van de verpakkingsgroep in één doos passen:

 1. Selecteer Alles past in één doos.
 2. Voer het gewicht van de doos in, oftewel het totale gewicht van een verpakte verzenddoos, inclusief vulmateriaal.
 3. Voer de afmetingen van de doos in, oftewel de buitenafmetingen van de verzenddoos.
 4. Klik op Verpakkingsinformatie bevestigen.
Notitie: Wanneer je het gewicht en de afmetingen van de doos invoert, vergelijken we deze cijfers met de eenheden die je in de doos hebt gestopt. We verwachten dat het gewicht en het volume van de doos hoogstens 10% minder zullen zijn dan het gewicht en het volume van alle eenheden in de doos samen. Als de cijfers niet naar verwachting zijn, krijg je een waarschuwing te zien.

Je kunt deze informatie gebruiken om onopzettelijke fouten en problemen bij het aanvullen van je voorraad te voorkomen. Je kunt de waarschuwing negeren als je van mening bent dat je invoer juist is.

Verpakken in meerdere dozen en informatie over de inhoud van de doos uploaden

Als de SKU-codes in de verpakkingsgroep meer dan één doos vereisen, volg je deze stappen om informatie over de inhoud van de doos op te geven met behulp van het webformulier of een Excel-bestand:

Informatie opgeven over de inhoud van de doos met behulp van het webformulier

Belangrijk: Je kunt informatie over de inhoud van de doos alleen via het webformulier opgeven als je de eenheden binnen een verpakkingsgroep in 10 dozen of minder inpakt.
 1. Selecteer Meerdere dozen zijn nodig.
 2. Selecteer Invoeren via een webformulier in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer het geschatte aantal dozen in dat nodig is voor de SKU-codes van de verpakkingsgroep. Dit nummer wordt gebruikt om een webformulier te genereren. Je kunt het aantal dozen in het webformulier bijwerken door rechtsboven op het plus-/minteken (+/-) te klikken.
 4. Klik op Webformulier openen en er wordt een pop-upvenster geopend. Voer bovenaan het pop-upvenster het aantal eenheden in voor elke SKU per doos. Het totale aantal eenheden dat je invoert, mag niet hoger zijn dan het aantal dat wordt vermeld in de kolom 'Eenheden in doos' voor die verpakkingsgroep.
 5. Voeg onder de SKU-codes informatie toe over het gewicht en de afmetingen van de doos.
  1. Voer eerst de gewichten in voor elke doos in de verpakkingsgroep.
  2. Voer vervolgens de doosafmetingen in en markeer de dozen waarop deze van toepassing zijn. Als je verpakt in dozen met verschillende afmetingen, klik je op Een andere doosafmeting toevoegen. Voer de nieuwe afmetingen in en markeer de dozen waarop de nieuwe afmetingen van toepassing zijn.
 6. Klik op Verpakkingsinformatie bevestigen.

Informatie over de inhoud van de doos opgeven met behulp van een Excel-bestand

 1. Selecteer Meerdere dozen zijn nodig.
 2. Selecteer Excel-bestand (.xlsx) uploaden in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer het geschatte aantal dozen in dat nodig is om alle SKU-codes in de verpakkingsgroep te plaatsen. Dit aantal wordt gebruikt om een spreadsheet voor de paklijst te genereren. Je kunt het aantal dozen in de gegenereerde spreadsheet later met maximaal 10 dozen bijstellen.
 4. Download de paklijstsjabloon.
 5. Open de Excel-spreadsheet en klik op Bewerken inschakelen.
  1. Voer voor elke doos het aantal eenheden per SKU in elke doos in. Het aantal eenheden in dozen, oftewel het totale aantal eenheden in elke doos, mag niet hoger zijn dan de verwachte eenheden voor een bepaalde SKU in de verpakkingsgroep.
  2. Voer voor elke doos in de verpakkingsgroep het gewicht en de afmetingen in.
  Notitie: De kolomkoppen en SKU-gegevens in het Excel-bestand zijn met een wachtwoord beveiligd, wat betekent dat je ze niet kunt wijzigen. Als je informatie over de inhoud van de doos wilt invoeren, scrol je naar de rechterkant van de pagina op het tabblad Informatie over verpakking van dozen.
 6. Klik op Bestand uploaden en valideren.
Belangrijk: Houd voor elke verpakkingsgroep bij welke SKU-codes je verpakt in elke doos. Markeer je dozen (bijvoorbeeld verpakkingsgroep 1 – doos 1, verpakkingsgroep 1 – doos 2) zodat je het juiste FBA-doosetiket op elke doos kunt plakken in stap 3 – Doosetiketten afdrukken. Verpak geen SKU-codes uit verschillende verpakkingsgroepen in één doos.
Notitie: Wanneer je het gewicht en de afmetingen van de doos invoert, vergelijken we deze cijfers met de eenheden die je in de doos hebt gestopt. We verwachten dat het gewicht en het volume van de doos hoogstens 10% minder zullen zijn dan het gewicht en het volume van alle eenheden in de doos samen. Als de cijfers niet naar verwachting zijn, krijg je een waarschuwing te zien.

Je kunt deze informatie gebruiken om onopzettelijke fouten en problemen bij het aanvullen van je voorraad te voorkomen. Je kunt de waarschuwing negeren als je van mening bent dat je invoer juist is.

Verpakken in meerdere dozen zonder informatie over de inhoud van doos te verstrekken

Als de SKU-codes in de verpakkingsgroep meer dan één doos vereisen en u wilt dat Amazon de inhoud van uw doos handmatig verwerkt, volg dan deze stappen:

 1. Selecteer Meerdere dozen zijn nodig.
 2. Selecteer Amazon verwerkt handmatig de inhoud van de doos in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer afmetingen en gewicht in voor elke doos in de verpakkingsgroep.
 4. Controleer de kosten voor handmatige verwerking. Ga voor meer informatie naar kosten voor handmatige verwerking bij FBA.
 5. Klik op Handmatige verwerking bevestigen.
Belangrijk: Als je geen informatie over de inhoud van doos verstrekt, verwerkt Amazon uw dozen handmatig in het fulfillment center. . Zendingen die handmatig worden verwerkt, kunnen mogelijk langzamer ontvangen worden dan zendingen met informatie over de inhoud van doos.

Lijst Bestelling pakken

Verkopers vinden hun lijsten bestelling pakken in stap 1b - Individuele eenheden verpakken. Klik op de link Inhoud bekijken in de rechterbovenhoek van elke pakgroep. Daar vinden verkopers de optie lijst bestelling pakken om als .csv te downloaden. Bestelling pakken - lijsten geven aan welke items uit het magazijn moeten worden gehaald om een STA-workflow (Verzenden naar Amazon) uit te voeren. Een magazijnmedewerker gebruikt deze lijst bestelling pakken om de SKU's op te halen en ze mee te nemen voor verpakking.

Veelgestelde vragen

Wat zijn verpakkingsgroepen?

Verpakkingsgroepen zijn groepen SKU-codes die samen kunnen worden verpakt. SKU-codes die, bijvoorbeeld, zijn geclassificeerd als gevaarlijke producten (gevaarlijke stoffen) kunnen niet worden verpakt met SKU-codes die geen gevaarlijke producten bevatten. De reden hiervoor is dat gevaarlijke producten worden verzonden naar speciale fulfillment centers die ze op een veilige manier kunnen ontvangen. Andere factoren die bepalen welke SKU-codes wel samen kunnen worden verpakt, zijn SKU-gewichten en -afmetingen, vereisten voor voorbereiding en etikettering, en eigendom.

Zijn verpakkingsgroepen hetzelfde als verzendingen?

Nee, verpakkingsgroepen zijn niet hetzelfde als verzendingen. De verpakkingsgroep bepaalt welke SKU-codes samen in één doos kunnen worden verpakt, op basis van de hierboven beschreven factoren. Zodra je voor al je verpakkingsgroepen informatie over de inhoud van de doos hebt verstrekt, bepalen we wat de optimale verzendbestemming is voor je dozen.

Wat is het voordeel van verpakken voordat de verzendbestemmingen bekend zijn?

Behalve dat je Amazon de optimale bestemmingen voor je voorraad kunt laten bepalen, kun je tijdens het inpakken de hoeveelheid aanpassen, voordat je de verzendbestemmingen bevestigd.

Wat als ik wijzigingen wil aanbrengen in de SKU-codes die ik wil verzenden zodra ze zijn ingepakt?

We begrijpen dat wanneer je je dozen inpakt, je mogelijk wijzigingen wilt aanbrengen in de aantallen van bepaalde SKU-codes, bijvoorbeeld vanwege beschadigde voorraad of om de ruimte in de dozen te optimaliseren. Door de producten te verpakken voordat je verzendingen bevestigt, kun je de hoeveelheid aanpassen en kun je inpakken zonder aan beperkingen vast te zitten. Je kunt dit doen door terug te keren naar de vorige stap waar je de aantallen hebt ingevoerd, Voorraad kiezen om te verzenden, en het aantal SKU-codes bij te werken naar de nieuwe aantallen. Wanneer je klaar bent, ga je verder met stap 1b door Afzonderlijke eenheden verpakken te selecteren.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates