Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Beleid voor onderzoek naar ongeschikte voorraad

Het vertrouwen van klanten is van het grootste belang voor Amazon en de verkoop van namaakproducten en andere illegale goederen is ten strengste verboden. Als we constateren dat je dergelijke goederen hebt verkocht via ons fulfillment-netwerk, kunnen we je account en aanbiedingen deactiveren en in overeenstemming met sectie F-7 van de Fulfillment by Amazon-servicevoorwaarden in de Business Solutions-overeenkomst ('FBA-servicevoorwaarden'), artikelen uit je gerelateerde voorraad onmiddellijk achterhouden en/of verwijderen om onze klanten en verkopers te beschermen.

Amazon kan je ervan op de hoogte stellen dat we aanvullende informatie nodig hebben over voorraad waarvan we hebben vastgesteld dat deze mogelijk kan worden beschouwd als Ongeschikte eenheden onder de FBA-servicevoorwaarden. Als onderdeel van dit onderzoek stellen we, als iets uit je voorraad wordt ingehouden als gevolg van schendingen van ons beleid voor namaak en producten waarvoor beperkingen gelden, je per e-mail hiervan op de hoogte en voeren we een onderzoek uit om te bepalen of je voorraad aan je wordt geretourneerd. Tijdens dit proces kunnen we je vragen om aanvullende informatie of documentatie te verstrekken over je identiteit, productauthenticiteit en naleving van de toepasselijke wetgevingen. We kunnen alle informatie valideren die je verstrekt aan derden of overheidsinstanties. We kunnen tijdens het onderzoek ook iets of alles uit je voorraad achterhouden.

Als je de door ons gevraagde informatie niet binnen de gestelde deadlines verstrekt of als we constateren dat iets uit je voorraad kan worden beschouwd als Ongeschikte eenheden, waaronder als gevolg van frauduleuze of illegale activiteiten zoals de verkoop van vervalste producten of illegale goederen, de schending van het antinamaakbeleid van Amazon of het indienen van vervalste documenten bij Amazon, kunnen we dergelijke voorraad onmiddellijk verwijderen in overeenstemming met de FBA-servicevoorwaarden. Als we constateren dat je je bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van namaakproducten of illegale goederen, de schending van het antinamaakbeleid van Amazon, het indienen van vervalste documenten bij Amazon of als je geen informatie verstrekt waar wij om vragen in de loop van ons onderzoek, kunnen we voorraad met betrekking tot dergelijke activiteiten vernietigen. Als we vaststellen dat je voorraad voldoet aan het Amazon-beleid, wordt de voorraad die niet als ongeschikt wordt beschouwd, beschikbaar voor je gesteld voor verwijdering uit ons fulfillment-netwerk.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates