Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verzenden naar Amazon: Voorraad kiezen om te verzenden

Op deze pagina vind je informatie over de eerste stap voor het aanmaken van een verzending met Verzenden naar Amazon, voorraad kiezen om te verzenden, inclusief over hoe je je workflow instelt, voorraad toevoegt die je naar fulfillment centers wilt verzenden en hoe je casepack-sjablonen kunt maken.

Je kunt voorraad toevoegen aan een workflow door uit een lijst je beschikbare Fulfillment by Amazon-SKU-codes te selecteren of SKU-codes in bulk te uploaden met behulp van een sjabloon.

Je workflow instellen

 1. Selecteer je Verzendadres. Dit is het adres van waaruit je je voorraad verzendt. Standaard geeft dit het laatste adres weer van waaruit je hebt verzonden. Je kunt dit adres wijzigen door op Verzenden vanaf een ander adres te klikken.
  Notitie: Amazon heeft een nauwkeurig verzendadres nodig om je voorraad en de juistheid van de verzendkosten te garanderen. Je kunt dit adres niet wijzigen nadat je een verzending hebt bevestigd in stap 2 van de workflow.
 2. Selecteer de marketplace-bestemming. Dit is de Amazon-store waarnaar je voorraad wordt verzonden.
  Notitie: De store wordt mogelijk vooraf geselecteerd op basis van je Seller Central-website. Zo niet, selecteer dan de store in het vervolgkeuzemenu. Als de store waarnaar je wilt verzenden niet in het menu wordt weergegeven, controleer dan of je bent aangemeld bij de Seller Central-website voor die store.

Voorraad toevoegen door deze uit een lijst te selecteren

Als je voorraad aan je workflow wilt toevoegen uit een lijst met beschikbare FBA-SKU-codes, kies je Selecteren uit de lijst als je SKU-selectiemethode. Je kunt voorraad toevoegen als dozen met een enkele SKU (ook casepacks genoemd) of als afzonderlijke eenheden.

Dozen met één SKU toevoegen aan een workflow

Dozen met een enkele SKU of casepacks bevatten een of meer eenheden van dezelfde SKU. Als de inhoud, het gewicht en de afmetingen van je dozen met een enkele SKU niet vaak veranderen, raden we je aan casepack-sjablonen aan te maken voor die SKU-codes die je naar Amazon wilt verzenden.

Met casepacks kun je informatie opslaan over hoe je SKU-codes zijn verpakt, voorbereid en geëtiketteerd. Nadat je een sjabloon hebt aangemaakt, kun je deze opnieuw gebruiken voor toekomstige zendingen. Dit kan je tijd besparen bij het aanvullen van de voorraad. Je kunt maximaal drie casepack-sjablonen per SKU hebben in Verzenden naar Amazon. Je kunt een sjabloon bewerken door op het pictogram Bewerken in de kolom pakketgegevens te klikken.

Tip: Sla deze stap over als je gemengde SKU-codes in een doos verpakt of als je pakketgegevens vaak veranderen.
Een casepack-sjabloon maken
 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Pakketgegevens de optie Nieuwe casepack-sjabloon maken voor de SKU waar je aan wilt werken.
 2. Voer de volgende informatie in de sjabloon in:
  • Naam verpakkingssjabloon: Geef de sjabloon een naam zodat je deze kunt onderscheiden van andere die je voor dezelfde SKU maakt.
  • Eenheden per doos: Het aantal verkoopbare eenheden in elke verzenddoos. Een verkoopbare eenheid is het product dat een klant kan kopen. Een pakket van 10 pennen die samen worden verkocht, is bijvoorbeeld 1 verkoopbare eenheid.
  • Afmetingen doos: De buitenafmetingen van de verzenddoos.
  • Gewicht doos: Het totale gewicht van een verpakte verzenddoos, inclusief vulmateriaal.
  Notitie: Wanneer je het gewicht en de afmetingen van de doos invoert, vergelijken we deze cijfers met de eenheden die je in de doos hebt gestopt. We verwachten dat het gewicht en het volume van de doos hoogstens 10% minder zullen zijn dan het gewicht en het volume van alle eenheden in de doos samen. Als de cijfers niet naar verwachting zijn, krijg je een waarschuwing te zien. Je kunt deze informatie gebruiken om onopzettelijke fouten en problemen bij het aanvullen van je voorraad te voorkomen. Je kunt de waarschuwing negeren als je van mening bent dat je invoer juist is.
 3. Klik op Opslaan. Nadat je een casepack-sjabloon voor een SKU hebt aangemaakt, voer je het aantal dozen in dat je wilt verzenden.
  Belangrijk: Het niet verstrekken van nauwkeurige informatie over de inhoud van de doos kan leiden tot blokkering van toekomstige verzendingen. Het juiste gewicht en de afmetingen van de doos zijn vereist voor alle verzendingen. Zie Vereisten voor verzending en routering voor meer informatie.
 4. Als je de juiste casepack-sjabloon hebt geselecteerd onder Pakketgegevens, voer je het Aantal dozen om te verzenden in voor de SKU die je wilt verzenden.
 5. Klik op Klaar om te verzenden.

Individuele eenheden aan een workflow toevoegen

Als je gemengde SKU-dozen verzendt (dozen die meer dan een enkele SKU bevatten), of dozen met één SKU die veranderen van verzending tot verzending, volg dan de onderstaande stappen:

 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Pakketgegevens de optie Afzonderlijke eenheden voor de SKU waar je aan wilt werken.
 2. Voer de volgende informatie in de sjabloon in:
 3. Klik op Opslaan. Wanneer je klaar bent, voer je het aantal eenheden in voor elke SKU die je naar Amazon wilt verzenden.
 4. Wanneer Afzonderlijke eenheden is geselecteerd onder Pakketgegevens, voer je het aantal eenheden van de SKU in die je wilt verzenden.
 5. Klik op Klaar om in te pakken.
Notitie: Als je meerdere SKU-codes in een doos verzendt, zie je een nieuwe stap in de workflow, Stap 1b – Individuele eenheden verpakken. In die stap wordt je gevraagd om informatie over de inhoud van de doos te verstrekken voor deze SKU-codes.

Voorraad in bulk toevoegen met behulp van een sjabloonbestand

Als je voorraad in bulk aan een workflow wilt toevoegen met behulp van een sjabloon, kies je Bestand uploaden als je SKU-selectiemethode.

Volg de onderstaande stappen om het bestand aan te maken en te uploaden.

De sjabloon genereren en downloaden

 1. Kies optionele kolommen om aan je sjabloon toe te voegen:
  • Kies casepack-informatie als een of meer van je SKU-codes in verzenddozen met een enkele SKU worden verpakt. Je kunt informatie over inhoud van doos, gewichten en afmetingen in de sjabloon invoeren, zodat je deze informatie niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens de workflow.
  • Kies Vervaldatum als een of meer van je SKU-codes een vervaldatum vereisen. Je kunt de informatie over de vervaldatum voor je voorraad invoeren in de Excel-sjabloon.
 2. Klik op Bestand genereren en downloaden.

Je SKU-codes in de spreadsheet weergeven

De gedownloade sjabloon heeft tabbladen met instructies, gegevensdefinities, voorbeelden en een lege spreadsheet om je workflow aan te maken.
 1. Bekijk de instructies en gegevensdefinities.
 2. Vul de spreadsheet in en vermeld je SKU-codes op het tabblad Workflow aanmaken – sjabloon. Individuele eenheden en per doos verpakte SKU-codes kunnen samen worden vermeld op het tabblad Workflow aanmaken – sjabloon. De spreadsheet bevat de optionele kolommen die je hebt geselecteerd toen je de sjabloon genereerde.

Je voltooide bestand uploaden

 1. Nadat je alle vereiste informatie hebt ingevuld, kies je een van de volgende opslagopties:
  • Sla de volledige spreadsheet op in .xlsx-indeling.

   Hernoem de tabbladen niet en wijzig de structuur van de cellen in de spreadsheet niet.

  • Sla het tabblad Workflow aanmaken – sjabloon op in.txt-indeling.

   Wijzig de structuur van de cellen op het tabblad niet.

 2. Klik op Voltooid bestand uploaden en selecteer je bestand.

Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de bestandsgrootte. Vernieuw of verlaat de pagina niet terwijl het uploaden wordt uitgevoerd.

Notitie: Als de informatie juist is, wordt het tabblad SKU-codes gereed voor verzending geopend zodat je alle SKU-codes kunt controleren. Als er fouten zijn, verschijnen deze op het tabblad SKU-codes die aandacht vereisten. Je moet de fout oplossen of de SKU uit de workflow verwijderen voordat je verder kunt gaan met de volgende stap.

Voorbereidingscategorie en eigendom in bulk bewerken

Volg deze stappen om de voorbereidingscategorie, de voorbereidingseigenaar of de etiketeigenaar voor meerdere SKU-codes bij te werken:

 1. Klik op het selectievakje naast elke SKU die je wilt bewerken.
  Notitie: Het vakje Alles selecteren in de kop is alleen van toepassing op de SKU-codes die op de huidige pagina worden vermeld.
 2. Om de voorbereidingscategorie te wijzigen voor elke SKU die je hebt geselecteerd:
  1. Klik op Voorbereidingscategorie instellen.
  2. Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu Voorbereiding voor elke eenheid.
  3. Klik op Opslaan.
  4. Nadat je het overzicht van de wijzigingen hebt bekeken, klik je op Sluiten.
  De wijziging wordt toegepast op SKU-niveau. Klik voor meer informatie op Richtlijnen voorbereiding.
 3. Om de voorbereidingseigenaar, etiketeigenaar of beide te wijzigen:
  1. Klik op Voorbereidings- en etiketeigenaar instellen.
  2. Selecteer Toepassen op geselecteerde verpakkingssjablonen of Toepassen op alle verpakkingssjablonen.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Wie bereidt eenheden voor?, het vervolgkeuzemenu Wie etiketteert eenheden? of beide een eigenaar.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Nadat je het overzicht van de wijzigingen hebt bekeken, klik je op Sluiten.
  De wijzigingen worden toegepast op sjabloonniveau.

Je eenheden etiketteren

Voor elk item dat je naar een fulfillment center verzendt, is een streepjescode vereist die we gebruiken om voorraad tijdens het fulfillment-proces te identificeren en bij te houden. Voor meer informatie, ga naar de Vereisten voor streepjescode voor FBA-producten.

Als je SKU Amazon-streepjescodes (FNSKU-etiketten) vereist en je Verkoper hebt geselecteerd als eigenaar van de etikettering, klik je op SKU-etiketten afdrukken in de kolom Informatie/actie en pas de afgedrukte etiketten vervolgens toe. Je kunt ook alle eenheidsetiketten voor een verzending afdrukken door aan het einde van stap 1 op Alle SKU-etiketten afdrukken te klikken.

Je kunt je eenheidsetiketten ook afdrukken vanuit Inhoud bekijken op elke verzendkaart in stap 2 tot en met 5 van de workflow.

Wanneer je etiketten voor eenheden afdrukt, kun je ervoor kiezen om standaardindelingen of thermische afdrukindeling te gebruiken in de pop-upvensters voor het afdrukken van etiketten. STA ondersteunt thermisch afdrukken voor eenheidsetiketten.

Notitie: Je kunt zowel dozen met een enkele SKU die zijn gemaakt met casepack-sjablonen als dozen met gemengde SKU-codes verzenden in dezelfde Verzenden naar Amazon-workflow.

Bevestig en ga door naar de volgende stap

Nadat je alle voorraad hebt toegevoegd die je wilt verzenden, kun je alle SKU-codes bekijken door te klikken op het tabblad SKU-codes die klaar zijn om te verzenden. Nadat je de verpakking, voorbereiding en etikettering hebt gecontroleerd, ga je verder met de volgende stap door op Bevestigen en doorgaan te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tabbladen 'Alle FBA-SKU-codes' en 'SKU-codes klaar om te verzenden'?

Op Alle FBA-SKU-codes worden al je SKU-codes weergegeven die zijn geconverteerd naar Fulfilled by Amazon voor de store-bestemming die je hebt geselecteerd . Met SKU-codes die klaar zijn om te verzenden kun je alleen de SKU-codes controleren die je hebt geselecteerd om naar een fulfillment center te verzenden.

Hoe bewerk of verwijder ik een casepack-sjabloon?

Als je een casepack-sjabloon wilt bewerken, selecteer je de sjabloon in de kolom Pakketgegevens en klik je ernaast op het pictogram Bewerken. Hiermee wordt de sjabloon in de bewerkingsmodus geopend. Zorg ervoor dat je eventuele wijzigingen aan de sjabloon opslaat door op Opslaan te klikken. Als je de sjabloon wilt verwijderen, klik je op Casepack verwijderen.

Hoeveel casepack-sjablonen kan ik per SKU maken?

Je kunt maximaal drie casepack-sjablonen per SKU maken. Als je meer sjablonen per SKU wilt maken, deel dan je feedback door op Je feedback is belangrijk te klikken op de pagina Verzenden naar Amazon.

Wat als ik naast een paar volledige dozen een gedeeltelijk gevulde doos heb om te verzenden?

Momenteel kun je voor elke verzending die je maakt in Verzenden naar Amazon slechts één casepack-sjabloon per SKU gebruiken. We werken aan verzendingen met meer dan één casepack-configuratie per SKU. Tot die tijd dien je Individuele eenheden te selecteren als verpakkingsgegevens als je meer dan één verpakkingsconfiguratie per SKU verzendt.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates