Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Bemiddeling bij geschillen met verkopers

Mogelijk komt u in aanmerking voor bemiddelingsdiensten om geschillen tussen u en Amazon te beslechten (“Bemiddeling”).

 1. Ontvankelijkheid. Om in aanmerking te komen voor Bemiddeling:

  1. Moet uw geschil een Ontvankelijk Geschil zijn. Een "Ontvankelijk Geschil" is een geschil tussen u en Amazon Services Europe SARL ("Amazon") dat verband houdt met Selling on Amazon, met uitzondering van Amazon Diensten die u gebruikt om overeenkomsten aan te gaan met zakelijke klanten. Geschillen die uitsluitend betrekking hebben op Fulfilment by Amazon of op uw Selling on Amazon betaalrekening bij Amazon Payments Europe s.c.a. of Amazon Payments UK Limited zijn geen Ontvankelijke Geschillen. Verder is een geschil geen Ontvankelijk Geschil als er een eerder bemiddelingsproces is geweest over hetzelfde onderwerp, of als u herhaaldelijk mislukte bemiddelingspogingen heeft gedaan, of als het geschil niet geschikt is om door middel van bemiddeling opgelost te worden. Ten slotte mag, op het moment dat u om Bemiddeling verzoekt, de laatste voorafgaande mededeling door Amazon van een beslissing over het geschil niet ouder zijn dan 6 maanden;
  2. Moet de wettelijke zetel van uw onderneming op het moment dat u de Bemiddeling start in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn;
  3. Moet u te goeder trouw een poging hebben gedaan om uw geschil met Amazon op te lossen via ons interne klachtenbehandelingsproces voordat u uw geschil voor Bemiddeling voorlegt;
  4. Moet u actieve productaanbiedingen hebben gehad in een of meer Amazon winkels via de Selling on Amazon account waarop uw geschil betrekking heeft.

 2. Gevolgen van Bemiddeling. De opinie van de aangstelde bemiddelaar is niet bindend. Als de bemiddelaar in uw voordeel beslist, krijgt u de bemiddelingskosten terug die u voor het betroffen geschil aan de bemiddelaar heeft betaald. U kunt op elk moment vóór, tijdens of na de Bemiddeling een gerechtelijke procedure starten. Een definitieve rechterlijke beslissing die tijdens de Bemiddeling word uitgesproken, zet de Bemiddeling automatisch stop.

 3. Keuze van bemiddelaar. Bemiddeling wordt verzorgd door het Center for Effective Dispute Resolution (CEDR). CEDR laat u kiezen uit twee bemiddelaars van het Amazon-Bemiddelingspanel voor Verkooppartners voor elk Ontvankelijk Geschil. U heeft 3 werkdagen de tijd om CEDR te informeren welke van de twee bemiddelaars u aan uw Ontvankelijk Geschil wilt toewijzen. Doet u dat niet, dan zal CEDR onafhankelijk een bemiddelaar aan uw Ontvankelijk Geschil toewijzen. Nadat een bemiddelaar is toegewezen aan uw Ontvankelijk Geschil, kunt u geen andere bemiddelaar meer kiezen. Door met Bemiddeling door te gaan, gaat u akkoord met deze keuze van bemiddelaar.

 4. Vergoedingen. Alle vergoedingen voor de Bemiddeling dienen rechtstreeks aan CEDR te worden betaald, zoals in meer detail uiteengezet op de Helppagina over Bemiddeling.

 5. Verhouding tussen partijen. Amazon en CEDR zijn onafhankelijke contractanten. U draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of Bemiddeling geschikt voor u is.

 6. Uw informatie. Door Bemiddeling aan te vragen, geeft u Amazon de toestemming om alle informatie die we over uw Selling on Amazon account hebben, inclusief eventuele eerdere correspondentie, te delen met CEDR en de toegewezen bemiddelaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Helppagina over Bemiddeling.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates