Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Btw-overeenkomst

Als je een bedrijf hebt dat gevestigd is in een van de hieronder vermelde landen1 en een belastingregistratienummer hebt ontvangen van de belastingdienst in dat land, kun je dit nummer indienen. We gebruiken deze informatie om te bepalen hoe belasting2 moet worden toegepast op je verkoopkosten en, indien van toepassing, op andere Amazon-services die aan jou worden geleverd.

Lees de volgende informatie aandachtig door voordat je je belastingregistratienummer bij ons indient. Je kunt je belastingregistratienummer alleen indienen als je alle onderstaande voorwaarden erkent en ermee akkoord gaat.

 • Het belastingregistratienummer dat je bij Amazon indient is van het bedrijf dat je beheert en waarmee je producten verkoopt via Amazon.
 • Alle transacties op je Amazon-verkopersaccount zijn zakelijke transacties die worden uitgevoerd door het bedrijf dat is gekoppeld aan het belastingregistratienummer dat je bij Amazon indient.
 • Je belastingregistratienummer en alle andere informatie die je hebt verstrekt, is juist, accuraat en actueel, en je zult de informatie die in ons bezit is onmiddellijk bijwerken in het geval dat er zich wijzigingen voordoen.
 • Alle informatie, met inbegrip van je belastingregistratienummer, wordt verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de 'Amazon Services Europe Business Solutions'-overeenkomst en het Amazon-privacybeleid.
 • Amazon behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en de geldigheid van de gegevens van je verkopersaccount (met inbegrip van je belastingregistratienummer) te laten bevestigen door jou of bij overheidsinstanties zoals wettelijk is toegestaan. Je stemt ermee in om dergelijke informatie op verzoek aan ons te verstrekken.
 • Amazon behoudt zich het recht voor om alle toepasselijke, niet-gefactureerde belastingen in rekening te brengen als je een belastingregistratienummer indient dat ongeldig blijkt te zijn. Je geeft Amazon onherroepelijk toestemming om je creditcard te belasten voor dergelijke niet-gefactureerde belastingen.
 • Alleen voor verkopers gevestigd in Australië: Door je Australian Business Number (ABN) te verstrekken, bevestig je dat je geregistreerd bent voor de Australische GST (Goods and Services Tax).
 • Alleen voor verkopers gevestigd in Taiwan: Door je Unified Business Number (UBN) te verstrekken, bevestig je dat je geregistreerd bent voor de Belasting over toegevoegde waarde (btw).
 • Alleen voor verkopers gevestigd in Québec: Door je QST-nummer te verstrekken bevestig je dat je sinds of voor 1 januari 2019 geregistreerd bent voor QST.

1Lijst van landen waarvoor belastingregistratienummers worden geaccepteerd:

 • 27 lidstaten van de Europese Unie (btw-nummer)
 • Verenigd Koninkrijk (btw-nummer)
 • Liechtenstein (btw-nummer)
 • Nieuw-Zeeland (GST-nummer)
 • Rusland (State Registration Number)
 • Zwitserland (btw-nummer)
 • Australië (Australian Business Number)
 • Taiwan (Unified Business Number)
 • Servië (btw-nummer)
 • Albanië (btw-nummer)
 • Wit-Rusland (btw-nummer)
 • Saoedi-Arabië (btw-nummer)
 • Verenigd Arabische Emiraten (btw-nummer)
 • Turkije (Turks Vergi Kimlik-nummer - VKN)

2 btw of GST, zoals van toepassing

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates