Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Merknamenbeleid van Amazon

Op deze pagina wordt het merknamenbeleid van Amazon uitgelegd, dat het volgende omvat:

 • Foutmeldingen die je mogelijk ontvangt met betrekking tot het merknamenbeleid van Amazon
 • Wat is een merk? Wat is een product zonder merknaam?
 • Hoe moet het brand-kenmerk correct worden gebruikt bij productvermeldingen?
 • Veelgestelde vragen
 • Uitzonderingen op het merknamenbeleid van Amazon

In het merknamenbeleid van Amazon wordt uitgelegd hoe je het brand-kenmerk op je ASIN-codes kunt gebruiken. Het brand-kenmerk in een productvermelding moet overeenkomen met de naam van het merk dat het product heeft geproduceerd (dat wil zeggen dat bij een AmazonBasics-product altijd 'by AmazonBasics' moet worden weergegeven op de productpagina).

Amazon beschouwt een merk als een naam die een product of een reeks producten vertegenwoordigt. Producten van hetzelfde merk hebben een gemeenschappelijke naam, logo of ander identificatiemerk dat op het product of de verpakking staat en waardoor die producten verschillen van vergelijkbare producten die niet tot dat merk behoren.

 • Mogelijk heb je goedkeuring van Amazon nodig voordat je productvermeldingen voor producten maakt met een nieuw brand-kenmerk. Raadpleeg de lijst met mogelijke foutcodes voor productvermeldingen die je mogelijk onder aan de pagina ontvangt en de bijbehorende volgende stappen.
 • Als je een product zonder merknaam vermeldt, moet je Generiek gebruiken in het veld brand-kenmerk.

Foutmeldingen die je mogelijk ontvangt met betrekking tot het merknamenbeleid van Amazon

Als je een van de hieronder vermelde foutmeldingen tegenkomt terwijl je een nieuw ASIN probeert te maken en contact wilt opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners, moet je ervoor zorgen dat je de gevraagde informatie in de tabel verstrekt. Als je bijvoorbeeld sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt om ASIN-codes met een nieuwe merkwaarde te maken, zie je mogelijk foutcode 5665.

Foutcode Foutmelding Gevraagde informatie
5661 We hebben vastgesteld dat je mogelijk misbruik maakt van het veld Merk en niet voldoet aan het Merknamenbeleid. Als je denkt dat je aan ons beleid voldoet, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners en vermeld foutcode 5661.

Geef de volgende informatie op wanneer je contact opneemt het Ondersteuningsteam voor verkooppartners:

 • De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding.
 • Echte afbeeldingen van het product en/of de verpakking, met de merknaam op een van beide. De afbeeldingen kunnen het product en/of de verpakking tonen die in de hand worden gehouden of die op een tafel staan. De merknaam moet permanent worden aangebracht.
 • Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

Raadpleeg voor meer informatie ons merknamenbeleid.

De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding.

Afbeeldingen van het product en/of de verpakking moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Merknaam is permanent aangebracht
 • De merknaam op het product en/of de verpakking komt exact overeen met de merknaam die in de productvermelding wordt gebruikt
 • Afbeeldingen hoeven niet een ASIN-kwaliteit te hebben; het product en/of de verpakking mogen in een hand worden vastgehouden of op een tafel worden geplaatst

Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

Voorbeeld van een afbeelding die voldoet aan alle vereisten voor een merknaam van AmazonBasics:


5664 We hebben vastgesteld dat je mogelijk een generiek product aanbiedt en Generiek niet als merknaam gebruikt, wat niet voldoet aan het Merknamenbeleid . Als je denkt dat je aan ons beleid voldoet, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners en vermeld foutcode 5664.

Geef de volgende informatie op wanneer je contact opneemt het Ondersteuningsteam voor verkooppartners:

 • De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding.
 • Echte afbeeldingen van het product en/of de verpakking, met de merknaam op een van beide. De afbeeldingen kunnen het product en/of de verpakking tonen die in de hand worden gehouden of die op een tafel staan. De merknaam moet permanent worden aangebracht.
 • Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

Raadpleeg voor meer informatie ons merknamenbeleid.

5665 Amazon moet je merk goedkeuren voordat je het kunt gebruiken om producten aan te bieden. Merken moeten worden geregistreerd via het Merkenregister , maar als je merk niet in aanmerking komt voor het Merkenregister, kun je een uitzondering aanvragen door contact op te nemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners en de foutcode 5665 te vermelden.

Geef de volgende informatie op wanneer je contact opneemt het Ondersteuningsteam voor verkooppartners:

 • De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding.
 • Echte afbeeldingen van het product en/of de verpakking, met de merknaam op een van beide. De afbeeldingen kunnen het product en/of de verpakking tonen die in de hand worden gehouden of die op een tafel staan. De merknaam moet permanent worden aangebracht.
 • Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

Raadpleeg voor meer informatie ons merknamenbeleid.

Wat is een merk? Wat is een product zonder merknaam?


 1. Wat wordt als een merk beschouwd op Amazon?

  Amazon beschouwt een merk als een naam die een product of een reeks producten vertegenwoordigt. Producten van hetzelfde merk hebben een gemeenschappelijke naam, logo of ander identificatiemerk dat op het product of de verpakking staat en waardoor die producten verschillen van vergelijkbare producten die niet tot dat merk behoren. Merken hebben vaak handelsmerken die fungeren als een algemene naam of logo.

  Het merk AmazonBasics produceert bijvoorbeeld een aantal verschillende producten, zoals rugzakken, batterijen en keukenbenodigdheden. Alle AmazonBasics-producten moeten AmazonBasics in het brand-kenmerk hebben, ongeacht de ASIN-titel of -verkoper.

  Het brand-kenmerk is het veld bij het maken of bewerken van een ASIN waar verkopers een waarde invoeren, ook bekend als een merkwaarde. De merkwaarde moet overeenkomen met de naam van het merk dat het product heeft geproduceerd.

  Klanten zien het brand-kenmerk vandaag als een subregel op de productpagina van de ASIN-codes, boven of onder de itemnaam. Kopers kunnen op het brand-kenmerk op een ASIN klikken om andere producten van hetzelfde merk te zoeken. Daarom is het belangrijk dat er nauwkeurige informatie wordt verstrekt.

  Een merk mag geen SKU van het ASIN zijn, een beschrijving van het ASIN of een andere naam die niet wordt weergegeven in merkproducten of verpakkingen. Je verkopersaccountnaam wordt niet als een geldig merk beschouwd, tenzij die naam ook op de producten of hun verpakking staat. Merknaam op producten en verpakkingen moet ook permanent worden aangebracht.

  Als je producten of verpakkingen geen merknaam hebben, maar je wel een geregistreerd handelsmerk voor je merk hebt, kun je je inschrijven bij het Merkenregister , ,waarmee je ASIN-codes kunt vermelden met de naam van je merk als merkwaarde.

  Verkopers mogen geen verkeerde voorstelling van een bestaand merk gebruiken op hun ASIN-codes. Verkopers kunnen bijvoorbeeld AmazonBasics niet gebruiken in het brand-kenmerk van hun ASIN als ze een AmazonBasics-product proberen te vermelden.

  De productpagina hieronder heeft de merkwaarde AmazonBasics in het brand-kenmerk (rood vierkant) en is permanent op het product aangebracht.

 2. Wat is een product zonder merknaam?

  Wanneer een product geen merknaam heeft, betekent dit dat het product niet tot een merk behoort. In deze gevallen moeten verkopers de waarde Generiek in het brand-kenmerk gebruiken om aan te geven dat het product niet is gekoppeld aan een merk. Producten zonder merknaam hebben geen gemeenschappelijke naam, logo of andere naam die de producten of verpakkingen etiketteert.

  Als het generieke product van een verkoper geen product-ID heeft, zoals een Global Trade Item Number (GTIN) of Universele productcode (UPC), moet de verkoper toestemming aanvragen en krijgen van Amazon om generieke producten in de gewenste marketplace en productcategorie te vermelden. Zie de instructies voor het aanvragen van goedkeuring om producten te vermelden die geen product-ID hebben. Verkopers moeten deze goedkeuring aanvragen voor elke productcategorie en marketplace waar de verkoper generieke producten wil aanbieden die geen product-ID hebben.

Hoe moet het brand-kenmerk correct gebruikt worden bij het vermelden van een product?


 1. Wanneer moeten verkopers de naam van een merk gebruiken als merkwaarde van hun ASIN?

  Verkopers moeten de merknaam gebruiken als merkwaarde wanneer het product dat ze verkopen, tot dat merk behoort. Merken passen hun naam toe op hun producten en/of verpakkingen, die verkopers kunnen gebruiken om te bepalen welke waarde ze moeten gebruiken in het brand-kenmerk. Een container met eiwitpoeder van OWN PWR heeft bijvoorbeeld de naam OWN PWR op de verpakking, dus het ASIN moet ook de waarde OWN PWR in het brand-kenmerk gebruiken.

  ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
  OWN PWR Deze merkwaarde is correct. De merkwaarde is OWN PWR, omdat het product van OWN PWR is en is gemerkt met de naam van OWN PWR.
  OWN PWR wei-eiwit

  Deze merkwaarde is onjuist. De merkwaarde van het ASIN komt niet overeen met de merknaam op het product.

  Aangezien het product van OWN PWR is en de naam op het product staat, is de juiste merkwaarde OWN PWR.

  AmazonBasics Dit gebruik van het brand-kenmerk is correct. Het brand-kenmerk is AmazonBasics, omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en het merk is voorzien van de merknaam van AmazonBasics.
  Waarde wederverkoopwinkel

  Dit gebruik van het brand-kenmerk is onjuist. Het brand-kenmerk is de accountnaam van de verkoper, niet de merknaam op het product.

  Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste brand-kenmerk AmazonBasics.

  amazonbasics_mouse_black

  Dit gebruik van het brand-kenmerk is onjuist. Het brand-kenmerk is de SKU van het ASIN, niet de merknaam op het product.

  Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste brand-kenmerk AmazonBasics.

  GBbFP054dfo78

  Dit gebruik van het brand-kenmerk is onjuist. Het brand-kenmerk bestaat uit willekeurige letters en cijfers, niet de merknaam op het product.

  Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste brand-kenmerk AmazonBasics.

 2. Wanneer moeten verkopers Generiek gebruiken als merkwaarde van hun ASIN?

  Verkopers moeten de merkwaarde Generiek gebruiken wanneer het product dat zij verkopen van geen enkel merk is. Voorbeeld: een pak papieren handdoeken dat niet tot een merk behoort, heeft geen merknaam, dus het ASIN moet de merkwaarde Generiek gebruiken.

  Generiek mag niet worden gebruikt wanneer een product de merknaam van een merk bevat. Een computermuis waarop permanent de merknaam van AmazonBasics is aangebracht, mag bijvoorbeeld Generiek niet gebruiken als merkwaarde. In plaats daarvan moet de merkwaarde AmazonBasics zijn.

  ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
  Generiek Deze merkwaarde is correct. Het brand-kenmerk is Generiek, omdat het product niet van een merk is en geen merknaam heeft.
  Generiek

  Deze merkwaarde is onjuist. Het brand-kenmerk is Generiek, ondanks dat het product bij een merk hoort.

  Omdat het product van AmazonBasics is en de naam op het product staat, is de juiste merkwaarde AmazonBasics.

 3. Welke merkwaarde moet het ASIN gebruiken als op het product meer dan één merknaam staat?

  Breng je merk op je producten aan in overeenstemming met de merkrichtlijnen van de fabrikant of de eigenaar van de rechten.

 4. Welke merkwaarde moet een ASIN gebruiken als het product compatibel is met een ander merkproduct?

  Het ASIN moet de merkwaarde gebruiken die overeenkomt met het product zelf. Als een product bijvoorbeeld een USB-oplaadkabel zonder merk was die compatibel is met AmazonBasics-luidsprekers, moet de merkwaarde Generiek zijn. Raadpleeg het Amazon-beleid voor intellectueel eigendom voor meer informatie over compatibiliteitsvoorwaarden.

  ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
  AmazonBasics Deze merkwaarde is correct. De merkwaarde is AmazonBasics omdat het product van AmazonBasics is en de naam AmazonBasics draagt.
  Generiek Deze merkwaarde is correct. Titel geeft compatibiliteit aan zonder te impliceren dat dit een product van het merk AmazonBasics is. De merkwaarde is Generiek omdat het product van geen enkel merk is en geen merknaam draagt.
  USB-oplaadkabel van zes meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker AmazonBasics

  Deze merkwaarde is onjuist. De merkwaarde is AmazonBasics, maar het product maakt geen deel uit van het merk AmazonBasics.

  Aangezien het product geen deel uitmaakt van een merk en het product geen merknaam heeft, is de juiste merkwaarde Generiek.

  Wireless Speaker Inc. USB-oplaadkabel van zes meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker Wireless Speaker Inc. Deze merkwaarde is correct. Titel geeft compatibiliteit aan zonder te impliceren dat dit een product van het merk AmazonBasics is. De merkwaarde is Wireless Speaker Inc. omdat het product van Wireless Speaker Inc. is en de naam Wireless Speaker Inc. draagt.

Veelgestelde vragen


 1. Moeten Afdrukken op aanvraag-producten Generiek of de naam van een Afdrukken op aanvraag-merk gebruiken?

  Afdrukken op aanvraag-bedrijven drukken ontwerpen op verschillende producten, zoals shirts, koffiemokken en gordijnen, op het moment van een bestelling.

  Afdrukken op aanvraag-producten moeten de merkwaarde Generiek gebruiken als het product of de verpakking geen merknaam heeft, tenzij je een geregistreerd handelsmerk hebt. In dat geval kun je je inschrijven bij het Merkenregister , ,waarmee je ASIN-codes kunt vermelden met de naam van je merk als merkwaarde. Als het product of de verpakking van het Afdrukken op aanvraag-bedrijf een merknaam heeft, moeten de ASIN-codes de naam van dat bedrijf gebruiken als merkwaarde.

 2. Hoe moeten verkopers Amazon hernieuwde ASIN-codes van een merk voorzien?

  Amazon hernieuwde ASIN-codes moeten nog steeds de merkwaarde van het originele product gebruiken. Als een verkoper bijvoorbeeld een Amazon hernieuwde AmazonBasics draadloze muis aanbiedt, moet de merkwaarde nog steeds AmazonBasics zijn.

 3. Wat betekent permanent aangebrachte merknaam?

  Een merknaam die op de verpakking is gedrukt, wordt beschouwd als permanent aangebracht. Een sticker wordt niet beschouwd als permanent aangebrachte merknaam, omdat deze na productie kan worden toegevoegd. Als een product of verpakking geen merknaam heeft, moet de merkwaarde Generiek zijn.

  Op sommige producten kan het merk niet permanent worden aangebracht, zoals meubels of sieraden. In dat geval moet op de verpakking het merk permanent zijn aangebracht. Andere producten, zoals telefoonhoesjes of kleding, kunnen een merknaam op de producten zelf hebben.

 4. Wat gebeurt er als de producten van mijn merk geen UPC's/EAN's enz. hebben?

  UPC-vereisten kunnen variëren per categorie of voor verschillende soorten producten in dezelfde categorie. Voor bepaalde categorieën mogen verkopers UPC-vrijstellingen aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie de UPC- en GTIN-codes van het product.

Uitzonderingen op het merknamenbeleid van Amazon

 • Hebben alle ASIN-codes een merkwaarde nodig?

  Nee. Producten die behoren tot de BMVD-categorieën (boeken, muziek, video, dvd of digitaal) hebben geen merkwaarde nodig - geen merknaam of vergelijkbaar. Hun brand-kenmerken kunnen leeg worden gelaten bij het maken van het ASIN. Ga naar de Hulp-pagina Wat betekent BMVD? voor meer informatie over BMVD-producten.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates