Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Merknamenbeleid van Amazon

Op deze pagina wordt het merknamenbeleid van Amazon uitgelegd, dat het volgende omvat:

 • Foutmeldingen die je mogelijk ontvangt met betrekking tot het merknamenbeleid van Amazon
 • Wat is een merk? Wat is een product zonder merknaam?
 • Het merkkenmerk correct gebruiken
 • Veelgestelde vragen
 • Uitzonderingen op het merknamenbeleid van Amazon

In het merknamenbeleid van Amazon wordt uitgelegd hoe je het brand-kenmerk op je ASIN-codes kunt gebruiken. Het brand-kenmerk in een productvermelding moet overeenkomen met de naam van het merk dat het product heeft geproduceerd (dat wil zeggen dat bij een AmazonBasics-product altijd 'by AmazonBasics' moet worden weergegeven op de productpagina).

Amazon beschouwt een merk als een naam die een product of een reeks producten vertegenwoordigt. Producten van hetzelfde merk hebben een gemeenschappelijk(e) naam, logo of ander identificatiemerk dat op het product of de verpakking staat en verschillen van vergelijkbare producten die niet tot dat merk behoren.

 • Alle nieuwe merkkenmerken moeten door Amazon zijn goedgekeurd voordat je producten met een nieuw merkkenmerk kunt aanbieden. Raadpleeg onderaan de pagina de lijst met mogelijke foutcodes voor de productvermelding en de bijbehorende volgende stappen.
 • Als je een product zonder merknaam vermeldt, moet je de waarde Generiek gebruiken in het veld Merkkenmerk.

Foutmeldingen die je mogelijk ontvangt met betrekking tot het merknamenbeleid van Amazon

Als je een van de onderstaande foutmeldingen tegenkomt tijdens het maken van een nieuw ASIN, klik je op de link in de foutmelding om automatisch een verkoopaanvraag te maken en het goedkeuringsproces voor je merknaam te starten. Zorg er voor een snellere beoordeling van je aanvraag sneller voor dat je documenten voldoen aan alle vereisten die in de verkoopaanvraag worden vermeld.

Foutcode Foutmelding Gevraagde informatie
5664 We hebben vastgesteld dat je mogelijk een generiek product aanbiedt en Generiek niet als merknaam gebruikt, wat niet voldoet aan het Merknamenbeleid. Als je denkt dat je aan ons beleid voldoet, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners en vermeld foutcode 5664.

Geef de volgende informatie op wanneer je contact opneemt met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners:

 • De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding.
 • Echte afbeeldingen van het product, de verpakking of beide, met de merknaam op een van beide. De afbeeldingen kunnen het product, de verpakking of beide tonen die in de hand worden gehouden of die op een tafel staan. De merknaam moet permanent zijn aangebracht.
 • Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

Ga voor meer informatie naar Merknamenbeleid.

De merknaam die is gebruikt bij het maken van de productvermelding. Je aanvraag wordt afgewezen als het kenmerk voor merknaam een producttype, productbeschrijving, modelnummer of iets anders dan een merknaam is.

Afbeeldingen van het product, de verpakking of beide moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • De merknaam is permanent aangebracht
 • De merknaam op het product, de verpakking of beide komt exact overeen met de merknaam die in de productvermelding wordt gebruikt
 • Afbeeldingen hoeven geen kwaliteit van ASIN-niveau te hebben. Het product, de verpakking of beide kunnen in de hand worden gehouden of op een tafel staan

Voorbeeld van een afbeelding die voldoet aan alle vereisten voor de merknaam AmazonBasics:


Als je sjablonen voor het voorraadbestand gebruikt, moet je ook de batch-ID van het verwerkingsoverzicht van het voorraadbestand opgeven.

5665

Vraag goedkeuring aan voor je merk.

De merknaam die je hebt ingevoerd, is niet goedgekeurd door Amazon. Vraag goedkeuring aan door een aanvraag voor je merk ter beoordeling in te dienen. Als deze wordt goedgekeurd, kun je deze merknaam gebruiken in je productvermeldingen.

Wat is een merk? Wat is een product zonder merknaam?

Wat wordt als een merk beschouwd op Amazon?

Amazon beschouwt een merk als een naam die een product of een reeks producten vertegenwoordigt. Producten van hetzelfde merk hebben een gemeenschappelijk(e) naam, logo of ander identificatiemerk dat op het product of de verpakking staat en verschillen van vergelijkbare producten die niet tot dat merk behoren. Merken hebben vaak handelsmerken die fungeren als een algemene naam of een logo.

Het merk AmazonBasics produceert bijvoorbeeld een aantal verschillende producten, zoals rugzakken, batterijen en keukenbenodigdheden. Alle AmazonBasics-producten moeten AmazonBasics in het merkkenmerk hebben, ongeacht de ASIN-titel of -verkoper.

Het merkkenmerk is het veld bij het maken of bewerken van een ASIN waar verkopers een waarde invoeren, ook bekend als een merkwaarde. De merkwaarde moet overeenkomen met de naam van het merk dat het product heeft geproduceerd en mag geen producttype of productbeschrijving zijn.

Klanten zien het merkkenmerk als een subregel op de productpagina van de ASIN-codes, boven of onder de itemnaam. Kopers kunnen op het merkkenmerk van een ASIN klikken om andere producten van hetzelfde merk te zoeken. Daarom is het belangrijk dat er nauwkeurige informatie wordt verstrekt.

Een merk mag geen SKU van het ASIN zijn, een beschrijving van het ASIN of een andere naam die niet wordt weergegeven in merkproducten of verpakkingen. Je verkopersaccountnaam wordt niet als een geldig merk beschouwd, tenzij die naam ook op de producten of hun verpakking staat. De merknaam op producten en verpakkingen moet ook permanent worden aangebracht.

Als je producten of verpakkingen geen merknaam hebben, maar je wel een geregistreerd handelsmerk voor je merk hebt, kun je je inschrijven bij het Merkenregister , , zodat je ASIN-codes kunt vermelden met de naam van je merk als merkwaarde.

Verkopers mogen geen verkeerde voorstelling van een bestaand merk gebruiken op hun ASIN-codes. Je kunt bijvoorbeeld Amaz0nB4$1c$ niet gebruiken in het merkkenmerk van je ASIN als je een AmazonBasics-product probeert te vermelden.

De productpagina hieronder heeft de merkwaarde AmazonBasics in het merkkenmerk (rood vierkant) en is permanent op het product aangebracht.

Wat is een product zonder merknaam?

Wanneer een product geen merknaam heeft, betekent dit dat het product niet tot een merk behoort. In deze gevallen moet je de waarde Generiek in het merkkenmerk gebruiken om aan te geven dat het product niet is gekoppeld aan een merk. Producten zonder merknaam hebben geen gemeenschappelijk(e) naam, logo of andere naam die de producten of verpakkingen etiketteert.

Als een product geen product-ID heeft, zoals een Global Trade Item Number (GTIN) of Universele productcode (UPC), moet je goedkeuring aanvragen en krijgen van Amazon om generieke producten in het gewenste land en productcategorie te vermelden. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van goedkeuring voor het vermelden van producten zonder product-ID naar Producten vermelden die geen product-ID hebben. Je moet deze goedkeuring aanvragen voor elk land en elke productcategorie waarin je generieke producten zonder product-ID wilt vermelden.

Het merkkenmerk correct gebruiken

Wanneer moeten verkopers de merknaam gebruiken als merkwaarde van hun ASIN?

Gebruik de naam van het merk als je merkwaarde wanneer het product dat je verkoopt tot dat merk behoort. Merken passen hun naam toe op hun producten, verpakkingen of beide, die je kunt gebruiken om te bepalen welke waarde je moet gebruiken in het merkkenmerk. Een container met eiwitpoeder van OWN PWR heeft bijvoorbeeld de naam OWN PWR op de verpakking, dus het ASIN moet ook de waarde OWN PWR in het merkkenmerk gebruiken.

ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
OWN PWR Deze merkwaarde is correct. De merkwaarde is OWN PWR, omdat het product van OWN PWR is en is gemerkt met de naam van OWN PWR.
OWN PWR wei-eiwit

Deze merkwaarde is onjuist. De merkwaarde van het ASIN komt niet overeen met de merknaam op het product.

Aangezien het product van OWN PWR is en de naam op het product staat, is de juiste merkwaarde OWN PWR.

AmazonBasics Dit gebruik van het brand-kenmerk is correct. Het brand-kenmerk is AmazonBasics, omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en het merk is voorzien van de merknaam van AmazonBasics.
Waarde wederverkoopwinkel

Dit gebruik van het merkkenmerk is onjuist. Het merkkenmerk is de accountnaam van de verkoper, niet de merknaam op het product.

Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste merkkenmerk AmazonBasics.

amazonbasics_mouse_black

Dit gebruik van het merkkenmerk is onjuist. Het brand-kenmerk is de SKU van het ASIN, niet de merknaam op het product.

Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste merkkenmerk AmazonBasics.

GBbFP054dfo78

Dit gebruik van het merkkenmerk is onjuist. Het brand-kenmerk bestaat uit willekeurige letters en cijfers, niet de merknaam op het product.

Omdat het product afkomstig is van AmazonBasics en de merknaam op het product staat, is het juiste merkkenmerk AmazonBasics.

Wanneer moeten verkopers Generiek gebruiken als merkwaarde van hun ASIN?

Gebruik de merkwaarde Generiek wanneer het product dat je verkoopt van geen enkel merk is. Voorbeeld: een pak keukenpapier dat niet tot een merk behoort, heeft geen merknaam, dus het ASIN moet de merkwaarde Generiek gebruiken.

Generiek mag niet worden gebruikt wanneer een product de merknaam van een merk bevat. Een computermuis waarop permanent de merknaam van AmazonBasics is aangebracht, mag bijvoorbeeld Generiek niet gebruiken als merkwaarde. In plaats daarvan moet de merkwaarde AmazonBasics zijn.

ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
Generiek Deze merkwaarde is correct. Het merkkenmerk is Generiek, omdat het product niet van een merk is en geen merknaam heeft.
Generiek

Deze merkwaarde is onjuist. Het merkkenmerk is Generiek, ondanks dat het product bij een merk hoort.

Omdat het product van AmazonBasics is en de naam op het product staat, is de juiste merkwaarde AmazonBasics.

Welke merkwaarde moet het ASIN gebruiken als op het product meer dan één merknaam staat?

Breng je merk op je producten aan in overeenstemming met de merkrichtlijnen van de fabrikant of de eigenaar van de rechten.

Welke merkwaarde moet een ASIN gebruiken als het product compatibel is met een ander merkproduct?

Het ASIN moet de merkwaarde gebruiken die overeenkomt met het product zelf. Als een product bijvoorbeeld een USB-oplaadkabel zonder merk was die compatibel is met AmazonBasics-luidsprekers, moet de merkwaarde Generiek zijn. Ga naar het Amazon-beleid voor intellectueel eigendom voor meer informatie over compatibiliteitsvoorwaarden.

ASIN Merkwaarde van ASIN Reacties
AmazonBasics Deze merkwaarde is correct. De merkwaarde is AmazonBasics, omdat het product van AmazonBasics is en de naam AmazonBasics draagt.
Generiek Deze merkwaarde is correct. Titel geeft compatibiliteit aan zonder te impliceren dat dit een product van het merk AmazonBasics is. De merkwaarde is Generiek, omdat het product van geen enkel merk is en geen merknaam draagt.
USB-oplaadkabel van zes meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker AmazonBasics

Deze merkwaarde is onjuist. De merkwaarde is AmazonBasics, maar het product maakt geen deel uit van het merk AmazonBasics.

Aangezien het product geen deel uitmaakt van een merk en het product geen merknaam heeft, is de juiste merkwaarde Generiek.

Wireless Speaker Inc. USB-oplaadkabel van zes meter, compatibel met de AmazonBasics-luidspreker Wireless Speaker Inc. Deze merkwaarde is correct. Titel geeft compatibiliteit aan zonder te impliceren dat dit een product van het merk AmazonBasics is. De merkwaarde is Wireless Speaker Inc., omdat het product van Wireless Speaker Inc. is en de naam Wireless Speaker Inc. draagt.

Veelgestelde vragen

Moeten Afdrukken op aanvraag-producten Generiek of de naam van een Afdrukken op aanvraag-merk gebruiken?

Afdrukken op aanvraag-bedrijven drukken ontwerpen op verschillende producten, zoals shirts, koffiemokken en gordijnen, op het moment van een klantbestelling.

Afdrukken op aanvraag-producten moeten de merkwaarde Generiek gebruiken als het product of de verpakking geen merknaam heeft, tenzij je een geregistreerd handelsmerk hebt. In dat geval kun je je inschrijven bij het Merkenregister , , zodat je ASIN-codes kunt vermelden met de naam van je merk als merkwaarde. Als het product of de verpakking van het Afdrukken op aanvraag-bedrijf een merknaam heeft, moeten de ASIN-codes de naam van dat bedrijf gebruiken als merkwaarde.

Hoe moeten verkopers Amazon Renewed-ASIN-codes van een merk voorzien?

Amazon Renewed-ASIN-codes moeten nog steeds de merkwaarde van het originele product gebruiken. Als je bijvoorbeeld een Amazon Renewed AmazonBasics draadloze muis vermeldt, moet de merkwaarde nog steeds AmazonBasics zijn.

Wat betekent een permanent aangebrachte merknaam?

Een merknaam die op de verpakking is gedrukt, wordt beschouwd als permanent aangebracht. Een sticker wordt niet beschouwd als permanent aangebrachte merknaam, omdat deze na productie kan worden toegevoegd. Als een product of verpakking geen merknaam heeft, moet de merkwaarde Generiek zijn.

Op sommige producten kan het merk niet permanent worden aangebracht, zoals meubels of sieraden. In dat geval moet op de verpakking het merk permanent zijn aangebracht. Andere producten, zoals telefoonhoesjes of kleding, kunnen een merknaam op de producten zelf hebben.

Wat als de producten van mijn merk geen product-ID hebben, zoals een UPC, EAN of JAN?

UPC-vereisten kunnen variëren per categorie of voor verschillende soorten producten in dezelfde categorie. Voor bepaalde categorieën mogen verkopers UPC-vrijstellingen aanvragen. Zie UPC- en GTIN-codes van producten voor meer informatie.

Ik kan de ASIN-merknaam niet bewerken om een typefout, onjuist hoofdlettergebruik of een wettelijke afkorting die onjuist op de productpagina wordt weergegeven te corrigeren.

Ongeacht het type fout worden merknaamcorrecties voor een ASIN dat bij een merk geregistreerd is alleen goedgekeurd als de geregistreerde merkeigenaar hierom vraagt.

Als je ASIN-merknaamkenmerk onjuist wordt vermeld vanwege een typefout, onjuist hoofdlettergebruik of onjuiste wettelijke afkorting, ga je naar onze pagina Contact en zoek je naar 'Merknaam bijwerken'. Selecteer je gebruikscase en volg de instructies van de workflow. Je kunt ook naar je probleem bladeren in het menu door Producten, productvermeldingen of voorraad > Een productpagina corrigeren te selecteren en de workflow te volgen. Houd er rekening mee dat afbeeldingen waarop het product, het merk en de product-ID (indien van toepassing), het fabrieksbewijs of beide worden weergegeven, zijn vereist om aan je verzoek te voldoen.

Aanvragen voor merknaamwijzigingen buiten deze kleine correcties worden beschouwd als een nieuwe merknaam en worden niet ondersteund. Om het vertrouwen van de klant te beschermen en de kwaliteit van de catalogus te garanderen, vragen we je een nieuw ASIN voor het nieuwe product te maken in overeenstemming met de regels voor productpagina's van Amazon.

Uitzonderingen op het merknamenbeleid van Amazon

Hebben alle ASIN-codes een merkwaarde nodig?

Nee. Producten die behoren tot de BMVD-categorieën (boeken, muziek, video, dvd of digitaal) hebben geen merkwaarde nodig – geen merknaam of vergelijkbaar. Hun merkkenmerken kunnen leeg worden gelaten bij het maken van het ASIN. Ga voor meer informatie over BMVD-producten naar Wat betekent BMVD?

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates