Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Voorwaarden voor het Amazon Renewed-programma

Dit document zet de algemene kwaliteitseisen uiteen waar een product aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor verkoop op Amazon Renewed. De onderstaande vereisten moeten worden gezien als het minimaal vereiste kwaliteitsniveau voor alle Renewed-productcategorieën. Alle categoriespecifieke vereisten worden vermeld in bijlage A en hebben voorrang op de algemene kwaliteitseisen voor producten. Alle merkspecifieke vereisten worden vermeld in bijlage B en hebben voorrang op zowel categoriespecifieke vereisten als de algemene kwaliteitseisen voor producten.

A. Algemene kwaliteitseisen voor producten. Alle Renewed-producten moeten aan de volgende vereisten voldoen:

Toegestane producten

 • Alle Renewed-producten moeten kunnen worden gerepareerd en getest met als resultaat dat ze werken en eruitzien als nieuwe producten. Mogelijkheid tot reparatie betekent dat producten componenten moeten hebben die kunnen worden vervangen en/of geüpgraded met als resultaat dat de producten werken en eruitzien als nieuwe producten.


 1. Inspectie en testen van producten
  • Elk product moet worden geïnspecteerd, gerepareerd (indien van toepassing), schoongemaakt en getest met als resultaat dat het als nieuw oogt en functioneert.
  • Bij elke opknapbeurt worden alleen onderdelen van de fabrikant van de originele apparatuur (OEM) gebruikt. Dergelijke onderdelen kunnen nieuw zijn of gereviseerd zijn tot een staat die zo goed als nieuw is (met uitzondering van Apple, waarvoor geen uit andere apparaten verkregen onderdelen mogen worden gebruikt - zie bijlage B.1).
  • Er mogen geen tekenen van cosmetische schade (krassen, deuken enz.) zichtbaar zijn wanneer het product op 30 centimeter afstand wordt gehouden.
  • Er mogen geen dode of bevroren pixels aanwezig zijn op producten met displays. Displays moeten oplichten zoals hun nieuwe equivalent, zonder tekenen van verminderde helderheid.
  • Eventuele markeringen op de buitenoppervlakken van het product moeten intact zijn (bijv. het productlogo). Er zijn geen extra markeringen (bijv. leverancierslogo, gravures enz.) toegestaan.
  • Indien aanwezig, moeten batterijen een capaciteit hebben die hoger is dan 80% van hun nieuwe equivalent.
  • Indien van toepassing moeten producten worden teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en volledig worden ontgrendeld voor gebruik.
  • Indien van toepassing moeten producten kunnen worden geüpgraded naar de nieuwste firmware die door de OEM wordt ondersteund.
 2. Accessoires
  • Producten moeten alle accessoires bevatten die met hun nieuwe equivalent worden geleverd (zie bijlagen A en B voor eventuele uitzonderingen).
  • Accessoires mogen niet worden verkocht als zelfstandige ASIN-codes.
  • Alleen OEM-accessoires worden gebruikt. De accessoires kunnen nieuw zijn of gereviseerd zijn tot een staat die zo goed als nieuw is (zie bijlagen A en B voor eventuele uitzonderingen). Verbruiksartikelen (bijv. lucht- en waterfilters, borstels, snaren enz.) moeten in nieuwstaat verkeren.
  • Indien van toepassing moeten stekkers compatibel zijn met de regio waar het product wordt verkocht. Adapters zijn niet toegestaan als alternatief.
  • Producten die met een afstandsbediening worden geleverd, moeten een afstandsbediening hebben die al met de ontvanger is gekoppeld. Een alternatief hiervoor is dat het pakket een instructiehandleiding bevat over hoe de klant de afstandsbediening met de ontvanger kan koppelen en communicatieproblemen kan oplossen.
 3. Instructiehandleidingen
  • Hoewel dit niet vereist is, wordt het bijvoegen van instructiehandleidingen sterk aangemoedigd om een betere klantervaring te bieden en te helpen bij het verminderen van negatieve recensies en retourzendingen van producten. Bij afwezigheid van fysieke instructiehandleidingen moet indien mogelijk een link of verwijzing naar de instructiehandleiding van de fabrikant worden bijgevoegd.
  • Originele instructiehandleidingen moeten worden bijgevoegd wanneer dit door de wet wordt vereist.
  • Veiligheidsinstructies moeten worden bijgevoegd waar dit door de wet wordt vereist.
 4. Gegevens van eindgebruikers
  • De verkoper moet vóór verkoop alle persoonsgegevens (PII) en alle andere gegevens die afkomstig zijn van of gerelateerd zijn aan eindgebruikers volledig forensisch vernietigen van de hardware, software en mediacomponenten van elk product. Dergelijke gegevens van eindgebruikers omvatten, maar zijn niet beperkt tot naam, geboortedatum, vingerafdrukken of andere biometrische gegevens, burgerservicenummer, woonadres, e-mailadres, cloudopslagaccount en creditcardgegevens.
  • Alle gegevens van eindgebruikers moeten worden verwijderd in overeenstemming met de Standard on Media Sanitization van het National Institute of Standards and Technology (NIST) of andere toepasselijke lokale regelgeving en normen. Raadpleeg NIST-SP.800-88.rev.1 voor meer informatie.
 5. Verpakking
  • Producten moeten in de originele verpakking of in een nieuwe kartonnen doos worden verpakt. Producten mogen niet in een envelop of een gevoerde envelop worden verstuurd.
  • De verpakking moet schoon zijn en vrij van schade, markeringen en niet-productgerelateerde etiketten en stickers.
  • Als de originele verpakking wordt gebruikt, moeten de serienummers op de doos en op het product overeenkomen. Daarnaast moet op ten minste twee zijden van de verpakking etikettering worden aangebracht die het product expliciet identificeert als 'hernieuwd', 'gereviseerd', 'opgeknapt' of een andere toepasselijke variant hierop.
  • Producten en accessoires moeten in afzonderlijke compartimenten zijn geplaatst en mogen niet in direct contact met elkaar komen. Ze worden vastgezet zodat ze niet in de doos kunnen verschuiven tijdens verwerking en verzending.
  • De productverpakking moet met succes valtests op basis van veelgebruikte normen doorstaan, zoals die van de International Safe Transit Association (ISTA).
  • Alle zendingen van producten die lithiumbatterijen bevatten (zowel lithium-ion als lithium-metaal), worden geclassificeerd als klasse 9 - Diverse gevaarlijke goederen. Raadpleeg de IATA- en ICAO-vereisten, omdat voor het product een juiste identificatie, classificering, verpakking, markering en etikettering vereist kan zijn.

B. Inkoop en distributie van producten. Overeenkomstig het beleid van Amazon inzake parallelimport (raadpleeg Europese belasting- en regelgevingsoverwegingen) moeten alle Renewed-producten geautoriseerd zijn voor verkoop in de Europese Economische Ruimte (EER) en/of het Verenigd Koninkrijk (naargelang hetgeen van toepassing is). Verkopers die producten vermelden die van buiten de EER en/of het VK afkomstig zijn (naargelang hetgeen van toepassing is), moeten deskundig juridisch advies inwinnen en ervoor zorgen dat de rechthebbende geen bezwaar maakt tegen dergelijke parallelle import.

C. Kwaliteitscontroles en handhaving

 1. Kwaliteitsbeheersysteem (QMS) van verkoper
  • De verkoper handhaaft een intern QMS waarmee operationele defecten en defecten in de productkwaliteit tijdig kunnen worden geïdentificeerd en tegengegaan. Hoewel certificering momenteel niet vereist is, wordt naleving van het ISO 9001-beleid en de bijbehorende richtlijnen ten zeerste aangemoedigd.
 2. Prestatiemonitoring
  • Verkopers moeten voldoen aan de volgende prestatiestatistieken:
   • Percentage defecte bestellingen: < 0,8%
   • % negatieve recensies (1- en 2-sterrenrecensies) van Renewed-verkoper < 1,0% (als percentage van alle recensies)
   • Percentage retourzendingen vanwege productkwaliteit < 8,0% (retourzendingen om redenen gerelateerd aan productkwaliteit als percentage van alle verzonden items)
   • De totale gemiddelde productbeoordeling van de verkoper (APR) moet > 4,0 zijn
  • Amazon Renewed behoudt zich het recht voor om testaankopen uit te voeren om te garanderen dat aan de vereisten van het programma wordt voldaan. Producten die voor dit doel zijn gekocht, worden geretourneerd aan de verkoper volgens het reguliere retourproces en hebben geen invloed op prestatiestatistieken.

Gegevens over richtlijnen, verwachtingen en handhavingsmechanismen zijn te vinden op Seller Central. Zodra je goedkeuring hebt gekregen om te verkopen via Amazon Renewed, heb je hier toegang tot de pagina voor je Seller Central-kwaliteitsrapport.

Bijlage A: Vereisten per productcategorie


 1. Draadloos
  • Alle apparaten moeten diagnostische tests ondergaan met behulp van externe toepassingen om functionaliteit en gegevensopschoning te garanderen. De betreffende apparaten moeten worden teruggezet naar hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
  • Alle apparaten moeten IMEI-controles ondergaan om te garanderen dat ze niet op een blokkeerlijst staan of gestolen zijn. Je moet ervoor zorgen dat (a) alle mobiele telefoons IMEI-controles ondergaan; (b) je tests voor mobiele apparaten uitvoert met behulp van een diagnostische testsoftware die ervoor moeten zorgen dat elk apparaat minimaal aan het volgende voldoet: (1) Batterijcapaciteit > 80%, (2) Camera's voor- en achterkant functioneren, (3) Microfoon/luidsprekers functioneren (inclusief de volumeknoppen), (4) Touchscreen functioneert, (5) Telefoon niet vergrendelt tot een specifiek netwerk/op blokkeerlijst, (6) WiFi functioneert en (7) Alle gegevens zijn gewist en het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen; (c) je bewaart gegevens die alle IMEI-controles verbinden aan tests van mobiele telefoons tests met betrekking tot elk van deze apparaten gedurende minstens 180 dagen ter ondersteuning van periodieke controles op voorraad- en bestelniveau..
  • Merchant Fulfilled Network-verkopers moeten de traceerbaarheid tussen IMEI-controles, testrecords voor mobiele telefoons en het Amazon-bestelnummer bewaren.
  • Smartphones met een ingebouwd, verplicht sluiterknopgeluid voor de camera mogen niet worden verkocht op Amazon Renewed (bijv. bepaalde smartphones die afkomstig zijn uit Japan of Zuid-Korea).
  • Telefoons die voor een specifiek netwerk zijn aangemerkt en/of vergrendeld zijn zodat ze niet in andere netwerken kunnen worden gebruikt, zijn niet toegestaan.
  • Koptelefoons en simkaarten zijn niet verplicht.
  • Elk apparaat waarvoor een simkaart nodig is, moet zijn voorzien van een simverwijderingstool (origineel of generiek).
  • Hoewel het zeer wordt aangemoedigd, is het gebruik van OEM-accessoires zoals kabels en wandopladers niet vereist.
  • Schermbeschermers worden aangemoedigd, maar zijn niet vereist. Schermbescherming moet de vorm hebben van een afdichtende apparaatfolie die bij het uitpakken kan worden verwijderd, en niet die van een laag gehard glas/vloeistofcoating die aan het apparaat vast blijft zitten.
  • Alle producten moeten volledig werken in het land van de Amazon Store waarin ze worden vermeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: stekkers, opladerspanning en -frequentie, mobiele connectiviteit op alle banden (inclusief 4G, LTE en 5G) en de mogelijkheid om het product in de taal van de store in te stellen, indien van toepassing
 2. Persoonlijke computers
  • Op alle Microsoft-laptops, -tablets en -pc's moet bij levering een Windows-besturingssysteem zijn geïnstalleerd dat door Microsoft wordt ondersteund.
  • Alle Microsoft-laptops, -tablets en -pc's moeten zijn voorzien van authentieke softwarelicenties, aangetoond door de aanwezigheid van een Genuine Certificate of Authenticity (COA) dat door een door Microsoft geautoriseerde refurbisher is geleverd.
  • Alle laptops, tablets en pc's die op het besturingssysteem werken, moeten vooraf zijn geïnstalleerd met een CHROME-besturingssysteem dat door Google wordt ondersteund. Alle CHROME-apparaten moeten gedurende ten minste één jaar in aanmerking komen voor ondersteuning voor automatische updates om te kunnen worden vermeld op Amazon Renewed. De lijst met de vervaldatum voor automatische updates van elk model is beschikbaar op deze pagina. Verkopers moeten de lijst raadplegen voordat ze een CHROME-apparaat op Amazon Renewed vermelden.
  • Het gebruik van OEM-accessoires (bijv. toetsenborden en muizen) wordt aangemoedigd (maar is niet vereist). Alle generieke accessoires moeten voldoen aan de vereisten van de regio waar het product wordt verkocht.
  • Tijdens het verpakken worden monitorschermen indien mogelijk van hun voet en van alle andere hulpstukken gescheiden.
 3. Printers en cartridges
  • Printercartridges moeten uit de printer worden verwijderd en in een verzegelde plastic zak worden geplaatst om te voorkomen dat er inkt of poeder in de doos lekt.
  • Bewegende onderdelen zoals kleppen en printkoppen moeten tijdens het transport met tape zijn vastgezet. Externe papierladen moeten zijn losgekoppeld en afzonderlijk zijn verpakt.
  • Hernieuwde inkt- en tonercartridges (gereviseerd, hervuld of andere niet-originele varianten) zijn niet toegestaan onder zelfstandige ASIN-codes.
 4. Kleine keukenapparaten
  • Voedselverwerkende producten mogen alleen materiaal bevatten dat voldoet aan de toepasselijke wetgeving. Alle oppervlakken die in direct contact kunnen komen met voedsel of vloeistoffen, moeten worden gereinigd en ontsmet in overeenstemming met de lokale regelgeving en normen.
  • Na het reinigen en vóór het verpakken moeten alle producten grondig worden gedroogd. Producten die vloeistofcontainers bevatten (bijv. waterkookketels voor espressomachines, theeketels enz.), moeten volledig worden afgetapt.
  • Er mogen geen externe vlekken of tekenen van verkalkt water zichtbaar zijn op de buitenoppervlakken wanneer het product op 30 centimeter afstand wordt gehouden.
  • Bewegende onderdelen zoals kleppen, laden en containers moeten tijdens het transport met tape zijn vastgezet.
 5. Elektrisch gereedschap, Gazon- en tuinapparatuur
  • Producten in deze categorieën kunnen zonder accessoires worden verkocht, zolang dit duidelijk wordt gecommuniceerd via de productvermeldingspagina van Amazon.
  • Producten die op benzine werken, moeten volledig worden afgetapt en in plastic zakken worden gewikkeld om lekken en verontreiniging in de verpakking te voorkomen.
 6. Gameconsoles
  • Gameconsoles moeten op oververhitting worden getest en de volledige functionaliteit van het optische-schijfstation of de cartridgeslot en van alle in- en uitgangen (bijv. voor netvoeding, video, gamecontroller, geheugenkaart) moet worden gegarandeerd.
  • Knoppen op afstandsbedieningen, joysticks en connectiviteitsopties (zowel bekabeld als draadloos) moeten volledig functioneel zijn. Afstandsbedieningen die in bundels worden verkocht, moeten vooraf zijn gekoppeld met de gameconsole waarbij ze horen.

Bijlage B: Vereisten per merk


 1. Apple
  • De Renewed-winkel ondersteunt momenteel alleen bepaalde Apple iPhone-modellen. Een lijst met ondersteunde modellen is hier te vinden.
  • Apple-oplaadkabels (OEM) en -wandopladers zijn niet toegestaan bij iPhone-producten. Alleen generieke accessoires die rechtstreeks zijn gekocht bij erkende merken uit een goedgekeurde lijst zijn toegestaan. Alle oplaadkabels moeten Mfi-gecertificeerd ('Made for iPhone') zijn en alle opladers moeten een CE- (Europa), UKCA- en/of UK(NI)-veiligheidscertificaat hebben (naargelang hetgeen van toepassing is). De goedgekeurde lijst met geautoriseerde merken voor iPhone-accessoires vind je hier.
  • Voor andere Apple-producten dan iPhones wordt het gebruik van OEM-accessoires aangemoedigd, maar is dit niet verplicht. Als generieke accessoires worden gebruikt, moeten kabels Mfi-gecertificeerd ('Made for iPhone') zijn en moeten de opladers een CE-, UKCA- en/of UK(NI)-veiligheidscertificaat hebben (naargelang hetgeen van toepassing is).
  • Als onderdeel van het herstel van de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, zoals genoemd in Paragraaf A.1.g., moet de functie 'Zoek mijn iPhone' (of een gelijksoortige functie) op alle apparaten worden uitgeschakeld.
  • Apple-accessoires en -onderdelen, zoals opladers, oplaadkabels en koptelefoons, mogen niet als zelfstandige producten worden verkocht.
  • Het gebruik van uit andere apparaten gehaalde of gereviseerde Apple-batterijen is voor geen enkele Apple-productcategorie toegestaan. Bij het eventueel omruilen van de batterij is gebruik van nieuwe Apple-batterijen vereist.
  • De verkoop van Beats by Dre-koptelefoons is niet toegestaan.

Bijlage C: Amazon Renewed-garantie

Alle Renewed-producten, met uitzondering van Amazon-apparaten (bijv. Echo, Fire), worden gedekt door de Amazon Renewed-garantie, die door jou wordt gehonoreerd. Daarnaast mag je op vrijwillige basis je eigen garantie aan de klant aanbieden ('vrijwillige garantie'). Amazon is niet verantwoordelijk voor claims met betrekking tot vrijwillige garanties die je aanbiedt.

 1. Voorwaarden:
  1. Alle Renewed-producten, met uitzondering van Amazon-apparaten (bijv. Echo, Fire), die in de Amazon Renewed-winkel worden verkocht, vallen onder de Amazon Renewed-garantie.
  2. Merchant Fulfilled Network-verkopers (MFN) moeten voorgefrankeerde retouretiketten (RML's) accepteren binnen Seller Central om hun Renewed-productvermeldingen in aanmerking te laten komen voor de Amazon Renewed-garantie. Niet-naleving kan ertoe leiden dat Amazon Renewed-verkoopprivileges worden opgeheven.
  3. Fulfillment by Amazon-verkopers (FBA) komen automatisch in aanmerking voor de Amazon Renewed-garantie.
  4. De bepalingen met betrekking tot claims in het kader van de A-tot-Z-garantie zoals uiteengezet in je Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst zijn van toepassing op claims onder de Amazon Renewed-garantie.
 2. Type dekking:
  1. Als het product niet werkt zoals verwacht, hebben Renewed-klanten toegang tot het 'Praat met een expert'-ondersteuningsteam van Amazon.
  2. Als het 'Praat met een expert'-ondersteuningsteam het probleem niet oplost of als een klant ook na probleemoplossing niet tevreden is met het product, hebben Renewed-klanten het recht om het defecte product te retourneren in ruil voor ontvangst van:
   1. een vervangend exemplaar van hetzelfde model met dezelfde kleur en in dezelfde versie als het oorspronkelijk gekochte product, indien dit beschikbaar is, of
   2. een terugbetaling.
  3. Diefstal, onopzettelijke schade en problemen in verband met software of gegevensverlies vallen niet onder de garantie.
 3. Dekkingsperiode: De Amazon Renewed-garantie is één jaar geldig nadat een klant een Renewed-product heeft ontvangen dat in een Europese Amazon Renewed-winkel wordt verkocht.
 4. Amazon Renewed-programmabijsluiter: Elk Renewed-product moet worden geleverd met de Amazon Renewed-programmabijsluiter, die algemene informatie over het Amazon Renewed-programma en de contactgegevens van de Amazon-klantenservice bevat. Je vindt de link waarmee je de sjabloon voor de Amazon Renewed-programmabijsluiter kunt downloaden op de Hulp-pagina van Amazon Renewed.
Notitie: Noch de Amazon Renewed-garantie, noch de vrijwillige garantie is van invloed op de rechten van de consument volgens de A-tot-Z-garantie.

Bijlage D: Catalogusvereisten

Renewed-verkopers moeten naast de regels voor productpagina's voldoen aan de volgende Renewed-catalogusvereisten:

 1. Renewed-productvermelding
  • Renewed-producten moeten worden vermeld onder het oorspronkelijke merk van het aangeboden product. Je kunt je verkopersnaam niet gebruiken onder het merkkenmerk van het product.
  • Het is niet toegestaan om verwijzingen naar een verkopersnaam of een verkopersmerk op te nemen op de (detail)pagina Productvermelding. Dit geldt voor de belangrijkste inhoud en voor de producttitel, beschrijving, opsommingslijst, afbeeldingen en voor alle andere gedeelten van de productpagina. Content bevat alleen verwijzingen naar het oorspronkelijke merk van het product.
  • Het is niet toegestaan om content op te nemen die verwijst naar garantievoorwaarden of -processen die afwijken van de Renewed-garantievereisten.
  • Vermelding in bundels (zoals een mobiel apparaat met een beschermhoes) is niet toegestaan.
 2. Renewed-ASIN-codes aanmaken
  • Het is niet toegestaan om meerdere ASIN-codes te maken voor hetzelfde Renewed-product.
  • Als je een Renewed-ASIN wilt maken, gebruik je de tool voor het aanmaken van Renewed-ASIN-codes. Als er geen ASIN van een gelijkwaardig nieuw product beschikbaar is en je handmatig een nieuw Renewed-ASIN moet maken, moet je de term '(Renewed)' tussen haakjes in het achtervoegsel van de titel opgeven.
  • Het is niet toegestaan om nieuwe Renewed Apple-ASIN-codes te maken. Als je een Renewed Apple-ASIN nodig hebt dat nog niet in de Renewed-catalogus staat, moet je een aanmaakverzoek indienen via het Ondersteuningsteam voor verkooppartners.
 3. Beperkingen voor productvermelding
  • Alle Renewed-producten moeten kunnen worden gerepareerd/gereviseerd en getest met als resultaat dat ze werken en eruitzien als nieuwe producten, in overeenstemming met de voorwaarden van het Amazon Renewed-programma. Mogelijkheid tot reparatie/revisie betekent dat producten elektrische of mechanische componenten moeten hebben die kunnen worden vervangen of geüpgraded naar nieuwstaat of een staat die zo goed als nieuw is.
  • Om een positieve klantervaring te garanderen, verwijdert Amazon alle producten van Amazon Renewed die niet kunnen worden gerepareerd/gereviseerd, een hygiënisch of veiligheidsrisico vormen of in strijd zijn met een ander Amazon-beleid.
 4. Hieronder vind je een lijst met toegestane producten:
  Toegestane producten
  Airconditioners
  Audio-ontvangers en -versterkers
  Blu-ray- en dvd-spelers
  Camera's
  Stereo's, beveiliging, video- en radardetectors voor de auto
  Kettingzagen, stokzaag en houtkloofmachines
  (Papier)versnipperaars en mulchers
  Ontvochtigers
  Digitale antennes
  Digitale muziekinstrumenten
  Elektrische plafondventilatoren
  Elektrische vloerreinigingsapparaten
  Borduurmachines
  Fitnesstoestellen
  Fitnesshorloges
  Generatoren
  GPS-apparaten
  Grafische en wetenschappelijke rekenmachines
  Koptelefoons
  Headsets
  Ruimteverwarmers
  Thuisstereoapparatuur
  Thuisbioscopen
  Strijkijzers
  Elektrische keukenapparaten
  Motorgrasmaaiers, heggenscharen en trimmers
  Mediaspelers
  Microfoons
  Monitoren
  Bladblazers en stofzuigers
  Persoonlijke computers (pc)
  Schijven en grafische kaarten voor pc's
  Toetsenborden, muizen, gamepads en webcams voor pc's
  Pc-moederborden
  Pc-powerline-netwerkadapters
  Pc-netwerkrepeaters
  Interne pc-voeding
  Pc-processors
  Pc-servers
  Pc-monitoren
  Pc-netwerkschakelaars
  Routers
  Modems
  Mobiele telefoonapparaten
  Persluchtgereedschappen
  Draagbare mediaspelers
  Elektrisch gereedschap, elektrische boren en stroomzaagmachines
  Drukwassers
  Printers
  Projectors
  Koelkasten
  Scanners
  Beveiligingscamera's en -systemen
  Naaimachines
  Versnipperaars
  Smartwatches
  Sneeuwfrezen
  Geluids- en opnameapparatuur
  Klankborden
  Luidsprekers
  Tablets
  Televisies
  Thermostaten
  Universele afstandsbedieningen
  Stofzuigers
  Videocamera's
  Gameconsoles en -controllers
 5. Prijzen
  • Klanten verwachten dat Renewed-producten minder kosten dan hun nieuwe equivalenten. Renewed-producten moeten worden geprijsd met een minimale korting van 5% op de huidige aanbevolen aanbieding op het equivalente nieuwe ASIN op Amazon. Renewed-aanbiedingen die niet aan deze eis voldoen 1) komen niet in aanmerking als aanbevolen aanbieding op de productpagina, 2) kunnen worden verwijderd uit de Amazon Renewed-catalogus en/of 3) kunnen leiden tot permanent verlies van verkoopprivileges voor de relevante ASIN-codes.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates