Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

VAT Calculation Service - Veelgestelde vragen

VAT Calculation Service

Ik heb me ingeschreven voor de VAT Calculation Service, maar wat is de service die ik als verkoper ontvang?

De VAT Calculation Service van Amazon biedt verkopers btw-berekeningsservices en factureringsfunctionaliteit. Door zich voor onze VAT Calculation Service in te schrijven, kunnen Amazon Business-klanten ook prijzen exclusief btw aanbieden aan andere Amazon Business-klanten en kunnen zij de downloadbare btw-factuurbadge bij hun aanbiedingen weergeven, wat de zichtbaarheid van hun producten op Amazon Business vergroot. Bovendien wordt voor Amazon Business-verkopers buiten de EU die goederen rechtstreeks vanaf hun locatie buiten de EU naar klanten binnen de EU verzenden (fungerend als de geregistreerde importeur) een downloadbare Ontvangstbadge weergegeven op dergelijke aanbiedingen.

Zijn er extra kosten van toepassing voor het inschrijven bij en gebruiken van de VAT Calculation Service van Amazon?

Nee, de VAT Calculation Service van Amazon is beschikbaar voor alle verkopers, zolang zij voldoen aan de basiscriteria voor inschrijving.

Kan ik de VAT Calculation Service van Amazon wereldwijd gebruiken of alleen binnen de EU (Europese Unie)?

De VAT Calculation Service voor de EU van Amazon kan alleen worden gebruikt voor verkooptransacties op de Europese marketplaces van Amazon. In principe ondersteunt de VAT Calculation Service alleen producten die worden verzonden vanaf locaties binnen de EU. Voor bestellingen die rechtstreeks van buiten de EU naar de EU worden verzonden, geeft de VAT Calculation Service echter een ontvangstbewijs af (d.w.z. een 'aankoopbewijs', geen btw-factuur) zonder btw-berekening.

Is er meer informatie beschikbaar over hoe Amazon belastingberekening uitvoert via de VAT Calculation Service?

Raadpleeg ons document Methodiek voor VAT Calculation Service in de EU. Dit document geeft je uitgebreide informatie over de functionaliteit alsmede de logica en methodiek die is toegepast.

Kan ik mijn activeringsdatum instellen op een datum in de toekomst?

Verkopers kunnen een toekomstige datum instellen voor de activering van de VAT Calculation Service. Wanneer je je registreert, is de eerste beschikbare activeringsdatum na vijf werkdagen.

Ik heb een fout gemaakt, hoe kan ik de instellingen van de VAT Calculation Service bijwerken?

Je kunt teruggaan naar de pagina Instellingen VAT Calculation Service in Seller Central en je informatie bijwerken. Het gedeelte belastinginformatie is hier te vinden.

Wanneer ik prijzen inclusief btw bij Amazon indien, hoe weet Amazon dan hoeveel btw ik in de prijs heb opgenomen?

De btw die in je prijs is inbegrepen, moet inclusief de btw van het land van de target marketplace zijn als je in dat land voor btw bent geregistreerd. Als je bijvoorbeeld voor de btw geregistreerd bent in Duitsland, moeten je prijzen op Amazon.de inclusief Duitse btw zijn (ervan uitgaande dat er geen speciale btw-tarieven van toepassing zijn). Als je niet voor btw bent geregistreerd in dat land, moeten je prijzen inclusief de btw zijn die is gekoppeld aan het standaardland voor prijs exclusief btw, dat je hebt geselecteerd in het belastinginschrijvingsproces. Als je bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk hebt geselecteerd als het standaardland voor prijs exclusief btw en je niet voor btw bent geregistreerd in Duitsland, moeten je prijzen op Amazon.de inclusief de Britse btw zijn (ervan uitgaande dat er geen speciale btw-tarieven van toepassing zijn).

Hoe berekent Amazon mijn prijs exclusief btw voor de verkoop aan klanten?

De VAT Calculation Service van Amazon maakt gebruik van de verkoopprijs inclusief btw ('Weergaveprijs') die je voor de marketplace hebt opgegeven, alsmede van logica die is gebaseerd op de status van je btw-registratie in bepaalde landen, om te bepalen welk btw-tarief wordt gebruikt om de prijs exclusief btw af te leiden ('prijs exclusief btw').

Raadpleeg voor uitgebreide informatie over hoe belastingberekeningen worden uitgevoerd en hoe dat van invloed is op je prijsstelling, het document Methodiek voor VAT Calculation Service in de EU.

Zal mijn prijs exclusief btw zichtbaar zijn voor kopers?

Je prijzen exclusief btw zijn alleen zichtbaar voor Amazon Business-klanten en alleen als je bent ingeschreven voor de VAT Calculation Service van Amazon.

Wanneer gaat Amazon beginnen met het berekenen van btw over mijn verkoop en het genereren van btw-facturen?

De btw-berekening op je bestellingen begint op de door jou aangegeven activeringsdatum en onder de voorwaarde dat je instellingen voldoen aan de deelnamecriteria voor de VAT Calculation Service.

Hoe ziet de factuur die Amazon maakt eruit?

Bekijk een voorbeeldfactuur

Moet ik btw-facturen blijven uitgeven zodra ik me inschrijf bij de VAT Calculation Service van Amazon?

Na activering geeft onze VAT Calculation Service automatisch facturen en creditnota's uit aan Amazon Business-klanten en, indien van toepassing, de klanten die hun btw-nummer of belastingcode in hun accounts hebben ingevoerd. Zorg ervoor dat je geen btw-facturen en creditnota's meer maakt voor transacties die plaatsvinden na inschrijving voor de service. Je moet eventueel nog wel creditnota's verstrekken voor transacties die hebben plaatsgevonden vóór activering van de VAT Calculation Service.

Kan de VAT Calculation Service btw-facturen corrigeren?

De VAT Calculation Service van Amazon ondersteunt btw-factuurcorrectie om het factuuradres en/of de geregistreerde bedrijfsnaam van Business-klanten op de btw-factuur bij te werken. De VAT Calculation Service genereert een creditnota voor de oorspronkelijke factuur en een nieuwe gecorrigeerde btw-factuur met het bijgewerkte factuuradres en/of de bijgewerkte geregistreerde bedrijfsnaam.

Als ik ben ingeschreven bij FBA, moet ik dan de Amazon-verzendlocaties of mijn eigen locatie invoeren?

Je dient als je standaardverzendadres het adres op te geven vanwaaruit je zelf de fulfillment voor je producten uitvoert. Onze VAT Calculation Service gebruikt de adressen van de fulfillment-locaties van Amazon voor producten waarvoor de fulfillment wordt uitgevoerd als onderdeel van het FBA-programma.

Wat gebeurt er als ik producten verzend vanaf locaties buiten de EU?

Als je producten verzendt vanaf locaties buiten de EU, kun je nog steeds gebruikmaken van de service voor je FBA-bestellingen door je aan te melden met je niet-EU-adres als standaardverzendlocatie. In principe voert de VAT Calculation Service alleen btw-berekening uit en geeft het btw-facturen uit voor je FBA-aanbiedingen. Als je echter producten van buiten de EU importeert, de douaneheffingen en belastingen in verband met die invoer voldoet en vervolgens lokale verkooptransacties (binnen de EU) uitvoert vanaf die locatie, kun je dat invoerpunt specificeren als de standaardverzendlocatie. In dat geval zal de VAT Calculation Service ook de btw-berekening uitvoeren en btw-facturen uitgeven.

Voor bestellingen die rechtstreeks van buiten de EU naar de EU worden verzonden waarvoor invoerrechten en belastingen op naam van de klant worden goedgekeurd, geeft de VAT Calculation Service alleen een ontvangstbewijs af (d.w.z. een 'aankoopbewijs', geen btw-factuur).

Kun je btw berekenen op producten waarvoor verschillende tarieven gelden (d.w.z. standaard (normaal), verlaagd, zeer verlaagd en nultarief)?

Onze VAT Calculation Service omvat ondersteuning voor verschillende categorieën producten die een speciale btw-behandeling vereisen, waaronder voedsel, kleding en boeken. Tijdens het inschrijvingsproces wordt je gevraagd om een door Amazon geleverde standaard-PTC (belastingcode product) op te geven (bijvoorbeeld producten met het standaard btw-tarief of voedsel) die op je aanbiedingen moet worden toegepast. Als je producten voor een aantal verschillende PTC‘s aanbiedt, kun je de standaardcode overschrijven door een PTC op te geven op het niveau van de aanbieding. Hier vind je de volledige lijst met de beschikbare PTC‘s.

Wat gebeurt er als mijn producten grensoverschrijdend worden verzonden naar een bestemming buiten het land van de target marketplace?

We bepalen het bedrag dat aan de klant in rekening moet worden gebracht in twee stappen. Eerst verwijderen we de btw die is inbegrepen in de aanbiedingsprijs inclusief btw om de verkoopprijs exclusief btw te bepalen. Vervolgens gebruiken we je belastinginstellingen en transactiegegevens (inclusief locatie-, product- en klantgegevens) om het juiste btw-bedrag te bepalen dat moet worden toegevoegd aan de verkoopprijs exclusief btw. Dit kan resulteren in een hogere of lagere verkoopprijs inclusief btw voor de klant. Als de klant een voor btw geregistreerd bedrijf is of als de bestelling naar een adres buiten de EU wordt verzonden, kan dit ertoe leiden dat er geen btw wordt gerekend (onderworpen aan het verleggingsmechanisme of nultarief). We berekenen geen btw op de verkoop van producten die naar een adres buiten de EU worden verzonden.

Belastingidentificatienummer

Hoe krijg ik een btw-nummer voor mijn bedrijf?

Als je van mening bent dat je bedrijf moet worden geregistreerd voor btw-doeleinden, neem dan contact op met je belastingadviseur en informeer hoe je een btw-nummer kunt verkrijgen.

Is het verplicht om een btw-nummer te hebben om deel te nemen aan de VAT Calculation Service van Amazon?

In principe moeten verkopers ten minste één geldig btw-nummer van binnen de Europese Unie (EU) opgeven om zich in te kunnen schrijven voor de VAT Calculation Service. Wanneer verkopers zijn ingeschreven voor Fulfillment by Amazon, dienen ze alle Europese btw-nummers (EU) op te geven die aan hun bedrijf zijn gekoppeld voor landen waar hun voorraad is opgeslagen. Het opslaan van FBA-eenheden in een land buiten het land van je home-marketplace zal leiden tot extra btw-registratie- en aangifteverplichtingen voor je bedrijf. Raadpleeg zo nodig je lokale belastingadviseur voor advies.

Worden mijn btw-nummers door Amazon geverifieerd?

Ja, Amazon neemt inderdaad stappen om het btw-nummer van een verkoper te controleren. Dit kan o.a. controles omvatten via het VIES-systeem (VAT Information Exchange System) van de EU. Het kan 1-4 werkdagen duren voordat het verificatieproces voor je nieuwe btw-nummer is afgerond.

Kan ik meerdere btw-nummers invoeren?

Ja, voor de VAT Calculation Service van Amazon kun je meerdere btw-nummers van binnen de Europese Unie (EU) invoeren als onderdeel van het inschrijvingsproces. Je kunt ook btw-nummers opgeven door naar het gedeelte Belastinginformatie op de pagina Accountgegevens van Seller Central te gaan.

Hoe beïnvloedt de selectie van een 'primair' btw-nummer mijn account?

Het 'primaire' btw-nummer dat je selecteert, moet het btw-nummer zijn dat is gekoppeld aan de primaire vestiging van je bedrijf. Dit is het btw-nummer dat zal worden gebruikt om te bepalen hoe btw zal worden toegepast op verkoopcommissies. Het selecteren van je 'primaire' btw-nummer heeft geen invloed op de VAT Calculation Service van Amazon. Dit betekent dat als je bent ingeschreven bij de VAT Calculation Service, alle geldige Europese btw-nummers in de service worden gebruikt, ongeacht of het nummer al dan niet als 'primair' wordt aangeduid. Raadpleeg je lokale belastingadviseur als je hulp nodig hebt bij het bepalen van je primaire bedrijfslocatie.

Is het verplicht een btw-nummer te hebben in het land waar ik mijn standaardverzendadres heb?

Nee. Om echter nauwkeurige belastingberekeningen uit te voeren voor je zelfafhandelende bestellingen binnen de EU, moet je een btw-nummer opgeven voor je standaardverzendlocatie. Het is ook belangrijk dat je btw-nummers opgeeft voor alle Amazon-fulfillment-locaties waarvoor je je hebt aangemeld als onderdeel van het FBA-programma. Raadpleeg voor een volledig overzicht het document Methodiek voor de VAT Calculation Service in de EU.

Ik heb een nieuw btw-nummer ontvangen, waar voer ik het in?

Je kunt extra btw-nummers bewerken, verwijderen of toevoegen door naar de pagina VAT Calculation Service te gaan in Accountgegevens in Seller Central.

Standaardverzendadres

Waarvoor wordt het standaardverzendadres gebruikt?

Het standaardverzendadres wordt gebruikt om te bepalen vanwaaruit je zelf de fulfillment voor je bestellingen uitvoert. Raadpleeg voor een uitgebreid overzicht het document Methodiek voor de VAT Calculation Service in de EU.

Wat is het verschil tussen het verzendadres en het geregistreerde bedrijfsadres in mijn account?

Het verzendadres staat voor de locatie vanwaaruit Seller-fulfilled goederen worden verzonden, terwijl je geregistreerde bedrijfsadres over het algemeen je primaire of officieel geregistreerde vestigingsplaats vertegenwoordigt.

Wat als ik meerdere locaties heb vanwaaruit ik mijn voorraad verzend?

Momenteel kan de VAT Calculation Service van Amazon voor Seller-fulfilled items slechts één verzendlocatie ondersteunen. Als je meerdere verzendlocaties hebt, moet je zorgvuldig overwegen of de VAT Calculation Service van Amazon geschikt is voor je bedrijf. Je kunt hiervoor het document Methodiek voor de btw-berekeningsservices in de EU raadplegen.

Waarom heeft Amazon het volledige adres van mijn magazijn nodig?

Om nauwkeurige belastingberekeningen uit te voeren, wordt voor de VAT Calculation Service vereist dat verkopers hun volledige verzendadres verstrekken.

Belastingcode van product

Waarvoor worden de door Amazon gedefinieerde Belastingcodes producten gebruikt?

Een Belastingcode product (PTC) is een door Amazon gedefinieerde code die de juiste btw-tarieven voor de hele Europese Unie berekent voor een specifieke productcategorie. De PTC wordt gebruikt om het juiste btw-tarief te bepalen dat van toepassing is op de verkoop van je producten. Je kunt de standaard-PTC selecteren die je voor de meeste productvermeldingen zult gebruiken. Daarnaast kun je een PTC instellen op het productvermeldingsniveau van de aanbieding.

Hoe weet ik welke Belastingcode product (PTC) van toepassing is op mijn product?

Onze VAT Calculation Service biedt verkopers een breed scala aan Belastingcodes product (PTC's) om uit te kiezen. Neem contact op met je belastingadviseur voor advies over welke PTC's het beste aansluiten bij je behoeften.

Waar stel ik mijn standaard-PTC (Belastingcode product) op in?

De standaard-PTC wordt toegepast op alle producten waarvoor geen PTC op aanbiedingsniveau is toegewezen. De standaard-PTC moet de PTC zijn die je wilt gebruiken voor de meeste van je productvermeldingen. Neem contact op met je belastingadviseur voor advies over welke standaard-PTC het beste aansluit bij je behoeften.

Waarom kan ik 'A_GEN_NOTAX' niet meer selecteren als mijn standaardproductbelastingcode in de VAT Calculation Service?

De productbelastingcode 'A_GEN_NOTAX' is bedoeld voor producten die buiten het toepassingsgebied van de btw in de EU vallen, bijvoorbeeld sommige cadeaubonnen en vouchers. Uitgebreide informatie hierover vind je op de Hulp-pagina van Seller Central voor 'A_GEN_NOTAX'.

Je kunt de meest geschikte standaardbelastingcode voor je omstandigheden kiezen in de volledige lijst op Seller Central.

Mijn belastingadviseur heeft bevestigd dat sommige van mijn productvermeldingen buiten het toepassingsgebied van de btw vallen en dat ik 'A_GEN_NOTAX' moet gebruiken als productbelastingcode. Kan ik deze productbelastingcode nog wel instellen?

Ja. Als je van mening bent dat je producten aanbiedt die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen en 'A_GEN_NOTAX' de juiste productbelastingcode is voor jouw omstandigheden, kun je de productbelastingcode 'A_GEN_NOTAX' gewoon blijven toewijzen aan je productvermeldingen. Je kunt het echter niet instellen als je standaardproductbelastingcode zoals hierboven beschreven.

Als je een productbelastingcode toewijst aan een van je productvermeldingen, wordt je standaardbelastingcode overschreven door deze productbelastingcode. Je kunt de gegevens van je productvermeldingen bekijken en de belastingcode voor het product bijwerken in Voorraad beheren op Seller Central.

Ik gebruik momenteel 'A_GEN_NOTAX' als mijn standaardproductbelastingcode. Ga ik iets merken van deze wijziging?

Niet meteen. Als je momenteel 'A_GEN_NOTAX' gebruikt als standaardbelastingcode, blijft dit van toepassing tot de volgende keer dat je je instellingen voor de VAT Calculation Service op Seller Central bijwerkt en opslaat.

Houd er echter rekening mee dat we in de nabije toekomst niet langer het gebruik van 'A_GEN_NOTAX' zullen toestaan als standaardproductbelastingcode. Voordat we dit doen, geven we je 30 dagen de tijd om je voor te bereiden op de wijziging. In de tussentijd raden wij je aan om te controleren of 'A_GEN_NOTAX' de meest geschikte productbelastingcode is voor je productvermeldingen.

Als je niet zeker weet welke standaardproductbelastingcode geschikt is voor jouw omstandigheden, raden we je aan contact op te nemen met je belastingadviseur.

Hoe kan ik de PTC (Belastingcode product) van een of meerdere producten wijzigen?

De PTC is een door Amazon gedefinieerde code die de juiste btw-tarieven toewijst die voor de hele EU worden toegepast voor een specifieke categorie producten. De standaard-PTC wordt gebruikt voor alle producten waarvoor geen belastingcode is opgegeven. Als je voor sommige van je producten een andere PTC dan de standaard-PTC wilt opgeven, kun je deze instellen via Voorraad beheren in Seller Central of met behulp van een voorraadbestand.

Overzicht van btw-berekeningen

Wat is het Overzicht van btw-berekeningen?

Het Overzicht van btw-berekeningen bevat de volgende informatie:

 • De btw-berekeningen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn uitgevoerd voor verkooptransacties, terugbetalingen en retourzendingen
 • Btw-facturen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn gemaakt namens verkopers die de service gebruiken
 • Digitale IT-facturen die zijn ingediend bij SDI (Sistema di Intercambio) en de validatiestatus van digitale facturen
 • Btw-facturen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn aangepast namens verkopers die de service gebruiken

Als je het Overzicht van btw-berekeningen wilt bekijken, ga je naar het tabblad Overzichten > Bibliotheek met belastingdocumenten > Btw-berekeningen door Amazon.

Als je de btw-facturen wilt bekijken, ga je naar het tabblad Overzichten > > Bibliotheek met belastingdocumenten > Btw-facturen van Amazon.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens die worden gebruikt voor rapportage- of belastingdoeleinden.

Wie kan het Overzicht van btw-berekeningen en btw-facturen gebruiken?

Het overzicht en btw-facturen zijn beschikbaar voor alle verkopers die actief gebruikmaken van de VAT Calculation Service van Amazon. Voor accounts met meerdere gebruikers moeten in het gebruikersaccount de Machtigingen voor belastinginstellingen worden ingesteld op Bekijken en bewerken.

Hoe verschilt het Overzicht van btw-berekeningen van het Overzicht van btw-transacties?

Het Overzicht van btw-transacties is een maandelijks overzicht dat gedetailleerde informatie bevat over transacties voor verkopen, retourzendingen, terugbetalingen, grensoverschrijdende binnenkomende zendingen en grensoverschrijdende fulfillment voor alle transacties.

Het Overzicht van btw-berekeningen bevat alleen gegevens met betrekking tot btw-berekeningen en -facturen die zijn uitgevoerd/gemaakt door de VAT Calculation Service. Het Overzicht van btw-berekeningen rapporteert niet over binnenkomende FBA-zendingen en overdracht van voorraad naar fulfillment centers. Meer informatie over het Overzicht van btw-transacties.

Hoe snel zijn btw-berekeningsgegevens en -facturen beschikbaar in het Overzicht van btw-berekeningen?

Berekeningsgegevens en facturen zijn drie dagen nadat de bestelling is verzonden beschikbaar in het Overzicht van btw-berekeningen.

Hoe snel zijn facturen beschikbaar in de btw-facturen van Amazon?

Btw-facturen zijn drie dagen nadat de bestelling is verzonden beschikbaar in de btw-facturen van Amazon.

Welke gegevensvelden zijn beschikbaar in het Overzicht van btw-berekeningen?

Hier vind je de namen en definities van de velden voorzien van voorbeelden.

Wat zijn de verschillende soorten overzichten in het Overzicht van btw-berekeningen?

Btw-berekeningen: Het Overzicht van btw-berekeningen bevat de volgende informatie:

 • De btw-berekeningen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn uitgevoerd voor verkooptransacties, terugbetalingen en retourzendingen
 • Btw-facturen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn gemaakt namens verkopers die de service gebruiken
 • Digitale IT-facturen die zijn ingediend bij SDI (Sistema di Intercambio) en de validatiestatus van digitale facturen
 • Btw-facturen die door de VAT Calculation Service van Amazon zijn aangepast namens verkopers die de service gebruiken

Facturen: Het overzicht Facturen biedt alle informatie over facturen en aankoopbewijzen voor een bepaalde opgevraagde periode. De btw-facturen zijn afzonderlijke PDF's in een comprimeerde zip-map zodat ze sneller kunnen worden gedownload.

Notitie: De verwerkings- en downloadsnelheden kunnen variëren afhankelijk van het aantal facturen voor de opgevraagde periode.

Voldoet de VAT Calculation Service aan de elektronische-factuurvereiste in Italië voor 2019?

Ja. Als je de VAT Calculation Service van Amazon hebt geactiveerd, maakt Amazon de factuur in XML-PA-indeling en dient deze namens jou rechtstreeks in bij het belastingportal Sistema di Interscambio (SDI). Raadpleeg voor meer informatie het document Methodiek voor de VAT Calculation Service in de EU.

Wat betekent het om facturen (en creditnota's) in te dienen bij SDI?

SDI is een portal dat eigendom is van en wordt beheerd door de Italiaanse regering. Alle van toepassing zijnde facturen moeten in een specifieke XML-indeling bij SDI worden ingediend. Facturen gaan door een automatisch authenticatieproces, waarna het indieningssysteem een acceptatiebewijs of afwijzing ontvangt. SDI stuurt geaccepteerde facturen rechtstreeks naar de SDI-mailbox van de klant.

Wanneer dient Amazon facturen in bij SDI?

De VAT Calculation Service maakt de factuurgegevens en dient deze via XML in bij SDI zodra die gegevens beschikbaar zijn. Het SDI beoordeelt deze informatie vervolgens en stuurt de officiële factuur rechtstreeks naar de klant.

Ik gebruik de VAT Calculation Service; moet ik andere gegevens verstrekken?

Je moet je SDI-account-ID en gecertificeerde e-mailadres opgeven zodat de VAT Calculation Service namens jou een XML-factuur kan maken en verzenden. Je voorziet Amazon als volgt van je SDI-gegevens:

 1. Ga in Seller Central naar Instellingen en klik op Accountgegevens.
 2. Klik onder Belastinginformatie op Btw/GST-nummer.
 3. Klik op Bewerken voor je Italiaanse btw-nummer.
 4. Voer je SDI-account-ID en gecertificeerde e-mailadres in.
 5. Klik op Opslaan.

Wat gebeurt er als ik geen SDI-account-ID en gecertificeerd e-mailadres opgeef?

De VAT Calculation Service maakt gebruik van je SDI-account- en gecertificeerde-e-mailadresgegevens als een indicator dat je een XML-factuur moet maken. Zonder deze informatie wordt er een PDF-factuur naar je klant gestuurd.

Waar kan ik de officiële XML-factuur downloaden?

Je moet naar je persoonlijke belastingportal op de website van de Italiaanse belastingautoriteiten gaan om de officiële XML-factuur te downloaden. Amazon zal in Seller Central voor elke bestelling een duplicaat van het document in PDF-indeling en een duplicaat van de XML-factuur die is verzonden naar SDI verstrekken. Dit is echter geen officiële factuur. Je kunt de officiële factuur alleen ontvangen via het belastingportal.

Hoe verkrijg ik een SDI-account-ID en gecertificeerd e-mailadres?

Ga rechtstreeks naar de website van het Interchange System voor meer informatie over het verkrijgen van een SDI-account-ID en gecertificeerd e-mailadres.

Wat gebeurt er als er een retourzending voor een bestelling is; verzendt Amazon de creditnota dan via SDI?

Ja. Amazon maakt een creditnota in XML-PA-indeling en stuurt deze rechtstreeks naar SDI.

Wat moet ik doen als een klant mij om een factuur vraagt?

Als je een factuuraanvraag van een klant ontvangt, moet je controleren of de klant het btw-nummer of de belastingcode in zijn/haar Amazon-account heeft geregistreerd. Als de klant een Amazon Business-klant is, geeft de VAT Calculation Service automatisch de factuur uit.

In welke gevallen geeft de VAT Calculation Service een aankoopbewijs uit?

De VAT Calculation Service geeft een aankoopbewijs uit voor de volgende gebruikscases:

 • Als een verkoper goederen verzendt vanuit een van onze Europese fulfillment centers, maar in dat rechtsgebied geen geldig btw-nummer heeft en voor deze bestellingen een downloadbare btw-factuurbadge was toegekend;
 • Als een verkoper zelf zijn/haar goederen van buiten de EU in de EU verzendt;
 • Als een verkoper producten verkoopt onder zijn/haar Italiaanse btw-nummer aan klanten die geen btw-nummer of ‘Codice Fiscal’ in hun Amazon-account hebben opgegeven.

Wat moet ik doen als een klant mij vraagt om de factuur te wijzigen?

Als een klant contact met je opneemt om de facturen te wijzigen die door de VAT Calculation Service zijn uitgegeven, volg je de onderstaande stappen:

 1. Als de klant een wijziging heeft aangevraagd van het 'Factuuradres' en/of de 'Bedrijfsnaam/Wettelijke naam van koper', vraag de klant dan contact op te nemen met de Amazon-klantenservice om de factuur te laten corrigeren
 2. Als de klant een wijziging in de factuur heeft aangevraagd die niet gerelateerd is aan het 'Factuuradres' en/of de 'Bedrijfsnaam/Wettelijke naam van koper', moet je de factuur die door de VAT Calculation Service is uitgegeven, annuleren via een creditnota en een nieuwe factuur uitgeven waarin het verzoek van de klant is verwerkt

Wat moet ik doen als ik een factuur heb uitgegeven voor een bestelling waarvoor de factuur al is uitgegeven door de VAT Calculation Service?

Als er twee facturen zijn uitgegeven voor dezelfde transactie, moet je de factuur die je hebt uitgegeven, annuleren door middel van een creditnota.

Hoe weet ik of de VAT Calculation Service een factuur of aankoopbewijs heeft uitgegeven voor een klant?

Je beschikt over het Overzicht van btw-berekeningen waarin je deze informatie kunt vinden vanaf de derde dag na verzending. Vóór deze drie dagen geldt het volgende: Als de klant een Amazon Business-klant is (je kunt dit controleren aan de hand van de bestelgegevens waar je bewijs van het type klant vindt), wordt de factuur uitgegeven door de VAT Calculation Service. Als de bestelling niet over de Amazon Business-badge op de bestelpagina beschikt en de klant de factuur heeft aangevraagd, moet je bij de klant controleren of hij/zij de belastingcode of het btw-nummer heeft ingevoerd in zijn/haar Amazon-account. Als deze gegevens zijn ingevoerd, heeft de btw-service automatisch een factuur uitgegeven. Als deze gegevens niet zijn ingevoerd, heeft de btw-service een aankoopbewijs afgegeven.

Waarom is mijn bestelling exclusief btw als de koper geen Amazon Business-klant is?

Er zijn twee verschillende soorten klantaccounts:

 • Standaardklantaccount: De klant kan zijn/haar btw-nummer opslaan in het account. Wanneer een btw-nummer in het account is ingevoerd, kan de transactie zonder btw plaatsvinden als aan de vereisten is voldaan. De klant ziet de prijs exclusief btw echter niet op de productpagina omdat hij/zij niet is geregistreerd als Amazon Business-klant; ook heeft hij/zij geen toegang tot alle exclusieve voordelen die Amazon Business-klanten hebben.
 • Amazon Business-klantaccount: Account met zakelijke functies (aangepaste bestedingslimieten, weergave van prijzen exclusief btw, factuurbeheer enz.). Amazon Business-klanten kunnen prijzen exclusief btw bekijken op de productpagina en profiteren van aanbiedingen die gereserveerd zijn voor zakelijke klanten. Voor de transactie kan de prijs exclusief btw gelden als aan de voorwaarden is voldaan. Meer informatie over het Amazon Business-klantaccount vind je hier.

Wat is de lijst van speciale EU-gebieden die buiten het toepassingsgebied van de btw-regels van de EU vallen?

De onderstaande tabel bevat een lijst van gebieden waar de btw-regels van de EU niet van toepassing zijn. Daarom behandelt de VAT Calculation Service (VCS) zendingen naar deze gebieden als vrijgesteld van btw voor export.

Regio's Btw-regel
a) | de Canarische Eilanden; Belastingvrijstelling
b) | de Åland-eilanden; Belastingvrijstelling
(c) | de Kanaaleilanden (Jersey/Guernsey) Belastingvrijstelling
d) | het eiland Helgoland; Belastingvrijstelling
e) | het grondgebied van Büsingen; Belastingvrijstelling
f) | Ceuta; Belastingvrijstelling
g) | Melilla; Belastingvrijstelling
h) | Livigno; Belastingvrijstelling
(i) | Campione d'Italia; Belastingvrijstelling
(j) | de Italiaanse wateren van het Meer van Lugano Belastingvrijstelling
k) | de Franse overzeese gebieden; Belastingvrijstelling

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates