Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Normen voor de toeleveringsketen

We verwachten dat alle producten die te koop zijn in Amazon-stores of die naar Amazon worden verzonden, worden vervaardigd en geproduceerd in overeenstemming met de normen voor de toeleveringsketen van Amazon, zelfs als onze normen de vereisten van de toepasselijke wetgeving overschrijden. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze producten worden geproduceerd op een manier die de mensenrechten en het milieu respecteert en de fundamentele waardigheid van de werknemers beschermt.

We evalueren betrouwbare beschuldigingen of meldingen van schendingen van onze toeleveringsketennormen, inclusief, maar niet beperkt tot, aantijgingen met betrekking tot de volgende problemen:

  • Geforceerde, gedwongen of kinderarbeid
  • Discriminatie, pesterijen of fysiek, mondeling of lichamelijk misbruik van werknemers
  • Milieukwesties, zoals lozingen van industrieel of gevaarlijk afval, die een risico vormen voor werknemers of de gemeenschap
  • Gevaarlijke of onveilige arbeidsomstandigheden
  • Ethische schendingen

We kunnen je vragen om bepaalde documentatie over je producten of toeleveringsketen te verstrekken.

Als we van mening zijn dat je producten in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of een van onze beleidsregels, inclusief onze normen voor de toeleveringsketen, zullen we waar nodig corrigerende maatregelen nemen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het op jouw kosten retourneren van de voorraad, het onmiddellijk opschorten of beëindigen van verkoopprivileges, het vernietigen van voorraad in onze fulfillment centers zonder terugbetaling, of het beëindigen van de zakelijke relatie.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates