Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Normen voor de toeleveringsketen

Naast het naleven van andere programmabeleidslijnen, verwacht Amazon dat alle producten die in de Amazon Store worden verkocht of aan Amazon worden geleverd, worden vervaardigd of geproduceerd in overeenstemming met de standaarden voor de toeleveringsketen van Amazon . Onze standaarden bevatten onder andere de Amazon-gedragscode voor leveranciers, die vereist dat producten worden vervaardigd in veilige, gezonde en geïntegreerde werkomgevingen.

We accepteren geen producten in de Amazon store die zijn gemaakt:

  • Met gebruik van geforceerde, gedwongen arbeid of kinderarbeid, inclusief producten:
  • In gevaarlijke of onveilige werkomstandigheden, ook in de fabrieken die op grond van het Akkoord van Bangladesh niet in aanmerking komen
  • In een faciliteit waar werknemers onderworpen worden aan discriminatie of misbruik (fysiek, verbaal of psychologisch)

Amazon evalueert geloofwaardige beschuldigingen of meldingen van het bovenstaande.

Als Amazon redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten niet aan onze standaarden voor de toeleveringsketen voldoen, kunnen we u om het volgende vragen:

  • Voorbeelden van beleid dat in overeenstemming is met de Amazon-standaarden voor de toeleveringsketen
  • Inspectieprotocollen, processen voor het beoordelen van de arbeidsomstandigheden in de faciliteit of deelname aan een goedgekeurde branchevereniging waarvoor fabriekstoezicht vereist is
  • Fabrieksinformatie over waar producten worden geproduceerd en vervaardigd
  • Onaangekondigde inspecties van de fabriek in kwestie, mogelijk met inbegrip van gesprekken met werknemers zonder toezicht

Als u een product levert dat in strijd is met de wet of het beleid van Amazon, inclusief producten die zijn geproduceerd in strijd met de Amazon-standaarden voor de toeleveringsketen, zullen we, waar nodig, corrigerende maatregelen nemen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het op uw kosten retourneren van de inventaris, het onmiddellijk opschorten of beëindigen van verkooprechten, het vernietigen van inventaris in onze fulfillment-centra zonder terugbetaling, of het beëindigen van de zakelijke relatie.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates