Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Methodiek voor btw-berekeningsservices in Europa

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.

Inhoud

 1. Doel
 2. Toepassingsgebied
 3. Overzicht
 4. Geschiktheidscriteria verkoper voor btw-berekening
 5. Btw-nummers
 6. Bepalen van het btw-rechtsgebied
 7. Een Belastingcode voor een product (PTC) toewijzen
 8. 'Standaardland voor prijs exclusief btw' toewijzen
 9. De prijs exclusief/inclusief btw bepalen
 10. Tijdstip van verkoop voor de btw-berekening
 11. Terugbetalingen
 12. Btw-tarieven actueel houden
 13. Btw-facturering
 14. Btw-berekeningsoverzicht
 15. Inschrijving/activering voor de btw-berekeningsservices
 16. Deactivering

1. Doel

In dit document wordt de methodiek beschreven die we toepassen om btw te berekenen voor verkopers die gebruikmaken van de Amazon btw-berekeningsservices.

Belangrijk: Voordat je de Amazon btw-berekeningsservices gebruikt, lees eerst de Methodiek van de Amazon btw-berekeningsservices zorgvuldig door. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van alle berekeningen, facturering, belastingaangiftes en andere belastinggerelateerde verplichtingen. We raden verkopers aan een belastingadviseur te raadplegen als ze hulp nodig hebben bij het configureren van de belastinginstellingen voor hun bedrijf.

2. Toepassingsgebied

De in dit document beschreven methodiek is alleen van toepassing op bestellingen waarvoor verkopers verantwoordelijk zijn voor de inning en afdracht van btw aan de relevante belastingdienst. De in dit document beschreven methodiek is niet van toepassing op bestellingen voor het volgende:

2.1 Wetgeving voor Britse btw op e-commerce:

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 1 januari 2021 formeel de interne markt en de douane-unie van de EU ('Brexit'). Vanaf deze datum heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe reeks btw-regels ingevoerd die de manier waarop je btw op verkopen aan Britse klanten, kan veranderen.

Vanaf 1 januari 2021 is Amazon verantwoordelijk voor het innen van de Britse btw over de volgende verkopen van goederen die worden geleverd aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, die niet voor Britse btw zijn geregistreerd, en die worden besteld via een Amazon-etalage:

 1. Goederen die worden geleverd vanuit voorraad die buiten het Verenigd Koninkrijk is opgeslagen en waarbij de waarde van de zending maximaal £ 135 bedraagt; en
 2. Goederen die worden geleverd vanuit voorraad die in het Verenigd Koninkrijk is opgeslagen, ongeacht de waarde, wanneer jij, de verkoper, niet in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd.

Wanneer een van deze leveringen plaatsvindt, zal Amazon bij het afrekenen de Britse btw berekenen en van de klant innen en deze vervolgens rechtstreeks afdragen aan de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk. Verkopers ontvangen het Britse btw-bedrag niet in hun vergoedingen en hoeven deze bedragen niet af te dragen aan de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn uitzonderingen voor sommige verkopen van goederen die worden geleverd aan klanten in Noord-Ierland, waarvoor je mogelijk verantwoordelijk blijft voor de verantwoording met betrekking tot de verschuldigde Britse btw.

Je blijft verantwoordelijk voor eventuele Britse btw op andere leveringen, inclusief leveringen aan zakelijke klanten die geregistreerd zijn voor de Britse btw. De in dit document beschreven methodiek blijft van toepassing op deze leveringen.

Voor meer informatie over hoe Amazon Britse btw over deze leveringen berekent en verzamelt, ga naar de Hulp-pagina voor btw op e-commerce-wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

Notitie:

Voor alle bestellingen waarvoor Amazon verantwoordelijk is om bij het afrekenen de btw van de klant te innen en dit rechtstreeks af te dragen aan de relevante belastingdienst, gebruikt Amazon zijn eigen productgerelateerde btw-tariefinstellingen om de btw-berekening uit te voeren. De instellingen voor productgerelateerde btw-tarieven die door verkopers zijn ingesteld voor de Amazon btw-berekeningsservices, worden niet gebruikt om btw over deze leveringen te berekenen.

De door verkopers ingestelde productgerelateerde btw-tariefinstellingen blijven van toepassing voor alle andere leveringen waarvoor verkopers verantwoordelijk zijn voor alle verschuldigde btw- of importkosten.

3. Overzicht

De Amazon btw-berekeningsservices voert uitsluitend btw-berekeningen uit voor het Verenigd Koninkrijk ('VK') en voor de 27 lidstaten van de Europese Unie ('EU' of 'EU27') voor producten die worden verkocht op de Europese (EU) marketplaces van Amazon. De btw-berekeningen worden uitgevoerd op basis van door de verkoper bepaalde belastinginstellingen en alle andere gerelateerde informatie die door de verkoper tijdens de configuratie is ingesteld. De Amazon btw-berekeningsservices voert geen btw-berekeningen uit voor landen buiten de EU.

Verkoop op afstand: Zowel de btw-berekeningsservices en de btw-services op Amazon gaan ervan uit dat de verkoper heeft gekozen voor belastbaarheid in het land van aankomst van de verzending vanaf het moment dat de verkoper daar over een geldig btw-nummer beschikt (verstrekt door de verkoper in zijn Seller Central-account). Dit houdt in dat een grensoverschrijdende EU-verkoop van goederen aan consumenten (verkoop op afstand) altijd wordt belast in het EU-land van aankomst van de verzending ('land van bestemming') als er een geldig btw-nummer voor dat land beschikbaar is.

De algemene btw-regels die van toepassing zijn op verkoop op afstand, bepalen dat deze verkooptransacties worden belast in het EU-land van verzending van verzending ('land van vertrek') zolang de verkoper een bepaalde drempel voor verkoop op afstand naar een specifiek EU-land niet heeft bereikt. Het is echter mogelijk dat de verkoper ervoor kiest om zijn/haar verkoop op afstand direct in het land van aankomst te laten belasten. Wanneer de verkoper voor een of meerdere van de landen waar hij/zij voor de btw geregistreerd staat, geen drempelwaarde voor verkoop op afstand heeft overschreden, moet de verkoper ervoor zorgen dat hij/zij, voordat hij/zij zich inschrijft voor de btw-berekeningsservice, de relevante belastingautoriteiten ervan op de hoogte heeft gesteld dat zijn/haar verkoop op afstand direct in het EU-land van aankomst moet worden belast.

Btw-berekeningsservice: De Amazon btw-berekeningsservice maakt gebruik van externe btw-berekeningssoftware, de 'Indirect Tax O'-serie van Vertex. Deze software bevat btw-berekeningsregels en -logica, inclusief logica met betrekking tot afronding van de berekende bedragen. De Amazon btw-berekeningsservice ondersteunt de volgende btw-berekeningen en hieraan gerelateerde functies:

 • Btw-tarieven (inclusief maandelijkse updates);
 • Vaststelling van het btw-rechtsgebied;
 • Logica voor de prijs exclusief btw:
  • d.w.z. hoe de btw wordt berekend op basis van de weergaveprijs inclusief btw van de verkoper;
 • Vooraf ingevulde Belastingcodes product (PTC's) ter ondersteuning van productspecifieke belastbaarheid in de lidstaten van het VKl;
  • Voorbeeld: Boeken, kleding en voedsel;
 • De mogelijkheid om btw-nummers toe te voegen/te verwijderen;
 • De mogelijkheid om één locatie als 'standaard Verzenden vanaf adres‘ te specificeren voor Seller-fulfilled bestellingen;
 • De mogelijkheid om een door de verkoper geselecteerde standaard-PTC te selecteren;
 • De mogelijkheid om een PTC op ASIN/SKU-niveau in te stellen;
 • De mogelijkheid om een door de verkoper gedefinieerd standaardland te selecteren voor het bepalen van de prijs exclusief btw;
 • De mogelijkheid om belastinginstellingen te specificeren om btw te berekenen over verzendkosten en cadeauverpakking;
 • De mogelijkheid om B2B (business-to-business)- en B2C (business-to-consumer)-transacties af te handelen;
 • Onmiddellijk beschikbaar btw-berekeningsoverzicht;
 • Gedetailleerd maandelijks Overzicht van btw-transacties van Amazon met gegevens over btw-tarieven, btw-bedragen en prijzen exclusief btw om de btw-aangifte te vergemakkelijken; btw-facturen en creditnota‘s genereren;
 • Btw-facturen en creditnota‘s genereren;
 • XML-facturen en creditnota‘s aanmaken voor binnenlandse B2B-leveringen in Italië;
 • De mogelijkheid om het factuuradres en/of de geregistreerde bedrijfsnaam op btw-facturen te corrigeren; en
  Further information: Dit heeft betrekking op gevallen waarin een klant een correctie aanvraagt van het factuuradres en/of de geregistreerde bedrijfsnaam op btw-facturen die door Amazon worden gegenereerd. Door de verkoper gegenereerde btw-factuurcorrecties worden niet ondersteund.
 • Berekeningen van binnenlandse verlegging voor niet-ingezetenen;

  Meer informatie: Dit heeft betrekking op gevallen waarin een klant voor btw is geregistreerd en gevestigd in het land waar de transactie plaatsvindt voor btw-doeleinden en de verkoper alleen in dit land voor btw is geregistreerd (maar er niet is gevestigd). Landen die verleggingsmechanismen hebben ingevoerd voor niet-ingezetenen zijn België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje.

  Voorbeeld van een verleggingstransactie voor niet-ingezetenen:

  Een voor de Franse btw geregistreerde verkoper die geen fysieke aanwezigheid in Frankrijk heeft, vermeldt een item voor € 12,00 op Amazon.fr, verzendt de items vanuit Frankrijk en verkoopt het item aan een B2B-klant in Frankrijk.

  Btw-tarief = 0% (btw-verlegging niet-ingezeten)

  Berekening van de itemprijs exclusief btw: € 12,00/ (1 + 0,20) = € 10,00 (Basisprijs waarvoor btw-verlegging wordt berekend).

  Berekening van de uiteindelijke itemprijs inclusief btw: € 10,00 * (1 + 0,00) = € 10,00

De btw-berekeningsservice van Amazon ondersteunt momenteel geen van de volgende berekeningen en hieraan gerelateerde functies:

 • Andere berekeningen van de btw-verlegging dan hierboven beschreven;
  • Voorbeeld: Berekening van productgerelateerde btw-verlegging voor binnenlandse leveringen zoals mobiele telefoons, boven een drempelwaarde; andere btw-verlegging voor niet-ingezetenen, enz.
 • De mogelijkheid om meerdere verzendlocaties op te geven voor Seller-fulfilled bestellingen;
 • Btw-berekening op PrimeNow-transacties;
 • Btw-berekening voor digitale producten en services, met inbegrip van bezorging van goederen als nevenproducten bij een levering van services;
 • Berekening van douaneheffingen, belastingen en heffingen op de import van goederen:
  • Voorbeeld: Goederen die vanuit China in de EU worden geïmporteerd;
 • Berekening van lokale belastingtarieven in de volgende gebieden terwijl momenteel alleen belastingtarieven voor het vasteland worden ondersteund, bijvoorbeeld:
  • Corsica (Frankrijk);
  • Azoren en Madeira (Portugal);
 • Berekening van de Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) op de Canarische Eilanden (Spanje) en
 • XML-facturen en creditnota's maken voor binnenlandse B2B-leveringen in Hongarije

  Zie Btw-berekeningsservice: veelgestelde vragen voor een lijst van EU-gebieden die buiten het toepassingsgebied van de Europese (EU) btw-regelgeving vallen;

 • Berekening van eventuele wettelijke/milieuheffingen en/of -belastingen:
  • Voorbeeld: Statiegeld op flessen en de Regelgeving voor Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA);
 • Btw-berekening op niveau van de zending:
  • Dat houdt in dat de Amazon btw-berekeningsservice btw berekent op het niveau van de eenheid en dit vervolgens wordt vermenigvuldigd met het aantal van het gekochte product;
  • Als een klant bijvoorbeeld 10 eenheden koopt van product X, berekent de Amazon btw-berekeningsservice de btw over één eenheid en vermenigvuldigt de waarde vervolgens met 10;
 • Btw-berekening en -rapportagecorrecties na de transactie;
 • Genereren van btw-aangiften en andere belastinggerelateerde overzichten:
  • Voorbeeld: Productvermeldingen van Intrastat- en Europese verkopen/samenvattende afschriften;
 • Btw-verplichtingen met betrekking tot het grensoverschrijdende verkeer van eigen goederen van de verkoper tussen EU-lidstaten of Noord-Ierland, zoals goederen die worden overgebracht tussen Amazon Fulfillment Centers (FC's);
  • Meer informatie: De verkoper is ervoor verantwoordelijk dat aan de noodzakelijke nalevingsverplichtingen wordt voldaan. De gegevens van de grensoverschrijdende verplaatsing van goederen van FC naar FC in de EU zijn beschikbaar in het Overzicht van btw-transacties van Amazon in het gedeelte Overzichten in het Seller Central-account; en
 • Eventuele bijzondere btw-regelingen, waaronder de boekhoudregeling voor contante betalingen, de margeregeling voor tweedehandsgoederen of de speciale btw-regeling voor uitgevers;

De Amazon btw-berekeningsservice is afhankelijk van de juistheid van de btw-nummers, PTC‘s (belastingcodes product) en andere btw-berekeningsinstellingen die door de verkoper zijn ingevoerd of geconfigureerd via Seller Central, en, indien van toepassing, van het btw-nummer verstrekt door de klant. Verkopers moeten er zelf voor zorgen dat hun informatie en instellingen, inclusief verzendlocaties, zo nodig in Seller Central worden bijgewerkt, en deze te allen tijde juist en up-to-date zijn. Amazon stelt of garandeert niet dat de btw-berekeningen of btw-facturen die door de btw-berekeningsservice van Amazon worden geproduceerd, te allen tijde correct zijn of dat ze te allen tijde tijdig worden gemeld aan de relevante belastingautoriteit (indien de service dergelijke rapportering omvat) en we zijn - hoewel we dit naar eigen inzicht wel kunnen doen - niet verplicht om de door de verkoper of de klant verstrekte informatie te verifiëren of te corrigeren. In het bijzonder aanvaardt Amazon geen aansprakelijkheid voor btw-facturen die onjuist zijn als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door de verkoper of de klant.

4. Geschiktheidscriteria verkoper voor btw-berekening

Hieronder volgen de vereisten waaraan een verkoper dient te voldoen om in aanmerking te komen voor aanmelding voor de btw-berekeningsservice:

 • Btw-nummer
  • Voor EU-btw-doeleinden heeft de verkoper een geldig EU-intracommunautair btw-nummer;
  • Voor Britse btw-doeleinden heeft de verkoper een geldig Brits btw-nummer dat geldig is voor de service 'Controleer een Brits btw-nummer 'van de Britse overheid;
  • De verkoper is geregistreerd voor btw op de locaties waar hij/zij diens voorraad plaatst en vraagt om de uitvoering van btw-berekeningen;
 • Wettelijke naam: de wettelijke naam van de verkoper in Seller Central moet overeenkomen met de wettelijke naam die is gekoppeld aan het respectieve btw-nummer van de belastingautoriteiten;
 • Standaardland voor de prijs exclusief btw: de verkoper moet een van de 27 EU-landen selecteren als 'Standaardland voor de prijs exclusief btw' en moet over een door het VIES-systeem gevalideerd btw-nummer in het gekozen land beschikken;
Notitie: Door zich in te schrijven voor de btw-berekeningsservice stemt de verkoper ermee in facturen te verstrekken voor alle Amazon-fulfilled verzendingen die worden verzonden vanuit landen waar de verkoper geen door het VIES-systeem gevalideerd btw-nummer heeft opgegeven (en waarvoor, als gevolg daarvan, de Amazon btw-berekeningsservice geen factuur genereert).

5. Btw-nummers

De Amazon btw-berekeningsservice gebruikt alle door het VIES-systeem gevalideerde btw-nummers (alleen voor de 27 lidstaten van de EU en het VK) om te bepalen in welk rechtsgebied de transactionele btw-verplichting bestaat bij verkoop op de Europese marketplaces van Amazon. De btw-berekeningsservice houdt voor btw-berekening en factureringsdoeleinden geen rekening met eventuele lokale btw-nummers die in het account van de verkoper staan vermeld. Btw-nummers kunnen worden verstrekt tijdens het inschrijvingsproces voor de btw-berekeningsservice en vervolgens worden beheerd via het gedeelte 'Belastinginformatie' in Seller Central onder 'Accountgegevens'.

Amazon voert valdaties uit (zie hieronder) voor btw-nummers die door zowel verkopers als klanten worden verstrekt. Amazon kan echter op geen enkel moment de geldigheid garanderen van een btw-nummer dat voor haar btw-berekeningsservice wordt gebruikt. In de btw-berekeningsservice worden alleen door de overheid gevalideerde btw-nummers gebruikt die door EU-lidstaten of de Britse overheid zijn toegekend.

Btw-nummers worden op verschillende manieren gevalideerd:

 • Indien een btw-nummer voor intracommunautaire transacties (grensoverschrijdend binnen de EU) wordt geactiveerd, wordt het nummer gevalideerd via de VIES-databank (VAT Information Exchange System) van de EU. Meer gegevens met betrekking tot het validatieproces vind je hier;
 • Als de Britse overheid een btw-nummer voor het Verenigd Koninkrijk heeft afgegeven, wordt dit gevalideerd via het validatiesysteem van het Verenigd Koninkrijk. Meer gegevens met betrekking tot het validatieproces vind je hier;
 • Amazon staat klanten in Italië en Spanje toe om hun lokale btw-nummers (btw-nummers die alleen via de website van de lokale belastingautoriteiten kunnen worden gevalideerd) in te voeren. Deze lokale btw-nummers worden gevalideerd via het hieronder beschreven proces:
  • Italiaanse btw-nummers worden gevalideerd via de website van de lokale Italiaanse belastingautoriteiten, Agenzia;
  • Voor Spaanse btw-nummers is een kopie van het btw-certificaat vereist. Meer informatie over dit verificatieproces vind je hier.

De vereiste om een btw-nummer te hebben waar je als verkoper voorraad opslaat

 • Als de verkoper in een van onze Europese Fulfillment Centers (FC's) goederen heeft opgeslagen, moet de verkoper in dat rechtsgebied een geldig btw-nummer hebben om btw-berekening en facturering door de btw-berekeningsservice uit te kunnen laten voeren. Als een verkoper bijvoorbeeld goederen in een Duits FC heeft, moet de verkoper een Duits btw-nummer hebben;
 • Als een verkoper deelneemt aan de btw-berekeningsservice en vervolgens btw-nummers uit zijn/haar account verwijdert of als een verkoper geen door het VIES-systeem gevalideerd btw-nummer heeft voor een bepaald rechtsgebied, zal de btw-berekeningsservice de klant de prijs inclusief btw in rekening brengen maar geen btw-berekening uitvoeren of een btw-factuur genereren. De btw-berekeningsservice genereert alleen een aankoopbewijs voor bestellingen waarbij de badge voor downloadbare btw-facturen werd getoond. De verkoper is daarom zelf verantwoordelijk voor het genereren van een factuur.

Wettelijke naam in Seller Central

De btw-berekeningsservice vereist dat de wettelijke naam in Seller Central exact overeenkomt met de wettelijke naam die is gekoppeld aan het btw-nummer van de verkoper. Zodra de wettelijke naam van de verkoper correct is ingevoerd en de verkoper een andere 'Handelsnaam' in zijn store wil gebruiken, kan de verkoper dit doen door zijn in 'Accountgegevens' zijn 'Weergavenaam' bij te werken.

Groeps-btw-nummer

Als een verkoper een groeps-btw-nummer heeft en het bedrijf dat zich registreert voor de btw-berekeningsservice niet het vertegenwoordigende lid is, moet de verkoper het 'Certificaat van Leden' opgeven waarin alle geregistreerde bedrijfsnamen staan vermeld die aan het btw-nummer zijn gekoppeld. De wettelijke naam van het bedrijf waarmee de verkoper zich registreert voor de btw-berekeningsservice moet op dit certificaat staan vermeld om de controle op geschiktheid van de wettelijke naam te kunnen doorstaan.

6. Bepalen van het btw-rechtsgebied

De Vertex-logica voor de selectie van het rechtsgebied maakt gebruik van informatie uit vier transactiegerelateerde typen gegevens om te bepalen of het een B2B- of B2C-transactie betreft en welk btw-rechtsgebied en belastingtype (d.w.z. btw) van toepassing zijn. De vier transactiegerelateerde gegevenstypen zijn:

 • Btw-nummer(s) van de verkoper;
 • Btw-nummer(s) van de klant (indien van toepassing);
 • Verzendlocatie (land van vertrek);
 • Bezorglocatie (land van aankomst/bestemming);

6.1 Btw-registraties verkoper:

Alle door EU-lidstaten toegekende btw-nummers die door de verkoper zijn verstrekt onder Accountgegevens > Btw-gegevens (in sommige marketplaces ook wel 'Informatie over de vestigingsplaats' genoemd) in het Seller Central-account.

6.2 Btw-registraties klant:

Alle door EU-lidstaten toegekende btw-nummers die door de klant in diens Amazon-account zijn verstrekt, worden in aanmerking genomen.

6.3 Verzenden vanaf locatie:

6.3.1. Producten die worden verzonden met Fulfillment by Amazon (FBA): Bij verzending van het product wordt bij de uiteindelijke btw-berekening de werkelijke verzendlocatie (land van vertrek) gebruikt voor verzendingen die afkomstig zijn van een Amazon fulfillment center.

6.3.2. Voor berekening van de btw voor Seller-fulfilled producten: Voor Seller-fulfilled verzendingen wordt de standaard Verzenden vanaf locatie (land van vertrek) gebruikt die is geconfigureerd in de btw-berekeningsinstellingen van de verkoper.

6.4 Bezorglocatie:

De bezorglocatie is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie voor land, regio/provincie, plaats en postcode, aangezien de Amazon btw-berekeningsservice ook btw-berekening verwerkt voor bestellingen die worden verzonden naar bepaalde gebieden die niet onder het btw-toepassingsgebied vallen. De btw-berekeningsservice berekent de belasting op basis van de belastinglocatie die volgens ons systeem het meest nauwkeurig is na het controleren van het door de klant opgegeven adres.

7. Een Belastingcode voor een product (PTC) toewijzen

De PTC is belangrijk om het van toepassing zijnde btw-tarief te bepalen voor de producten die door de verkoper worden vermeld in het betreffende land waar btw is verschuldigd (fiscaal rechtsgebied).

Zodra de btw-berekeningsservice wordt ingeschakeld, wordt als systeemstandaard de PTC voor het standaardtarief (normale tarief) (A_GEN_STANDARD) ingesteld als de standaard-PTC van de verkoper. De btw-berekeningsservice zal voor alle landen altijd het standaard-btw-tarief toepassen op de producten (momenteel bijvoorbeeld 19% in Duitsland, 20% in het Verenigd Koninkrijk).

Als een verkoper de standaardinstelling van het systeem wil wijzigen en een andere PTC wil toewijzen, kan de verkoper dit doen door de door de verkoper geselecteerde standaard-PTC-toewijzing binnen zijn/haar belastinginstellingen te wijzigen of door PTC-toewijzingen op aanbiedingsniveau in te stellen. Een PTC-toewijzing op aanbiedingsniveau is van toepassing op afzonderlijke aanbiedingen en kan worden gebruikt om een PTC te kiezen die afwijkt van de door de verkoper geselecteerde standaard-PTC. De PTC-toewijzing op aanbiedingsniveau heeft voorrang op de standaard-PTC.

Raadpleeg hier de lijst met specifieke PTC-codes en bijbehorende btw-tarieven.

Notitie: Alle PTC's moeten correct worden gespeld, zoals weergegeven op de Europese Seller Central Hulp-pagina's, om te kunnen worden gebruikt voor btw-berekeningen. Ongeldige PTC's worden in de btw-berekeningen buiten beschouwing gelaten ten gunste van de standaard-PTC van de verkoper. PTC-toewijzingen op aanbiedingsniveau zijn alleen geldig voor de marketplace waarvoor de verkoper de toewijzing uitvoert. Als de verkoper wil dat de toewijzing voor alle EU-marketplaces geldt, moet de verkoper een PTC-toewijzing op aanbiedingsniveau uitvoeren voor elke marketplace.

8. 'Standaardland voor prijs exclusief btw' toewijzen

Notitie: Door zich in te schrijven voor de btw-berekeningsservice en het Fulfillment by Amazon (FBA)-programma, kan de verkoper verschillende btw-behandelingen ervaren voor Fulfilled by Amazon- en Seller-fulfilled producten. Verkopers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun 'standaard Verzenden vanaf locatie' en 'Standaardland voor prijs exclusief btw' te allen tijde juist en actueel zijn.

8.1. FBA-bestellingen (Fulfillment by Amazon):

 • Europese verkopers die zijn ingeschreven bij FBA: Het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' wordt vooraf geselecteerd in de belastinginstellingen van de verkoper om het land waar het standaard Verzenden vanaf adres (vertreklocatie) zich bevindt weer te geven, mits de verkoper een geldig btw-nummer heeft in het 'standaardland van verzending';
 • niet-Europese verkopers die zijn ingeschreven bij FBA: Niet-EU-verkopers die producten verzenden vanaf locaties buiten de EU en gebruikmaken van de FBA-service, moeten het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' opgeven. De verkoper moet voor het gekozen land over een btw-nummer beschikken dat geldig is in het VK of de 27 landen van de EU;
  Notitie: Als verkopers producten van buiten de EU importeren, de douaneheffingen en belastingen in verband met die invoer voldoen en vervolgens lokale verkooptransacties (binnen VK-lokaal or intra-EU) uitvoeren vanuit locatie binnen een van de 27 Europese lidstaten of het VK, kunnen verkopers dat invoerpunt specificeren als de standaard Verzenden vanaf locatie. In dat geval wordt het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' vooraf geselecteerd om het land weer te geven waarin het standaard Verzenden vanaf adres zich bevindt.

8.2. Producten met fulfillment door de verkoper:

Voor verkopers die hun standaard Verzenden vanaf adres (vertreklocatie) buiten de EU hebben, zal de btw-berekeningsservice geen btw-facturen genereren of btw-berekeningen uitvoeren. De verkoper is verantwoordelijk voor het maken van btw-facturen en het opgeven van btw voor al zijn/haar Self-fulfilled bestellingen.

9. De prijs exclusief/inclusief btw bepalen

De Amazon btw-berekeningsservice maakt gebruik van drie primaire componenten ter ondersteuning van de btw-berekeningen die worden weergegeven tijdens het aanbieden van een product, het afrekenen van bestellingen bij de kassa en op de facturen:

 • De btw-nummers en btw-berekeningsinstellingen die zijn geconfigureerd door de verkoper;
 • De logica en regels die zijn ingebouwd in de 'Indirect Tax O'-serie van Vertex;
 • Begeleidende methodieken die worden toegepast door Amazon; Bijvoorbeeld: Bepaling van prijs exclusief btw en de toewijzing van promoties op bestellingsniveau voor afzonderlijke items in een bestelling.

De Amazon btw-berekeningsservice maakt gebruik van de door de verkoper verstrekte verkoopprijs inclusief btw ('Weergaveprijs') en de hieronder beschreven logica gebaseerd op de btw-registratiestatus van de verkoper, om te bepalen welk btw-tarief wordt gebruikt om de prijs exclusief btw te bepalen ('Prijs exclusief btw'), indien van toepassing.

9.1 De berekening van de btw op basis van de weergaveprijs om de [werkelijke prijs of] prijs exclusief btw te bepalen:

Verkopers worden geacht een weergaveprijs voor hun items te verstrekken gericht op kopers in de lokale marketplace (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje) waar ze hun items aanbieden. Daarom zal in het algemeen de berekening van de btw van de weergaveprijs op de volgende wijze worden uitgevoerd:

9.1.1. Voor business-to-business (B2B)-transacties:

 • Als de verkoper een geldig btw-nummer heeft in het land van de marketplace, maakt de btw-berekeningsservice gebruik van het btw-tarief van de marketplace om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen heeft gedefinieerd; of
 • Als de verkoper geen btw-nummer heeft in het land van de marketplace, maakt de btw-berekeningsservice geen gebruik van het lokale tarief van het door de verkoper gedefinieerde 'Standaardland voor prijs exclusief btw' om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die door de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen is gedefinieerd;

9.1.2. Voor business-to-consumer (B2C)-transacties:

 • Als de verkoper geen btw-nummer heeft in het land van bestemming en het product verzendt naar een klant die niet voor btw geregistreerd is, maakt de btw-berekeningsservice gebruik van het btw-tarief van het land van verzending om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die door de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen is gedefinieerd; of
 • Als de verkoper een btw-nummer heeft in het land van de marketplace, maakt de btw-berekeningsservice gebruik van het btw-tarief van de marketplace om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die door de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen is gedefinieerd; of
 • Als de verkoper een btw-nummer heeft in het land van bestemming en de verkoper het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' heeft opgegeven, maakt de btw-berekeningsservice gebruik van het btw-tarief van het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die door de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen is gedefinieerd; of
 • In alle andere gevallen maakt de btw-berekeningsservice gebruik van het btw-tarief van het land van verzending (zie ook de regels voor verkopen op afstand hierboven) om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen heeft gedefinieerd.

Hieronder volgen enkele voorbeelden om de hierboven beschreven methode voor het bepalen van de prijs exclusief btw te demonstreren. In de onderstaande voorbeelden zijn het Duitse standaard-btw-tarief (19%) en het Poolse standaard-btw-tarief (23%) gebruikt. Het werkelijke btw-tarief is afhankelijk van de PTC (zie paragraaf 7.0).

Voorbeeld A:

 • Business-to-Business (B2B)-transactie: De verkoper is voor btw geregistreerd in het land van de marketplace en verkoopt het product aan een voor btw geregistreerde klant binnen de EU. We gebruiken het btw-tarief van het marketplace-land van het product om de prijs exclusief btw af te leiden.

  Een voor de Duitse btw geregistreerde verkoper die een item aanbiedt voor € 11,90 op Amazon.de, krijgt de volgende prijs exclusief btw te zien voor een item waarvoor het standaard-btw-tarief geldt:

  11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00

 • Business-to-Business (B2B)-transactie: De verkoper heeft geen btw-nummer in het land van de marketplace en verkoopt het product aan een voor btw registreerde klant binnen de EU. We gebruiken het tarief van het 'Standaardland voor de prijs exclusief btw' om de prijs exclusief btw af te leiden.

  Een voor de Poolse btw geregistreerde verkoper, waarvan het 'Standaardland voor prijs exclusief btw' ook Polen is en die niet voor btw geregistreerd is in Duitsland, biedt een item aan voor € 12,30 op Amazon.de. De verkoper ziet de volgende prijs exclusief btw voor een item waarvoor het standaard-btw-tarief geldt:

  12,30/ (1 + 0,23) = € 10,00

Voorbeeld B:

Business-to-Consumer (B2C)-transactie: De verkoper heeft geen btw-nummer in het land van bestemming en verzendt het product naar een klant die niet in de EU voor btw geregistreerd staat. De btw-berekeningsservice gebruikt vervolgens het land van verzending (zie de opmerkingen met betrekking tot verkopen op afstand) om de prijs exclusief btw te bepalen op basis van de weergaveprijs. Het toegepaste btw-tarief is afhankelijk van de PTC die door de verkoper in zijn/haar belastinginstellingen is gedefinieerd;

Notitie:

Hieronder volgt een voorbeeldresultaat voor een B2C-transactie. Voor een volledige lijst van B2C-resultaten. Zie paragraaf 9.1. Berekening van de btw op basis van de weergaveprijs om de prijs exclusief btw te bepalen.

Een voor de Duitse btw geregistreerde verkoper met een item van € 11,90 op Amazon.de verzendt het product vanuit Duitsland naar een klant in Polen. De verkoper ziet de volgende prijs exclusief btw voor een item met het standaard-btw-tarief:

11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00

Notitie: Amazon Business-klanten: De hierboven beschreven logica wordt ook gebruikt om de itemprijs exclusief btw te bepalen die aan Amazon Business-klanten op de Amazon-website wordt getoond als onderdeel van hun Amazon Business-winkelervaring.

9.2 Berekening van de btw op basis van de prijs exclusief btw:

Zodra de prijs exclusief btw, gebaseerd op de hierboven toegelichte logica, is vastgesteld, wordt de btw-berekening nogmaals uitgevoerd op de prijs exclusief btw. Dit resulteert in een nauwkeurige prijs inclusief btw, die tevens de totale prijs is die aan de klant in rekening wordt gebracht.

9.2.1. Btw-berekening op item:

Zodra de prijs exclusief btw is vastgesteld, wordt de uiteindelijke verkoopprijs inclusief btw bepaald door een btw-berekening volgens de hierboven beschreven methode. Bij deze berekening worden drie primaire componenten gebruikt om de berekening uit te voeren: btw-nummers, Vertex-regels en -logica, en aanvullende Amazon-methodieken.

Hieronder volgen enkele voorbeelden om de btw-berekening te demonstreren:

 • Business-to-Consumer (B2C)-transactie: Een voor de Duitse en Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper biedt een item aan voor € 11,90 op Amazon.de, verzendt het item vanuit Duitsland en verkoopt het item aan een B2C-klant in Oostenrijk (btw-tarief = 20%):

  Berekening van de itemprijs exclusief btw: 11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00

  Berekening van de definitieve itemprijs inclusief btw: 10,00 * (1 + 0,20) = € 12,00

  Dit komt omdat in Oostenrijk de verschuldigde btw 20% bedraagt. De prijs exclusief btw blijft gelijk.

 • Business-to-Business (B2B)-transactie: Een voor de Duitse en Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper biedt een item aan voor € 11,90 op Amazon.de, verzendt het item vanuit Duitsland en verkoopt het item aan een B2B-klant in Oostenrijk (btw-tarief = 0% - intracommunautaire levering van goederen):

  Berekening van de itemprijs exclusief btw: 11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00

  Berekening van de definitieve itemprijs inclusief btw: 10,00 * (1 + 0,00) = € 10,00

9.2.2. Btw-berekening op promoties:

Voor promoties gelden vaste prijzen inclusief btw, wat betekent dat de promotiewaarde inclusief btw alleen wordt bepaald bij de berekening van de uiteindelijke verkoopprijs inclusief btw (zie paragraaf 8.2 A). De btw die is berekend over de promotie volgt het btw-tarief dat aan het promotie-item is gekoppeld. Zodra de promotiewaarde inclusief btw is vastgesteld, gebruiken we het btw-tarief dat aan het promotie-item is gekoppeld om de promotiewaarde exclusief btw af te leiden.

Voorbeeld A:

 • Business-to-Consumer (B2C)-transactie: Een voor de Duitse en Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper biedt een item aan voor € 11,90 op Amazon.de en verkoopt het item aan een B2C-klant in Oostenrijk (btw-tarief = 20%) met een promotiekorting van 10%:

  Berekening van de itemprijs exclusief btw: 11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00 (Weergaveprijs op de de.-website)

  Berekening van de itemprijs inclusief btw: 10,00 * (1 + 0,20) = € 12,00 (volgens het verschuldigde btw-tarief in Oostenrijk)

  Berekening van de promotie op het item inclusief btw: 12,00 * 0,10 = € 1,20

  Berekening van de promotie op het item exclusief btw: 1,20/ (1 + 0,20) = € 1,00

  Berekening van de definitieve itemprijs inclusief btw: 12,00 - 1,20 = € 10,80

Voorbeeld B:

 • Business-to-Business (B2B)-transactie: Een voor de Duitse en Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper, biedt een item aan voor € 11,90 op Amazon.de en verkoopt het item aan een B2B-klant in Oostenrijk (btw-tarief = 0% - intracommunautaire levering van goederen) met een promotiekorting van 10%:

Berekening van de itemprijs exclusief btw: 11,90/ (1 + 0,19) = € 10,00 (Weergaveprijs op de de.-website)

Berekening van de itemprijs inclusief btw: 10,00 * (1 + 0,00) = € 10,00

Berekening van de promotie op het item inclusief btw: 10,00 * 0,10 = € 1,00

Berekening van de promotie op het item exclusief btw: 1,00/ (1 + 0,00) = € 1,00

Berekening van de definitieve itemprijs inclusief btw: 10,00 - 1,00 = € 9,00

9.2.3. Btw-berekening op verzendkosten:

Voor verzendkosten geldt een vaste prijs inclusief btw, wat betekent dat de prijs voor verzending niet zal variëren op basis van de transactiegegevens vermeld in paragraaf 6.0. Alleen de verzendkosten exclusief btw kunnen onderling variëren. Zie Opties voor de belastbaarheid van verzendkosten hieronder.

Voorbeeld A:

 • Business-to-Consumer (B2C)-transactie:

  Een voor zowel de Duitse als de Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper verzendt een item vanuit Duitsland naar een B2C-klant in zowel Duitsland (19%) als Oostenrijk (20%); de verzendkosten inclusief btw zijn voor beide landen hetzelfde, namelijk € 5,00. In beide gevallen betaalt de klant altijd precies € 5,00

  Vaste verzendkosten inclusief btw voor een Duitse klant: € 5,00

  Berekening van de verzendkosten exclusief btw: 5,00/ (1 + 0,19) = € 4,20

  Vaste verzendkosten inclusief btw voor een Oostenrijkse klant: € 5,00

  Berekening van de verzendkosten exclusief btw: 5,00/ (1 + 0,20) = € 4,17

 • Business-to-Business (B2B)-transactie:

  Een voor zowel de Duitse als Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper verzendt een item vanuit Duitsland naar een B2B-klant in zowel Duitsland (19%) als Oostenrijk (0% - intracommunautaire levering van goederen); de verzendkosten inclusief btw zijn voor beide landen dezelfde, namelijk € 5,00. In beide gevallen betaalt de klant altijd precies € 5,00.

  Vaste verzendkosten inclusief btw voor een Duitse klant: € 5,00

  Berekening van de verzendkosten exclusief btw: 5,00/ (1 + 0,19) = € 4,20

  Vaste verzendkosten inclusief btw voor een Oostenrijkse klant: € 5,00

  Berekening van de verzendkosten exclusief btw: 5,00/ (1 + 0,00) = € 5,00

Opties voor de belastbaarheid van verzendkosten:

Standaard wordt aan de verzendkosten dezelfde PTC (Belastingcode product) toegekend als aan het hieraan gekoppelde item. Daarom worden dezelfde productbelastbaarheidsregels op de verzendkosten toegepast. Een verkoper kan de standaardbelastbaarheidsregel voor verzendkosten overschrijven door aan te geven of verzendkosten altijd moeten worden belast met het standaard-btw-tarief.

We raden verkopers aan een belastingadviseur te raadplegen als ze hulp nodig hebben bij het configureren van deze belastinginstelling voor hun bedrijf.

9.2.4. Berekening van btw op kosten voor cadeauverpakking:

Voor de kosten op cadeauverpakking geldt een vaste prijs inclusief btw, wat betekent dat de totale prijs van de cadeauverpakking niet zal variëren op basis van de transactiegegevens vermeld in paragraaf 6.0. Alleen de kosten voor cadeauverpakking exclusief btw kunnen voor transacties onderling variëren. Zie Opties voor de belastbaarheid van kosten voor cadeauverpakking.

Voorbeeld A:

 • Business-to-Consumer (B2C)-transactie:

  Een voor zowel de Duitse als Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper voorziet een item van cadeauverpakking en verzendt het vanuit Duitsland naar zowel een klant in Duitsland (19%) als Oostenrijk (20%). De kosten voor cadeauverpakking inclusief btw zijn in beide landen dezelfde, dat wil zeggen € 3,00. In beide gevallen betaalt de klant altijd precies € 3,00.

  Vaste kosten voor cadeauverpakking inclusief btw voor een Duitse klant: € 3,00

  Berekening van de prijs van de cadeauverpakking exclusief btw: 3,00/ (1 + 0,19) = € 2,52

  Vaste kosten voor cadeauverpakking inclusief btw voor een Oostenrijkse klant: € 3,00

  Berekening van de prijs van de cadeauverpakking exclusief btw: 3,00/ (1 + 0,20) = € 2,50

 • Business-to-Business (B2B)-transactie:

  Een voor zowel de Duitse als Oostenrijkse btw geregistreerde verkoper voorziet een item van cadeauverpakking en verzendt het vanuit Duitsland naar zowel een klant in Duitsland (19%) als Oostenrijk (0% - intracommunautaire levering van goederen op basis van een door het VIES-systeem gevalideerd btw-nummer). De kosten voor cadeauverpakking inclusief btw zijn in beide landen dezelfde, dat wil zeggen € 3,00. In beide gevallen betaalt de klant altijd precies € 3,00.

  Vaste kosten voor cadeauverpakking inclusief btw voor een Duitse klant: € 3,00

  Berekening van de prijs van de cadeauverpakking exclusief btw: 3,00/ (1 + 0,19) = € 2,52

  Vaste kosten voor cadeauverpakking inclusief btw voor een Oostenrijkse klant: € 3,00

  Berekening van de prijs van de cadeauverpakking exclusief btw: 3,00/ (1 + 0,0) = € 3,00

Opties voor de belastbaarheid van cadeauverpakking:

Standaard wordt aan kosten voor cadeauverpakking dezelfde PTC (belastingcode product) toegewezen als aan het hieraan gekoppelde item. Daarom zullen dezelfde regels voor de belastbaarheid van het product worden toegepast op de kosten voor cadeauverpakking. Een verkoper kan de standaardbelastbaarheidsregel voor cadeauverpakking overschrijven door aan te geven of cadeauverpakking altijd moet worden belast met het standaard-btw-tarief.

We raden verkopers aan een belastingadviseur te raadplegen als ze hulp nodig hebben bij het configureren van deze belastinginstelling voor hun bedrijf.

10. Tijdstip van verkoop voor de btw-berekening

Btw wordt vooraf berekend bij het afrekenen van de bestelling bij de kassa aan de hand van de btw-berekeningsregels en -tarieven die van kracht zijn op de afrekendatum van de bestelling. De btw die daadwerkelijk aan de klant in rekening wordt gebracht, is echter gebaseerd op de btw-berekeningsregels (inclusief de status van het btw-nummer van de verkoper en de klant), -tarieven en werkelijke verzend-/bezorglocaties die van kracht zijn op het moment dat er door een betaalmethode voor de in rekening gebrachte kosten autorisatie wordt verleend.

Afhankelijk van hoe de fulfillment van een zending wordt uitgevoerd, kan de betaalmethode-autorisatie voor de in rekening gebrachte kosten kort nadat de bestelling is ingediend of kort voor verzending van het product plaatsvinden.

Er kunnen meerdere factoren veranderen tussen de afrekendatum van de bestelling bij de kassa en de autorisatiedatum van de in rekening gebrachte kosten via de betaalmethode. Als gevolg hiervan kan het vooraf berekende btw-bedrag afwijken van het bedrag dat daadwerkelijk in rekening wordt gebracht. Regels voor de btw-berekening of btw-tarieven en de werkelijke verzendlocatie kunnen bijvoorbeeld veranderen (te vinden onder Fulfillment by Amazon-instellingen); dit kan leiden tot een verhoging of verlaging van de in rekening gebrachte btw en dus tot een verhoging of verlaging van de prijsmarge.

11. Terugbetalingen

Alle terugbetalingsbedragen worden behandeld als exclusief btw en btw-berekeningen van terugbetalingen volgen de btw-berekeningsbehandeling van de oorspronkelijke verkooptransactie waarop ze betrekking hebben.

Het terugbetalingsproces aan de klant is afhankelijk van de wijze van fulfillment, d.w.z. of het product wordt verzonden met Fulfillment by Amazon (FBA) of Seller-fulfilled is.

11.1 Producten die zijn verzonden met FBA:

De Amazon btw-berekeningsservice berekent btw op terugbetalingen en aanpassingen die verband houden met retourzendingen van klanten of het niet-retourneren van producten door klanten, bijvoorbeeld als een verkoper een gedeeltelijke terugbetaling uitvoert voor het product maar niet van de klant eist dat deze het product retourneert.

Notitie: We berekenen geen btw op aanpassingen die in de categorie concessie/goodwill vallen. De Amazon btw-berekeningsservice voert btw-berekening uit op retourzendingen van fysieke goederen, zonder rekening te houden met de periode tussen de oorspronkelijke verkooptransactie en de retourzending.

11.2 Seller-fulfilled producten:

De Amazon btw-berekeningsservice berekent btw over eventuele terugbetalingen die door de verkoper via Seller Central zijn uitgevoerd. Dergelijke terugbetalingen worden door de verkoper naar eigen inzicht uitgevoerd.

Notitie: We berekenen geen btw op aanpassingen die in de categorie concessie/goodwill vallen.

De Amazon btw-berekeningsservice biedt geen ondersteuning voor terugbetaling van alleen de btw waaruit een creditnota en een nieuwe 0% btw-factuur voortvloeien. Dit geldt vooral voor grensoverschrijdende B2B-leveringen van goederen waarbij de klant de verkoper achteraf informeert over zijn/haar btw-nummer in het andere EU-land en teruggave van de in rekening gebrachte btw vordert. Als de verkoper een terugbetaling voor alleen btw wil verwerken, moet de verkoper de terugbetalingsoptie ‘Goodwill’ gebruiken en zijn/haar eigen creditnota en nieuwe btw-factuur maken.

12. Btw-tarieven actueel houden

Btw-tarieven, btw-berekeningsregels en -logica, worden geleverd door onze externe aanbieder, Vertex, die maandelijkse updates biedt die we vóór het einde van de kalendermaand implementeren.

13. Btw-facturering

De Amazon btw-berekeningsservice maakt automatisch btw-facturen en creditnota's voor de klant op naam van en namens de verkoper. De verkoper blijft echter wettelijk de uitgever van de btw-factuur die met de Amazon btw-berekeningsservice is gegenereerd. Btw-berekening en factuurgeneratie zal ook plaatsvinden voor bestellingen die vóór de activeringsdatum zijn geplaatst maar waarvoor de fulfillment na de activeringsdatum heeft plaatsgevonden. De verkoper moet ervoor zorgen dat hij/zij geen btw-facturen en creditnota's meer maakt voor dergelijke bestellingen en alle transacties die plaatsvinden na inschrijving bij de Amazon btw-berekeningsservice.

Verkopers moeten indien nodig nog wel creditnota's verstrekken voor transacties die hebben plaatsgevonden vóór de inschrijving bij de Amazon btw-berekeningsservice, maar waarvoor daarna nog retourzendingen/terugbetalingen hebben plaatsgevonden.

Notitie: De Amazon btw-berekeningsservice gaat voor het maken van btw-facturen uit van de Europese (EU) btw-richtlijn en niet van specifieke uitzonderingen die lokaal gelden in afzonderlijke landen. Verkopers moeten indien nodig nog wel creditnota's verstrekken voor transacties die hebben plaatsgevonden vóór de inschrijving bij de Amazon btw-berekeningsservice, maar waarvoor daarna nog retourzendingen/terugbetalingen hebben plaatsgevonden.

13.1. Factuurnummer

Voor elk land waarin de verkoper voor btw is geregistreerd, wordt een unieke btw-factuur- en creditnotavolgorde gegenereerd die op de documenten wordt afgedrukt. Factuurnummers worden in numerieke volgorde gegenereerd. Als een verkoper de btw-berekeningsservice deactiveert en de service vervolgens opnieuw activeert, wordt de volgorde voortgezet vanaf het laatstgebruikte nummer. Er zijn echter situaties waarin een verkoper kan opmerken dat er hierbij nummers in de reeks zijn overgeslagen. Er zijn twee redenen waarom dit kan gebeuren:

 • Fout in het fulfillment-proces: Tijdens het bestel- en fulfillment-proces wordt een factuurnummer toegekend. Als het proces om welke reden dan ook opnieuw moet worden opgestart, wordt een nieuw factuurnummer toegewezen

13.2. Soorten documenten:

 • Vereenvoudigde btw-facturen en Vereenvoudigde creditnota's: Deze worden gegenereerd wanneer een verkoper onder zijn/haar Spaanse btw-nummer producten verkoopt aan klanten die geen btw-nummer, KvK-nummer of burgerservicenummer hebben verstrekt.
 • Aankoopbewijzen: Er worden geen btw-facturen gegenereerd wanneer
  • Een verkoper producten verkoopt onder zijn Italiaanse btw-nummer aan klanten die geen btw-nummer of 'Codice Fiscal' in hun Amazon-account hebben opgegeven;
  • Een verkoper goederen verzendt vanuit een van onze Europese fulfillment centers, maar in dat rechtsgebied geen geldig btw-nummer heeft en voor deze bestellingen een downloadbare btw-factuur-badge was toegekend;
 • XML-facturen: Deze worden gegenereerd voor binnenlandse B2B-verkopen in Italië; de SDI (Sistema di Interscambio) stuurt deze rechtstreeks naar de klant als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De verkoper heeft zijn/haar SDI-account-ID en/of gecertificeerde e-mailadres ingevoerd; of
  • De verkoper heeft een btw-nummer en is fysiek aanwezig in Italië (een fysieke aanwezigheid wordt geacht waar te zijn als het adres dat is gekoppeld aan het Italiaanse btw-nummer van de verkoper zich in Italië bevindt). Raadpleeg voor meer informatie btw-berekeningsservice: veelgestelde vragen;

13.3. Toegang tot btw-facturen:

Btw-facturen kunnen worden gedownload via Seller Central:

 • Facturen verkoperskosten: kunnen worden geopend door naar de map 'Bibliotheek met belastingdocumenten' te gaan onder het tabblad 'Overzichten' en het tabblad 'Facturen verkoperskosten' te kiezen;
 • Amazon-facturen met btw-berekening: de verkoper kan btw-facturen die door de btw-berekeningsservice zijn berekend in bulk downloaden door naar zijn/haar Seller Central-account te gaan. Selecteer de map 'Bibliotheek met belastingdocumenten' onder het tabblad 'Overzichten', klik op 'Btw-berekening door Amazon' en selecteer 'Btw-facturen' in de vervolgkeuzelijst 'Type overzicht'. De factuur-URL's staan ook aangegeven in het Overzicht van btw-berekeningen dat voor een bepaalde periode kan worden opgehaald;
 • Italiaanse XML-factuur: de verkoper kan een Italiaanse XML-factuur verkrijgen door naar zijn/haar persoonlijke belastingportaal te gaan op de website van de Italiaanse belastingautoriteiten. Amazon zal voor elke bestelling in Seller Central een duplicaat van het document in PDF-indeling verstrekken; dit is echter geen officiële factuur. De verkoper kan de officiële factuur alleen ontvangen via zijn/haar persoonlijke belastingportaal.

14. Btw-berekeningsoverzicht

Voor verkopers die gebruikmaken van de Amazon‘s btw-berekeningsservice, bevat het Overzicht van btw-berekeningen informatie over btw-berekening voor verkopers. Deze informatie kan nuttig zijn bij het voorbereiden van de periodieke btw-aangiften van de verkoper. De verkoper heeft toegang tot dit overzicht door naar zijn/haar Seller Central-account te gaan: Selecteer de map 'Bibliotheek met belastingdocumenten' onder het tabblad 'Overzichten', klik op het tabblad 'Btw-berekening door Amazon' en selecteer 'Btw-berekeningen' in de vervolgkeuzelijst 'Type overzicht'.

Aanvullende informatie is ook te vinden in het maandelijkse Overzicht van btw-transacties van Amazon dat beschikbaar is in het gedeelte 'Overzichten' van het Seller Central-account.

We raden verkopers aan een belastingadviseur te raadplegen als ze hulp nodig hebben bij het invullen en indienen van belastingaangiften.

15. Inschrijving/activering voor de btw-berekeningsservices

Tijdens de inschrijving bij de btw-berekeningsservice krijgen verkopers de mogelijkheid te bepalen wanneer de berekeningsservice ingaat. De instellingen voor btw-berekening worden van kracht vanaf 00:00:00 uur UTC voor elke activeringsdatum die de verkoper kiest.

Houd er rekening mee dat voor alle wijzigingen die na activering door de verkoper worden aangebracht in de aanvangsdatum, 30 minuten nodig zijn voordat deze van kracht worden in het systeem. Verkopers worden geadviseerd hun transacties te controleren gedurende de periode dat de wijziging wordt doorgevoerd en waar nodig correcties aan te brengen.

16. Deactivering

Verkopers krijgen de mogelijkheid om de btw-berekeningsservice te deactiveren. Verkopers zijn vanaf die datum als enige en zelf verantwoordelijk voor de btw-berekening, -facturering en -aangifte.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates