Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Amazon Launchpad Programmavoorwaarden

Deze Amazon Launchpad Programmavoorwaarden gelden in aanvulling op uw Amazon Services Europe Business Solutions Overeenkomst.

Verkiesbaarheid

Als u interesse hebt in deelname aan het Amazon Launchpad Programma, dien dan een aanvraag in via het aanvraagformulier.

Programmavoordelen

Amazon Launchpad is een programma dat merken en start-ups ondersteunt die innovatieve producten aan klanten van Amazon aanbieden en verkopen. Wij bieden daartoe hulpmiddelen en diensten aan, zoals ondersteuning bij onboarding, marketingadvies, uitgebreide merk-, merchandising- en accountondersteuning, en de mogelijkheid een wereldwijde expansie te bereiken, zodat merken op Amazon een optimaal succes kunnen behalen.

De programmavoordelen kunnen variëren en zijn onderhevig aan de voorwaarden van de Amazon Services Europe Business Solutions Overeenkomst en deze Amazon Launchpad Programmavoorwaarden. Wij zullen u op voorhand op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de programmavoordelen in overeenstemming met artikel 15 van de Amazon Services Europe Business Solutions Overeenkomst.

Uw deelname aan Amazon Launchpad zal gekoppeld worden aan uw Amazon-verkoopaccount en aan de productaanbiedingen die via die account worden gemaakt.

Verwijzingsvergoedingen

De Verwijzingsvergoedingen die van toepassing zijn op de verkopen op Amazon stores waar Amazon Launchpad een webwinkel heeft en betrekking hebben op uw verkoopaccount, zijn onderhevig aan een toeslag van 5% bovenop de in de Amazon Services Europe Business Solutions Overeenkomst beschreven Verwijzingsvergoedingen.

Voorwaarden

U moet de houder zijn van het merk van het product dat u in het programma wil opnemen om voor de programmavoordelen in aanmerking te komen. Daarnaast moet u de in aanmerking komende producten registreren in het Amazon Merkenregister.

Om onze klanten van de Prime-ervaring te laten genieten, moeten uw bestellingen voor de duur van uw deelname aan Amazon Launchpad te allen tijde worden verzonden via Fulfillment by Amazon of Seller Fulfilled Prime.

Beëindiging, Minimumduur en Opzeggingsrecht

Om de kans op succes van merken te vergroten en hun groei te versnellen, doet Amazon Launchpad vooraf investeringen om merken meteen bij hun introductie te ondersteunen. De voordelen van het programma zijn ontworpen om merken een meerwaarde te bieden en deze hebben alleen dan een impact als merken ten volle aan het programma deelnemen. Omdat wij onze middelen inzetten om uw merk te verbeteren en te ondersteunen, is een wederzijdse verbintenis van 12 maanden vereist vanaf de datum waarop u uw productaanbiedingen op de Amazon Launchpad webwinkel aanmaakt. U en Amazon kunnen gezamenlijk overeenkomen uw deelname aan Amazon Launchpad te beëindigen tijdens de duur van deze wederzijdse verbintenis van 12 maanden. Gezien de aard van het programma wordt uw deelname aan Amazon Launchpad automatisch beëindigd vijf jaar na de datum waarop u uw productaanbiedingen op een Amazon Launchpad webwinkel hebt aangemaakt.

U heeft het recht uw deelname aan Amazon Launchpad te beëindigen (i) op elk moment na uw verbintenis van 12 maanden, met een opzeggingstermijn van 30 dagen te rekenen vanaf uw verzoek tot beëindiging van uw deelname aan het Amazon Launchpad Programma via Seller Central, e-mail, het Contact-formulier of vergelijkbare middelen; (ii) op elk moment tijdens uw verbintenis van 12 maanden met een opzeggingstermijn van 30 dagen als Amazon haar verplichtingen wezenlijk heeft geschonden op voorwaarde dat (a) u ons voorafgaand een kennisgeving stuurt via Seller Central, e-mail, het Contact-formulier of vergelijkbare middelen, waarin de schending afdoende wordt omschreven en waarin u uw voornemen kenbaar maakt uw deelname aan het Programma te beëindigen op grond van die wezenlijke schending, en (b) Amazon de schending niet binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving verhelpt.

Wij kunnen uw deelname aan Amazon Launchpad te allen tijde beëindigen na afloop van de verbintenis van 12 maanden met een opzeggingstermijn van 30 dagen. Ook kunnen we uw deelname aan Amazon Launchpad onmiddellijk schorsen of beëindigen in overeenstemming met artikel 3 van de Amazon Services Europe Business Solution-overeenkomst.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates