Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Categorie-, Product- en Inhoudsbeperkingen

Beperkte Producten

Het beleid dat u bekijkt is van toepassing op Amazon.nl. Als u in een andere Amazon online webwinkel verkoopt, lees dan de betreffende beleidspagina's voor die online webwinkel, aangezien de productbeperkingen van de online webwinkels van elkaar kunnen verschillen.

Klanten vertrouwen erop dat ze altijd met zekerheid op Amazon producten kunnen kopen. Producten die te koop worden aangeboden op Amazon moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid.

Voordat u producten op Amazon aanbiedt, moet u de onderstaande beleidspagina's voor beperkte producten zorgvuldig doornemen.

De voorbeelden op deze pagina's zijn niet uitputtend en zijn niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw juridisch adviseur als u vragen heeft over de wet- en regelgeving betreffende uw producten. Zelfs als een product wordt vermeld onder 'Voorbeelden van Toegestane Aanbiedingen', moeten alle producten en aanbiedingen ook altijd voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien zijn alle aangeboden links alleen voor informatieve doeleinden, en Amazon biedt geen garantie voor de juistheid van de informatie in deze links. U moet regelmatig ook het Amazon-beleid doornemen, aangezien dit van tijd tot tijd kan veranderen en we producten kunnen beperken of verbieden die gepermitteerd zijn op grond van de wet.

Om verschillende redenen, zoals productconformiteit, productveiligheid en om de beste klantenbeleving aan te bieden in samenwerking met merken, kan Amazon beperkingen stellen aan de verkoop van bepaalde soorten producten door verkopers. Als u een product levert dat in strijd is met de wet of een van de beleidsregels van Amazon, inclusief de producten die vermeld zijn op de beleidspagina's voor Beperkte Producten, zullen we corrigerende maatregelen nemen, zoals van toepassing is, waaronder maar niet beperkt tot de annulering van de aanbieding, onmiddellijk opschorten of beëindigen van uw verkopersrechten, inventaris vernietigen in onze fulfillment centers zonder terugbetaling, het retourneren van de inventaris en de zakelijke relatie beëindigen. De verkoop van illegale of onveilige producten kan ook leiden tot gerechtelijke procedure, waaronder civiele en strafrechtelijke procedure. Aangezien verkopers wettelijk aansprakelijk zijn voor hun handelingen en transacties, moeten verkopers de wettelijke parameters kennen voor elk product die ze te koop aanbieden op Amazon.nl. Dit omvat de verkoop van producten door verkopers buiten Nederland.

We innoveren voortdurend namens onze klanten en werken samen met toezichthouders, externe experts, leveranciers en verkopers om de manieren te verbeteren waarop illegale en onveilige producten onze markt kunnen bereiken te voorkomen. Amazon raadt u aan om vermeldingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving en het beleid van Amazon te melden, door contact met ons op te nemen. Geef alle relevante informatie door, zodat we dit grondig kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.

Aanvullend Gerelateerde Beleid

 • Voor bepaalde categorieën moet u goedkeuring van Amazon vooraf verkrijgen, voordat u in die categorieën producten vermeldt. Zie de pagina Categorieën en producten waarvoor goedkeuring is vereist voor meer informatie.
 • Bepaalde categorieën vereisen dat u aanvullende informatie en/of een aanvullende garantie verstrekt voordat u in die categorieën vermeldt.
 • Degenen die deelnemen aan Fulfillment by Amazon (FBA), moeten ook de FBA-productbeperkingen pagina doornemen, waarin producten worden vermeld die niet in aanmerking komen voor het FBA-programma.
 • Als u objecten wilt aanbieden voor internationale aankoop, bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van goed onderzoek om ervoor te zorgen dat de vermelde producten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zie de pagina Belangrijke Informatie voor internationale verkopers voor meer informatie.
 • Producten moeten voldoen aan alle compliance veiligheidseisen. Raadpleeg de pagina Productveiligheid en Compliance voor meer informatie.
 • Producten die auteursrecht, octrooi- of merkenwetgeving schenden of enig ander intellectueel eigendomsrecht schenden zijn verboden. Raadpleeg de pagina voor het privacybeleid en het Intellectueel eigendom policy- pagina van Amazon voor meer informatie.
 • Producten uit landen en regio's waarvoor beperkingen gelden: het wereldwijde handelsbeleid van Amazon is om de verkoop van producten die van oorsprong geproduceerd zijn in de volgende landen of regio’s te verbieden: Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), Cuba, Syrië, Iran, de Krim-regio, Volksrepubliek Donetsk, evenals katoen afkomstig uit Turkmenistan en Oezbekistan. Houd er rekening mee dat deze lijst kan worden gewijzigd vanwege updates van het handelsbeleid. In geval van schending van dit beleid is het mogelijk dat ASIN-codes die ¡Fulfillment by Amazon' (FBA) aanbiedingen zijn, worden verwijderd. Producten worden in plaats daarvan behandeld in overeenstemming met ons FBA-beleid.
 • Geweigerde partijen: Het huidige wereldwijde handelsbeleid van Amazon, is niet het aangaan van transacties met partijen (d.w.z. personen, entiteiten, overheidsregimes) die door de Verenigde Staten, de Europese Unie of andere landen zijn geïdentificeerd of betrokken bij terrorisme, drugssmokkel, wapenproliferatie en andere activiteiten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid of de economieën van die landen, met inbegrip van personen of entiteiten die onderworpen zijn aan sancties of andere toepasselijke handelsbeperkende beperkingen ('geweigerde partijen'). Verschillende overheidsinstanties publiceren lijsten van dergelijke partijen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot partijen die zijn vermeld op: de lijsten van De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Europese Sanctielijsten, lijsten die worden bijgehouden door het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie en andere Nederlandse Overheidsinstanties, de geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de EU, en lijsten die door de Europese Unie worden bijgehouden. In geval van schending van dit beleid is het mogelijk dat ASIN-codes die 'Fulfillment by Amazon' (FBA) aanbiedingen zijn, worden verwijderd. Producten worden in plaats daarvan behandeld in overeenstemming met ons FBA-beleid.
 • Bezwaarschrift Beperkte Producten

  Soms kunnen onze systemen producten verwijderen die op onze website mogen worden verkocht. Dit kan gebeuren als er onvolledige of onjuiste productinformatie aan ons wordt verstrekt, of als onze systemen een product ten onrechte als beperkt product identificeert. Als er bijvoorbeeld een product is met zowel algemene verkoop- als receptversies, kunnen we het product beperken als we niet kunnen bepalen welke versie van het product wordt aangeboden. Houd er ook rekening mee dat sommige producten die legaal zijn nog steeds verboden kunnen worden aangemerkt volgens het Amazon-beleid.

  Verkopers die denken dat hun product ten onrechte is verwijderd, moeten contact opnemen met de Verkopersondersteuning om de productbeperking te beoordelen. Als vastgesteld wordt dat het product voor verkoop toegestaan is, zullen de nodige aanpassingen worden aangebracht aan het systeem en aan de accountstatus van de verkoper.

  Houd er rekening mee dat het verplaatsen van een aanbieding met beperkte producten naar Niet Op Voorraad (NOV), de productaanbieding niet compliant maakt. Als u alle beperkte productvermeldingen niet correct sluit of verwijdert uit uw inventaris, kunnen uw verkooprechten worden verwijderd. Als u denkt dat het product ten onrechte als een beperkt product op Amazon is geïdentificeerd, sluit u de aanbiedingen onmiddellijk om het product compliant te maken, terwijl u bezwaar maakt tegen de productbeperking met de verkopersondersteuning.

  Voor meer informatie over verantwoordelijkheden van verkopers wat betreft verkopen via Amazon, ga naar Aanvullende informatie en bronnen voor verkopers over ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden. Bezoek de pagina Veelgestelde vragen over producten waarvoor beperkingen gelden voor meer informatie.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates