Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overwegingen inzake Europese belastingen en regelgeving

De btw

De btw in de Europese Unie is een verbruiksbelasting die wordt geheven op de toegevoegde waarde van goederen en diensten. Deze is van toepassing op goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor gebruik of consumptie in de Europese Unie. Zo zijn goederen die voor de export, of diensten die aan klanten in het buitenland worden verkocht, normaal gesproken niet aan de btw onderworpen. Op invoer in de Europese Unie (EU) wordt belasting geheven.

Belasting over toegevoegde waarde is:

 • Een algemene belasting die van toepassing is op alle commerciële activiteiten met betrekking tot de productie en distributie van goederen.
 • Een verbruiksbelasting.
 • In rekening gebracht als percentage van de prijs, wat betekent dat de werkelijke belastingdruk zichtbaar is in elke fase van de productie- en distributieketen.
 • Gedeeltelijk geïnd door middel van een systeem van gedeeltelijke betalingen waarbij belastingplichtigen (d.w.z. btw-geregistreerde bedrijven) het bedrag aan belasting dat ze hebben betaald, aftrekken van de btw die zij voor hun bedrijfsactiviteiten hebben geïnd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de belasting neutraal is, ongeacht het aantal transacties.
 • Betaald aan de belastingautoriteiten door de verkoper van de goederen (de 'belastingplichtige'), maar daadwerkelijk door de koper aan de verkoper betaald als onderdeel van de prijs. Het is dus een indirecte belasting.

Meer informatie over de belasting over toegevoegde waarde (btw)

Hoe wordt btw in rekening gebracht?

Geregistreerde btw-handelaren krijgen een btw-nummer en moeten de bij klanten geïnde btw op facturen aangeven. Zo weet de klant, als hij een geregistreerde handelaar is, hoeveel hij kan aftrekken en weet de consument hoeveel belasting hij over het eindproduct heeft betaald.

Btw-dekking en btw-tarieven

Aangezien de EU-wetgeving alleen voorschrijft dat het normale btw-tarief ten minste 15% moet bedragen en het verlaagde tarief ten minste 5%, verschillen de daadwerkelijke tarieven tussen de lidstaten en tussen bepaalde soorten producten. Bovendien handhaven bepaalde lidstaten op specifieke gebieden aparte regels.

De meest betrouwbare bron van informatie over de huidige btw-tarieven voor een bepaald product in een bepaalde lidstaat is de btw-autoriteit van dat land.

Btw op import en export

Wanneer je producten in de EU of van de ene EU-lidstaat naar de andere verkoopt, moet je er rekening mee houden dat het belastingtarief van land tot land kan verschillen. Als je je eigen goederen overbrengt van het ene EU-land naar het andere, of als FBA je goederen voor opslag overbrengt naar een fulfillment center in een ander land, kan de overdracht ook worden behandeld als een btw-plichtige transactie. Je bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle van toepassing zijnde btw-verplichtingen, inclusief btw-verplichtingen in de websitelocaties van de Amazon-marketplace, het land waar je je producten levert of naar verzendt, of andere landen.

Tip: Als je op meerdere Europese Amazon-marketplaces verkoopt, moet je er rekening mee houden dat je mogelijk btw moet betalen aan verschillende lidstaten en dus verschillende btw-nummers moet aanvragen bij verschillende lidstaten. Raadpleeg je belastingadviseur om inzicht te krijgen in je btw-verplichtingen in de EU.

Als je producten importeert in de Europese Unie, is het mogelijk dat je btw moet betalen op het moment dat de goederen Europa binnenkomen en in het land van bestemming waar je de goederen aflevert. De aangever betaalt gewoonlijk de btw in de lidstaat van invoer. Je bent aansprakelijk voor de btw bij invoer op het moment van bezorging van de goederen, tenzij je met je leverancier een regeling hebt getroffen om de btw bij invoer in de prijs van de goederen op te nemen en om de leverancier de verplichting te laten nakomen door de betreffende belastingdienst te betalen.

Als je een bedrijf bent dat niet in de EU is gevestigd en je producten vanuit een niet-EU-land rechtstreeks naar een klant in een EU-land verzendt, of als je je producten verzendt naar een fulfillment center in de EU, neem dan contact op met je belastingadviseur om eventuele import- en btw-verplichtingen te beoordelen.

Goederen die worden verkocht voor uitvoer aan klanten buiten de EU zijn niet onderworpen aan de Europese btw, maar er kunnen wel lokale btw-regels van toepassing zijn.

Ga voor meer informatie naar de website van de Europese Commissie.

Registreren voor een btw-nummer en het indienen van btw-aangiften

Wanneer je je producten in de EU verkoopt, moet je mogelijk btw in rekening brengen. Het kan zijn dat je een btw-nummer moet aanvragen, btw-aangiften moet indienen en de btw die je bij je klanten hebt geïnd, aan de belastingdienst moet betalen.

In de meeste EU-landen kun je je online registreren op de website van de belastingdienst van het land waar je je wilt registreren. Op de meeste van deze websites staat de btw-informatie in het Engels. De website voorziet meestal in een online registratieformulier of een pdf-formulier dat je kunt downloaden om in te vullen en terug te sturen per post. Als het niet mogelijk is om je online te registreren, kun je achterhalen waar je je kunt registreren voor een btw-nummer. Nadat je je aanvraag voor een btw-nummer hebt ingediend, kan het zijn dat je formulieren ontvangt die je dient te ondertekenen en terug te sturen via de reguliere post.

De btw-registratie brengt mogelijk een aantal bijbehorende verplichtingen met zich mee, waaronder de vereiste om verslagen in te dienen en btw-facturen af te geven.

Btw-registratie in meerdere landen

Of het registreren voor de btw in een bepaald land nodig is, kan afhankelijk zijn van het niveau van je verkoop en van de plaats waar je voorraad is opgeslagen. We raden je aan je belastingadviseurs te raadplegen of een btw-registratie vereist is op basis van je individuele situatie als verkoper.

Wanneer je producten verkoopt aan klanten vanuit je voorraad die in de EU is opgeslagen, moet je mogelijk btw-aangifte doen in het land van waaruit je je producten levert. Mogelijk moet je ook btw-aangifte doen in het land waar je je producten levert (bij overschrijding van de drempelwaarde voor het zogenaamde 'verkopen op afstand').

Verkopen van goederen op afstand

Verkopen op afstand is wanneer je goederen uit het ene EU-land verkoopt aan klanten in een ander EU-land, waar deze klanten over het algemeen particulieren zijn zonder bedrijfsactiviteiten voor btw-doeleinden.

De 'drempelwaarde voor verkopen op afstand' is een waarde in euro's die door elk land in de EU wordt vastgesteld. Als je verkoop in euro‘s die je van het ene land naar het andere land verzendt, hoger is dan de drempelwaarde van dat land, moet je je registreren voor btw in dat land. Je bent verantwoordelijk voor het melden, innen en betalen van de btw in dat land.

Houd er rekening mee dat de drempelwaarde voor verkopen op afstand geen totaal is van al je verkoop in de EU. Elk EU-land heeft een drempelwaarde voor verkopen op afstand en deze drempelwaarden verschillen van land tot land. Raadpleeg een belastingautoriteit van het land waar je je producten wilt verkopen om de drempelwaarde voor verkopen op afstand te controleren.

Btw-facturering

In veel EU-landen verwachten klanten een btw-factuur. De btw-wetgeving in het land waar de klant zich bevindt, kan vereisen dat je een btw-factuur indient, en de verwachtingen van klanten gaan meestal verder dan de wet. In Duitsland en Italië verwachten klanten bijvoorbeeld vaak een factuur voor waardevolle items.

Andere bronnen inzake belasting

Europa Taxation and Customs Union (Belastingen en douane-unie) Engels
Verenigd Koninkrijk Imports and purchases from abroad: paying and reclaiming VAT Engels
Duitsland Bundesministerium der Finanzen Engels
Frankrijk Foreign companies: Your tax obligations in France Engels
Italië Agenzia Entrate Italiaans
Spanje Agencia Tributaria Spaans

Overwegingen inzake de regelgeving van de Europese Unie

Douane

Wanneer je goederen in de Europese Unie (EU) invoert, moet je voldoen aan de douanewetten van de EU, evenals aan wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het EU-land van invoer. Houd er rekening mee dat je geen toestemming hebt om je goederen te importeren op naam van Amazon EU S.à r.l. of een andere dochteronderneming of partner van Amazon (zonder onderscheid aangeduid als 'Amazon' en de bedrijfsnaam ervan als 'Amazon-naam') of om ergens in je verzenddocumentatie naar Amazon te verwijzen. Anders kunnen je verzendingen op jouw kosten worden geretourneerd, achtergelaten of worden verwijderd, naar keuze van de transportdienst of expediteur die je goederen vervoert.

Ga voor meer informatie naar: Taxations and Customs Union (Belastingen en douane-unie)

De invoervoorschriften kunnen verschillen per land in de EU en zijn afhankelijk van de verzendwijze die je kiest. Daarom raden we je aan een logistieke dienstverlener in te huren, zoals een douaneagent of een expediteur, om het importproces voor je bedrijf af te handelen en je te helpen alle van toepassing zijnde vereisten te begrijpen.

Commerciële factuur

Wanneer je goederen klaar zijn voor verzending vanuit je faciliteit, door je fabrikant of distributeur, stelt de transporteur de commerciële factuur op. Het is van cruciaal belang dat de commerciële factuur correct is om vertragingen te voorkomen bij de douane. Bij de invoer van goederen in een EU-land moeten de volgende gegevens op de commerciële factuur worden vermeld:

 • Uitgiftedatum van de factuur.
 • Volledige naam en adres van de exporteur of verzender (verkoper of fabrikant).
 • De naam van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, het adres en het belastingnummer van de verzender.
 • Bezorgadres.Vermeld de wettelijke naam van je bedrijf, gevolgd door "c/o FBA". Hieronder mag je het adres gebruiken van het Amazon fulfillment center waar je goederen moeten worden geleverd. Amazon geeft je echter geen toestemming om een Amazon-naam in dit adres op te nemen. Zie onderstaand voorbeeld.
 • Geregistreerde importeur: Geef de wettelijke naam van je bedrijf of EU-importeur op, samen met volledige contactgegevens, het EORI-nummer (Economic Operators' Registration and Identification number) en het btw-nummer van het land van invoer (voorbeeld hieronder). Voorafgaand aan de bezorging moet je ervoor zorgen dat je bedrijf of vertegenwoordiger voldoet aan alle criteria om als geregistreerde importeur te kunnen handelen in het land van invoer. Als je deze informatie niet invult, kan dit ertoe leiden dat je bezorging wordt geweigerd en geretourneerd.
  Belangrijk: Amazon verbiedt voor bezorgingen van FBA-voorraad uitdrukkelijk het gebruik van een Amazon-naam, inclusief de naam van een fulfillment center, als geregistreerde importeur. Elke FBA-voorraadbezorging waarbij geprobeerd wordt toegang te krijgen met een Amazon-naam als de geregistreerde importeur, wordt geweigerd en op kosten van de verzender geretourneerd. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Als je deze informatie niet invult, kan dit ertoe leiden dat je bezorging wordt geweigerd en geretourneerd.
  Voorbeeld veld 'Verzenden naar/leveren aan' Voorbeeld veld 'Geregistreerde importeur'
  [Wettelijke naam verkoper] c/o FBA

  1401 Rue du Champ Rouge

  45770 Saran, Frankrijk

  [Wettelijke naam verkoper] of [wettelijke naam vertegenwoordiger van de verkoper]

  1234 Rue de Lyon

  9876 Parijs, Frankrijk

  EORI: XY123456789

  Btw-ID: YX87654321

Let op de verschillen in de adressen. Het bezorgadres bevat het Amazon fulfillment center, terwijl het adres van de geregistreerde importeur het geregistreerde adres van de verkoper of vertegenwoordiger bevat.

 • FBA-bezorgings-ID (FBA-referentie). Dit is het nummer dat je ontvangt wanneer je de bezorging hebt aangemaakt in je Amazon-verkopersaccount. Dit zorgt ervoor dat Amazon de bezorging snel kan identificeren als behorend tot FBA als er bij de douane vragen ontstaan. Als je FBA-bezorgings-ID in Seller Central geen 'FBA' bevat, voeg dit dan toe op een zichtbare plaats op de factuur.
 • Gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde goederen. Bevat onder meer het volgende:
  • HTS-code (Harmonized Tariff Schedule)
  • Productaantal
  • Waarde van elk product. Voor monsters of producten zonder handelswaarde moet voor douanedoeleinden een nominale of billijke marktwaarde worden vermeld
  • Totale waarde van alle producten in een bezorging
 • Valuta van de transactie

Er kan ook aanvullende informatie nodig zijn. Deze vereisten zijn onderhevig aan verandering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de importvoorwaarden te bepalen en deze na te leven.

Afhankelijk van het type product kunnen er extra certificaten en licenties nodig zijn voor de invoer. Deze kunnen een conformiteitsverklaring, testrapporten of ledercertificaten omvatten.

Houd er rekening mee dat de hierboven vermelde documentvereisten een aanvulling vormen op de door het systeem gegenereerde documentvereisten die zijn gespecificeerd in de workflow voor het maken van bezorgingen.

Neem contact op met je logistieke dienstverlener of douaneagent om er zeker van te zijn dat je over de volledige documentatie beschikt die nodig is om in het EU-land van bestemming te importeren.

Aanbevolen werkwijze voor bezorging

Amazon fulfillment centers stellen vereisten aan de leveringen die ze ontvangen, inclusief de grootte van de pallets en het type vrachtwagen dat kan leveren aan het fulfillment center. De pagina FBA-voorraad naar Amazon verzenden biedt informatie die je nodig hebt voor het voorbereiden van je verzending naar een Amazon fulfillment center. Als je aandacht besteedt aan deze vereisten en aanbevolen werkwijzen, voorkom je vertragingen bij het versturen van je voorraad naar het fulfillment center en naar je klanten.

Standaard postdiensten gebruiken

Het gebruik van postdiensten zoals China Post, Royal Mail, Parcelforce en Deutsche Post voor het verzenden van je bezorgingen naar Amazon fulfillment centers wordt niet aanbevolen. Postdiensten kunnen voor hun bezorgingen andere vereisten voor geregistreerde importeurs hebben dan voor bezorgingen van vracht of express-transportdiensten. Door voor het leveren van je goederen gebruik te maken van de postdiensten, is het mogelijk dat je niet als geregistreerde importeur kunt leveren aan een Amazon fulfillment center. Als je een postdienst als verzendoptie overweegt, kun je ook overwegen de bezorging naar het adres van je vertegenwoordiger in het land van invoer te sturen en, nadat de bezorging is geleverd, de goederen door te sturen naar het adres van het Amazon fulfillment center. Voorafgaand aan de bezorging, kun je bij de postdienst controleren of je bedrijf of vertegenwoordiger de geregistreerde importeur kan zijn.

Lees voor meer informatie over invoer en uitvoer van FBA de pagina Voorraad importeren en exporteren.

Intellectueel-eigendomsrechten

Je dient ervoor te zorgen dat je beschikt over alle intellectueel-eigendomsrechten (zoals octrooien, handelsmerken of auteursrechten) die nodig zijn om je producten in de EU te vermelden of ze grensoverschrijdend binnen de EU te verkopen. Mogelijk moet je toestemming hebben van de merkeigenaar om diens producten in een bepaalde EU-lidstaat te verkopen om geen inbreuk op de intellectueel-eigendomsrechten te maken (zoals in het geval dat je licentie voor het intellectueel eigendom alleen geldig is voor een bepaald land). Zo mogen je producten niet nagemaakt of illegale parallelimport zijn.

Je dient de wet op intellectueel eigendom na te gaan voor elk land waar je je producten wilt vermelden, want je rechten op intellectueel eigendom kunnen alleen geldig zijn voor een bepaald land.

Bovendien wil je misschien je eigen intellectueel eigendom in de EU beschermen.

Andere bronnen

Verenigd Koninkrijk Intellectual Property Office Engels
Duitsland GRUR Duits
German Patent and Trade Mark Office Engels
Frankrijk INPI Frans
Italië Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Italiaans
Spanje Propiedad Intelectual Spaans

Parallelle import

Een eigenaar van intellectueel-eigendomsrechten (in het bijzonder merkhouders, houders van auteursrechten en hun licentiehouders) kan je verbieden zijn goederen in de Europese Economische Ruimte (EER) te importeren of te verkopen, als je deze buiten de EER hebt ingekocht.

Dit verbod is van toepassing zolang de rechthebbende in de EER het intellectueel-eigendomsrecht bezit, ongeacht of deze hetzelfde producttype in de EER distribueert of niet. Als je dus van plan bent merkproducten of media-items die je buiten die regio inkoopt op de Europese (EU) marketplaces van Amazon aan te bieden, vraag dan deskundig juridisch advies en zorg ervoor dat de rechthebbende geen bezwaar maakt tegen dergelijke parallelle import. Anders kan Amazon door de rechthebbende worden gevraagd om je productvermeldingen van de Europese marketplaces van Amazon te verwijderen wegens schending van het intellectueel-eigendomsrecht. Herhaalde gevallen van inbreuk op intellectueel-eigendomsrecht hebben ook invloed op je mogelijkheid te kunnen blijven verkopen via Amazon.

Parallelle import van goederen die met toestemming van de rechthebbende buiten de EER zijn ingekocht voor verkoop in de EER, kan nog steeds een negatieve invloed op de klantervaring hebben als het niet-EER-product op enigerlei wijze verschilt van de EER-versie (bijvoorbeeld verpakking, garantiedekking, productvariaties). Beschrijf je product op de juiste manier om negatieve feedback van klanten te voorkomen.

Zie voor meer informatie: Belangrijke informatie voor internationale verkopers.

Markeringen en etiketten

De CE-markering is een verplichte conformiteitsmarkering op veel producten (zoals laagspanningsapparatuur, medische apparaten, speelgoed, persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort). Door de CE-markering aan te brengen, verklaart de fabrikant dat het product in overeenstemming is met de eisen van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen.

Er zijn vele andere markeringen en etiketten in de EU (bijvoorbeeld voor textiel, producten die in contact komen met voedsel, recycling, enzovoort), die je mogelijk op je producten of verpakkingen moet weergeven. De etikettering van het product dient vaak in de taal te zijn van de Europese lidstaat waar het product wordt verkocht.

Andere bronnen

EU EU Standards and CE Marking Engels
CE Conformity Marking Engels
Marketing of products - CE conformity marking Engels
Verenigd Koninkrijk European Commission Product Directives Engels
Duitsland IXPOS: The German Business Portal Engels
Frankrijk Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Frans
Italië CE Marking Italiaans
Spanje Marcado-CE Spaans

Milieu, gezondheid en veiligheid

Chemische stoffen - REACH/CLP

REACH is de Europese verordening inzake chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. In de verordening staan zaken als de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Volgens de REACH-verordening moeten fabrikanten en importeurs bepaalde informatie verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen in hun producten en deze informatie registreren in een centrale databank van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Naast REACH kan op je producten de Verordening inzake classificering, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening) van toepassing zijn. De CLP-verordening bevat de classificeringscriteria en etiketteringsregels die op VN-niveau zijn overeengekomen, het zogenaamde Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). GHS gaat uit van het principe dat vergelijkbare gevaren overal ter wereld op dezelfde manier moeten worden beschreven en geëtiketteerd.

Andere bronnen

Europa Chemicals are everywhere Engels
European Chemicals Agency (ECHA) (Europees Agentschap voor chemische stoffen) Engels
Duitsland German REACH-CLP Helpdesk Engels
Chemikalien Duits
Frankrijk REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Frans
Italië REACH: Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje REACH-CLP Spaans

Elektrische en elektronische apparatuur - AEEA/RoHS

Als je elektrische of elektronische apparatuur verkoopt, kun je onderworpen zijn aan de EU-richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) en/of de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Enkele vereisten van de AEEA-richtlijnen waar je onderworpen aan kunt zijn:

 • Plaatsing van het symbool 'doorgekruiste verrijdbare afvalbak' op je producten. Het symbool geeft aan dat het product niet bij het gewone afval moet worden weggegooid, maar in specifieke recyclingcentra.
 • Deelname aan een geautoriseerd AEEA-systeem voor inzameling en recycling in elke EU-lidstaat waar je deze producten verkoopt.

Andere bronnen

EU Recast of the WEEE Directive Engels
Verenigd Koninkrijk Electrical and electronic equipment (EEE) Engels
Duitsland Stiftung Elektro-Altgeräte Register Duits
Frankrijk DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Frans
Italië Centro Di Coordinamento RAEE Italiaans
Spanje Registro de aparatos eléctricos y electrónicos Spaans

Batterijen

Als je batterijen of producten verkoopt die batterijen bevatten, ben je mogelijk onderworpen aan de batterijrichtlijn. De batterijrichtlijn legt specifieke verplichtingen op aan producenten en distributeurs van batterijen.

Enkele verplichtingen waaraan je mogelijk bent onderworpen:

 • Plaatsing van het symbool 'doorgekruiste verrijdbare afvalbak' op je batterijen. Het symbool geeft aan dat de batterij niet bij het gewone afval moet worden weggegooid, maar in specifieke recyclingcentra.
 • Deelname aan een geautoriseerd systeem voor inzameling en recycling van batterijen in elke EU-lidstaat waar je je batterijen verkoopt.

Andere bronnen

EU European Commission: Batteries Engels
Verenigd Koninkrijk Environment Agency: Batteries Engels
Duitsland Bundesumweltamt BattG-Melderegister Duits
Frankrijk Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Frans
Italië Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje Registro de pilas y acumuladores Spaans

Verpakking en verpakkingsafval

Verpakte producten die je in de EU verkoopt, moeten voldoen aan de Europese richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Enkele verplichtingen waaraan je mogelijk bent onderworpen:

 • Deelname aan een geautoriseerd systeem voor inzameling en recycling van verpakkingen in elke EU-lidstaat waar je je producten verkoopt.
 • Plaatsing van recyclingsymbolen op je verpakking (bijvoorbeeld het symbool 'groene punt').

Andere bronnen

De EU Packaging and Packaging Waste Engels
Verenigd Koninkrijk Producer responsibility Engels
Duitsland Abfall | Ressourcen Duits
IXPOS Import Regulations Engels
Frankrijk Les emballages Frans
Italië Ministero dell'Ambiente Italiaans
Spanje Management of Packaging Engels

Productconformiteit

Stekkers en voltage

Landen in Europa gebruiken verschillende soorten stekkers, zoals de Britse 3-pins rechthoekige stekker en de continentale Europese 2-pins ronde stekker. Bovendien kunnen producten die je importeert in de EU op een andere spanning werken.

Zorg ervoor dat je voldoet aan de voorschriften inzake stekkers en voltage in elke EU-lidstaat waar je je producten vermeldt. Je klanten moeten namelijk veilig gebruik kunnen maken van je producten. Voor meer informatie over welke stekkers en stopcontacten worden geaccepteerd in fulfillment centers in de EU, ga je naar de Hulp-pagina Vereisten voor elektrische goederen: Stekkers en stopcontacten.

Andere bronnen

Europa Electrical Outlet and Adapter Plug International Summary Engels
Verenigd Koninkrijk DTI: PRODUCT STANDARDS Engels
Frankrijk Legifrance - Retour à l'accueil Frans
Duitsland IEC - Stecker & Steckdosen Engels
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) Duits
Italië Testata MSE Italiaans
Spanje Laser Measurement Product Spaans

Speelgoed

De Europese richtlijn betreffende de veiligheid van speelgoed vereist onder andere dat het mogelijk moet zijn om het speelgoed te gebruiken zonder gevaar voor de gezondheid of veiligheid tijdens de te verwachten en normale gebruiksduur van het speelgoed. Mogelijk moet je waarschuwingen op de producten plaatsen waarmee je de juiste voorwaarden en beperkingen voor het gebruik specificeert.

Andere bronnen

Europa The safety of toys Engels
Verenigd Koninkrijk DTI Toy Safety Engels
Duitsland BMEL - Product Safety Engels
Sicheres Spielzeug Duits
Frankrijk La sécurité des jouets Frans
Italië Ministry of Health on Toys Italiaans
Spanje La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Spaans

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen variëren van eenvoudige producten zoals verbanden tot de meest geavanceerde levensondersteunende producten. Als je product wordt beschouwd als een medisch hulpmiddel, kun je onderworpen zijn aan de Europese richtlijn medische hulpmiddelen. De richtlijn bepaalt onder meer dat medische hulpmiddelen de veiligheid en de gezondheid van patiënten of gebruikers en andere personen niet in gevaar mogen brengen wanneer zij op de juiste wijze worden geplaatst, onderhouden en gebruikt.

Europa Summaries of European Legislation Engels
Medische hulpmiddelen Engels
Verenigd Koninkrijk Healthcare and medical: international trade regulations Engels
Duitsland BFARM - Medical Devices Engels
Frankrijk ANSM: dispositifs médicaux Frans
Italië Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italiaans
Spanje AEMPS-Medical Devices Spaans

Farmaceutische producten en cosmetica

Farmaceutische producten en cosmetica zijn onderworpen aan verschillende regelgeving in Europa, waaronder speciale etiketterings- en verpakkingsvereisten. De richtlijnen zijn slechts gedeeltelijk op elkaar afgestemd. Zo mag een bepaald product bijvoorbeeld in sommige Europese lidstaten zonder recept worden verkocht, terwijl het in andere lidstaten alleen legaal in apotheken mag worden verkocht.

Tabel 1. Andere bronnen
Europa Pharmaceutical and cosmetic products Engels
Cosmetics Engels
Verenigd Koninkrijk Regulating Medicines and Medical Devices Engels
Duitsland BFARM - Medicinal Products Engels
Bundesministerium für Gesundheit - Arzneimitteldaten Zentral und Transparent Duits
Frankrijk ANSM: produits cosmétiques Frans
ANSM: medicaments Frans
Italië Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza - FSN (Field Safety Notice) Italiaans
Spanje Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud Spaans

Etenswaren

Voedingsmiddelen en voedingsproducten zijn in Europa aan veel regels onderworpen. De Europese voedselverordeningen hebben met name tot doel hoogwaardige normen vast te stellen voor de hygiëne van levensmiddelen en voedingsproducten, de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid van planten, en het risico van verontreiniging door externe stoffen te voorkomen.

De Europese regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen omvat onder meer het volgende:

 • Specificatie van regels voor de juiste etikettering van voedingsmiddelen. De etikettering van het product dient vaak in de taal te zijn van de Europese lidstaat waar het product wordt verkocht.
 • Invoering van verplichte statiegeld- en recyclingregelingen voor drankverpakkingen in verschillende Europese lidstaten.

Meer informatie vind je via de volgende links:

Tabel 2. Andere bronnen
Europa Europa: Food Safety Engels
Europa: Health and Consumers - Food Engels
European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) Engels
Verenigd Koninkrijk Food Standards Agency Engels
Duitsland FMFA - Food Engels
BLL - Kennzeichnung Duits
Frankrijk ANSES Frans
DGCCRF Frans
Italië Alimenti Italiaans
Spanje Alimentación Spaans

More: Zie een lijst van producten waarvoor beperkingen gelden bij invoer in het Verenigd Koninkrijk.

Consumentenrechten

Deze consumentenrechten worden alleen ter illustratie beschreven en vormen geen juridisch advies of vervanging van eventuele contractuele verplichtingen die je mogelijk met Amazon of rechtstreeks met de consument bent overeengekomen.

Voor meer informatie over de regels die van toepassing zijn op internationale verkopers, bekijk je hier de Internationale regels voor verkopers voor wereldwijde verkoop.

Recht op annulering

Op enkele uitzonderingen na hebben consumenten in de Europese Unie het recht om een aankoop van een online gekocht product binnen 14 dagen na ontvangst van het laatste item van de bestelling te annuleren, indien ze meerdere items samen hebben gekocht die afzonderlijk werden bezorgd. Zelfs als er geen sprake is van een fout van jouw kant, moet je het artikel en de verzendkosten terugbetalen. Mogelijk hoef je niet alle kosten terug te betalen, tenzij een van de volgende punten van toepassing is:


 1. Je hebt zelf een fout gemaakt.
 2. Je bent ermee akkoord gegaan alle kosten voor de consument te vergoeden.
 3. Je hebt nagelaten de klant te informeren over de kosten die je wettelijk verplicht bent te melden.

Zo moet je bijvoorbeeld de gebruikelijke kosten voor het versturen van het item aan de klant terugbetalen, maar geen extra kosten voor diensten die de klant kiest, zoals versnelde levering of cadeauverpakking. Aan de andere kant hoef je, wanneer je de klant expliciet hebt geïnformeerd, de kosten voor het retourneren van het product niet te vergoeden.

Houd er rekening mee dat deze consumentenrechten een aanvulling vormen op eventuele contractuele retourneringsrechten die je mogelijk met Amazon of rechtstreeks met de klant bent overeengekomen (bijv. retourgarantie van 30 dagen).

Andere bronnen

Europa The Directive on Consumer Rights (De richtlijn betreffende consumentenrechten) Engels
Verenigd Koninkrijk UK online and distance selling for business Engels
Duitsland Verbraucherportal Duits
Frankrijk Loi consommation : e-commerce Frans
Achat à distance: droit de rétractation du consommateur
Italië Decalogue on consumer rights Italiaans
Consumer rights information materials
Spanje Derechos básicos de los consumidores Spaans

Wettelijke garantie

Volgens de Europese richtlijn voor consumentenbescherming moet de verkoper van een product een wettelijke garantie van twee jaar bieden bij verkoop in de EU. Dit betekent dat je gedurende de periode van twee jaar vanaf de bezorging van het product een defect product moet repareren, omruilen of vergoeden. In de meeste EU-landen wordt elk defect dat binnen zes maanden na bezorging aan het licht komt, verondersteld al te hebben bestaan op het moment van bezorging; daarom moet je het product repareren, omruilen of vergoeden. In de meeste Europese landen (met uitzondering van Frankrijk) mag je na zes maanden de klant vragen om te bewijzen dat het defect al bestond op het moment van bezorging. Meer informatie over de wettelijke garantie vind je via de volgende link van de Europese Commissie.

Deze verplichting tot het bieden van wettelijke garantie is een aanvulling op je verplichting retourzendingen van klanten te verwerken volgens het Amazon-retourbeleid.

Andere bronnen

Europa Sales and Guarantees (Koop en garantie) Engels
Verenigd Koninkrijk UK online and distance selling for business Engels
Duitsland Verbraucherportal Duits
Frankrijk Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation Frans
Garantie légale de conformité
Italië Guidelines on legal warranty Italiaans
Spanje Derechos básicos de los consumidores Spaans

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates