Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereiste informatie om te verkopen via Amazon

Je gegevens verstrekken aan Amazon Payments Europe

In overeenstemming met de EU-regelgeving vereist Amazon Payments Europe dat verkopers gegevens verstrekken over zichzelf en hun bedrijf, zodat ze kunnen beginnen of doorgaan met verkopen via Amazon en de opbrengst van hun transacties op Europese (EU) Amazon-marketplaces kunnen ontvangen.

Om de vereiste gegevens te verstrekken, log je in bij Seller Central met het e-mailadres en wachtwoord die aan je account zijn gekoppeld. Om deze gegevens te verstrekken, selecteer je het tabblad Instellingen en klik je vervolgens op Accountgegevens. Klik op de pagina Gegevens verkopersaccount op elke sectie die rood is gemarkeerd. Deze gegevens worden gebruikt om je Verkopen via Amazon-betaalaccount te openen. We nemen contact met je op als we meer gegevens nodig hebben.

Amazon Payments Europe weet dat je het belangrijk vindt hoe informatie over jou wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen het in ons gestelde vertrouwen dat we dit op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze doen. Dit blijkt uit het Privacybeleid van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon.

Hulp is beschikbaar gedurende het hele proces. Zie de antwoorden op veelgestelde vragen hieronder. Als je je hebt geregistreerd als een nieuwe verkoper, raden we je aan de onderstaande video-tutorial te bekijken. Deze video bevat instructies voor elke stap van het registratieproces.

Naleving

Waarom moet ik deze gegevens verstrekken?

De verificatie van je identiteit is wettelijk verplicht voor het gebruik van een betaalrekening. Volgens de Europese regelgeving en wetten is het verifiëren van je identiteit vereist om gebruik te maken van onze betaalservice. Mogelijk moet je ons op verzoek bepaalde gegevens en/of documenten verstrekken om deze controles mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik de vereiste gegevens niet verstrek?

In dat geval zul je je Verkopen via Amazon-betaalaccount uiteindelijk niet kunnen gebruiken. Je zult dan ook niet kunnen verkopen via Amazon als de gegevens niet worden verstrekt.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord wil gaan met de business-overeenkomsten?

Het akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon, en de Amazon Services Business Solutions-overeenkomst is een voorwaarde voor registratie voor de service. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je je niet registreren voor je Verkopen via Amazon-betaalaccount, wat als gevolg heeft dat je verkoopprivileges op de Europese (EU) Amazon-marketplaces worden verwijderd.

Wat is het verschil tussen een particulier en een bedrijf?

Als je je registreert als particulier, doe je dit in het kader van een privéactiviteit. Registreren als zakelijke verkoper betekent dat je handelt in het kader van een commerciële of professionele activiteit. Meestal zijn zakelijke verkopers geregistreerd als rechtspersonen. Je kunt echter ook handelen als eenmanszaak zonder geregistreerd te zijn als bedrijf, afhankelijk van de lokale vereisten die van toepassing zijn op je activiteit. Zorg er in dit geval voor dat je je registreert als een Bedrijf en de juiste optie in het vervolgkeuzemenu kiest.

Notitie: Als je als eenmanszaak bent gevestigd in Nederland, selecteer je de optie NL eenmanszaak. Als je een eenmanszaak hebt buiten Nederland, registreer je je als Bedrijf.

Wat wordt er bedoeld met ˈeen wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijfˈ?

Een wettelijke vertegenwoordiger is een persoon die door je bedrijf is gemachtigd om namens het bedrijf te handelen (bijvoorbeeld voor het akkoord gaan met algemene voorwaarden, het openen van een betaalaccount, enz.). De vertegenwoordiger kan eigenaar van het bedrijf zijn of iemand aan wie specifieke bevoegdheden zijn verleend. Wanneer je de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger invoert, moet je ervoor zorgen dat deze exact overeenkomen met de officiële documentatie die je naar Amazon Payments Europe verstuurt.

Wanneer moet ik akkoord gaan met het Gebruiksbeleid (Acceptable Usage Policy, of AUP)?

Je dient ons op het moment dat je akkoord gaat met het Gebruiksbeleid (AUP) ervan op de hoogte te stellen als je wilt verkopen in een van de volgende categorieën, of voordat je een product in een van de onderstaande categorieën vermeldt als dit gebeurt nadat het Verkopen via Amazon-betaalaccount is geopend:

 • Alcohol
 • Op volwassenen gerichte, erotische producten en producten voor seksueel welzijn
 • Voedingssupplementen en voedingsproducten
 • Messen
 • Vrij verkrijgbare geneesmiddelen
 • Brillen op en zonder recept

Amazon Payments Europe moet aanvullende verificaties uitvoeren om deze informatie te bevestigen en er kan vertraging optreden bij het voltooien van het proces. Om de relevante AUP-categorie te selecteren, dien je de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik in Seller Central op Instellingen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Accountgegevens.
 2. Klik in het eerste grijze vak dat bovenaan de pagina verschijnt op Bekijken of bewerken naast de optie Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.
 3. Selecteer de relevante categorieën. Als je niet wilt verkopen in een van deze specifieke AUP-categorieën, is er geen verdere actie vereist. Als je wel in deze categorieën wilt verkopen, volg dan stap 4.
 4. Als je wilt verkopen in een van de bovenstaande categorieën, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door de categorie te selecteren in Seller Central. Mocht je de verkeerde categorie hebben geselecteerd, neem dan contact op met de Ondersteuning voor verkopers.

Verkopen onder de vergoedingslimiet

Wat wordt bedoeld met vergoedingslimiet?

Wanneer je de registratie bij Amazon Payments Europe hebt voltooid, kun je mogelijk al vroeg beginnen met verkopen. In dit geval is er een vergoedingslimiet van 15.000 EUR van toepassing op je betaalaccount. Wanneer je deze limiet bereikt, verifieert Amazon Payments Europe je accountgegevens om deze vergoedingslimiet op te heffen. Tijdens dit proces kunnen we contact met je opnemen om je te vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, zoals identiteitsdocumenten, adresbewijzen, bewijs van het op naam staan van een bankrekening, enz.

Wat gebeurt er als ik de gevraagde informatie niet kan verstrekken?

Als je de informatie niet binnen de opgegeven periode en voor het bereiken van 15.000 EUR aan vergoedingen verstrekt, worden je verkoop-privileges opgeschort. Je privileges worden hersteld zodra je de gevraagde gegevens hebt ingevoerd en je gegevens zijn geverifieerd.

Validatie van gegevens

Hoe lang duurt het om mijn gegevens te verifiëren?

Nadat we alle benodigde informatie hebben ontvangen, wordt deze zo snel mogelijk geverifieerd, meestal tussen 5-10 werkdagen. Als we aanvullende informatie van je nodig hebben nadat we onze verificatie hebben voltooid, kan het nog 5 tot 10 werkdagen duren vanaf het moment dat we de aanvullende informatie ontvangen om het proces te voltooien.

Mag ik verkopen terwijl mijn gegevens worden geverifieerd?

Het is mogelijk dat je al kunt beginnen met verkopen via Amazon terwijl de informatie die je hebt verstrekt bij registratie nog wordt geverifieerd. Verkopen is in dit geval onderworpen aan bepaalde limieten. Afhankelijk van bepaalde criteria kunnen we eisen dat je alle vereiste gegevens verstrekt en dat deze worden geverifieerd nog voordat we je Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. In dit geval kun je pas beginnen met verkopen via Amazon als de gegevens die je hebt verstrekt zijn geverifieerd.

Hoe kan ik in beroep gaan tegen de beslissing van Amazon mijn aanvraag te weigeren?

Ken je klant-beslissingen zijn definitief en zijn gebaseerd op de informatie en documentatie die we van je hebben ontvangen.

Impact op verkopen via Amazon

Wat gebeurt er terwijl mijn gegevens worden geverifieerd?

Het is mogelijk dat je al kunt beginnen met verkopen via Amazon terwijl de informatie die je hebt verstrekt bij registratie nog wordt geverifieerd. Verkopen is in dit geval onderworpen aan bepaalde limieten. Afhankelijk van bepaalde criteria kunnen we eisen dat je ons alle vereiste gegevens verstrekt en dat deze worden geverifieerd nog voordat we je Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. In dit geval kun je pas beginnen met verkopen via Amazon als de gegevens die je ons hebt verstrekt zijn geverifieerd.

Wat gebeurt er met mijn bestellingen als ik de vereiste identiteitsgegevens niet heb verstrekt of als mijn gegevens in afwachting zijn van verificatie?

Als je direct na registratie op Amazon mag beginnen met verkopen, kun je - tot een bepaalde limiet - je bestaande bestellingen uitvoeren terwijl je gegevens nog in afwachting zijn van verificatie. Je moet echter zo snel mogelijk de vereiste identiteitsgegevens verstrekken om eventuele beperkingen met betrekking tot je Verkopen via Amazon-betaalaccount te voorkomen.

Waarom is mijn aanvraag voor een Verkopen via Amazon-betaalaccount geweigerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom we hebben geweigerd je account te openen. Het kan zijn dat we je identiteit niet konden verifiëren zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie is een veelvoorkomende reden waarom verificatie niet lukt. Als je van mening bent dat je gegevens met succes zouden moeten zijn geverifieerd en je in beroep wilt gaan, moet je contact opnemen met de Ondersteuning voor verkopers.

Wat gebeurt er met mijn FBA-voorraad?

In het geval dat je geen Verkopen via Amazon-betaalaccount kunt openen, kun je ons vragen om je voorraad terug te sturen.

Ik kon geen Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. Wat gebeurt er met de tegoeden in mijn bestaande account?

Als je geen Verkopen via Amazon-betaalaccount kunt openen, worden je huidige tegoeden normaal aan je uitbetaald, maar kun je niet langer verkopen met je Amazon-verkopersaccount.

Aanvullende veelgestelde vragen

Welke gegevens moet ik in het document verstrekken om te bewijzen dat een bankrekening op mijn naam of die van mijn bedrijf staat?

Amazon Payments moet van de bankrekening die je bij ons hebt geregistreerd de naam en het bankrekeningnummer verifiëren. We hebben geen transactie- of creditcardgegevens nodig. Criteria voor acceptatie van documenten:


 1. Accountnummer: Het document moet het rekeningnummer vermelden en de bankgegevens moeten overeenkomen met een bankrekening die je bij Amazon Payments hebt geregistreerd voor vergoedingen.
 2. Naam van de rekeninghouder: In het document moet de naam van de rekeninghouder worden vermeld en deze moet overeenkomen met de naam van de verkopende entiteit (bijv. bedrijfsnaam, voor particulieren: naam van de verkoper).
  Notitie: Voor een zakelijke verkoper wordt de naam van een begunstigde eigenaar (bijv. aandeelhouders) niet geaccepteerd.
 3. Banknaam/-logo: De naam en/of het logo van de bank moeten duidelijk zichtbaar zijn in het document.
 4. Datum: Als de datum van afgifte van het document beschikbaar is, mag deze datum maximaal 180 dagen in het verleden liggen.

Ter bescherming van je privacy raden wij je het volgende aan:


 1. Verwijder alle transactiegegevens of banksaldo-gegevens uit het document als je deze informatie niet met ons wilt delen.
 2. Verwijder je creditcardgegevens (kaartnummer en/of transactiegegevens) als deze in het document worden weergegeven.
 3. Aarzel niet om alle andere vertrouwelijke informatie uit het document te verwijderen. Het document wordt goedgekeurd als aan de (hierboven vermelde) acceptatiecriteria is voldaan.

Als ik verkoop vanuit een land dat niet door Amazon Payments wordt ondersteund voor vergoeding, welk bewijs moet ik dan verstrekken voor het eigenaarschap van een bankrekening?

Als het land van vestiging van het bedrijf of het vestigingsland van een particuliere verkoper door Amazon Payments niet wordt ondersteund voor vergoeding, upload dan een bankafschrift van de bank waar de verkopende entiteit een bankrekening heeft. In dit geval valt het overeenkomen van het bankrekeningnummer in het geüploade document niet onder de vereiste acceptatiecriteria.

Wat moet ik doen als ik een document heb in een taal die niet door Amazon wordt ondersteund?

Mogelijk moet je officieel vertaalde documenten indienen als ze niet in een van de door Amazon ondersteunde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Spaans) zijn opgesteld.

Zie de Hulp-pagina Geaccepteerde vertaalde documenten voor meer informatie.

Wanneer worden de gegevens die ik heb verstrekt geverifieerd door Amazon Payments Europe?

In bepaalde gevallen controleren we alle gegevens die je hebt verstrekt wanneer je account wordt aangemaakt en bijgewerkt, wat enkele dagen kan duren. Gedurende deze tijd heb je toegang tot je account in Seller Central en kun je nieuwe productvermeldingen wijzigen of uploaden. Je kunt echter pas beginnen met verkopen via Amazon als alle verificaties zijn voltooid. De meeste gegevens die we van je nodig hebben, worden beschreven op de pagina Gegevens verkopersaccount hoewel op een later tijdstip aanvullende documenten of gegevens nodig kunnen zijn.

Als we je Verkopen via Amazon-betaalaccount onmiddellijk kunnen openen wanneer je je account registreert of bijwerkt, kun je direct beginnen met verkopen. Er is echter een vergoedingslimiet van € 15.000 op je account van toepassing. Als je deze limiet bereikt, heeft je account nog maar beperkte functionaliteit en wordt je mogelijkheid om via Amazon te verkopen opgeschort. Zorg ervoor dat de gegevens die je hebt ingevoerd in Seller Central volledig en juist zijn, zodat de verificaties snel kunnen worden uitgevoerd.

Waarom ondersteunt Amazon Payments Europe mijn land van vestiging niet?

Je land van vestiging wordt momenteel mogelijk niet ondersteund en opgenomen in de vervolgkeuzelijst om verschillende redenen, waaronder internationale beperkingen of onze mogelijkheid om gegevens en documenten in specifieke talen te verwerken. Kom in de toekomst terug, want Amazon Payments Europe breidt de lijst met ondersteunde landen voortdurend uit.

Waarom moet ik akkoord gaan met de Algemene voorwaarden van Amazon Payments Europe?

Als je de service Verkopen via Amazon wilt gebruiken, moet je een betaalaccount openen bij Amazon Payments Europe. Het accepteren van de Algemene voorwaarden van Amazon Payments Europe maakt deel uit van het registratieproces voor je Verkopen via Amazon-betaalaccount.

Zijn er kosten verbonden aan een Verkopen via Amazon-betaalaccount?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het openen of het voeren van een Verkopen via Amazon-betaalaccount. Het Amazon Services Europe-account brengt wel abonnementskosten in rekening voor je verkopersaccount. Dit zijn de kosten die momenteel op je account staan weergegeven; deze kosten ondergaan geen wijziging als gevolg van de update.

Hoe gaat Amazon Payments Europe om met mijn gegevens?

Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving is Amazon Payments Europe verplicht bepaalde gegevens te verzamelen en te verifiëren om je Verkopen via Amazon-betaalaccount te openen en te voeren. Amazon Payments Europe zal je gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring. Amazon Payments Europe weet dat je het belangrijk vindt hoe informatie over jou wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen het in ons gestelde vertrouwen dat we dit op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze doen. Het Privacybeleid van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon toont dit aan.

Waarom zie ik de knop ˈNu uitbetalenˈ niet in Seller Central?

Zodra we je Verkopen via Amazon-betaalaccount kunnen openen, krijg je toegang tot de knop ˈNu uitbetalenˈ in Seller Central. De knop ˈNu uitbetalenˈ verdwijnt echter onder twee voorwaarden: ofwel de vergoedingswaarde is minder dan 1 EUR, of je hebt op dezelfde dag al eerder op de knop geklikt.

Hoe wordt de primaire contactpersoon gedefinieerd?

De primaire contactpersoon is de persoon die toegang heeft tot de Verkopen via Amazon-betaalaccount, de registratiegegevens verstrekt namens de rekeninghouder (de geregistreerde verkoper) en transacties zoals vergoedingen en terugbetalingen initieert. Acties die door de primaire contactpersoon worden ondernomen, worden geacht door de rekeninghouder te zijn genomen.

Hoe wordt de begunstigde eigenaar gedefinieerd?

Begunstigde eigenaren zijn natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over het bedrijf middels direct of indirect eigendom van minstens 20% / 25% van de aandelen of het stemrecht van het bedrijf, of elke andere natuurlijke persoon die anderszins zeggenschap uitoefent over het beheer van het bedrijf.

Wat verwacht Amazon Payments Europe te ontvangen als een ˈVolmachtˈ voor de primaire contactpersoon?

Houd er rekening mee dat het noodzakelijk is deze informatie te verstrekken om je account in aanmerking te laten komen voor Verkopen via Amazon. We verwachten een verklaring te ontvangen zoals degene hieronder, of iets vergelijkbaars:

------------------------------------------------------------------------
+++++++++
[Briefhoofd van het bedrijf]

MACHTIGING OM TE HANDELEN IN NAAM VAN HET BEDRIJF

De ondergetekende, [naam van de onderneming hier] (hierna, het ˈBedrijfˈ), vertegenwoordigd door (naam en functie) [voeg hier de volledige naam en functie van de ondertekenaar toe], bevestigt dat [de volledige naam van de contactpersoon hier toevoegen] gewettigd is om een Verkopen via Amazon-betaalaccount te openen, de Gebruiksvoorwaarden en elk ander beleid accepteert, toegang heeft tot het Verkopen via Amazon-betaalaccount, en transacties onderneemt in naam van en ten behoeve van het Bedrijf.

Datum:

Handtekening:

------------------------------------------------------------------------

Wat moet ik doen als ik 2 goedgekeurde verkopersaccounts/verkopersaccount + webstore heb? Kan ik die verificaties combineren in één verificatie?

Elke account is onafhankelijk en moet daarom een afzonderlijke verificatie ondergaan. Je kunt dezelfde documenten nogmaals uploaden.

Ik heb de Business Solutions-overeenkomst aanvaard toen ik me heb aangemeld als verkoper. Waarom moet ik dit nog een keer doen?

We hebben een aantal structurele wijzigingen aangebracht in onze Europese marketplace en we verzoeken je de vermelde overeenkomsten te accepteren vanwege deze wijzigingen. Net als voorheen beheert Amazon Services Europe S.à r.l. het Marketplace-programma en biedt deze de service Verkopen via Amazon aan. Vanaf nu worden de betalingsservices echter geleverd door Amazon Payments Europe s.c.a. Om deze wijziging weer te geven, hebben we de betalingsvoorwaarden verwijderd uit de Business Solutions-overeenkomst en hebben we nu een aparte Amazon Payments Europe-gebruikersovereenkomst. Omdat dit nieuwe overeenkomsten met een andere reikwijdte zijn, vragen we je akkoord te gaan met de nieuwe en gewijzigde overeenkomsten, waaronder het Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.

Heeft Amazon het recht om de overeenkomst ineens te wijzigen?

Wij streven ernaar een dynamische, veilige en conforme marktplaats te behouden voor zowel klanten als verkopers. De wijzigingen in onze overeenkomsten zijn een noodzakelijke stap in de richting van dit doel. Daarom verzoeken we alle verkopers de overeenkomsten te aanvaarden, zodat wij zowel klanten als verkopers uitstekende producten en diensten kunnen blijven aanbieden.

Ik heb de Business Service-overeenkomst al geaccepteerd. Wat is er anders in deze nieuwe overeenkomst?

De grootste verandering is dat we eenvoudig de voorwaarden voor betalingen en betalingsverwerking hebben verplaatst naar de Gebruikersovereenkomst voor Amazon Payments Europe. Wij zijn van mening dat de overige wijzigingen in de documenten minimaal zijn, maar we raden je aan om de overeenkomsten goed door te lezen, zodat je alle voorwaarden begrijpt.

De gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe bevat nu alle relevante bepalingen voor de Verkopen via Amazon-betalingsservices die worden aangeboden door Amazon Payments Europe s.c.a.

Tot nu toe had ik maar één overeenkomst. Waarom moet ik nu drie verschillende sets voorwaarden accepteren?

We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn, maar hoewel er drie documenten zijn, blijft het onderwerp van de contracten, d.w.z. de voorwaarden voor het verkopen via Amazon en voor betalingen, hetzelfde. Amazon Services Europe S.à r.l. blijft de service Verkopen via Amazon aanbieden, maar vanaf nu worden de gerelateerde betalingsservices geleverd door Amazon Payments Europe s.c.a. Als onderdeel van deze wijziging hebben we de betalingsvoorwaarden verwijderd uit de Business Solutions-overeenkomst; de Gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe bevat nu alle betalingsvoorwaarden. Daarom vragen we je om akkoord te gaan met de nieuwe en gewijzigde overeenkomsten, waaronder het Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.

Wat houdt de Business Solutions-overeenkomst in?

De Business Solutions-overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor Verkopen via Amazon, Fulfillment by Amazon, services en productadvertenties.

Ik wil niet akkoord gaan met de nieuwe overeenkomsten. Met wie kan ik contact opnemen om wijzigingen te bespreken?

Helaas moeten de overeenkomsten schriftelijk worden aanvaard. Ons doel is om een transparante service te hebben die werkt voor zowel verkopers als Amazon.

Als je vragen hebt over het algemene proces, raden we je aan contact op te nemen met de Ondersteuning voor verkopers maar houd er rekening mee dat deze niet in staat zal zijn om afstand te doen van de voorwaarden van de overeenkomst.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates