Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereiste informatie om te verkopen via Amazon

Je gegevens verstrekken aan Amazon Payments Europe

In overeenstemming met de EU-regelgeving vereist Amazon Payments Europe dat verkopers gegevens verstrekken over zichzelf en hun bedrijf, zodat ze kunnen beginnen of doorgaan met verkopen via Amazon en de opbrengst van hun transacties op Europese (EU) Amazon-marketplaces kunnen ontvangen.

Om de vereiste gegevens te verstrekken, log je in bij Seller Central met het e-mailadres en wachtwoord die aan je account zijn gekoppeld. Om deze gegevens te verstrekken, selecteer je het tabblad Instellingen en klik je vervolgens op Accountgegevens. Klik op de pagina Gegevens verkopersaccount op elke sectie die rood is gemarkeerd. Deze gegevens worden gebruikt om je Verkopen via Amazon-betaalaccount te openen. We nemen contact met je op als we meer gegevens nodig hebben.

Amazon Payments Europe weet dat je het belangrijk vindt hoe informatie over jou wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen het in ons gestelde vertrouwen dat we dit op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze doen. Dit blijkt uit het Privacybeleid van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon.

Hulp is beschikbaar gedurende het hele proces. Zie de antwoorden op veelgestelde vragen hieronder.

Naleving

Waarom moet ik deze gegevens verstrekken?

De verificatie van je identiteit is wettelijk verplicht voor het gebruik van een betaalrekening. Volgens de Europese regelgeving en wetten is het verifiëren van je identiteit vereist om gebruik te maken van onze betaalservice. Mogelijk moet je ons op verzoek bepaalde gegevens en/of documenten verstrekken om deze controles mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als ik de vereiste gegevens niet verstrek?

In dat geval zul je je Verkopen via Amazon-betaalaccount uiteindelijk niet kunnen gebruiken. Je zult dan ook niet kunnen verkopen via Amazon als de gegevens niet worden verstrekt.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord wil gaan met de business-overeenkomsten?

Het akkoord gaan met de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon, en de Amazon Services Business Solutions-overeenkomst is een voorwaarde voor registratie voor de service. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je je niet registreren voor je Verkopen via Amazon-betaalaccount, wat als gevolg heeft dat je verkoopprivileges op de Europese (EU) Amazon-marketplaces worden verwijderd.

Wat is het verschil tussen een particulier en een bedrijf?

Als je je registreert als particulier, doe je dit in het kader van een privéactiviteit. Registreren als zakelijke verkoper betekent dat je handelt in het kader van een commerciële of professionele activiteit. Meestal zijn zakelijke verkopers geregistreerd als rechtspersonen. Je kunt echter ook handelen als eenmanszaak zonder geregistreerd te zijn als bedrijf, afhankelijk van de lokale vereisten die van toepassing zijn op je activiteit. Zorg er in dit geval voor dat je je registreert als een Bedrijf en de juiste optie in het vervolgkeuzemenu kiest.

Notitie: Als je als eenmanszaak bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, selecteer je de optie VK eenmanszaak. Als je een eenmanszaak hebt buiten het Verenigd Koninkrijk, registreer je je als Bedrijf.

Wat wordt er bedoeld met 'een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf'?

Een wettelijke vertegenwoordiger is een persoon die door je bedrijf is gemachtigd om namens het bedrijf te handelen (bijvoorbeeld voor het akkoord gaan met algemene voorwaarden, het openen van een betaalaccount enz.). De vertegenwoordiger kan eigenaar van het bedrijf zijn of iemand aan wie specifieke bevoegdheden zijn verleend. Wanneer je de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger invoert, moet je ervoor zorgen dat deze exact overeenkomen met de officiële documentatie die je naar Amazon Payments Europe verstuurt.

Wanneer moet ik akkoord gaan met het Gebruiksbeleid (Acceptable Usage Policy, of AUP)?

Je dient ons op het moment dat je akkoord gaat met het Gebruiksbeleid (AUP) ervan op de hoogte te stellen als je wilt verkopen in een van de volgende categorieën, of voordat je een product in een van de onderstaande categorieën vermeldt als dit gebeurt nadat het Verkopen via Amazon-betaalaccount is geopend:

 • Alcohol
 • Op volwassenen gerichte, erotische producten en producten voor seksueel welzijn
 • Voedingssupplementen en voedingsproducten
 • Messen
 • Vrij verkrijgbare geneesmiddelen
 • Brillen op en zonder recept

Amazon Payments Europe moet aanvullende verificaties uitvoeren om deze informatie te bevestigen en er kan vertraging optreden bij het voltooien van het proces. Om de relevante AUP-categorie te selecteren, dien je de onderstaande stappen te volgen:

 1. Klik in Seller Central op Instellingen in de rechterbovenhoek en vervolgens op Accountgegevens.
 2. Klik in het eerste grijze vak dat bovenaan de pagina verschijnt op Bekijken of bewerken naast de optie Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.
 3. Selecteer de relevante categorieën. Als je niet wilt verkopen in een van deze specifieke AUP-categorieën, is er geen verdere actie vereist. Als je wel in deze categorieën wilt verkopen, volg dan stap 4.
 4. Als je wilt verkopen in een van de bovenstaande categorieën, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door de categorie te selecteren in Seller Central. Mocht je de verkeerde categorie hebben geselecteerd, neem dan contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners.

Verzameling van informatie

Welke informatie moet ik verstrekken?


 1. In het Verenigd Koninkrijk geregistreerde particuliere bedrijven met beperkte aansprakelijkheid:
  • Current Appointments Report (CAR) met een datum van de afgelopen 90 dagen
  • Energierekening, bankafschrift of creditcardafschrift op naam van het bedrijf met een datum van de afgelopen 90 dagen
  • Bedrijfsstatuten (Articles of Association)
  • Memorandum of Association (MOA) of Statement of Capital - dit document toont de aandeelhouders en de verdeling van de aandelen

   De Companies House-documenten kunnen worden verkregen via http://wck2.companieshouse.gov.uk/

 2. Vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk: De documentatie moet afkomstig zijn van Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). Deze documenten kunnen niet op verzoek bij HMRC worden opgevraagd; je dient je correspondentie met HMRC zelf bij te houden. De onderstaande documenten zijn de documenten die vereist kunnen zijn:
  • HMRC-correspondentie: Dit document moet het UTR-nummer, de naam en het zakelijk adres van de vennootschap bevatten en kan een van de volgende documenten zijn:
   • Brief waarin wordt herinnerd de belastingaangifte in te dienen
   • Brief ter bevestiging van de registratie van de vennootschap bij HMRC
  • Meest recente belastingaangifte van de vennootschap: Deze moet het UTR-nummer, de naam en het zakelijk adres van de vennootschap bevatten
  • Energierekening of bankafschrift op naam van het bedrijf met een datum van de afgelopen 90 dagen
  • Vennootschapscontract (Partnership agreement): In dit document staat wie er betrokken is bij de vennootschap en voor welk percentage van de vennootschap de betrokkenen verantwoordelijk zijn. Het is niet voor elke vennootschap vereist dit document te hebben
 3. Eenmanszaken in het Verenigd Koninkrijk: Je moet de volgende documenten van HMRC overleggen als bewijs voor de eenmanszaak. Sommige van deze documenten worden op eenmalige basis of slechts eenmaal per jaar afgegeven. In dat geval dien je het meest recente HMRC-document te verstrekken. Het betreft de volgende documenten:
  • Self-Assessment Welcome letter: Dit document wordt slechts eenmaal afgegeven
  • Factuur nationale verzekeringsbijdragen klasse 2
  • Certificaat van registratie voor belasting over toegevoegde waarde (btw)
  • Correspondentie van HMRC met vermelding van het UTR-nummer
  • Kennisgeving om de belastingaangifte in te dienen
  • Energierekening, bankafschrift of creditcardafschrift op naam van de eenmanszaak of de handelsnaam
 4. Geregistreerde goede doelen in het Verenigd Koninkrijk: Op het moment van registratie, dien je al de volgende documenten te verstrekken:
  • Governing Document
  • Current Appointments Report
  • Charity Commission Report
  • Bevestigde lijst van alle trustees - deze moet hun volledige naam en geboortedatum weergeven
  • Energierekening of bankafschrift met een datum van de laatste 90 dagen op naam van het goede doel en waarop het geregistreerde adres staat vermeld
 5. Contactpersonen van individuele verkopers, en bedrijfseigenaren: Je wordt verzocht de volgende documenten te verstrekken:
  • Geldig paspoort
  • Nationale identiteitskaart
  • Rijbewijs (alleen ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk)
  • Energierekening, bankafschrift of creditcardafschrift geadresseerd aan de persoon met een datum van de afgelopen 90 dagen
 6. Bedrijven met rechtspersoonlijkheid in de Verenigde Staten (Inc. of Corp.):
  • Oprichtingsstatuten (Articles of Incorporation): Dit document moet eenmalig voor het bedrijf worden afgegeven
  • Certificaat van goede reputatie (Certificate of Good Standing): Dit document kan op verzoek worden afgegeven door de State Secretary's Office (Buitenlandse zaken VS) en moet zijn afgegeven in de afgelopen 90 dagen
  • Exploitatieovereenkomst (Operating Agreement)
  • Energierekening, bankafschrift of creditcardafschrift geadresseerd aan het bedrijf en met een datum van de afgelopen 90 dagen
 7. Amerikaanse (VS) bedrijven met beperkte aansprakelijkheid (LLC): De volgende, meest recente documenten kunnen zijn vereist:
  • Organisatiestatuten (Articles of Organization)
  • Certificaat van goede reputatie (Certificate of Good Standing): Dit certificaat kan op verzoek worden afgegeven door de State Secretary's Office (Buitenlandse zaken VS) en moet zijn afgegeven in de afgelopen 90 dagen
  • Exploitatieovereenkomst (Operating Agreement)
  • Energierekening, bankafschrift of creditcardafschrift geadresseerd aan het bedrijf en met een datum van de afgelopen 90 dagen
 8. Eenmanszaken in de VS: De volgende documenten kunnen zijn vereist:
  • Certificaat voor fictieve bedrijfsnaam (Fictitious Business Name Certificate): Dit document wordt slechts eenmaal afgegeven aan de verkoper
  • Document van de Internal Revenue Service (IRS): Om te bewijzen dat je geregistreerd staat voor het betalen van belasting op inkomsten, doorgaans een belastingaangifte/-aanslag
  • Energierekening, bankafschrift of creditcard-afschrift geadresseerd aan de eenmanszaak met een datum van de afgelopen 90 dagen

Waar kan ik een uittreksel van mijn zakelijke registratie verkrijgen?

Je kunt eenvoudig online een uittreksel van je bedrijfsregistratie verkrijgen door naar de website van je nationale of lokale bedrijfsregister te gaan. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent geregistreerd, volg je de volgende stappen om een Current Appointments Report te verkrijgen:

 1. Ga naar http://www.companieshouse.gov.uk.
 2. Klik op de link Find Company Information aan de rechterkant van de homepage of ga direct naar http://wck2.companieshouse.gov.uk
 3. Voer je bedrijfsnaam of bedrijfsnummer in en klik op Search
 4. Selecteer de optie Current Appointments Report en klik op Add to Order
 5. Rond je bestelling af door het invoeren van de juiste inloggegevens. Als je deze service nog niet eerder hebt gebruikt, dien je een gratis WebCheck-gebruikersaccount te registreren.

Eenmanszaken en vennootschappen die niet beschikken over het vereiste door HMRC afgegeven document, kunnen dit aanvragen door telefonisch contact op te nemen met HMRC via 03002003300, te vragen naar het 'self-assessment department' (afdeling belastingaangifte) en een 'Confirmation of Unique Taxpayer Reference letter' - een brief met bevestiging van het unieke belastingnummer van je bedrijf - aan te vragen. Het kan twee weken duren voordat je de brief per post ontvangt.

Ik heb wat informatie ingevoerd en nu zijn de items die in het rood waren aangegeven, veranderd. Waarom?

Dit betekent dat Amazon Payments Europe meer gegevens nodig heeft om je identiteit te verifiëren. In sommige gevallen zijn aanvullende identiteitsgegevens vereist voor je Verkopen via Amazon-betaalaccount om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. Je kunt ook gegevens hebben verstrekt die we niet konden verifiëren. Je moet dit gedeelte van de informatie dus nogmaals invoeren.

Hoe kan ik deze gegevens verstrekken?

Als je de gevraagde gegevens wilt opgeven, ga je naar het tabblad Instellingen van je Seller Central-account en klik je op Accountgegevens. Klik op de pagina Gegevens verkopersaccount op elke sectie die rood is gemarkeerd. Alle adressen moeten in Latijnse tekens worden ingevoerd.

Hoe kan ik meer dan één document tegelijk uploaden?

Soms hebben we verschillende documenten van je nodig, en kunnen dit er meer zijn dan het aantal velden dat aanwezig is in Seller Central voor het uploaden van documenten. Als dit het geval is, moet je de documenten samenvoegen tot één document en dit document uploaden naar Seller Central voor controle. Om dit te doen, kun je een van de twee onderstaande methoden volgen die we je hiervoor aanbevelen:

 1. Je kunt de gescande afbeeldingen samenvoegen tot een Microsoft Word-document en hiervan een PDF-document maken. De eenvoudigste manier om dit te doen is door JPEG-afbeeldingen in het Word-document in te voegen en vervolgens bij het opslaan van het bestand het PDF-document te maken zoals hieronder wordt uitgelegd:
  • Klik op Invoegen op de werkbalk boven in Microsoft Word.
  • Klik op Afbeeldingen en zoek het bestand dat je aan het document wilt toevoegen.
  • Herhaal de bovenstaande stappen met al de afbeeldingen die je aan het document wilt toevoegen.
  • Zorg ervoor dat alle afbeeldingen op afzonderlijke pagina's staan.
  • Klik op Bestand, selecteer Opslaan als en selecteer 'PDF' als het documenttype dat je wilt opslaan.
 2. Je kunt ook Adobe Acrobat gebruiken om een PDF te maken.

Of je kunt ook tijdens het scannen van de documenten er al voor kiezen om een PDF-document te maken en de pagina's scannen om er één document van te maken.

Wat moet ik doen als ik mijn gegevens moet bijwerken?

Klik op het tabblad Instellingen op Accountgegevens en klik vervolgens op de pagina Gegevens verkopersaccount op elke sectie die je wilt bijwerken. Je kunt je gegevens bijwerken als je gegevens al zijn geverifieerd of als het verificatieproces nog niet is begonnen. Eventuele updates worden onderworpen aan verificatie. Afhankelijk van onze verificatieresultaten kun je worden gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken.

Waarom kan ik mijn gegevens niet bewerken?

Gegevens kunnen niet worden bijgewerkt terwijl deze worden geverifieerd.

Kan ik mijn gegevens opslaan en later verdergaan met het invullen van het formulier?

Ja. Met de Update Wizard kun je bij elke stap in het proces het invoeren van gegevens hervatten. Zorg ervoor dat je op elk scherm op 'Indienen' klikt nadat je je gegevens hebt ingevoerd.

Je kunt Seller Central nog steeds gebruiken. Als je je gegevens echter niet binnen de opgegeven periode verstrekt, worden je verkoopprivileges opgeschort. Je privileges worden hersteld zodra je de gevraagde gegevens hebt ingevoerd en je gegevens zijn geverifieerd.

Ik heb de gevraagde gegevens verstrekt. Waarom heeft Amazon Payments Europe mij om aanvullende gegevens gevraagd?

Tijdens het verificatieproces kunnen we vaststellen dat je aanvullende informatie moet verstrekken. Deze informatie is vereist om de registratie van je account te voltooien.

Hoe word ik op de hoogte gesteld als Amazon Payments Europe aanvullende gegevens nodig heeft?

Als we aanvullende gegevens nodig hebben, word je hiervan op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat je bij de registratie hebt opgegeven en via het meldingsveld in Seller Central. Je kunt ook zien welke aanvullende gegevens er vereist zijn door op Accountgegevens te klikken in het tabblad Instellingen. Zoek naar de secties die rood zijn gemarkeerd.

Wat moet ik doen of met wie moet ik contact opnemen als mijn land van vestiging geen optie is in de vervolgkeuzelijst?

Als je land van vestiging niet in de vervolgkeuzelijst staat, kan Amazon Payments Europe dat land momenteel niet ondersteunen. Kom in de toekomst terug, want Amazon Payments Europe breidt de lijst met ondersteunde landen voortdurend uit.

Wat moet ik doen als ik mijn documenten niet kan uploaden met de daarvoor bedoelde tool?

Neem contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners als je problemen ondervindt bij het uploaden van documenten.

Ik heb geen van de gevraagde documenten, wat moet ik doen?

Neem contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners als je een of meerdere van de gevraagde documenten niet hebt. Zorg ervoor dat je gegevens verstrekt over de ontbrekende documenten wanneer je contact met ons opneemt. Wij nemen dan contact met je op over alternatieve documenten die wij mogelijk kunnen accepteren.

Waarom moeten mijn documenten een datum hebben van maximaal 90 dagen geleden?

De geldigheidsduur van bepaalde documenten wordt bepaald door de instantie die dergelijke documenten afgeeft: registratie-uittreksels zijn bijvoorbeeld doorgaans drie (3) maanden geldig. Daarna kan niet meer worden gegarandeerd dat de informatie up-to-date is.

Voor energierekeningen die worden gebruikt om een adres te verifiëren, vereisen we dat de factuur niet meer dan drie (3) maanden oud is.

In welke taal moet ik de informatie invoeren?

Je kunt de informatie in het Engels of in de lokale marketplace-taal verstrekken, zoals Frans, Italiaans, Spaans, Duits, Nederlands, Zweeds, Pools, Portugees, Turks, Chinees of Japans.

Verkopen onder de vergoedingslimiet

Wat wordt bedoeld met vergoedingslimiet?

Wanneer je de registratie bij Amazon Payments Europe hebt voltooid, kun je mogelijk al vroeg beginnen met verkopen. In dit geval is er een vergoedingslimiet van € 15.000 van toepassing op je betaalaccount. Wanneer je deze limiet bereikt, verifieert Amazon Payments Europe je accountgegevens om deze vergoedingslimiet op te heffen. Tijdens dit proces kunnen we contact met je opnemen om je te vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, zoals identiteitsdocumenten, adresbewijzen, bewijs van het op naam staan van een bankrekening enz.

Wat gebeurt er als ik de gevraagde informatie niet kan verstrekken?

Als je de informatie niet binnen de opgegeven periode en voor het bereiken van € 15.000 aan vergoedingen verstrekt, worden je verkoopprivileges opgeschort. Je privileges worden hersteld zodra je de gevraagde gegevens hebt ingevoerd en je gegevens zijn geverifieerd.

Validatie van gegevens

Hoelang duurt het om mijn gegevens te verifiëren?

Eens we alle benodigde informatie hebben ontvangen, verifiëren we je account. Verificatie kan tot 10 dagen duren, al kan het echter in sommige gevallen langer duren, afhankelijk van de complexiteit van het account.

Mag ik verkopen terwijl mijn gegevens worden geverifieerd?

Het is mogelijk dat je al kunt beginnen met verkopen via Amazon terwijl de informatie die je hebt verstrekt bij registratie nog wordt geverifieerd. Verkopen is in dit geval onderworpen aan bepaalde limieten. Afhankelijk van bepaalde criteria kunnen we eisen dat je alle vereiste gegevens verstrekt en dat deze worden geverifieerd nog voordat we je Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. In dit geval kun je pas beginnen met verkopen via Amazon als de gegevens die je hebt verstrekt zijn geverifieerd.

Hoe kan ik in beroep gaan tegen de beslissing van Amazon om mijn aanvraag te weigeren?

Ken je klant-beslissingen zijn definitief en zijn gebaseerd op de informatie en documentatie die we van je hebben ontvangen.

Impact op verkopen via Amazon

Wat gebeurt er terwijl mijn gegevens worden geverifieerd?

Het is mogelijk dat je al kunt beginnen met verkopen via Amazon terwijl de informatie die je hebt verstrekt bij registratie nog wordt geverifieerd. Verkopen is in dit geval onderworpen aan bepaalde limieten. Afhankelijk van bepaalde criteria kunnen we eisen dat je ons alle vereiste gegevens verstrekt en dat deze worden geverifieerd nog voordat we je Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. In dit geval kun je pas beginnen met verkopen via Amazon als de gegevens die je ons hebt verstrekt zijn geverifieerd.

Wat gebeurt er met mijn bestellingen als ik de vereiste identiteitsgegevens niet heb verstrekt of als mijn gegevens in afwachting zijn van verificatie?

Als je direct na registratie op Amazon mag beginnen met verkopen, kun je - tot een bepaalde limiet - je bestaande bestellingen uitvoeren terwijl je gegevens nog in afwachting zijn van verificatie. Je moet echter zo snel mogelijk de vereiste identiteitsgegevens verstrekken om eventuele beperkingen met betrekking tot je Verkopen via Amazon-betaalaccount te voorkomen.

Waarom is mijn aanvraag voor een Verkopen via Amazon-betaalaccount geweigerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom we hebben geweigerd je account te openen. Het kan zijn dat we je identiteit niet konden verifiëren zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie is een veelvoorkomende reden waarom verificatie niet lukt. Als je van mening bent dat je gegevens met succes zouden moeten zijn geverifieerd en je in beroep wilt gaan, moet je contact opnemen met de Ondersteuning voor verkooppartners.

Wat gebeurt er met mijn FBA-voorraad?

In het geval dat je geen Verkopen via Amazon-betaalaccount kunt openen, kun je ons vragen om je voorraad terug te sturen.

Ik kon geen Verkopen via Amazon-betaalaccount openen. Wat gebeurt er met de tegoeden in mijn bestaande account?

Als je geen Verkopen via Amazon-betaalaccount kunt openen, worden je huidige tegoeden normaal aan je uitbetaald, maar kun je niet langer verkopen met je Amazon-verkopersaccount.

Aanvullende veelgestelde vragen

Welke gegevens moet ik in het document verstrekken om te bewijzen dat een bankrekening op mijn naam of die van mijn bedrijf staat?

Amazon Payments moet van de bankrekening die je bij ons hebt geregistreerd de naam en het bankrekeningnummer verifiëren. We hebben geen transactie- of creditcardgegevens nodig. Criteria voor acceptatie van documenten:


 1. Accountnummer: Het document moet het rekeningnummer vermelden en de bankgegevens moeten overeenkomen met een bankrekening die je bij Amazon Payments hebt geregistreerd voor vergoedingen.
 2. Naam van de rekeninghouder: In het document moet de naam van de rekeninghouder worden vermeld en deze moet overeenkomen met de naam van de verkopende entiteit (bijv. bedrijfsnaam, voor particulieren: naam van de verkoper).
  Notitie: Voor een zakelijke verkoper wordt de naam van een begunstigde eigenaar (bijv. aandeelhouders) niet geaccepteerd.
 3. Banknaam/-logo: De naam en/of het logo van de bank moeten duidelijk zichtbaar zijn in het document.
 4. Datum: Als de datum van afgifte van het document beschikbaar is, mag deze datum maximaal 180 dagen in het verleden liggen.

Ter bescherming van je privacy raden wij je het volgende aan:


 1. Verwijder alle transactiegegevens of banksaldogegevens uit het document als je deze informatie niet met ons wilt delen.
 2. Verwijder je creditcardgegevens (kaartnummer en/of transactiegegevens) als deze in het document worden weergegeven.
 3. Aarzel niet om alle andere vertrouwelijke informatie uit het document te verwijderen. Het document wordt goedgekeurd als aan de (hierboven vermelde) acceptatiecriteria is voldaan.

Als ik verkoop vanuit een land dat niet door Amazon Payments wordt ondersteund voor vergoeding, welk bewijs moet ik dan verstrekken voor het eigenaarschap van een bankrekening?

Als het land van vestiging van het bedrijf of het vestigingsland van een particuliere verkoper door Amazon Payments niet wordt ondersteund voor vergoeding, upload dan een bankafschrift van de bank waar de verkopende entiteit een bankrekening heeft. In dit geval valt het overeenkomen van het bankrekeningnummer in het geüploade document niet onder de vereiste acceptatiecriteria.

Wat moet ik doen als ik een document heb in een taal die niet door Amazon wordt ondersteund?

Mogelijk moet je officieel vertaalde documenten indienen als ze niet in een van de door Amazon ondersteunde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans) zijn opgesteld.

Zie de Hulp-pagina Geaccepteerde vertaalde documenten voor meer informatie.

Wanneer worden de gegevens die ik heb verstrekt geverifieerd door Amazon Payments Europe?

In bepaalde gevallen controleren we alle gegevens die je hebt verstrekt wanneer je account wordt aangemaakt en bijgewerkt, wat enkele dagen kan duren. Gedurende deze tijd heb je toegang tot je account in Seller Central en kun je nieuwe productvermeldingen wijzigen of uploaden. Je kunt echter pas beginnen met verkopen via Amazon als alle verificaties zijn voltooid. De meeste gegevens die we van je nodig hebben, worden beschreven op de pagina Gegevens verkopersaccount hoewel op een later tijdstip aanvullende documenten of gegevens nodig kunnen zijn.

Als we je Verkopen via Amazon-betaalaccount onmiddellijk kunnen openen wanneer je je account registreert of bijwerkt, kun je direct beginnen met verkopen. Er is echter een vergoedingslimiet van € 15.000 op je account van toepassing. Als je deze limiet bereikt, heeft je account nog maar beperkte functionaliteit en wordt je mogelijkheid om via Amazon te verkopen opgeschort. Zorg ervoor dat de gegevens die je hebt ingevoerd in Seller Central volledig en juist zijn, zodat de verificaties snel kunnen worden uitgevoerd.

Waarom ondersteunt Amazon Payments Europe mijn land van vestiging niet?

Je land van vestiging wordt momenteel mogelijk niet ondersteund en opgenomen in de vervolgkeuzelijst om verschillende redenen, waaronder internationale beperkingen of onze mogelijkheid om gegevens en documenten in specifieke talen te verwerken. Kom in de toekomst terug, want Amazon Payments Europe breidt de lijst met ondersteunde landen voortdurend uit.

Waarom moet ik akkoord gaan met de Algemene voorwaarden van Amazon Payments Europe?

Als je de service Verkopen via Amazon wilt gebruiken, moet je een betaalaccount openen bij Amazon Payments Europe. Het accepteren van de Algemene voorwaarden van Amazon Payments Europe maakt deel uit van het registratieproces voor je Verkopen via Amazon-betaalaccount.

Zijn er kosten verbonden aan een Verkopen via Amazon-betaalaccount?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het openen of het voeren van een Verkopen via Amazon-betaalaccount. Het Amazon Services Europe-account brengt wel abonnementskosten in rekening voor je verkopersaccount. Dit zijn de kosten die momenteel op je account staan weergegeven; deze kosten ondergaan geen wijziging als gevolg van de update.

Hoe gaat Amazon Payments Europe om met mijn gegevens?

Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving is Amazon Payments Europe verplicht bepaalde gegevens te verzamelen en te verifiëren om je Verkopen via Amazon-betaalaccount te openen en te voeren. Amazon Payments Europe zal je gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Privacyverklaring. Amazon Payments Europe weet dat je het belangrijk vindt hoe informatie over jou wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen het in ons gestelde vertrouwen dat we dit op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze doen. Dit blijkt uit het Privacybeleid van Amazon Payments Europe - Verkopen via Amazon.

Waarom zie ik de knop 'Nu uitbetalen' niet in Seller Central?

Zodra we je Verkopen via Amazon-betaalaccount kunnen openen, krijg je toegang tot de knop 'Nu uitbetalen' in Seller Central. De knop 'Nu uitbetalen' verdwijnt echter onder twee voorwaarden: ofwel is de vergoedingswaarde minder dan € 1, of je hebt op dezelfde dag al eerder op de knop geklikt.

Hoe wordt de primaire contactpersoon gedefinieerd?

De primaire contactpersoon is de persoon die toegang heeft tot de Verkopen via Amazon-betaalaccount, de registratiegegevens verstrekt namens de rekeninghouder (de geregistreerde verkoper) en transacties zoals vergoedingen en terugbetalingen initieert. Acties die door de primaire contactpersoon worden ondernomen, worden geacht door de rekeninghouder te zijn genomen.

Hoe wordt de begunstigde eigenaar gedefinieerd?

Begunstigde eigenaren zijn natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over het bedrijf middels direct of indirect eigendom van minstens 20% / 25% van de aandelen of het stemrecht van het bedrijf, of elke andere natuurlijke persoon die anderszins zeggenschap uitoefent over het beheer van het bedrijf.

Wat verwacht Amazon Payments Europe te ontvangen als een 'Volmacht' voor de primaire contactpersoon?

Houd er rekening mee dat het noodzakelijk is deze informatie te verstrekken om je account in aanmerking te laten komen voor Verkopen via Amazon. We verwachten een verklaring te ontvangen zoals degene hieronder, of iets vergelijkbaars:

------------------------------------------------------------------------
+++++++++
[Briefhoofd van het bedrijf]

POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY

The undersigned, [naam van de onderneming hier] (herein after, the 'Company'), duly represented by (naam en functie) [voeg hier de volledige naam en functie van de ondertekenaar toe], confirms that [de volledige naam van de contactpersoon hier toevoegen] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account, and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.

Dated this

By:

------------------------------------------------------------------------

Wat moet ik doen als ik 2 goedgekeurde verkopersaccounts/verkopersaccount + webstore heb? Kan ik die verificaties combineren in één verificatie?

Elke account is onafhankelijk en moet daarom een afzonderlijke verificatie ondergaan. Je kunt dezelfde documenten nogmaals uploaden.

Ik heb de Business Solutions-overeenkomst aanvaard toen ik me heb aangemeld als verkoper. Waarom moet ik dit nog een keer doen?

We hebben een aantal structurele wijzigingen aangebracht in onze Europese marketplace en we verzoeken je de vermelde overeenkomsten te accepteren vanwege deze wijzigingen. Net als voorheen beheert Amazon Services Europe S.à r.l. het Marketplace-programma en biedt deze de service Verkopen via Amazon aan. Vanaf nu worden de betalingsservices echter geleverd door Amazon Payments Europe s.c.a. Om deze wijziging weer te geven, hebben we de betalingsvoorwaarden verwijderd uit de Business Solutions-overeenkomst en hebben we nu een aparte Amazon Payments Europe-gebruikersovereenkomst. Omdat dit nieuwe overeenkomsten met een andere reikwijdte zijn, vragen we je akkoord te gaan met de nieuwe en gewijzigde overeenkomsten, waaronder het Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.

Heeft Amazon het recht om de overeenkomst ineens te wijzigen?

Wij streven ernaar een dynamische, veilige en conforme marktplaats te behouden voor zowel klanten als verkopers. De wijzigingen in onze overeenkomsten zijn een noodzakelijke stap in de richting van dit doel. Daarom verzoeken we alle verkopers de overeenkomsten te aanvaarden, zodat wij zowel klanten als verkopers uitstekende producten en diensten kunnen blijven aanbieden.

Ik heb de Business Service-overeenkomst al geaccepteerd. Wat is er anders in deze nieuwe overeenkomst?

De grootste verandering is dat we eenvoudig de voorwaarden voor betalingen en betalingsverwerking hebben verplaatst naar de Gebruikersovereenkomst voor Amazon Payments Europe. Wij zijn van mening dat de overige wijzigingen in de documenten minimaal zijn, maar we raden je aan om de overeenkomsten goed door te lezen, zodat je alle voorwaarden begrijpt.

De gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe bevat nu alle relevante bepalingen voor de Verkopen via Amazon-betalingsservices die worden aangeboden door Amazon Payments Europe s.c.a.

Tot nu toe had ik maar één overeenkomst. Waarom moet ik nu drie verschillende sets voorwaarden accepteren?

We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn, maar hoewel er drie documenten zijn, blijft het onderwerp van de contracten, d.w.z. de voorwaarden voor het verkopen via Amazon en voor betalingen, hetzelfde. Amazon Services Europe S.à r.l. blijft de service Verkopen via Amazon aanbieden, maar vanaf nu worden de gerelateerde betalingsservices geleverd door Amazon Payments Europe s.c.a. Als onderdeel van deze wijziging hebben we de betalingsvoorwaarden verwijderd uit de Business Solutions-overeenkomst; de Gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe bevat nu alle betalingsvoorwaarden. Daarom vragen we je om akkoord te gaan met de nieuwe en gewijzigde overeenkomsten, waaronder het Gebruiksbeleid van Amazon Payments Europe.

Wat houdt de Business Solutions-overeenkomst in?

De Business Solutions-overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor Verkopen via Amazon, Fulfillment by Amazon, services en productadvertenties.

Ik wil niet akkoord gaan met de nieuwe overeenkomsten. Met wie kan ik contact opnemen om wijzigingen te bespreken?

Helaas moeten de overeenkomsten schriftelijk worden aanvaard. Ons doel is om een transparante service te hebben die werkt voor zowel verkopers als Amazon.

Als je vragen hebt over het algemene proces, raden we je aan contact op te nemen met de Ondersteuning voor verkooppartners maar houd er rekening mee dat deze niet in staat zal zijn om afstand te doen van de voorwaarden van de overeenkomst.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates