Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Antinamaakbeleid van Amazon

Producten die te koop worden aangeboden op Amazon moeten authentiek zijn. De verkoop van vervalste producten is ten strengste verboden. Het niet naleven van dit beleid kan leiden tot het verlies van verkoopprivileges, het inhouden van tegoeden en de verwijdering van voorraad die in ons bezit is.

Het is de verantwoordelijkheid van elke verkoper en leverancier om uitsluitend authentieke producten in te kopen, te verkopen en te verzenden. Verboden producten omvatten bootlegs, vervalsingen of illegale kopieën van producten of content; producten die illegaal zijn gerepliceerd, gereproduceerd of vervaardigd; en producten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van een andere partij. Als je niet-authentieke producten verkoopt of levert, kunnen we je Amazon-verkoopaccount (en daaraan gerelateerde accounts) met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen en niet-authentieke producten uit onze fulfillment centers op jouw kosten verwijderen. Bovendien betalen we verkopers niet totdat we er zeker van zijn dat onze klanten de authentieke producten hebben ontvangen die ze hebben besteld. We kunnen betalingen achterhouden als we vaststellen dat een Amazon-account is gebruikt om niet-authentieke goederen te verkopen, fraude te plegen of andere illegale activiteiten uit te voeren.

We werken samen met fabrikanten, rechthebbenden, content-eigenaren, leveranciers en verkopers om de manieren te verbeteren waarop we niet-authentieke producten detecteren en voorkomen dat deze onze klanten bereiken. Als gevolg hiervan worden verdachte productvermeldingen door ons verwijderd op basis van onze eigen beoordeling van producten. We werken tevens samen met rechthebbenden en met justitie wereldwijd om juridische stappen te ondernemen en te ondersteunen tegen verkopers en leveranciers die dit beleid bewust schenden en onze klanten schaden. Naast strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf, kunnen verkopers en leveranciers van niet-authentieke producten strafrechtelijke sancties worden opgelegd, waaronder het verlies van bedragen ontvangen via de verkoop van niet-authentieke producten, de verplichting tot vergoeding van de schade of beschadiging die is geleden door de rechthebbenden, en betaling van wettelijk verplichte en overige schadevergoedingen en procedurekosten.

We staan achter de producten die op onze site worden verkocht met onze A-tot-Z-garantie en we moedigen rechthebbenden die twijfelen aan de authenticiteit van een product aan om ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen het geval onmiddellijk onderzoeken en passende actie ondernemen om klanten, verkopers en rechthebbenden te beschermen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates