Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Richtlijnen voor het gebruik van de Available at Amazon Badge door verkopers

Als je een Amazon-verkoper bent, mag je de Badge “Available at Amazon” badge (de "Badge") hieronder gebruiken als je voldoet aan de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken ("Richtlijnen") op deze pagina. Als je je aan de Richtlijnen houdt, heb je geen verdere goedkeuring van Amazon nodig om de Badge te gebruiken. De richtlijnen bevatten de volgende vereisten:

 • Je mag de Badge alleen gebruiken om te adverteren dat je producten beschikbaar zijn voor aankoop op een Amazon-website.
 • Je mag de Badge op geen enkele manier wijzigen en deze moet volledig verschijnen.
 • Je mag de Badge niet gebruiken op een manier die sponsoring of goedkeuring door Amazon impliceert.
 • Je mag geen Amazon-logo's of andere Amazon-handelsmerken, anders dan de Badge, gebruiken in je online- of offline-marketingmateriaal (inclusief productvermeldingen op Amazon-websites) tenzij je schriftelijke toestemming van Amazon hebt gekregen.

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

Deze richtlijnen zijn van toepassing op je gebruik van de Badge, een handelsmerk dat uitsluitend eigendom is van Amazon. De termen 'wij', 'we', 'ons', 'onze' of 'Amazon' zoals ze in deze richtlijnen worden gebruikt beteken Amazon Services LLC, Amazon EU S.à RL of een van de aangesloten bedrijven, en 'je', 'jij', 'jou', of 'jouw' betekent de verkoper (een persoon of bedrijfsentiteit) die de Badge gebruikt. Strikte naleving van deze Richtlijnen is te allen tijde vereist en elk gebruik van de Badge in strijd met deze Richtlijnen zal automatisch elke licentie met betrekking tot je gebruik van de Badge beëindigen.


 1. Je mag de Badge alleen gebruiken om reclame te maken voor de beschikbaarheid van je producten op een Amazon-website. Je mag de Badge alleen gebruiken (a) op je eigen website, (b) in online advertenties en/of (c) in offline advertenties.
 2. Je mag de Badge koppelen aan een Amazon-website.
 3. Je mag de Badge alleen gebruiken voor het doel dat uitdrukkelijk door Amazon in deze richtlijnen is toegestaan en je gebruik moet: (i) voldoen aan de meest recente versie van deze Richtlijnen; en (ii) voldoen aan alle andere voorwaarden, bepalingen of beleidsregels die Amazon van tijd tot tijd kan uitvaardigen en die van toepassing zijn op het gebruik van de Badge.
 4. Hieronder staat de goedgekeurde Badge-afbeelding die je mag gebruiken. Je mag de Badge op geen enkele manier wijzigen, dit houdt in, maar is niet beperkt tot, het wijzigen van de verhouding, de kleur of het lettertype van de Badge, of het toevoegen of verwijderen van elementen aan of van de Badge.
 5. De Badge moet in zijn geheel verschijnen, met een redelijke afstand tussen elke zijde van de Badge en andere visuele, grafische of tekstuele elementen. De Badge mag in geen geval op een achtergrond worden geplaatst die de leesbaarheid of weergave van de Badge belemmert.
 6. Gebruik de Badge niet als onderdeel van een zin. Zeg bijvoorbeeld niet: "Onze producten zijn (Badge), dus winkel online."
 7. Je mag de Badge op geen enkele manier gebruiken die sponsoring of goedkeuring door Amazon impliceert, anders dan door de Badge te gebruiken zoals specifiek geautoriseerd in deze Richtlijnen door Amazon.
 8. Je mag de Badge niet gebruiken om Amazon, diens producten of services in diskrediet te brengen, of op een manier die volgens Amazon het vertrouwen in Amazon of het Amazon-merk vermindert, beschadigt of tenietdoet.
 9. Tenzij anders goedgekeurd, mogen productafbeeldingen geen Amazon-logo's of andere handelsmerken bevatten, of variaties, wijzigingen of iets dat verwarrend vergelijkbaar is met Amazon's logo's en andere handelsmerken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, woorden of logo's met de termen AMAZON, PRIME, ALEXA of het Amazon Smile-ontwerp, evenals andere Amazon-Badges, waaronder 'Amazon's Choice', 'Premium Choice', 'Amazon Alexa', 'Werkt met Amazon Alexa', 'Bestseller' of 'Top Seller'.
 10. Je mag de volgende verklaring opnemen in en op alle materialen waarop de Badge wordt weergegeven (schriftelijk of digitaal): "Het handelsmerk van Amazon wordt gebruikt onder licentie van Amazon.com, Inc. of diens gelieerde ondernemingen,"
 11. Je erkent dat alle rechten op de Badge het exclusieve eigendom zijn van Amazon en dat alle goodwill die wordt gegenereerd door je gebruik van de Badge uitsluitend ten goede komt aan Amazon. Je zult geen actie ondernemen die strijdig is met de rechten van Amazon op, of het eigendom van, de Badge of andere handelsmerken van Amazon.

Amazon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Richtlijnen en/of de goedgekeurde Badge te wijzigen en passende actie te ondernemen tegen elk gebruik zonder toestemming of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze Richtlijnen.

Als je vragen hebt over deze richtlijnen, neem dan contact op met trademarks@amazon.com voor hulp.

Raadpleeg deze pagina als je meer informatie nodig hebt over de vereisten voor productafbeeldingen.

Richtlijnen voor "Available at Amazon" Badge


"Available at Amazon" Badge Download (U.S.)

Logo-toepassingen voor afdrukken en scherm.

"Available at Amazon" Badge (internationale versies)

Internationale versies van Badge. Omvat zowel animatie- als statische bestanden.

Geanimeerde versies van Badge.

"Available at Amazon" Badge (animatie) Download
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates