Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA

Wanneer je voorraad verloren of beschadigd is door een verzendpartner in een Amazon fulfillment center of tijdens de bezorging aan een klant, kunnen we:

 • Het item vervangen door een item met dezelfde FNSKU
 • Je de geschatte opbrengst van de verkoop van het betreffende item terugbetalen met aftrek van het lokale standaard geldende btw-tarief.

Terugbetaling

We houden rekening met meerdere factoren bij het bepalen van het terugbetalingsbedrag, waaronder:

 • Je verkoopgeschiedenis
 • De gemiddelde verkoopprijs van FBA op Amazon
 • De verkoopgeschiedenis van de specifieke ASIN

Het geschatte terugbetalingsbedrag is exclusief het lokale standaard geldende btw-tarief. Als je bent ingeschreven voor onze VAT Calculation Service, houden we bij de berekening van het van toepassing zijnde btw-tarief rekening met de PTC (Belastingcode product).

Als we niet genoeg informatie hebben om het terugbetalingsbedrag voor een item te berekenen, wijzen we een waarde toe aan je voorraad op basis van vergelijkbare items.

Als je een herbeoordeling aanvraagt van het vastgestelde terugbetalingsbedrag, kunnen we je om aanvullende informatie vragen, zoals een aankoopbewijs of een factuur.

Het terugbetalingsbedrag voor een enkel item zal nooit meer dan £/€ 2.000 bedragen. Voor producten met een waarde boven £/€ 2.000, raden we je aan om een verzekering af te sluiten bij een externe verzekeraar.

Notitie: Elk item waarvoor je in het kader van dit beleid een terugbetaling ontvangt, kan door ons worden verwijderd. Hieronder valt ook een mogelijke verkoop van het product. Als gevolg hiervan kunnen dergelijke items, inclusief verloren items die na terugbetaling worden teruggevonden, te koop worden aangeboden op Amazon Warehouse Deals (indien van toepassing) of via andere kanalen.

Terugbetaling ongedaan maken

Als we je eerder hebben terugbetaald voor verloren voorraad die vervolgens wordt teruggevonden, of als we vaststellen dat een terugbetaling ten onrechte is uitgevoerd, kunnen we het item vervangen door een item met dezelfde FNSKU of het tegoed dat was bijgeschreven op je account ongedaan maken.

Beperkingen

Belangrijk: Claims voor ontbrekende items in verzendingen die naar Amazon fulfillment centers zijn verzonden, moeten binnen 6 maanden worden ingediend. Claims voor bezorgprobleem bij Multi-Channel Fulfillment moeten binnen 90 dagen na de op de pagina Bestelgegevens aangegeven uiterlijke verwachte bezorgdatum bij Amazon worden ingediend. Alle andere claims voor verloren of beschadigde voorraad moeten binnen 18 maanden na de datum van verlies of beschadiging worden ingediend.

Ons beleid verbiedt alle activiteiten die negatief kunnen uitwerken op ons vermogen andere verkopers te helpen. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn het indienen van onvoldoende onderzochte of vroegtijdige verzoeken, of het indienen van grote hoeveelheden verzoeken in korte tijd.

Wat valt onder dit beleid?

 • Items die beschadigd zijn in een Amazon fulfillment center
 • Items die onjuist zijn geplaatst in een Amazon fulfillment center
 • Items die verloren of beschadigd zijn door de transportdiensten en distributeurs die we gebruiken om producten bij de klant te bezorgen
 • Items die verloren of beschadigd zijn tijdens de verzending naar een Amazon fulfillment center met verzendpartners van Amazon (klein pakket, minder dan vrachtwagenlading (LTL) en volledige vrachtwagenlading (FTL))
  Notitie: Items in kleine pakketten die zijn verzonden met verzendpartners van Amazon en zijn beschadigd als gevolg van een ontoereikende verpakking, worden niet gedekt. Volg bij de verzending van je producten naar een Amazon fulfillment center altijd onze vereisten voor voorbereiding, verpakking en Verzending om schade onderweg te voorkomen.

Wat valt er niet onder dit beleid?

 • Voor FBA verboden producten
 • Producten die niet voldoen aan de FBA-voorraadvereisten
 • Producten waarvoor beperkingen gelden die zijn verloren of beschadigd tijdens verwerking van de verwijderingsopdracht
 • Defecte producten of items die verloren of beschadigd zijn door klanten, distributeurs of verkopers
 • Items met een verlopen houdbaarheidsdatum
 • Defecte items die beschadigd aankomen bij het fulfillment center
 • Items in kleine pakketten die zijn verzonden met verzendpartners en zijn beschadigd door ontoereikende verpakking
Belangrijk: Volg bij verzending van je producten naar een Amazon fulfillment center altijd onze vereisten voor voorbereiding, verpakking en Verzending om schade onderweg te voorkomen.

Zie voor meer informatie de FBA-servicevoorwaarden.

Voordat je verloren items meldt

Als je denkt dat een deel van je voorraad ontbreekt, gebruik dan de volgende tools en overzichten om de discrepantie te identificeren of op te lossen:

Je kunt ook je e-mailaccount controleren op terugbetalingsmeldingen van Fulfillment by Amazon.

Als je de discrepantie niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners.

Overzicht Aanpassing voorraad

Om een lijst weer te geven van items waarvoor je een terugbetaling hebt ontvangen, of van terugbetalingen die ongedaan zijn gemaakt en items die naar je voorraad zijn geretourneerd, doe je in het Overzicht Aanpassing voorraad het volgende:

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Categorie reden een van de volgende opties:
  • Beschadigd: Een item blijkt beschadigd te zijn.
  • Gevonden: Een item bevindt zich ergens in het fulfillment centrum en in de voorraadbeheersoftware van Amazon staat niet geregistreerd dat het item op die locatie is geplaatst.
  • Verloren: Een item is onjuist geplaatst.
 2. Klik op Overzicht genereren. Zoek in de kolom Reden een van de volgende opties:
  • Beschadigd in Amazon fulfillment center: Het item is beschadigd nadat het item in het fulfillment center is aangekomen.
  • Beschadigd door transportdienst binnenkomende verzending: Het item is beschadigd tijdens transport van het pakket door een verzendpartner van Amazon.
  • Overdracht van tegoedrekening: Het item is geretourneerd naar je voorraad.

Zie Aanpassingen voorraad voor meer informatie over redencodes voor aanpassingen.


Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA


Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates