Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Je voorraadbestand wijzigen

Individuele verkopers: deze functie is beschikbaar voor verkopers met Professionele verkoopplannen.

Het uploaden van voorraadbestanden is de primaire methode voor het verzenden van productgegevens naar Amazon. Er is geen limiet aan het aantal bestanden dat je kunt maken en uploaden. Je kunt voorraadbestanden gebruiken voor het volgende:

  • Bestaande producten en productvermeldingen op Amazon bijwerken.
  • Nieuwe producten en productvermeldingen op Amazon maken.
  • Bestaande producten en productvermeldingen op Amazon verwijderen.

Als je geen voorraadbestand hebt gemaakt, raadpleeg je Je voorraadbestand opbouwen.

Nadat je het oorspronkelijke voorraadbestand hebt ontworpen en geüpload, is het niet nodig om een voorraadbestand met al je productvermeldingen te uploaden wanneer je informatie over je SKU's wilt bijwerken. Wanneer je de voorraad wilt bijwerken, kun je een voorraadbestand uploaden met informatie over alleen de SKU's die je wilt maken, bijwerken of verwijderen.

Als je al een productbestand naar de Amazon-catalogus hebt geüpload, blijven de productgegevens die je hebt opgegeven voor een SKU in de catalogus van Amazon staan totdat je een nieuw productbestand uploadt dat specifiek naar die SKU verwijst. Als je een productmatchbestand hebt geüpload, blijven je productvermeldingsgegevens op Amazon staan totdat je een nieuw bestand uploadt om de specifieke SKU's te wijzigen of te verwijderen die matchen met pagina's in de catalogus van Amazon.

De volgende tabel laat zien hoe dit incrementele uploadproces de gegevens in de Amazon-catalogus beïnvloedt na vier afzonderlijke uploads van het voorraadbestand:

Poging Inhoud voorraadbestand Catalogusgegevens
SKU Naam Prijs Bewerking SKU Naam Prijs
1 001 Groot shirt 45,00 Bijwerken 001 Groot shirt 45,00
002 Kleine schoenen 39,00 002 Kleine schoenen 39,00
2 003 Lange broek 23,00 Bijwerken 001 Groot shirt 45,00
002 Kleine schoenen 39,00
003 Lange broek 23,00
3 002 Kleine schoenen 0,00 Verwijderen 001 Groot shirt 45,00
003 Lange broek 23,00
4 001 Groot shirt heren 44,99 Bijwerken 001 Groot shirt heren 44,99
003 Lange broek heren 38,99 003 Lange broek heren 38,99

In het bovenstaande voorbeeld werden bij elke upload gegevens in de catalogus bijgewerkt of verwijderd. Je kunt producten in de catalogus aanpassen, maken en verwijderen met behulp van meerdere feeds of met slechts één feed.

Tips voor gegevensbeheer

Wanneer je met incrementele uploads werkt, kun je het overzicht over je volledige gegevensset verliezen. Hier zijn een paar tips om de integriteit van je gegevens te behouden:

  • Bewaar altijd een hoofdproductsjabloon in elke categorie waarin je verkoopt en zorg dat deze sjabloon de nieuwste productgegevens bevat. De productsjabloon is het Microsoft Excel-bestand dat je gebruikt om je voorraadbestanden te genereren.
  • Houd een lege productsjabloon bij de hand. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in het hoofdbestand dat je wilt weergeven in de Amazon-catalogus, kun je de gewijzigde rijen uit de hoofdsjabloon verwijderen en deze in de lege sjabloon plakken. Vervolgens kun je een nieuw voorraadbestand maken met gegevens voor alleen de items die je wilt bijwerken.
  • Wijzig nooit de waarde in het SKU-veld van een product. We gebruiken de SKU om jouw productgegevens te matchen met de juiste vermelding in de catalogus.

Notitie: Er zijn een paar dingen die je moet overwegen voordat je bepaalde items bijwerkt of verwijdert. Zie de sectie Speciale overwegingen hieronder voor meer informatie.

Catalogusgegevens bijwerken

Voor het bijwerken van de catalogusgegevens die gekoppeld zijn aan een van je SKU's hoef je alleen maar een voorraadbestand te uploaden dat de gewijzigde informatie bevat. Je moet ook alle eerdere gegevens erin zetten voor die SKU die niet verandert. Als je de bovenstaande tips voor gegevensbeheer volgt, hoef je alleen de vermelding voor die SKU in je hoofdproductsjabloon te veranderen. Plak vervolgens de gewijzigde rij in je lege sjabloon, herhaal dit zo nodig voor andere SKU's, sla de nieuwe sjabloon op als door tabs gescheiden tekstbestand en upload het ten slotte.

Notitie: Bekijk zoals altijd je resultaten na een upload in Seller Central om te controleren of het is gelukt.

Bestaande producten bijwerken

Voor het bijwerken van het product of het aanbieden van gegevens die gekoppeld zijn aan een van je SKU's hoef je alleen maar een voorraadbestand te uploaden dat de gewijzigde informatie bevat. Als je een productbestand of overeenkomend bestand gebruikt, moet je in dit bestand ook alle gegevens opnemen voor die SKU die niet verandert. Het bestand met prijs en hoeveelheid accepteert slechts drie kolommen (SKU, prijs en hoeveelheid) en is de snelste manier om voorraadniveaus bij te werken, inclusief het op nul (0) instellen van items die niet op voorraad zijn.

Als je de bovenstaande tips voor gegevensbeheer volgt, hoef je alleen de vermelding voor die SKU in je hoofdproductsjabloon te veranderen. Plak vervolgens de gewijzigde rij in je lege sjabloon, herhaal dit zo nodig voor andere SKU's, sla de nieuwe sjabloon op als door tabs gescheiden tekstbestand en upload het ten slotte.

Notitie: Bekijk zoals altijd je resultaten na een upload in Seller Central om te controleren of het is gelukt.

Nieuwe productvermeldingen maken

Voor het maken van een nieuwe productpagina in de Amazon-catalogus hoef je alleen maar een nieuw voorraadbestand te uploaden dat de gewijzigde informatie bevat. Als je de bovenstaande tips voor gegevensbeheer volgt, hoef je alleen de vermelding voor die SKU aan je hoofdproductsjabloon toe te voegen. Plak vervolgens de nieuwe rij in je lege sjabloon, herhaal dit zo nodig voor andere nieuwe SKU's, sla de nieuwe sjabloon op als door tabs gescheiden tekstbestand en upload het ten slotte.

Notitie: Bekijk de resultaten, net als altijd na een upload in Seller Central, om te controleren of het is gelukt.

Catalogusgegevens verwijderen

Het verwijderen van de catalogusgegevens die gekoppeld zijn aan een van je SKU's is vergelijkbaar met het maken of bijwerken van producten, maar met enkele verschillen. Als je een product uit je voorraad wilt verwijderen, dien je een voorraadbestand in zonder waarde op te geven voor de prijs- en aantalgegevens voor de geselecteerde SKU's. Voer ook 'delete' in het veld 'update-delete' in voor de geselecteerde SKU's.

Als je de bovenstaande tips voor gegevensbeheer volgt, knip dan gewoon de vermelding voor de te verwijderen SKU uit je hoofdproductsjabloon en plak de vermelding vervolgens in je lege sjabloon. Herhaal zo nodig deze stappen voor andere SKU's. Verwijder daarna alle waarden die verband houden met prijzen en aantallen. Voer vervolgens 'delete' in het veld 'update-delete' in. Sla de sjabloon op als een door tabs gescheiden tekstbestand en upload het vervolgens.

Notitie: Bekijk de resultaten, net als altijd na een upload in Seller Central, om te controleren of het is gelukt.

Bestaande producten verwijderen

Het expliciet verwijderen van de productgegevens die gekoppeld zijn aan een van je SKU's is vergelijkbaar met het maken of bijwerken van producten, maar met enkele verschillen. Het specifieke proces dat je wilt gebruiken, hangt af van het type bestand dat je indient. Let op: wanneer je een product-SKU expliciet verwijdert, worden ook het voorraadaanbod en je productgegevensbijdragen voor het product verwijderd. Als je een productvermelding op tijdelijk niet beschikbaar moet zetten, maar je verwacht later meer voorraad te hebben, hoef je alleen maar het aantal in de productvermelding op nul (0) in te stellen.

Als je de bovenstaande tips voor gegevensbeheer volgt, knip dan gewoon de vermelding voor de te verwijderen SKU uit je hoofdproductsjabloon en plak de vermelding vervolgens in je lege sjabloon. Herhaal zo nodig deze stappen voor andere SKU's. Verwijder daarna alle waarden die verband houden met prijzen en aantallen. Codeer vervolgens het expliciete verwijderingsveld (delete) voor je bestandstype zoals hierboven uitgelegd. Sla de sjabloon op als een door tabs gescheiden tekstbestand en upload het vervolgens.

Notitie: Bekijk de resultaten, net als altijd na een upload, om te controleren of het is gelukt.

Speciale overwegingen

Er zijn een paar specifieke dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je voorraadbestanden gebruikt om je voorraad bij te werken, aan te passen of te verwijderen.

  • Aan een child-item kan geen nieuwe parent-SKU-waarde worden toegewezen zonder eerst de relatie met het oorspronkelijke parent-item te verwijderen. Deze relatie kun je verwijderen door de parent- of de child-product-SKU te verwijderen.
  • Wanneer je een parent verwijdert, verwijder je de relatie tussen die parent en alle child-items.
  • Wanneer je een child-item verwijdert, verwijder je de relatie tussen alleen dat child-item en de bijbehorende parent.
  • Wanneer je de oorspronkelijke relatie hebt verwijderd, kun je het child-item opnieuw toewijzen aan een nieuw parent-item door de SKU van dat parent-item in het veld parent-sku van het child-item in te voeren.

Voor sommige producten kan tijdens het uploaden foutcode 8005 worden geactiveerd. Deze fout treedt op wanneer je probeert bepaalde velden te wijzigen voor items met huidige aanbiedingen op Amazon. Raadpleeg voor meer informatie over deze fout en corrigerende stappen het Hulp-onderwerp Uitleg foutcodes.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates