Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Voor FBA verboden producten

Je dient zelf ervan kennis te hebben of de producten die je verzendt, worden gereguleerd als gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen die naar Amazon fulfillment centers worden verzonden, kunnen worden verwijderd zonder dat je hier een terugbetaling voor ontvangt, ook als ze niet eerder door Amazon als gevaarlijke stoffen zijn geïdentificeerd.

Belangrijk: Het niet naleven van de productvoorbereidingsvereisten, veiligheidseisen en productbeperkingen van FBA kan resulteren in de weigering, verwijdering of teruggave van voorraad op jouw kosten, het blokkeren van toekomstige zendingen naar het fulfillment center, kosten voor extra voorbereiding of niet-naleving, de opschorting van je verkoopprivileges of wettelijke boetes. Bepaalde producten komen mogelijk in aanmerking voor verkoop via Amazon maar niet in aanmerking voor Fulfillment by Amazon. Je dient er zelf voor te zorgen dat de producten die je naar ons verstuurt, voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en goedgekeurd zijn voor verkoop in de landen waar je je producten wilt vermelden.

Verkopers die deelnemen aan FBA dienen niet alleen het Amazon-beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden na te leven, maar ook het beleid voor FBA-specifieke productbeperkingen. De volgende producten zijn verboden voor FBA:

 • Cadeaubonnen, cadeaukaarten en andere media met een opgeslagen tegoed
 • Sigaren, sigaretten of andere tabaksproducten en producten die nicotine bevatten
 • Brandewijn, dranken die brandewijn bevatten of voedingsmiddelen die een meer dan verwaarloosbare hoeveelheid brandewijn bevatten
 • Vuurwapens (inclusief luchtgeweren, klappertjes- en paintball-pistolen), vuurwapenonderdelen, vuurwapensets (inclusief vuurwapen-modelbouwsets voor vuurwapenmodellen die niet in staat zijn munitie af te schieten), buskruit en andere soorten munitie (inclusief luchtkogels en klappertjes) en wapens (gummiknuppels, politiestokken)
 • Delen van walvissen, dolfijnen, haaien, olifanten (met inbegrip van ivoor) en andere planten en dieren die worden beschermd door de wetgeving inzake bedreigde dier- en plantensoorten of producten met ingrediënten die van deze dieren of planten afkomstig zijn
 • Tweedehandsvoertuigen/-voertuigonderdelen
 • Alle hulpmiddelen, medicijnen, voedingssupplementen, of soortgelijke stoffen die alleen verkrijgbaar zijn in de apotheek of waarvoor voor aanschaf een recept van een arts of ander medisch personeel nodig is, of producten die verboden zijn door het Duitse Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
 • Alle dvd's behalve dvd's die:
  1. van het van toepassing zijnde FSK/USK-beoordelingsetiket zijn voorzien indien dit vereist is
  2. regiocodes '2', '0', of 'Alle regio‘s' bevatten
 • Alle Blu-rays behalve Blu-rays die:
  1. regiocode 'B' bevatten of geen regiocode hebben
  2. van het van toepassing zijnde FSK/USK-beoordelingsetiket zijn voorzien indien dit vereist is

Producteenheden die niet kunnen worden verwerkt

Alle producteenheden die onder ten minste één van de volgende punten vallen, kunnen niet door Fulfillment by Amazon worden verwerkt en zijn daarom ook verboden:

 • Elk product dat de in de volgende tabel vermelde maximale afmetingen en gewichtscriteria overschrijdt:
  Store UK DE FR IT ES Andere stores
  Lengte 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 175 cm
  Gewicht 140 kg 150 kg 300 kg 140 kg 40 kg 31 kg
  Omtrek (Lengte + 2 x breedte + 2 x hoogte) N.v.t. N.v.t. 662 cm 800 cm 800 cm 360 cm
 • Producten die de valtest niet kunnen doorstaan zonder beschadigd te raken (bij het laten vallen van het product op vier verschillende zijden en één hoek vanaf een hoogte van 80 cm)
 • Producten die de krachtige schudtest niet kunnen doorstaan zonder beschadigd te raken (en er na 30 seconden krachtig schudden, geen pellets of korrelig materiaal uit de verpakking komen)
 • Elk scherp product dat zodanig is verpakt dat op enig moment in het fulfillment-proces lemmeten of punten uit de verpakking kunnen steken
 • Producten die een levend dier, levende plant of plantenstek bevatten
 • Producten die moeten worden gekoeld of diepgevroren moeten blijven
 • Voedingsmiddelen of dranken, tenzij je als verkoper al speciale toestemming hebt verkregen om voedingsmiddelen te verkopen via Fulfillment by Amazon. Neem contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners als je geïnteresseerd bent in het verkrijgen van toestemming voor dit programma.
 • In de periode rond de zomer tussen 1 mei en 14 oktober kunnen producten die chocolade bevatten, niet worden ontvangen en opgeslagen. Als verkoper dien je zelf je voorraad bij te houden en een tijdige retouraanvraag in te dienen voor het begin van de zomer. Houd er rekening mee dat de verwerking van je retouraanvraag 3 weken kan duren. Amazon behoudt zich het recht voor om producten die chocolade bevatten, te verwijderen als deze tijdens de zomerperiode in je voorraad worden aangetroffen. Verkopers zijn aansprakelijk voor zowel de kosten van retourzendingen als de verwijdering van deze producten.
 • Eenheden die minder dan 15 maanden verwijderd zijn van de houdbaarheidsdatum, of voedingsmiddelen en dranken die minder dan 70 dagen verwijderd zijn van de houdbaarheidsdatum. Eenheden die minder dan 45 dagen verwijderd zijn van de houdbaarheidsdatum, worden door Amazon verwijderd. Als verkoper dien je zelf je de voorraad bij te houden en ben je verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een retouraanvraag. Houd er rekening mee dat de verwerking van je retouraanvraag 3 weken kan duren. Verkopers zijn aansprakelijk voor zowel de kosten van retourzendingen als de verwijdering van deze producten. Producten met een houdbaarheidsdatum of die beperkt houdbaar zijn kunnen niet als vermengde voorraad zonder etiket worden geregistreerd en moeten zijn voorzien van een productetiket. Meer informatie vind je op de Hulp-pagina FBA-voorraad etiketteren.
 • Eenheden die een product bevatten dat is gereguleerd als een gevaarlijk product of gevaarlijke stof (gevaarlijke stoffen) door een van de volgende richtlijnen of verordeningen: het Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Richtlijn 1999/45/EG inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke preparaten; Verordening (EG) nr. 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels; het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code); de regelgeving inzake gevaarlijke goederen (Dangerous Goods Regulations) van de International Air Transport Association (IATA DGR); Comité van deskundigen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen; Verordening (EU) nr. 528/2012 inzake het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden; Verordening (EG) nr. 1107/2009 inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en de intrekking van de Richtlijnen van de Raad 79/117/EEG en 91/414/EEG. Dergelijke producten omvatten stoffen die samengeperst gas bevatten, chemische stoffen die potentieel explosief, ontvlambaar, corrosief, giftig, radioactief of magnetisch zijn, in gasvormige, vloeibare of vaste vorm (inclusief poeder), met uitzondering van lithiumbatterijproducten. Zendingen met lithiumbatterijproducten moeten voorzien zijn van de nodige aanduidingen en moeten voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen en testvereisten die zijn vastgelegd in de ADR- en de IATA DGR-bepalingen om door Amazon te worden geaccepteerd.
  Notitie: Amazon kan producten die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voldoen aan de bovengenoemde regelgeving, op kosten van de verkoper verwijderen.
 • Stoffen die worden gereguleerd door de Narcoticawet (BtMG) of die volgens ons het risico van letsel of ziekte met zich mee kunnen brengen
 • Sieraden of ornamenten bedoeld om op het lichaam te worden gedragen, inclusief armbanden, kettingen, enkelbanden, horloges, horlogebanden, broches, oorbellen of ringen met een waarde van meer dan € 500.
 • Producten die door de fabrikant zijn teruggeroepen
 • Producten die niet legaal kunnen worden verkocht en gedistribueerd in de regio's van je markten omdat om verschillende redenen de verkoop ervan verboden is (bijv. producten zonder vereiste beschrijving, etikettering, waarschuwingskennisgevingen, instructies voor gebruik of lijst met ingrediënten in alle vereiste nationale talen)
 • Items die niet goed gesloten en verzegeld zijn. Let op onze Verpakkingsvereisten.

Bovendien zijn ook sommige producten in de categorie Gezondheid en Beauty verboden.

Verboden producten: FBA-export vanuit de EU

Naast het bovenstaande zijn voor de EU de volgende producten uitgesloten van FBA-export:

 • Producten die racisme, haat, en/of discriminatie bevorderen
 • Nazimemorabilia (of soortgelijke producten)
 • Vuurwapens bedoeld om lichamelijk letsel te veroorzaken (niet alleen met dodelijke kracht)
 • Geneesmiddelen, vitaminen of kruidensupplementen (ongeacht of hiervoor een recept vereist is)
 • Geneesmiddelen, vitamines, voedingssupplementen, kruidensupplementen, ongeacht of hiervoor een recept vereist is
 • Producten voor onkruid- of ongediertebestrijding
 • Zaden, planten of hiervan afgeleide producten
 • Vuurwerk of andere pyrotechniekproducten
 • Medische implantaten of delen van het menselijk lichaam, met uitzondering van menselijk haar
 • Producten die thuishoren in het publieke domein, met inbegrip van cultureel erfgoed en archeologische vondsten (mineralen, schatten, fossielen enz.)
 • Producten waarvoor een leeftijdsclassificatie vereist is in het betreffende EU-land waarnaar je via Amazon je producten verzendt en die niet de vereiste leeftijdscategorie weergeven
 • Producten die niet anderszins zijn uitgesloten waarvoor leeftijdsverificatie vereist is in het EU-land waarnaar je via Amazon je producten verzendt - tenzij en zolang Amazon voor dit land zelf een leeftijdsverificatieproces biedt
 • Producten die onherstelbaar schade toebrengen aan de eer/waardigheid van een andere persoon, gericht zijn op kinderen en gewelddadig, pornografisch of ander onwettig materiaal bevatten, of anderszins schadelijk zijn voor kinderen
 • Telefoons die alleen met één specifieke provider van mobiele services te gebruiken zijn
 • Producten waarvan voor de verkoop of distributie beperkingen gelden volgens de wetgeving van het EU-land waarnaar je via Amazon je producten verzendt
 • Producten die niet legaal in iemands bezit kunnen zijn, of niet mogen worden verkocht of gedistribueerd in het EU-land waarnaar je via Amazon je producten verzendt

Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen

Bovendien komen producten die door van toepassing zijnde wetgeving als gevaarlijke stoffen worden gereguleerd niet in aanmerking voor Fulfillment by Amazon. Hiervoor wordt o.a. uitgegaan van de regelgeving in onderstaande lijst hoewel ook niet-vermelde regelgeving van toepassing kan zijn.

In sommige gevallen komen lithium-ion- en lithium-metaalbatterijen, of producten die deze batterijen bevatten in of met het hoofdproduct, in aanmerking voor Fulfillment by Amazon zolang de vereiste informatie wordt verstrekt. Zie voor meer informatie Vereisten voor lithiumbatterijen of producten die lithiumbatterijen bevatten.

Ga voor meer informatie over het verkopen van gevaarlijke stoffen met FBA naar:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates