Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereiste informatie en documentatie over gevaarlijke goederen (gevaarlijke stoffen)

Wanneer je een nieuw product vermeldt, moet je specifieke informatie over gevaarlijke goederen (gevaarlijke stoffen) aan Amazon verstrekken. Nadat je productvermelding is gemaakt, en alleen als er aanvullende documentatie is vereist om je product correct te classificeren, zul je worden gevraagd een veiligheidsinformatieblad (VIB) of een vrijstellingsformulier te verstrekken. Als je deze informatie niet verstrekt, kan dit leiden tot vertragingen bij de verwerking van je zendingen en tot annulering van bezorgdiensten aan klanten door de transportdienstpartners van Amazon.

Zie voor meer informatie over gevaarlijke goederen de Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen.

Belangrijk: Zelfs als je product niet onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen valt, raden we je aan om alle beschikbare informatie of documentatie over gevaarlijke goederen aan Amazon te verstrekken wanneer je je aanbieding maakt om vertragingen in de verwerking te voorkomen.

Op deze pagina vind je meer informatie over het volgende:

  1. Nieuwe productvermeldingen: Meer informatie over de vragen over gevaarlijke goederen die worden gesteld bij het maken van FBA-productvermeldingen/-conversie en antwoorden op deze vragen
  2. Bestaande productvermeldingen: Meer informatie over welke documentatie over gevaarlijke goederen van je kan worden gevraagd nadat je productvermelding is gemaakt / geconverteerd naar FBA:
    1. Veiligheidsinformatieblad (VIB): Meer informatie over wat veiligheidsinformatiebladen zijn, en wanneer en hoe je deze verstrekt aan Amazon
    2. Vrijstellingsformulier: Meer informatie over wat vrijstellingsformulieren zijn, wanneer je er een mag indienen, en wanneer en hoe je ze aan Amazon moet verstrekken

Nieuwe productvermeldingen

Wanneer je een productvermelding maakt of converteert voor FBA, moet je een aantal vragen beantwoorden over gevaarlijke goederen. Eén reeks vragen gaat over batterijen en een andere reeks vragen heeft betrekking op de regelgeving voor gevaarlijke goederen. Zorg ervoor dat je juiste en volledige informatie verstrekt zodat je product correct wordt geclassificeerd en niet wordt geblokkeerd voor verkoop. Zie onderstaande richtlijnen:

Vragen over batterijen

De volgende vraag over batterijen moet worden beantwoord voor alle producten tijdens het maken of converteren van een FBA-productvermelding. Houd er rekening mee dat je op basis van je antwoord mogelijk nog andere verplichte vragen moet beantwoorden (hieronder vermeld):

  • Is het product een batterij of gebruikt het batterijen: Selecteer ja als er batterijen nodig zijn om het product te laten functioneren of als je product een batterij is. Als het product inderdaad batterijen gebruikt, geef dan hieronder de juiste verpakkingsconfiguratie op:
    • Selecteer Alleen batterijen als het product een zelfstandige batterij is (bijvoorbeeld een vervangende laptopbatterij) of als de batterij wordt verkocht met items die deze niet van stroom hoeft te voorzien (bijvoorbeeld een reservebatterij van een mobiele telefoon die wordt verkocht met een oplader). Externe batterijopladers (bijvoorbeeld powerbanks) worden beschouwd als batterijen.
    • Selecteer Verpakt met apparatuur als de batterij is verpakt met het apparaat dat het van stroom dient te voorzien maar zich niet in het apparaat zelf bevindt. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon met de verwijderbare batterij afzonderlijk verpakt.
    • Selecteer In apparatuur als de batterij vooraf is geïnstalleerd in het item of hierin is ingebouwd (bijvoorbeeld bij een Kindle-tablet).
    • Selecteer Afzonderlijk verkocht als de batterij niet in de verpakking van het product is inbegrepen.
  • Samenstelling van de batterij: Selecteer de samenstelling van de batterij in het vervolgkeuzemenu (bijvoorbeeld alkaline, lithium-ion). Deze informatie wordt over het algemeen op de batterij zelf of op de verpakking afgedrukt.

Als je batterijproduct lithiumbatterijen gebruikt, is het een gevaarlijk vrachtgoed en moet je de volgende aanvullende informatie verstrekken:

  • Batterijtype: Selecteer het type batterij in het vervolgkeuzemenu (bijvoorbeeld AAA, CR123A, enz.). Deze informatie wordt over het algemeen op de batterij zelf of op de verpakking afgedrukt. Als je niet weet welk type batterij je product gebruikt, selecteer je 'Onbekend'.
  • Aantal batterijen: Voer het totale aantal batterijen in, inclusief eventuele reservebatterijen.
  • Gewicht batterij: Voer het totale gewicht van alle batterijen in gram in. Dit is het gewicht van de zelfstandige batterij(en) exclusief het gewicht van de verpakking of het apparaat waarin deze kan/kunnen worden gebruikt.
  • Aantal cellen: Voer het totale aantal cellen in, inclusief eventuele reservecellen.
    Notitie: Een 'cel' wordt beschouwd als één elektrische opslageenheid met één positief en één negatief uiteinde, terwijl bij een 'batterij' twee of meer cellen met elkaar zijn verbonden om gezamenlijk één component te vormen. Een afstandsbediening voor een tv bijvoorbeeld, gebruikt meestal 2 AA-cellen die in het achtercompartiment zijn geïnstalleerd. Eén laptopbatterij kan dan weer bestaan uit 6 cellen die zijn ingesloten in de plastic behuizing van de batterij. Informatie over het aantal cellen voor batterijen met meerdere cellen is vaak te vinden op de verpakking van de batterij of in de technische informatie van de fabrikant.
  • Verpakking lithiumbatterij: Selecteer de juiste verpakkingsconfiguratie in het vervolgkeuzemenu waarmee wordt beschreven hoe de batterij is verpakt ten opzichte van het apparaat (bijvoorbeeld batterijen in apparatuur).
  • Watturen per batterij: Als je product een lithium-ion-batterij is, bevat, of samen hiermee wordt verkocht, voer je de watturen-waarde (Wh) in per batterij. Deze informatie wordt meestal afgedrukt op de batterij zelf of op de verpakking, of staat vermeld in de technische documentatie van de fabrikant.
    Notitie: In gevallen waarin de watturen-waarde niet wordt aangegeven, kan dit worden berekend op basis van de waarden voor batterijspanning (V) en ampère-uur (Ah), ook vaak afgedrukt op de batterij of buitenste verpakking, of te vinden in de documentatie van de fabrikant. De spanning die moet worden gebruikt bij het berekenen van watturen is de nominale spanning van de batterij (gewoonlijk afgedrukt als 'spanning/voltage'), niet te verwarren met de ingangsspanning, uitgangsspanning of maximale laadspanning. Om de watturen van je product te berekenen, kun je de rekenhulp gebruiken die je hier vindt.
  • Lithiumgehalte per batterij: Als je product een lithium-metaal-batterij is, bevat of samen hiermee wordt verkocht, voer je het lithiumgehalte van je batterij in gram in. Deze informatie is over het algemeen te vinden in de technische informatie van de fabrikant.
    Notitie: Voor dit veld moet, indien beschikbaar, altijd het door de fabrikant verstrekte lithiumgehalte worden gebruikt. Als de fabrikant deze informatie niet kan verstrekken, kan ook een gelijkwaardig lithiumgehalte worden berekend als de ampère-uur- (Ah) waarde per cel bekend is. Om het equivalente lithiumgehalte per batterij van je product te berekenen, kun je de rekenhulp gebruiken die je hier vindt.

Vraag over de regelgeving voor gevaarlijke goederen:

De volgende vraag over gevaarlijke goederen moet voor alle producten worden beantwoord tijdens het maken of converteren van een FBA-productvermelding. Houd er rekening mee dat je op basis van je antwoord mogelijk nog andere verplichte vragen moet beantwoorden (hieronder vermeld):

  • Wordt dit product beschouwd als een gevaarlijk vrachtgoed of gevaarlijke stof dat/die onder de regelgeving valt voor transport, opslag en/of afval: Als je product onder de regelgeving valt voor gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen, selecteer je de van toepassing zijnde regelgeving in het vervolgkeuzemenu.

    Zie Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen voor meer informatie over gevaarlijke goederen.

    Als je product niet als gevaarlijk vrachtgoed of gevaarlijke stof wordt beschouwd, selecteer je Nee of Niet van toepassing.

Als je product onder de regelgeving valt voor gevaarlijke goederen, zorg er dan voor dat je ook de volgende informatie verstrekt:

  • UN-nummer: Als je product onder de regelgeving valt voor gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen voor transport, geef dan het UN-nummer aan. Deze informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad of kan worden verkregen bij de fabrikant. Vermeld 'UN' voor het UN-nummer (bijvoorbeeld UN1266), zonder spaties ertussen.
  • Gewicht van product (kg): Als je product onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen valt voor transport, afval en/of opslag, geef dan het gewicht van het product aan in kilogram.
  • Productvolume (ml): Als je product onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen valt voor transport, afval en/of opslag, geef dan het productvolume op in milliliter als het om een gas of vloeistof gaat.
  • GHS/CLP-categorisatie of -pictogrammen: Als je product volgens GHS/CLP-normen als gevaarlijk vrachtgoed of gevaarlijke stof wordt beschouwd, selecteer je in het vervolgkeuzemenu welk pictogram/welke pictogrammen er op de verpakking van je product of veiligheidsinformatieblad wordt of worden weergegeven.

    Zie voor voorbeelden van de GHS/CLP-pictogrammen de Gids voor het identificeren van gevaarlijke goederen, en voor meer informatie over GHS/CLP de REACH-website.

Verstrek indien beschikbaar ook de volgende informatie:

  • De URL van het veiligheidsinformatieblad: Het veiligheidsinformatieblad (VIB) van je product kan bij de fabrikant worden verkregen. Hieronder vind je meer informatie over veiligheidsinformatiebladen.
  • Vlampunt: Het vlampunt van een product bepaalt de ontvlambaarheid. Geef het vlampunt van je product aan in graden Celsius (ºC). Deze informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad of kan worden verkregen bij de fabrikant.

Zodra je productvermelding is gemaakt of geconverteerd naar FBA, duurt het controleproces 4 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Zie FBA-controleproces voor gevaarlijke goederen voor meer informatie over het controleproces voor gevaarlijke goederen.

Gebruik de tool Een ASIN opzoeken om de classificatiestatus van je FBA-ASIN te controleren.

Belangrijk: Als je de hierboven beschreven gevraagde informatie niet verstrekt, kun je geen productvermelding(en) maken of deze converteren naar FBA. Bovendien kan, als de door jou verstrekte informatie onvolledig, onjuist of anderszins tegenstrijdig is, je product worden geblokkeerd voor verkoop en zul je worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken (zie hieronder).

Bestaande productvermeldingen

Het team Gevaarlijke goederen controleert elk ASIN dat is geconverteerd naar Fulfilled by Amazon (FBA) binnen 4 werkdagen indien dit ASIN is geïdentificeerd als een potentieel gevaarlijk vrachtgoed. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

Als de informatie over gevaarlijke goederen die je tijdens het maken van de productvermelding hebt verstrekt, volledig en correct is, zullen we de controle voltooien en je product binnen 4 werkdagen classificeren.

Als de door jou verstrekte gegevens echter onjuist, onvolledig of anderszins tegenstrijdig zijn en we hierdoor je producten niet correct kunnen classificeren, zullen we je om aanvullende informatie vragen.

Afhankelijk van het type product dat je vermeldt, kunnen we je om een of beide van de volgende documenten vragen om je product correct te kunnen classificeren:

  • Een veiligheidsinformatieblad: Als je geen veiligheidsinformatieblad hebt verstrekt, het door jou verstrekte informatieblad niet geldig blijkt te zijn of de informatie in het veiligheidsinformatieblad tegenstrijdig is met andere informatie, zul je worden gevraagd om een volledig en juist veiligheidsinformatieblad te verstrekken, te verkrijgen bij de fabrikant. Als je product geen schadelijke chemicaliën bevat (bijvoorbeeld alcohol, zuur of natrium), kun je een vrijstellingsformulier uploaden in plaats van een veiligheidsinformatieblad in gevallen dat je geen veiligheidsinformatieblad kunt verkrijgen.
  • Vrijstellingsformulier voor batterijen Als je geen volledige en juiste batterij-informatie hebt verstrekt, word je gevraagd om het vrijstellingsformulier voor batterijen en producten die op batterijen werken te uploaden.

Amazon voert ook regelmatig controles uit op producten in onze fulfillment centers waarop regelgeving voor gevaarlijke goederen van toepassing kan zijn, om te waarborgen dat zendingen voldoen aan de wettelijke vereisten en veiligheidsnormen ten behoeve van kopers en onze werknemers. Tijdens een van deze controles kan het voorkomen dat je product wordt gerapporteerd als product waarvoor volledige informatie over gevaarlijke goederen ontbreekt. In dat geval vragen we je, afhankelijk van het type van je product, een veiligheidsinformatieblad (VIB) of een vrijstellingsformulier (voor batterijen, producten die op batterijen werken en producten die geen schadelijke chemicaliën bevatten) in te dienen.

Belangrijk: Als je product wordt geïdentificeerd als potentieel gevaarlijk vrachtgoed terwijl je al voorraad hebt in een of meerdere Amazon Fulfillment Centers, heb je 14 werkdagen om de gevraagde documentatie te verstrekken. Amazon neemt contact met je op via e-mail en via de case in Seller Central zelf. Het niet verstrekken van geldige documentatie gedurende die periode zal resulteren in de verwijdering van de voorraad op jouw eigen kosten.

Zie FBA-controleproces voor gevaarlijke goederen voor meer informatie over het controleproces.

Veiligheidsinformatiebladen (VIB)

Een veiligheidsinformatieblad (VIB, voorheen bekend als gegevensblad over materiaalveiligheid of MSDS) is een gedetailleerd informatiebulletin met 16 secties opgesteld door de fabrikant of importeur, waarin de fysische en chemische eigenschappen, de fysische en gezondheidsrisico's, de blootstellingsroutes, voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik, noodsituaties en eerste-hulpprocedures, en beheersmaatregelen van een product worden beschreven.

Veiligheidsinformatiebladen stellen Amazon in staat om:

  • Te bepalen of voor je producten de regelgeving voor gevaarlijke goederen van toepassing is
  • Je producten correct te classificeren als gevaarlijke of niet-gevaarlijke goederen (de classificering bepaalt hoe producten worden opgeslagen en getransporteerd)
  • De juiste verwerkings- en verwijderingsmaatregelen te bepalen als een product lekt of inhoud vrijkomt in een fulfillment center
  • Te bevestigen dat de regelgeving voor gevaarlijke goederen niet van toepassing is op jouw producten

We nodigen je ook uit om naar de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) te gaan.

In aanmerking komende veiligheidsinformatiebladen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. Gemaakt of bijgewerkt in de afgelopen vijf (5) jaar
  2. Inclusief nieuwe GHS-/CLP-gevarenidentificatiegegevens
  3. Overeenkomen met je productvermelding:
    • De titel van de productvermelding (de productnaam zoals deze op de productpagina staat) moet dezelfde zijn als de productnaam op het veiligheidsinformatieblad
    • De fabrikant of merknaam van je product op het veiligheidsinformatieblad moet dezelfde zijn als de fabrikant of merknaam die op de productpagina wordt weergegeven
  4. Inclusief alle 16 standaardsecties van het veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatiebladen uploaden

Je moet in aanmerking komende veiligheidsinformatiebladen uploaden met behulp van de tool Documenten over gevaarlijke goederen uploaden.

Belangrijk: Als je productvermelding een bundel of een set is met meerdere producten op chemische basis, moet je voor elk product binnen de bundel of set een afzonderlijk veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Volg de onderstaande richtlijnen:

  1. Voer het ASIN van je product in.
  2. Selecteer de marketplace waar je je product wilt verkopen (bijvoorbeeld Amazon.co.uk).
  3. Selecteer de taal van het veiligheidsinformatieblad.
  4. Klik op Bladeren om het bestand op te halen dat je op je computer hebt opgeslagen.
  5. Klik op Bestand uploaden.

Nadat je je veiligheidsinformatieblad hebt geüpload, zal het team Gevaarlijke goederen het document binnen 4 werkdagen controleren (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Als het document volledig en juist is, classificeren wij gedurende die periode je product. Als het document echter ongeldig is, zul je worden gevraagd om bijgewerkte documentatie te verstrekken. Gebruik de tool Een ASIN opzoeken hierboven om de classificatiestatus van je FBA-ASIN te controleren.

Om vertragingen in de classificering te voorkomen, raden we je ten zeerste aan te controleren of je veiligheidsinformatieblad voldoet aan de bovenstaande vereisten voordat je het aan Amazon verstrekt. De controle van elk nieuw ingediend document duurt opnieuw vier werkdagen vanaf de datum van de upload.

Vrijstellingsformulieren

Een vrijstellingsformulier is een document dat door Amazon wordt vereist om specifieke informatie over gevaarlijke goederen te verzamelen voor producten die krachtens de regelgeving of wet zijn vrijgesteld van het verstrekken van een veiligheidsinformatieblad. Een vrijstellingsformulier zal alleen voor de volgende twee categorieën producten worden geaccepteerd:

  1. Batterijen en producten die batterijen bevatten of worden verkocht met batterijen
  2. Producten die geen schadelijke chemicaliën bevatten
Belangrijk: Dien geen vrijstellingsformulier in voor producten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren. Als je een vrijstellingsformulier indient in plaats van een veiligheidsinformatieblad, zal dit worden afgewezen. Het vrijstellingsformulier moet ook volledig en correct zijn ingevuld. Anders zal het worden afgewezen.

Vrijstellingsformulier voor batterijen en producten die op batterijen werken

Controleer de verpakking van het product, de producthandleiding of de batterij zelf om specifieke batterijinformatie te vinden, zoals watturen en spanning. Zie Vereisten voor lithiumbatterijen en producten die lithiumbatterijen bevatten voor meer informatie over lithiumbatterijen.

  1. Download het vrijstellingsformulier. Het sjabloon is beschikbaar in meerdere talen: Selecteer de taal die het gemakkelijkst voor je is.
  2. Vul alle in rood gemarkeerde cellen in. Afhankelijk van je antwoorden kunnen meer cellen rood worden. Vul die cellen ook in.
  3. Sla het document op je computer op.
    Notitie: Als het document onvolledig is of tegenstrijdige informatie bevat, kun je het niet opslaan. Mocht dit gebeuren, corrigeer dan de fouten en sla het bestand opnieuw op.
  4. Upload het vrijstellingsformulier:
    • Voer het ASIN van je product in.
    • Selecteer de marketplace waar je je product wilt verkopen (bijvoorbeeld Amazon.co.uk).
    • Selecteer de taal van het vrijstellingsformulier.
    • Klik op Bladeren om het bestand op te halen dat je op je computer hebt opgeslagen.
    • Klik op Bestand uploaden.
    Belangrijk: Volledige instructies voor het invullen van het vrijstellingsformulier voor batterijen en producten die op batterijen werken zijn beschikbaar in de sjabloon zelf in het Excel-tabblad 'Instructies'.

Vrijstellingsformulier voor producten zonder schadelijke chemicaliën

Controleer de verpakking van het product of het product zelf om specifieke informatie te vinden, zoals ingrediënten, pictogrammen of waarschuwingszinnen.

  1. Download het vrijstellingsformulier. Het sjabloon is beschikbaar in meerdere talen: Selecteer de taal die het gemakkelijkst voor je is. .
  2. Vul alle in rood gemarkeerde cellen in. Afhankelijk van je antwoorden kunnen meer cellen rood worden. Vul die cellen ook in.
  3. Sla het document op je computer op.
    Notitie: Als het document onvolledig is of tegenstrijdige informatie bevat, kun je het niet opslaan. Mocht dit gebeuren, corrigeer dan de fouten en sla het bestand opnieuw op.
  4. Upload het vrijstellingsformulier:
    • Voer het ASIN van je product in.
    • Selecteer de marketplace waar je je product wilt verkopen (bijvoorbeeld Amazon.co.uk).
    • Selecteer de taal van het vrijstellingsformulier.
    • Klik op Bladeren om het bestand op te halen dat je op je computer hebt opgeslagen.
    • Klik op Bestand uploaden.
    Belangrijk: Volledige instructies voor het invullen van het vrijstellingsformulier voor producten zonder schadelijke chemicaliën zijn beschikbaar in de sjabloon zelf in het Excel-tabblad 'Instructies'.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2020, Amazon.com, Inc. or its affiliates