Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereiste informatie en documentatie voor gevaarlijke goederen (gevaarlijke stoffen)

Specifieke informatie over gevaarlijke producten (gevaarlijke stoffen) moet aan Amazon worden verstrekt wanneer je een nieuw product op Fulfillment by Amazon (FBA) aanbiedt.

Nadat je productvermelding is gemaakt, hebben we mogelijk een veiligheidsinformatieblad (SDS) of vrijstellingsformulier van je nodig. Het niet verstrekken van de vereiste informatie en documentatie kan leiden tot vertraagde zendingen en geannuleerde bezorgingen aan klanten.

Als je een veiligheidsinformatieblad of vrijstellingsformulier wilt uploaden, ga je naar Classificering van gevaarlijke producten beheren. .

Belangrijk: Zelfs als je product niet onder de regelgeving voor gevaarlijke goederen valt, raden we je aan om alle beschikbare informatie of documentatie over gevaarlijke goederen te verstrekken wanneer je je aanbieding maakt. Dit helpt eventuele vertragingen tijdens het verwerken te verminderen.

Hier vind je meer informatie over het volgende:

Nieuwe productvermeldingen Informatie over gevaarlijke producten die absoluut vereist is tijdens het maken en converteren van FBA-productvermeldingen, en hoe je deze informatie kunt verstrekken
Bestaande productvermeldingen Documentatie over gevaarlijke producten die mogelijk vereist kan zijn nadat je productvermelding naar FBA is geconverteerd: veiligheidsinformatiebladen en vrijstellingsformulieren

Nieuwe productvermeldingen

Bij het maken of converteren van een productvermelding voor FBA moet je informatie over gevaarlijke producten opnemen voor zowel batterijen als voor producten die onder de regelgeving voor gevaarlijke producten vallen. (Klik op Informatie over gevaarlijke producten toevoegen in de workflow.) Zorg ervoor dat je juiste en volledige informatie verstrekt zodat je product correct wordt geclassificeerd en niet wordt geblokkeerd voor verkoop.

Vereiste informatie voor batterijen

Vertel ons onder Batterij-informatie of je product een batterij is of batterijen gebruikt. Als je Ja antwoordt, is er meer informatie vereist, zoals hieronder beschreven.

Hoe worden batterijen gebruikt in dit product?

Selecteer een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu:

 • Batterijen als het product een zelfstandige batterij is (bijvoorbeeld een vervangende laptopbatterij) of als de batterij wordt verkocht met items die deze niet van stroom hoeft te voorzien (bijvoorbeeld een reservebatterij van een mobiele telefoon die wordt verkocht met een oplader). Externe batterijopladers (zoals externe accu's) worden beschouwd als batterijen.
 • Verpakt met apparatuur als de batterij is verpakt met het apparaat dat het van stroom dient te voorzien maar zich niet in het apparaat zelf bevindt. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon met de verwijderbare batterij afzonderlijk verpakt.
 • In apparatuur als de batterij vooraf is geïnstalleerd in het item of hierin is ingebouwd (bijvoorbeeld bij een Kindle-tablet).
 • Afzonderlijk verkocht als de batterij niet in de verpakking van het product is inbegrepen.

Batterijsamenstelling

Selecteer de samenstelling van de batterij in het vervolgkeuzemenu (voorbeelden: alkaline, lithium-ion). Deze informatie wordt meestal op de batterij zelf of op de verpakking afgedrukt.

Als je batterijproduct batterijen gebruikt, kan dit een gevaarlijk product zijn waarvoor een deel van of alle volgende informatie nodig is:

Type/grootte batterij

Selecteer het type batterij in het vervolgkeuzemenu (voorbeelden: AAA, CR123A). Deze informatie wordt meestal op de batterij zelf of op de verpakking afgedrukt. Als je het batterijtype niet weet, selecteer je Onbekend.

Aantal batterijen

Voer het totale aantal batterijen in, inclusief reservebatterijen.

Gewicht batterij (in gram)

Voer het totale gewicht van de batterijen in gram in. Dit is het gewicht van de zelfstandige batterij(en) exclusief het gewicht van verpakking of het apparaat waarin deze kan/kunnen worden gebruikt.

Cellen per batterij

Voer het totale aantal cellen in, inclusief reservecellen.

Notitie: Een 'cel' is een enkele elektrische opslageenheid met één positief en één negatief uiteinde. Een 'batterij' is twee of meer cellen die samen één component vormen. Een afstandsbediening voor een tv bijvoorbeeld, gebruikt meestal twee AA-cellen die in het achtercompartiment zijn geïnstalleerd. Bovendien kan een enkele laptopbatterij zes cellen in de plastic behuizing van de batterij bevatten. Informatie over het aantal cellen voor batterijen met meerdere cellen is vaak te vinden op de verpakking van de batterij of in de technische informatie van de fabrikant.

Verpakking lithiumbatterij

Selecteer de juiste configuratie in het vervolgkeuzemenu waarmee wordt beschreven hoe de batterij is verpakt ten opzichte van het apparaat (bijvoorbeeld batterijen in apparatuur).

Watturen per batterij

Als je product een lithium-ion-batterij is, bevat, of samen hiermee wordt verkocht, voer je watturen-waarde (Wh) in per batterij. Deze informatie wordt in de meeste gevallen afgedrukt op de batterij zelf of op de verpakking, of staat vermeld in de technische documentatie van de fabrikant.

Notitie: Wanneer de watturen-waarde niet wordt aangegeven, kan dit worden berekend op basis van de waarden voor batterijspanning (V) en ampère-uur (Ah), ook vaak afgedrukt op de batterij of buitenste verpakking, of te vinden in de documentatie van de fabrikant. De spanning die moet worden gebruikt bij het berekenen van watturen is de nominale spanning van de batterij (gewoonlijk afgedrukt als 'spanning/voltage'), niet te verwarren met de ingangsspanning, uitgangsspanning of maximale laadspanning. Bereken watturen van je product

Lithiumgehalte (gram)

Als je product een lithium-metaalbatterij is, bevat, of samen hiermee wordt verkocht, voer je het lithiumgehalte in gram in. Deze informatie is meestal te vinden in de technische informatie van de fabrikant.

Notitie: Voor dit veld moet, indien beschikbaar, altijd het door de fabrikant verstrekte lithiumgehalte worden gebruikt. Als de fabrikant deze informatie niet mag verstrekken, kan ook een gelijkwaardig lithiumgehalte worden berekend als de waarde voor ampère-uur (Ah) per cel bekend is. Bereken het lithiumgehalte van je product

Vereiste informatie voor regelgeving voor gevaarlijke producten

Vertel ons onder de Informatie over de Productregelgeving of je product wordt beschouwd als een gevaarlijk product dat of gevaarlijke stof die wordt gereguleerd voor transport, opslag, afval, of alle drie. Als je product niet als een gevaarlijk product of gevaarlijke stof wordt beschouwd, antwoord dan Nee.

Als je Ja antwoordt, selecteer je wat van toepassing is in het vervolgkeuzemenu Type aangeven. Op basis van wat je selecteert, is hieronder meer informatie vereist (dit geldt ook als je Niet zeker antwoordt). De informatie kan alle of enkele van de volgende elementen bevatten:

UN-nummer

Deze informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad (SDS) of wordt verkregen bij de fabrikant. Voeg 'UN' toe vóór het nummer (bijvoorbeeld UN1266), zonder spaties ertussen.

Gewicht van het product (kilogram)

Voer het gewicht in kilogram in (1 lb = 0,45 kg).

Volume van het product (milliliter)

Voer volume in milliliter in voor gas of vloeistof (1 fl oz = 29,6 ml).

Categorisatie-/GHS-pictogrammen

Als je product volgens de GHS/CLP-normen als gevaarlijk product of gevaarlijke stoffen wordt gezien, selecteer je elk pictogram dat op de verpakking van je product of SDS wordt weergegeven. (GHS staat voor Global Harmonized System of Classification, terwijl CLP voor Classification, Etikettering en Packaging staat.)

Ga voor voorbeelden van GHS/CLP-pictogrammen naar Gids voor het identificeren van gevaarlijke producten (gevaarlijke stoffen). Ga naar de website van de UNECE voor meer informatie over GHS/CLP.

Verstrek indien beschikbaar de volgende informatie:

 • veiligheidsinformatieblad Het SDS van je product kan bij de fabrikant worden verkregen.. Hieronder staat meer informatie over veiligheidsinformatiebladen.
 • Vlampunt. Het vlampunt van een product bepaalt de ontvlambaarheid. Geef het vlampunt van je product aan in Celsius (ºC). Deze informatie is te vinden op het veiligheidsinformatieblad of kan worden verkregen bij de fabrikant.

Zodra je productvermelding is gemaakt of geconverteerd naar FBA, duurt het controleproces twee werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Ga voor meer informatie naar de Hulp-pagina voor het beoordelen van gevaarlijke goederen (gevaarlijke stoffen).

Gebruik de tool Een ASIN opzoeken om de classificatiestatus van je FBA-ASIN te controleren.

Belangrijk: Als de hierboven gevraagde informatie ontbreekt, kan er geen productvermelding worden gemaakt of naar FBA worden geconverteerd. Als de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of tegenstrijdig is, kan je product ook worden geblokkeerd voor verkoop en wordt er meer informatie vereist (zie sectie hieronder).

Bestaande productvermeldingen

Het team voor gevaarlijke goederen controleert elk ASIN dat is geconverteerd naar FBA als het product wordt geïdentificeerd als een potentieel gevaarlijk product.

Producten met volledige en correcte informatie over gevaarlijke producten worden binnen twee werkdagen beoordeeld en geclassificeerd (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Producten met onvolledige, onjuiste of tegenstrijdige informatie worden mogelijk geblokkeerd voor verkoop via FBA.

Om te zorgen dat je product correct wordt geclassificeerd, kunnen ook een of beide van de volgende documenten vereist zijn:

 • Een veiligheidsinformatieblad: Als je geen veiligheidsinformatieblad hebt geüpload, het veiligheidsinformatieblad dat je hebt geüpload ongeldig is of de informatie erin tegenstrijdig is, moet je een volledig en correct veiligheidsinformatieblad van de fabrikant aanvragen en upload je dat. Als je product geen schadelijke chemicaliën bevat (bijvoorbeeld alcohol, zuur en natrium) en je geen veiligheidsinformatieblad kunt krijgen, upload dan een vrijstellingsformulier.
 • Vrijstellingsformulier: Als je geen volledige en nauwkeurige informatie kunt verstrekken, upload je een vrijstellingsformulier voor batterijen en producten die op batterijen werken of voor producten zonder schadelijke chemicaliën.

Amazon controleert regelmatig verschillende producten in onze fulfillment centers die kunnen worden gereguleerd als gevaarlijke producten om ervoor te zorgen dat zendingen voldoen aan de voorschriften en veiligheidsnormen. Als er voor het product volledige informatie over gevaarlijke producten ontbreekt, vragen we je om een veiligheidsinformatieblad of een vrijstellingsformulier in te dienen.

Belangrijk: Als je product wordt geïdentificeerd als een mogelijk gevaarlijk goed terwijl de voorraad zich al in een Amazon fulfillment center bevindt, brengen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Je hebt dan 14 werkdagen om de gevraagde documentatie te verstrekken. Als de vereiste documentatie niet gedurende deze periode wordt verstrekt, wordt de voorraad op jouw kosten verwijderd.

Ga naar Controleproces Gevaarlijke-goederenprogramma voor FBA voor meer informatie.

Veiligheidsinformatiebladen

Een veiligheidsinformatieblad (of SDS, voorheen bekend als een 'material safety data sheet') bevat 16 secties die door de fabrikant of importeur zijn opgesteld. Een veiligheidsinformatieblad beschrijft de fysische en chemische eigenschappen van een product, de fysische en gezondheidsrisico's, de blootstellingsroutes, voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren en gebruik, noodsituaties en eerste-hulpprocedures en beheersmaatregelen.

Een veiligheidsinformatieblad stelt Amazon in staat om:

 • Te bepalen of voor je producten de regelgeving voor gevaarlijke goederen van toepassing is of niet
 • Je producten correct te classificeren als gevaarlijke of niet-gevaarlijke goederen (de classificering bepaalt hoe producten worden opgeslagen en getransporteerd)
 • De juiste verwerkings- en verwijderingsmaatregelen te bepalen als een product lekt of inhoud vrijkomt in een fulfillment center
 • Te bevestigen dat de regelgeving voor gevaarlijke goederen niet van toepassing is op jouw producten

Om aan de eisen te voldoen, moet het veiligheidsinformatieblad:

 • Gemaakt of bijgewerkt zijn in de afgelopen vijf jaar
 • Nieuwe GHS/CLP-gevarenidentificatiegegevens bevatten (voeg indien van toepassing nieuwe CLP-gevarenidentificatiegegevens voor het Verenigd Koninkrijk toe)
 • Overeenkomen met je productvermelding.
  • Titel van de productvermelding (de productnaam zoals deze op de productpagina staat) is hetzelfde als de productnaam op het veiligheidsinformatieblad
  • De fabrikant of merknaam van je product op het veiligheidsinformatieblad is hetzelfde als wat op de productpagina wordt weergegeven
 • Inclusief alle 16 standaardsecties van het veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatiebladen uploaden

Als je het veiligheidsinformatieblad wilt uploaden, ga je naar Classificering van gevaarlijke producten beheren. Ons team Gevaarlijke producten beoordeelt je veiligheidsinformatieblad binnen twee werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

Om vertragingen in de classificering te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten hierboven. Gebruik de tool Een ASIN opzoeken hierboven om de status van het product te controleren.

Belangrijk: Als je productvermelding een bundel of een set is met meerdere producten op chemische basis, moet je voor elk product binnen de bundel of set een afzonderlijk veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Vrijstellingsformulieren

Voor producten waarvoor geen veiligheidsinformatieblad is vereist, wordt een vrijstellingsformulier alleen voor deze twee categorieën geaccepteerd:

 • Producten die op batterijen werken
 • Producten zonder schadelijke chemicaliën

Belangrijk: Als je een vrijstellingsformulier indient voor producten die niet in deze twee categorieën vallen, wordt het afgewezen. Zorg ervoor dat je je vrijstellingsformulier volledig en correct invult om te zorgen dat het wordt geaccepteerd. Ons team Gevaarlijke producten beoordeelt je vrijstellingsformulier binnen twee werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

Vrijstellingsformulieren uploaden

Zoek eerst de informatie voor de categorie van je product:

 • Producten die op batterijen werken. Controleer de verpakking van het product, de producthandleiding of de batterij zelf om specifieke batterij-informatie te vinden, zoals watturen en spanning. Zie Vereisten voor lithiumbatterijen en producten die lithiumbatterijen bevatten voor meer informatie over lithiumbatterijen.
 • Producten zonder schadelijke chemicaliën. Controleer de verpakking van het product of het product zelf om specifieke informatie te vinden, zoals ingrediënten, pictogrammen of waarschuwingszinnen.

Ga dan naar Classificering van gevaarlijke producten beheren en volg deze stappen om het juiste vrijstellingsformulier te downloaden:


 1. Zoek aan de rechterkant van de pagina je voorkeurstaal voor het vrijstellingsformulier.
 2. Klik op Vrijstellingsformulier voor batterijen en producten die op batterijen werken of op Vrijstellingsformulier voor producten zonder schadelijke chemicaliën.
 3. Nadat de sjabloon is gedownload, vul je elke cel in die rood is gemarkeerd. Afhankelijk van je antwoorden kunnen meer cellen rood worden. Vul die cellen ook in.
 4. Sla het document op je computer op.
  Notitie: Documenten met onvolledige of tegenstrijdige informatie kunnen niet worden opgeslagen. Corrigeer eventuele fouten en sla het document op.
 5. Upload het document.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1 januari 2021 is een gewijzigde versie van de EU-verordening inzake registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) van toepassing op de verkoop van chemische stoffen en het veilig gebruik hiervan in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland en Wales).

In het kader van REACH moeten fabrikanten en importeurs doorgaans informatie verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen in hun producten. Deze producten kunnen onderworpen zijn aan registratie, autorisatie, beperkingen en eventuele andere vereisten. Daarnaast kunnen distributeurs onderworpen zijn aan REACH-beperkingen en eventuele andere vereisten.

Ga voor meer informatie naar REACH in het Verenigd Koninkrijk.

Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken. Deze producten hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden op 1 januari 2021. Om te bevestigen wanneer deze producten voor het eerst ter beschikking werden gesteld, moet je verkoopcontracten, facturen en documenten met betrekking tot de verzending van goederen voor distributie bewaren.

Producten die na 31 december 2020 voor het eerst beschikbaar worden gesteld in Noord-Ierland, moeten blijven voldoen aan REACH op grond van het Northern Ireland Protocol (zie paragraaf hieronder).

Northern Ireland Protocol

Sinds 1 januari 2021 zijn er verschillende regels van toepassing in Noord-Ierland vanwege het Northern Ireland Protocol. Let vooral op deze punten:

 • Producten moeten voldoen aan de toepasselijke EU-REACH- en CLP-vereisten.
 • Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) moet op de hoogte worden gesteld volgens EU-REACH en CLP.
 • Bedrijven in Noord-Ierland die momenteel downstreamgebruikers of distributeurs zijn, kunnen verplichtingen hebben met betrekking tot chemische stoffen die naar het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland worden verhandeld.
 • Van bedrijven in Noord-Ierland kan ook worden verlangd dat ze autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hiervan op de hoogte stellen als deze bedrijven sterk gereguleerde goederen naar het Verenigd Koninkrijk verzenden.
 • In aanmerking komende Noord-Ierse goederen kunnen in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht onder ongebonden toegangsrechten.

BREXIT-richtlijnen inzake chemische stoffen

Sinds 1 januari 2021 biedt de regering van het Verenigd Koninkrijk richtlijnen voor de verkoop van chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. Deze richtlijnen omvatten REACH, CLP, biociden, vooraf geïnformeerde toestemming en pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen:

Ga voor advies over regels voor productconformiteit in het Verenigd Koninkrijk naar de Bedrijfsgids.

Raadpleeg je juridisch adviseur voor vragen over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates