Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Waarschuwingen en feedback over prestaties binnenkomende verzendingen

Notitie: We hebben nog niet alle FBA-functies gelanceerd in Nederland. Voor waarschuwingen over prestaties en andere overzichten over binnenkomende verzendingen, schakel je via de vervolgkeuzelijst voor landen naar de weergave Seller Central DE. Als je al FBA-verzendingen beheert voor andere marketplaces, kun je ook waarschuwingen over prestaties van binnenkomende verzendingen bekijken via de marketplace die je normaal gebruikt.

Wanneer je voldoet aan de vereisten voor verpakking en voorbereiding van Fulfillment by Amazon en de vereisten voor verzending en routering, en zorgt dat je transportdiensten en leveranciers dat ook doen, is een efficiënte, nauwkeurige ontvangst en opslag van je voorraad mogelijk in het fulfillment center.

Amazon meldt op de volgende drie manieren problemen met je voorraadverzendingen:

 • Waarschuwingen over prestaties binnenkomende verzendingen
 • Feedback over prestaties binnenkomende verzendingen in Seller Central
 • E-mailmeldingen

Prestatiewaarschuwingen en feedback geven inzicht in problemen met je verzendingen. Je kunt de feedback gebruiken om problemen in de toekomst te voorkomen.

Notitie: Mogelijk worden vergoedingen per eenheid in rekening gebracht voor services om verzendproblemen op te lossen en om je producten te ontvangen. Zie Ongeplande services voor meer informatie.

Waarschuwingen over prestaties binnenkomende verzendingen

Waarschuwingen worden weergegeven als banners op je startpagina van Seller Central en in je Wachtrij voor verzending.

Als je ons verzendingen of producten stuurt die niet voldoen aan onze verzendvereisten, sturen we meestal een prestatiewaarschuwing over binnenkomende verzendingen. Misschien wordt je mogelijkheid om extra verzendingen van betreffende producten te verzenden opgeschort totdat je de problemen hebt opgelost.

In Het probleem erkennen en Een onderzoek indienen en bekijken hieronder vind je oplossingen voor problemen met de prestaties van verzendingen.

Waarschuwingen over prestaties binnenkomende verzendingen – productgerelateerd

Ingeval van ASIN-gerelateerde problemen schorst Amazon de mogelijkheid om die ASIN op te nemen in nieuwe verzendingen totdat je het probleem hebt opgelost. Je kunt nog steeds verzendingen maken voor andere ASIN-codes.

Mogelijk ontvang je waarschuwingen voor de volgende productgerelateerde problemen.

Categorie Soort probleem
Problemen met voorbereiding Plastic tassen vereist Tape Ondoorzichtige zakken vereist Noppenfolie vereist
Problemen met labels Sticker verstikkingswaarschuwing vereist Streepjescode-etiket ontbreekt Etiket vereist Streepjescode-etiket ontoegankelijk
Problemen met etiketten en verzending Streepjescode-etiket niet te scannen Streepjescode-etiket onjuist Probleem met vervaldatum Product beschadigd bij aankomst
Problemen met hoeveelheden Onjuist aantal items in doos Onverwachte items gevonden in doos Onverwacht item gevonden in verzending Extra eenheden aangetroffen
Problemen met voorraadplaatsing Product of verzending is verzonden naar onjuist Fulfillment Center

Waarschuwing prestaties van binnenkomende verzendingen – verzending.

Wanneer een van onderstaande typen problemen optreedt, schorst Amazon je mogelijkheden om verzendingen te maken en te wijzigen totdat je het probleem erkent en oplost.

Mogelijk ontvang je ook verzendingwaarschuwingen voor de volgende verzendingproblemen.

Categorie Soort probleem
Problemen met veiligheid en verpakking Verzenddoos te zwaar Verzenddoos te groot Elektrisch gevaar Gevaar van scherpe producten
Gevaar van lekkende producten Onacceptabele staat van pallet Onjuiste verpakkingsmaterialen Verzending-ID niet aangegeven op verzenddozen
Problemen met labels Streepjescode-etiket onjuist Streepjescode-etiket niet te scannen Sticker verstikkingswaarschuwing vereist Etiket vereist
Problemen met het plaatsing van etiketten/voorraad Streepjescode-etiket ontbreekt Streepjescode-etiket ontoegankelijk Product of verzending is verzonden naar onjuist Fulfillment Center
FBA-producten waarvoor beperkingen gelden/problemen met hoeveelheid Item waarvoor beperkingen gelden Onjuist aantal dozen

Het probleem oplossen

Als we je verzendmogelijkheden opschorten vanwege een probleem met voorraadverzending, kun je herstel van die mogelijkheid voor dat product aanvragen door het probleem te erkennen of een onderzoeksverzoek in te dienen.

Het probleem erkennen

Volg onderstaande stappen om problemen in Seller Central te erkennen.

 1. Klik op de pagina Wachtrij voor verzending op Verzending traceren rechts van de problematische verzending.
 2. Ga op de pagina Verzendingsoverzicht naar het tabblad Problemen om specifieke verzending- of productgerelateerde problemen te zien.
 3. Klik op Oplossen om de details van het probleem te bekijken.
 4. Klik op Erkennen om het te voltooien.

Als je probeert een opgeschort product toe te voegen aan een verzendplan op de pagina Voorraad beheren ontvang je een foutmelding als je het probleem niet hebt erkent.

Klik op de pagina Voorraad beheren op Nu oplossen om het probleem te bekijken en te erkennen.

Notitie: We heffen schorsingen op zodra je het product of de verzending met problemen hebt erkend.

Een onderzoek indienen en bekijken

Als je meent dat het beschreven probleem niet is opgetreden, volg je onderstaande stappen om een onderzoeksverzoek in te dienen.

Klik op de pagina Wachtrij voor verzending op Verzending traceren rechts van de problematische verzending. Ga vervolgens op de pagina Verzendingsoverzicht naar het tabblad Problemen en klik op Oplossen en vervolgens op Onderzoek indienen.

 1. Bekijk het probleem zoals gemeld. Indien van toepassing, verstrekken we foto's uit het Fulfillment Center, en begeleiding om het probleem te voorkomen.
  Belangrijk: Ingeval van problemen met de voorbereiding van het product kijk je bij itemclassificaties welke voorbereiding nodig is voor je product. Zie Videotutorials voor FBA-voorbereidingvoor meer informatie.
 2. Klik op Onderzoek indienen om de aanvraag in te dienen. We kunnen je vragen om aanvullende informatie.
 3. Wacht drie dagen. Zodra je verzoek is ingediend, maken we een case aan en ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging per mail.
Notitie: Binnen 30 dagen nadat we je op de hoogte hebben gesteld van het probleem, moet je een probleemonderzoek aanvragen.

Volg onderstaande stappen om de status van je geschil te bekijken.

Ga op de pagina Verzendingsoverzicht naar het tabblad Problemen, klik op Oplossen en vervolgens op Onderzoek indienen. Je kunt het geschil ook bekijken in je logboek in Seller Central.

Feedback over prestaties binnenkomende verzendingen in Seller Central

Wachtrij voor verzending en verzendingsoverzicht

De status van al je verzendingen zie je in de Wachtrij voor verzending. Ingeval van problemen met een specifieke verzending zie je een rode melding in de kolom Naam.

Klik op Verzending traceren en vervolgens op het tabblad Problemen om de volgende details te bekijken.

 • Een lijst van handelaar-SKU-codes
 • De problemen in verband daarmee
 • De hoeveelheid betrokken eenheden
 • Coaching-niveau
 • Kosten (indien van toepassing)

Als je aanvullende details en een afbeelding (indien van toepassing) van het defect wilt zien, klik je op Nu oplossen/Gegevens bekijken.

Overzicht en rapport van prestaties binnenkomende verzendingen

E-mailmeldingen

Naast waarschuwingen en feedback in Seller Central verzendt Amazon e-mailmeldingen over verzendingsproblemen.

We sturen meestal één e-mailmelding per probleemtype voor elke problematische verzending.

Bijvoorbeeld: drie van je verzendingen arriveren op dezelfde dag bij een Fulfillment Center en met twee ervan zijn er problemen.

 • De eerste verzending bevat vijf items met niet te scannen etiketten. Dit probleem genereert één e-mailmelding.
 • De tweede verzending heeft één etiket dat niet kan worden gescand en één item waarvoor een etiket ontbreekt. Dit genereert twee meldingen: één voor het niet te scannen etiket en één voor het ontbrekende etiket.

De e-mailmelding bevat de naam, het nummer en de ontvangstdatum van de verzending. We bieden ook een link naar de wachtrij voor verzending, zodat je de probleemgegevens kunt bekijken.

Informatie over meldingen van waarschuwingen over prestaties via e-mail

Voor prestatie-waarschuwingen op productniveau sturen we meestal een e-mailmelding voor elk product waarvoor het creëren van een verzending wordt opgeschort.

De melding geeft een overzicht van de problemen die de afgelopen 90 dagen met dat product zijn geconstateerd, samen met het aantal betreffende producten.

We bieden ook een link naar de pagina Overzicht van problemen voor de betreffende verzending, zodat je de gegevens kunt bekijken en het probleem kunt erkennen.

Voor prestatiewaarschuwingen op verzendingniveau ontvang je één e-mail om te melden dat je verzendingsmogelijkheden zijn opgeschort.

De e-mailmelding bevat de verzending-ID, de ondervonden problemen en een koppeling naar de pagina Overzicht van problemen.

Notitie: Alle e-mailmeldingen zijn standaard ingeschakeld. Volg onderstaande stappen om je waarschuwingen uit te schakelen.

 1. Ga op de startpagina van Seller Central naar Instellingen rechtsboven en selecteer Voorkeuren voor meldingen.
 2. Klik rechts van Bestelmeldingen op Bewerken.
 3. Schakel de selectie Probleemmeldingen over binnenkomende verzendingen uit en klik op Opslaan.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates