Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Je verzending afstemmen

Op deze pagina leer je hoe je de Tool voor verzendingsreconciliatie kunt gebruiken. Deze tool vind je op het tabblad Afstemmen op de pagina Overzicht in je verzendworkflow.

Notitie: We hebben nog niet alle FBA-functies in Nederland geïntroduceerd. Schakel daarom voor reconciliatie van verzendingen over naar de DE-weergave van Seller Central via de vervolgkeuzelijst met landen. Als je al FBA-verzendingen beheert voor andere marketplaces, kun je ook je verzendingen voor Nederland afstemmen via de marketplace die je normaal gesproken gebruikt.

Nadat je verzending is aangekomen in een Amazon fulfillment center, wordt op het tabblad Inhoud verzending op de pagina Overzicht de status van de eenheden weergegeven zoals deze zijn ontvangen. Als er verschillen zijn tussen wat je in de verzending hebt verzonden en wat er is ontvangen, gebruik je de tools op het tabblad Afstemmen om:

 • Gedetailleerde informatie te krijgen over discrepanties tussen je verzendplan en wat het fulfillment center heeft ontvangen
 • Meer informatie te verstrekken over de inhoud van de verzending
 • Een aanvraag in te dienen voor onderzoek naar ontbrekende of onverwachte items

Als het tabblad Afstemmen niet de discrepanties aangeeft tussen je verzendplan en wat het fulfillment center heeft ontvangen, komt je verzending niet in aanmerking voor reconciliatie. Dit kan om een van de volgende redenen zijn:

 • De verzending wordt nog steeds verwerkt door het fulfillment center
 • De verzending is niet bezorgd bij het fulfillment center
 • De inhoud van de verzending is volledig ontvangen of er is een reconciliatie voor uitgevoerd

Deelnamecriteria

De meeste producten worden ontvangen binnen 14 dagen nadat de gehele verzending in een Amazon fulfillment center is gescand. Voor sommige verzendingen kan dit echter langer duren als er zich bijvoorbeeld problemen voordoen tijdens het ontvangstproces of als producten opnieuw worden verzonden naar andere locaties om ze dichter bij klanten op te slaan.

Bekijk voor de meest recente informatie over de ontvangststatus van je verzending het tabblad Afstemmen in de Wachtrij voor verzending in Seller Central. Zodra je verzending hiervoor in aanmerking komt, kun je een verzoek om onderzoek indienen bij Ondersteuning voor verkopers. Door het moment af te wachten dat je verzending in aanmerking komt voor onderzoek, zorg je ervoor dat de voorraad in je verzending voldoende tijd heeft gehad om het juiste fulfillment center te bereiken.

Om in aanmerking te komen voor onderzoek, moet je verzending aan de volgende voorwaarden voldoen:

Staat Gegevens
Bezorgingsbewijs

Voor verzendingen met kleine pakketten heeft Amazon de tracking-nummers nodig van alle verzonden pakketten. Als je deze niet hebt verstrekt bij het maken van de verzending, moet je deze invoeren op het tabblad Verzending traceren.

Gebruik voor LTL- (Minder dan vrachtwagenlading) of FTL- (Volledige vrachtwagenlading) verzendingen het gedeelte Documenten uploaden op het tabblad Afstemmen om een cognossement (BOL) te uploaden met daarop vermeld het aantal dozen en het totale gewicht van de verzending op het moment van ophalen door de transportdienst. Het document moet worden gestempeld door Amazon ter bevestiging dat de verzending bij het fulfillment center is aangekomen

Alle dozen van één verzending zijn ontvangen Als je je verzending in meerdere dozen hebt verzonden, kunnen deze op verschillende tijdstippen bij onze fulfillment centers worden bezorgd. Amazon kan pas beginnen met het onderzoeken van discrepanties als alle dozen van je verzending zijn aangekomen en zijn ontvangen.
De datum waarop de verzending in aanmerking komt, is bereikt

Je verzending komt in aanmerking voor onderzoek op of na de datum die wordt weergegeven in het gedeelte Afstemmen van je verzendingsoverzicht.

Door deze datum af te wachten, zorg je ervoor dat de producten in je verzending voldoende tijd hebben gehad om te worden verwerkt en, indien nodig, te worden verzonden naar een ander fulfillment center.

Verzoek is ingediend binnen zes maanden na ontvangst van de eerste eenheid in een verzending

Stel ons na de bezorging van je verzending binnen zes maanden na aankomst in het fulfillment center op de hoogte van eventuele discrepanties in de verzending; onze onderzoekers hebben anders niet meer de mogelijkheid om naar je ontbrekende eenheden te zoeken.

Nadat deze tijd is verstreken, accepteren we geen verzoek om reconciliatie van ontbrekende eenheden meer zoals staat aangegeven in het Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA.

Berichten over af te stemmen eenheden

In de kolom Af te stemmen wordt de discrepantie van het item of een eerdere reconciliatie toegelicht. Je kunt deze informatie vinden door met de muisaanwijzer over het pijltje naast het aantal te bewegen.

Bericht Beschrijving
Ontvangen Deze producten zijn ontvangen via het standaard ontvangstproces. Het ontvangen aantal wordt weergegeven op het tabblad Inhoud verzending.
Automatisch afgestemd Indien mogelijk onderzoeken we productdiscrepanties automatisch en voegen we het afgestemde aantal eenheden toe aan je verzending. Je kunt aanvullende gegevens voor de automatisch afgestemde eenheden bekijken in de kolom Af te stemmen op het tabblad Afstemmen.
Terugbetaling Als Amazon de verantwoordelijkheid aanvaardt voor verloren of beschadigde producten, worden ze administratief verwerkt als Terugbetaling. Terugbetalingsbedragen worden weergegeven op het tabblad Weergave transacties in het Betaaloverzicht.

Onderzoek aanvragen

Voor producten in de verzending die in aanmerking komen voor aanvullend onderzoek, kun je een actie selecteren in de kolom Status/actie vereist. Met deze informatie kan Amazon het onderzoek voltooien en problemen efficiënt oplossen. Voor producten moet een status en/of actie zijn geselecteerd voordat je de onderzoeksaanvraag kunt bekijken en indienen.

Naam status/actie Beschrijving
Exemplaren niet verzonden Je hebt bevestigd dat deze eenheden, door jou of de leverancier, niet zijn verzonden of er in plaats ervan een ander product is verzonden.
Ontbreekt - Onderzoek gewenst Je hebt bevestigd dat deze eenheden waren opgenomen in je verzending en je verzoekt Amazon verder onderzoek te doen.
Extra exemplaren verzonden Je hebt bevestigd dat door jou of de leverancier extra eenheden of een ander product in de verzending zijn opgenomen dan oorspronkelijk in je verzendplan stond.
Onverwacht - Onderzoek gewenst Je hebt bevestigd dat deze eenheden niet waren opgenomen in je verzending en verzoekt Amazon om verder onderzoek te doen.
Geen actie vereist Het product is automatisch afgestemd, er is dus geen verdere actie nodig.
Wordt gecontroleerd op gevaarlijke producten (gevaarlijke stoffen)

Je producten kunnen worden gecontroleerd op naleving van de vereisten voor gevaarlijke producten. Terwijl deze producten worden gecontroleerd, kunnen ze niet worden ontvangen in het fulfillment center. Meer informatie over het Controleproces voor gevaarlijke producten bij FBA.

Onderzoek voltooid - Aantal geteld en bevestigd De ontvangen eenheden van dit product zijn onderzocht en het aantal eenheden is bevestigd in ons fulfillment center. Als je informatie hebt die ons helpt deze eenheden te vinden, moet je contact opnemen met Ondersteuning voor verkopers via onze pagina Contact.
Ingediend Het product is al ingediend via het tabblad Afstemmen, je hoeft dus verder niets te doen.
Notitie: Voordat je een verzoek om onderzoek indient, moet je eventuele discrepanties in je verzending afstemmen (oplossen) door te bevestigen dat eenheden niet zijn verzonden of extra eenheden zijn verzonden. Nadat er een onderzoeksaanvraag is ingediend, zal Amazon de ontvangen hoeveelheden bevestigen en proberen om de eenheden die niet zijn verzonden, met extra verzonden eenheden af te stemmen. Deze reconciliaties hebben geen invloed op je beschikbare voorraad.

Documenten uploaden

Gebruik de knop Bestand kiezen om alle documenten te selecteren en de knop Uploaden om voor de onderzoeksaanvraag documenten bij te voegen. Er zijn bepaalde documenten vereist zodat Amazon de discrepanties kan onderzoeken; door deze te uploaden help je Amazon je onderzoeksaanvraag zo snel mogelijk op te lossen.

Amazon vereist dat de volgende documenten met de onderzoeksaanvraag worden ingediend:

 • Bewijs van eigendom van de voorraad: Bewijs van eigendom van de voorraad helpt bij het identificeren van mogelijke discrepanties die kunnen zijn ontstaan. Enkele voorbeelden van acceptabele documenten zijn een factuur van een leverancier, een ontvangstbewijs van een andere verkoper of een ondertekende pakbon als je een fabrikant bent. De volgende informatie moet worden verstrekt:
  • Datum van aankoop
  • Productnamen die overeenkomen met de ontbrekende producten
  • Aantal
 • Bezorgingsbewijs: Voor LTL- (Minder dan vrachtwagenlading) of FTL- (Volledige vrachtwagenlading) verzendingen: een cognossement met daarop vermeld het aantal dozen en het totale gewicht van de verzending op het moment van ophalen door de transportdienst. Het document moet door Amazon zijn gestempeld ter bevestiging dat de verzending in het fulfillment center is ontvangen en hiervoor is getekend. Je transportdienst moet een kopie van dit document hebben. Met deze informatie kun je controleren of de gehele verzending is opgehaald en verzonden zoals was verwacht.

Tip: Als je een ontvangstbewijs of factuur hebt verstrekt als ˈBewijs van eigendom van de voorraadˈ, is de prijs die je hebt betaald voor de aankoop van de items niet vereist en kan deze worden verborgen of onleesbaar worden gemaakt.

Voer aanvullende informatie in

Bij eventuele andere discrepanties kun je de Ondersteuning voor verkopers vragen deze te onderzoeken. Beschrijf de discrepantie in het beschikbare formulier. Met deze informatie kan Amazon het onderzoek voltooien en problemen zo snel mogelijk oplossen.

Voorbeeld voor het type informatie Beschrijving
Bekende discrepanties Heb jij of je leverancier meer of minder eenheden verzonden dan je oorspronkelijk had verwacht? Heb jij of je leverancier het verkeerde product verzonden?
Een beschrijving van de verzenddozen Ons team voert een fysieke controle uit in het fulfillment center; als je op je verzenddozen informatie aangeeft over de kleur, grootte/maat en andere onderscheidende kenmerken, kan dit ons helpen je producten sneller te vinden.
Productcodes Controleer de UPC, EAN of JAN op je producten. Komt deze overeen met de productcode die wordt weergegeven in Seller Central?
Voorbereidingsactiviteiten die niet zijn uitgevoerd Als een item niet correct is voorbereid voordat het werd verzonden, kan dit leiden tot vertragingen in het ontvangstproces omdat we het item voor je moeten voorbereiden.

Je aanvraag bekijken en indienen

Nadat je de resterende discrepanties in je verzending hebt geclassificeerd, klik je op Aanvraag bekijken, controleer je de informatie en klik je op Aanvraag indienen als alle gegevens correct zijn. Met de inverzending wordt er automatisch een case bij Ondersteuning voor verkopers geopend voor de producten waarnaar onderzoek nodig is.

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, krijg je een case-nummer dat ook wordt weergegeven in de Tool voor verzendingsreconciliatie bij je volgende bezoek aan de pagina. Je kunt statusupdates en communicatie bekijken door op het case-nummer te klikken of rechtstreeks naar de case log te gaan.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates