Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verzendingen naar Amazon controleren

Notitie: We hebben nog niet alle FBA-functies in Nederland gelanceerd. Schakel voor het maken van Zendingen over naar de DE-weergave van Seller Central via de vervolgkeuzelijst met landen. Als je al FBA-zendingen beheert voor andere marketplaces, kun je ook Zendingen voor Nederland maken via de marketplace die je normaal gebruikt.

Op de pagina Zendingen controleren kun je je verzending controleren en goedkeuren. Nadat je een verzending hebt goedgekeurd, verandert de pagina Zendingen controleren in de pagina Zendingen bekijken .

Zendingen controleren is de vierde stap in de workflow voor het maken van zendingen:


 1. Hoeveelheid instellen
 2. Producten voorbereiden
 3. Producten etiketteren
 4. Zendingen controleren
 5. Verzending voorbereiden
 6. Overzicht

Wanneer je een verzendplan maakt, kan de voorraad in dat verzendplan worden opgesplitst in meerdere zendingen naar verschillende Fulfillment centers om:

 • Je voorraad over het Amazon Fulfillment Network te verspreiden om zo de verzendsnelheden te optimaliseren en vertragingen te minimaliseren
 • Speciale opslag- of verwerkingsvereisten te beheren
 • De juiste verwerking bij het fulfillment center te garanderen

Op de pagina Zendingen controleren vind je een lijst met de zendingen, met per verzending de verzending-ID en het fulfillment center waar de verzending naartoe gaat. Elke verzending die wordt gemaakt als onderdeel van een verzendplan, heeft een eigen verzending-ID.

Als je wijzigingen aanbrengt in je verzendplan, kunnen deze van invloed zijn op het aantal items in elke verzending. Als je bijvoorbeeld 12 items van een enkel product aan je verzendplan toevoegt, kan dit resulteren in twee zendingen van elk zes items. Als je de totale hoeveelheid wijzigt van twaalf naar negen items, kan je plan worden bijgewerkt en kan dit leiden tot één verzending van zeven items en een tweede verzending van twee items.

Controleer je verzendplan voordat je het goedkeurt. We raden je aan de paklijst pas te printen nadat je het verzendplan hebt goedgekeurd. Als je paklijsten print voordat je een verzendplan goedkeurt, kan het voorkomen dat eventuele wijzigingen die je hebt doorgevoerd voordat je het plan goedkeurde, niet worden weergegeven. Dit kan tot fouten in je zendingen leiden. Als je bijvoorbeeld een onverwacht aantal items naar een fulfillment center verstuurt (te veel of te weinig), verschijnt dit verschil in de Wachtrij voor verzending als een probleem met je verzending.

Verzendgegevens bekijken

Op de pagina Zendingen controleren kun je je verzending controleren en goedkeuren. Hier vind je informatie als:

 • Naam van verzending: Er wordt een naam toegewezen aan je verzending op basis van de datum, de tijd en het aantal zendingen dat in het plan is opgenomen nadat deze is gesplitst.
  Tip: Je kunt de naam van de verzending wijzigen door een nieuwe naam in het tekstvak te typen. Wanneer je een bestaand verzendplan hebt voor hetzelfde fulfillment center en deze nog niet hebt verzonden, kun je de nieuwe verzending aan een bestaande verzending toevoegen.
 • Verzending-ID: Er wordt automatisch een verzending-ID gemaakt.
 • MSKU-codes: Het aantal MSKU-codes (unieke product-ID's) in de verzending
 • Eenheden: De hoeveelheid van elke MSKU in de verzending
 • Verzenden naar: De code en locatie van het fulfillment center

Je kunt de volledige inhoud van een verzending bekijken door op Inhoud verzending bekijken te klikken. Klik op Inhoud verzending verbergen om de lijst samen te vouwen.

Zendingen goedkeuren

Klik op Zendingen goedkeuren om het verzendplan goed te keuren.

Zendingen bekijken

Als je aan een bestaande verzending wilt werken, klik je op Bezig met verzending.

Een product aan een bestaande verzending toevoegen

Als je een product aan een bestaande verzending wilt toevoegen, moet het aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • Als je per doos verpakte producten toevoegt, moet de bestaande verzending ook per doos verpakte producten bevatten.
 • Het adres van de afzender moet gelijk zijn voor het verzendplan en de bestaande verzending.
 • Het fulfillment center waar de producten die je wilt toevoegen naartoe moeten, moet overeenkomen met dat van de bestaande verzending.
 • Je moet de producten zelf voorbereiden. Amazon kan geen eenheden voorbereiden die aan een bestaande verzending zijn toegevoegd.
 • De verzending mag niet zijn gemaakt met 'Scannen en verzenden'.
 • Als geplande eenheden zijn gemarkeerd als gevaarlijke stoffen, moet de bestaande verzending ook worden gemarkeerd met 'gevaarlijke stoffen'.

Klik op de knop Bezig met verzending om zendingen goed te keuren. Je zendingen worden automatisch opgeslagen na elke stap die je voltooit, zodat je het proces kunt onderbreken om deze op een later tijdstip te voltooien. Ga naar de Wachtrij voor verzending om terug te keren naar een lopende verzending.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates