Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen

FBA-verkopers kunnen een tekstbestand (.txt) downloaden van de voltooide verzendingen van bestellingen die Amazon heeft uitgevoerd. Het Overzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen geeft de Amazon Fulfilled-verzendingen weer voor de periode die je selecteert. Overzichtsgegevens worden kort nadat een item is verzonden bijgewerkt. Dit is meestal binnen enkele uren. Het komt echter soms voor dat gegevens pas 24 uur na verzending in je overzicht verschijnen.

Het overzicht bevat alle voltooide zendingen die tijdens de opgegeven periode bij FBA zijn gemeld. Het kan zijn dat dit niet alle items omvat die in die periode zijn verzonden als ze nog niet in ons systeem zijn gemeld. Deze items worden dan in een volgende periode gerapporteerd.

Het overzicht bevat bestel-, verzend- en itemgegevens, inclusief prijs- en bezorgadresgegevens. Behalve via het downloaden van het overzicht kunnen verkopers met ontwikkelaarsvaardigheden ook de Amazon Marketplace Web Services (Amazon MWS) gebruiken om het overzicht aan te vragen.

Er kunnen overzichten worden aangevraagd voor verzendingen van de afgelopen 18 maanden met een maximum datumbereik van 31 dagen. Aanvragen van oudere overzichten of van een groter datumbereik kunnen door het systeem worden geannuleerd. Als je een groot aantal bestellingen hebt, kan het genereren van je overzicht enige tijd duren. Door een kleiner datumbereik op te geven, kunnen je overzichten sneller worden gegenereerd. Houd er rekening meer dat dit overzicht is ontworpen voor het verstrekken van gegevens op verzendingsniveau. Als je wilt weten welke bestellingen in een bepaald datumbereik zijn verzonden, moet je het overzicht Alle bestellingen gebruiken.

Naast het basisoverzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen bevat het overzicht Amazon Fulfilled-verzendingen - Belastingfacturering aanvullende gegevens om verkopers te ondersteunen met belastingvereisten. Beide overzichten worden hieronder beschreven.

1. Rapport Amazon Fulfilled-verzending (hoofdrapport)

Volg de onderstaande stappen om een Overzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen aan te vragen:

  1. Klik op Amazon Fulfilled-verzendingen onder Overzichten > Fulfillment.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Datum gebeurtenis het aantal voorafgaande dagen dat je wilt opnemen. Selecteer Exacte datums om een specifieke periode in te stellen. Je kunt per overzicht de gegevens over maximaal één maand aanvragen.
  3. Klik op Overzicht aanvragen.

2. Amazon Fulfilled-verzendingen - Belastingfacturering

Dit overzicht is toegankelijk voor gebruikers met de functie Fulfillment-belastingoverzichten in Gebruikersmachtigingen. Opmerking: Dit overzicht mag uitsluitend voor belastingdoeleinden worden gebruikt. Alle andere toepassingen van deze gegevens zijn verboden.

Volg de onderstaande stappen om een Overzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen - Belastingfacturering aan te vragen:

  1. Klik op Amazon Fulfilled-verzendingen - Belastingfacturering onder Overzichten > Fulfillment.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Datum gebeurtenis het aantal voorafgaande dagen dat je wilt opnemen. Selecteer Exacte datums om een specifieke periode in te stellen. Je kunt per overzicht de gegevens over maximaal één maand aanvragen.
  3. Klik op Overzicht aanvragen.

Het overzicht downloaden

Nadat je een overzicht hebt gegenereerd, kun je het overzicht ophalen uit een lijst met gegenereerde overzichten. Zoek het overzicht dat je wilt downloaden op de pagina Besteloverzichten in het gedeelte Overzicht downloaden. Als het overzicht gereed is, wordt de knop Downloaden weergegeven.

Wanneer je op de knop Downloaden klikt, verschijnt het dialoogvenster Opslaan als. Kies een maplocatie en klik op Opslaan.

Notitie: Wanneer je het overzicht opent in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel, kan het, afhankelijk van de taal, voorkomen dat een deel van de tekst onleesbaar is. Mocht je dit probleem tegenkomen, kun je het bestand openen met een UTF-8-compatibele lezer. De Excel Importeren-wizard biedt de optie om het Oorspronkelijk bestand te selecteren. Selecteer '65001: Unicode (UTF-8)' en de tekst zal niet langer onleesbaar worden weergegeven.

Hoe lees je het Overzicht van Amazon Fulfilled-verzendingen

Nadat je het overzicht hebt gedownload, kun je het openen in elk database- of spreadsheetprogramma zoals Microsoft Access of Microsoft Excel.

  • De verzenddatums zijn gebaseerd op het tijdstip waarop de verzending aan het systeem is gemeld, wat in het algemeen enkele uren na de werkelijke verzenddatum is. Andere overzichten kunnen verzenddatums anders berekenen.
  • In navolging van ons privacybeleid worden telefoonnummers en adressen van klanten niet in het overzicht weergegeven.

Beschikbaarheid van velden en gegevens

Hier vind je een lijst met de velden die in het overzicht worden weergegeven, evenals definities van die velden en voorbeelden voor elk van deze velden. Als de beschikbaarheid van het veld beperkt is, geeft deze tabel aan in welke rapportvariant het veld beschikbaar is, zoals aangegeven in de kolom Beschikbaar overzicht. Waar leeg gelaten, is het veld beschikbaar in alle zendingoverzichten.

Veldnaam Definitie Voorbeeld Beschikbaar overzicht
amazon-order-id De unieke ID van Amazon die kan worden weergegeven voor een bestelling. 058-3718414-0463502 of S01-3718414-0463502

merchant-order-id Een unieke ID die optioneel voor de bestelling wordt verstrekt door de handelaar. my-order

shipment-id Versleutelde verzend-ID van Amazon A13HTCT6TX9QAP

shipment-item-id Versleutelde ID van het verzonden item van Amazon AW5K6OE4N1SER

amazon-order-item-id De unieke ID van Amazon die voor een item in de bestelling kan worden weergegeven. 37329900000000

merchant-order-item-id Een unieke ID voor een item binnen de bestelling. my-order-item-1

purchase-date De datum waarop de bestelling is geplaatst. 2003-07-14T18:53:56-07:00

payments-date De datum waarop de kosten op de creditcard van de koper in rekening zijn gebracht en de bestelverwerking is voltooid. 2003-07-14T18:53:56-07:00

shipment-date De datum waarop de verzending is voltooid (verzonden) door het fulfillment center 2003-07-14T18:53:56-07:00

reporting-date De datum waarop de gegevens van dit overzicht beschikbaar werden in de FBA-gegevensopslag. 2003-07-14T18:53:56-07:00

buyer-email Het e-mailadres van de koper. huber@companyname.com

buyer-name De volledige naam van de koper. Hans Huber
Notitie: Deze informatie is beperkt voor belastinggebruik in bepaalde marketplaces.
Amazon Fulfilled-zendingen - Belastingfacturering
buyer-phone-number Het telefoonnummer van de koper.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

sku Een door de verkoper gedefinieerde unieke ID voor een product. HarryPotter3

product-name De korte titel voor het product die vet wordt weergegeven op de productpagina en in de titelbalk van het browservenster. Chocoladetruffels

quantity-shipped Het aantal van dit item dat is verzonden. 1

currency De valuta die wordt gebruikt voor de aankoop. Ondersteunde valuta's zijn o.a. USD, TRY, CAD, GBP, EUR en JPY. EUR

item-price Het bedrag dat de koper voor het item heeft betaald. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 15

item-tax Het bedrag dat de koper heeft betaald aan belasting op het item. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 0

shipping-price Het bedrag dat de koper heeft betaald aan verzendkosten. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 5,95

shipping-tax Het bedrag dat de koper heeft betaald aan belasting op verzendkosten. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 0

gift-wrap-price Het bedrag dat de koper heeft betaald voor cadeauverpakking. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid.

gift-wrap-tax Het bedrag dat de koper heeft betaald aan belasting op cadeauverpakking. Het bedrag is een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid.

ship-service-level Een opgesomde waarde die het type fulfillment-service bepaalt waarvan de koper verwacht dat de handelaar gebruik maakt (bijv. Standaard tegenover Versneld) Standaard

recipient-name Naamveld van een standaardadres. Hans Huber
Notitie: Deze informatie is beperkt voor belastinggebruik in bepaalde marketplaces.
Amazon Fulfilled-zendingen - Belastingfacturering
ship-address-1 De eerste regel van een standaardadres. Marktplatz 12
Notitie: Deze informatie is beperkt voor belastinggebruik in bepaalde marketplaces.
Amazon Fulfilled-zendingen - Belastingfacturering
ship-address-2 De tweede regel van een standaardadres. App. 12
Notitie: Deze informatie is beperkt voor belastinggebruik in bepaalde marketplaces.
Amazon Fulfilled-zendingen - Belastingfacturering
ship-address-3 De derde regel van een standaardadres. t.a.v. Michaela Meier
Notitie: Deze informatie is beperkt voor belastinggebruik in bepaalde marketplaces.
Amazon Fulfilled-zendingen - Belastingfacturering
ship-city De stad/plaats van een standaardadres. München

ship-state De staat, provincie of regio van een standaardadres. Bayern

ship-postal-code De postcode van een standaardadres. 81234

ship-country Landcode van twee letters volgens de ISO 3166-norm. NL

ship-phone-number Het telefoonnummer dat is gekoppeld aan het bezorgadres. 0170/12345678
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-address-1 De eerste regel van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-address-2 De tweede regel van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-address-3 De derde regel van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-city De stad/plaats van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-state De staat, provincie of regio van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-postal-code De postcode van een standaardadres.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

bill-country Landcode van twee letters volgens de ISO 3166-norm.
Notitie: In navolging van het privacybeleid van Amazon worden deze gegevens niet verstrekt.

item-promotion-discount Promotiekorting toegepast op het bestel-item. -6,5

ship-promotion-discount Promotiekorting toegepast op verzending. -4.25

transportdienst De naam van de transportdienst waarmee het pakket is verzonden. DHL

tracking-number Het tracking-nummer van de transportdienst voor het pakket. 1Z861E7F0340512285

estimated-arrival-date De geschatte datum van bezorging bij de klant. 7/14/2003

fulfillment-center-id De unieke ID van het fulfillment center vanwaaruit de bestelling is verzonden. FRA3

fulfillment-channel Geeft aan hoe de bestelling is uitgevoerd, via Amazon (AFN) of verkoper (MFN) AFN of MFN

sales-channel De bron van de bestelling. Amazon.nl

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates